ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ရဲယိုပင္


Item Name -------- Morinda (ရဲယို)
Category ----------- Raw Material
Botany Term ------- Morinda angustifolia Roxb
Species Family ----- Rubiaceae

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႕ အျပား အထူးသျဖင့္ အထက္ ျမန္မာ ျပည္ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္ ေဒသမ်ား၌ အမ်ားဆံုး ေပါက္သည္။ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပါက္ေရာက္သည္။ အပင္ ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပင္စည္ ေျဖာင့္တန္း၍ အေခါက္မွာ ေခ်ာေမြ႔သည္။ အရြက္မွာ ေထာင့္မွန္ ရြက္ဆိုင္ျဖစ္သည္။ အစိမ္း ရင့္ေရာင္ ႀကီးမား ေတာက္ေျပာင္ေသာ အရြက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရြက္နား ညီသည္ သိုႚမဟုတ္ လိႈင္းတြန္႔ အနည္းငယ္ ရွိသည္။ ပန္းခိုင္သည္ အျဖဴေရာင္ ပန္းပြင့္မ်ား စုၿပံဳ၍ ထြက္သည္။ အသီးသည္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုစံရွိၿပီး ေျပာင္ေခ်ာသည္။ အေစ့ မ်ားသည္ ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲ ျဖစ္သည္။

♥ အပင္

ပင္လတ္ မ်ိဳး ျဖစ္၏။ အေရာင္ ေျပာင္လက္၏။ အကိုင္း အခက္ မ်ားစြာ ျဖာ၏။ ပင္စည္ေပၚ တြင္ အညိဳေရာင္ အစက္ အေျပာက္ မ်ား႐ွိ၏။ အေခါက္ထူ ၍ ၾကမ္းတမ္း၏။ အကိုင္း ေလးေထာင့္ပံု ႐ွိၿပီး ႏွစ္ေထာင့္တြင္ အေျမွာင္း ပါသည္။

♥ အ႐ြက္

႐ြက္ဆိုင္ အလွည့္က် ထြက္သည္။ အ႐ြက္ ႀကီး၏။ အလ်ား ၁ ေပ ခန္႕ ႐ွည္၏။ ႐ြက္ရင္း သြယ္၍ ႐ြက္ထိပ္ ခၽြန္သည္။ အ႐ြက္ အလယ္ပိုင္း က်ယ္သည္။ အ႐ြက္ ထက္ေအာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဖက္လံုး ေျပာင္ေခ်ာသည္။ ႐ြက္ေၾကာ ထင္႐ွား၏။ ႐ြက္နား ေခ်ာ၍ လႈိင္းတြန္႕ အနည္းငယ္ ႐ွိသည္။ ႐ြက္ညွာ တုိတုတ္၏။ ႏွလံုး ပံုသဏၭာန္ ႐ြက္စြယ္ ႏွစ္ခု ပါ႐ွိ၏။ 


♥ အပြင့္

အလြန္ ေသးငယ္ေသာ အျဖဴေရာင္ပြင့္ ျဖစ္၏။ အနံ႕ ေမႊး၏။ ပန္းခိုင္ ထိပ္တြင္ ပန္းပြင့္မ်ား စုျပံဳ၍ ထြက္သည္။ ပန္းခို္င္သည္ အ႐ြက္၏ အျခားတစ္ဖက္ မွ ထြက္သည္။ ပြင့္ညွာ တုိသည္။

♥ အသီး

အခ်င္း ၂ လက္မ ခန္႕ ႐ွိ၏။ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံု ျဖစ္သည္။ အသီးခြံ ပါး၍ ေျပာင္ေခ်ာ၏။ အသီး မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ႐ွိ ဗဟုဂံပံု အကြက္ အေလးမ်ားတြင္ ပန္းပြင့္ အရာမ်ား မ်က္စိ သဖြယ္ က်န္ေနသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အ႐ြက္၊ အသီး။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ရဲယို႐ြက္ သည္ခါး၏။ စဥ္းငယ္ ပူ၏။ ေလႏွင့္ ၀မ္းကို ႐ႊင္ေစ တတ္၏။ ေသြးကုိ တက္ၾကြေစ၏။ ရဲယိုသီး သည္ပူစပ္ ေသာအရသာ ႐ွိ၍ စဥ္းငယ္ ခ်ဥ္၏။ ေသြး၊သည္းေျခ၊ေလ၊သလိပ္ တုိ႕ကို ႏုိင္၏။ အစာ မေၾက၊ေလနာ၊ သည္းေျခနာ တုိ႕ကို ႏုိင္၏။

► အ႐ြက္အသံုုးျပဳပံု

၁။ ရဲယို႐ြက္ ကုိျပဳတ္၍ တို႕စားလွ်င္ ေလခ်ဳပ္ ေရာဂါ၊ ၀မ္းဗုိက္နာ ေရာဂါ၊ အာေခါင္ ပူေလာင္ ေသာေရာဂါ၊ သည္းေျခ ေဖာက္ျပန္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုး ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၂။ ရဲယို႐ြက္ ကို ငါးေျမြထုိး အသားႏွင့္ ျပဳတ္၍ သုပ္စားလွ်င္ ပင္လယ္ အူနာ ေပ်ာက္သည္။
၃။ ရဲယို႐ြက္ ကုိ သုပ္စားပါက ႏုိ႕ေခ်ာင္းပိတ္ ေရာဂါ၊ႏုိ႕ေရ ခန္းေရာဂါ၊သက်ည္း ကိုက္ေရာဂါ၊၀မ္းရစ္နာ ျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္း ေသြးလွ်ံ ျခင္းတုိ႕ကို ေပ်ာက္ေစ၏။
၄။ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ေသြးသြန္ ေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါမ်ား အတြက္ ဒန္႕သလြန္႐ြက္ ႏွင့္ ဟင္းခ်ိဳ ခ်က္ေသာက္က ေပ်ာက္ေစ၏။

► အသီးအသံုုးျပဳပံု

၁။ ပ်ားရည္ႏွင့္ ေခါက္စားလွ်င္ ေခ်ာင္းဆုိး ေရာဂါႏွင့္ ပန္းနာ ကို ေပ်ာက္ေစသည္။
၂။ ရဲယိုသီး မွည့္ကို ထန္းလ်က္ႏွင့္ စားေသာ္ အစာမေၾက ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
၃။ အသီးႏုကို ျပဳတ္၍ သုပ္စားက ေလထိုး ေလေအာင့္ ႏွင့္ ေသြးတက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

by ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ရြက္က်ပင္ေပါက္ပင္


Item Name --------- Air plant Life Plant (ရြက္က် ပင္ေပါက္)
Category ------------ Raw Material
Botany Term ------- Bryophyllum calycinum Salisb
Species Family ---- Crassulaceae

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ေတြ႕ရသည္။ သဘာ၀ ေပါက္ပင္ ျဖစ္သည္။

♥ အပင္

အရည္ရႊမ္းေသာ ႏွစ္ရွည္ခံ ပင္ငယ္ သက္ျပင္း မ်ိဳး ျဖစ္၍ အျမင့္ ၁-၄ ေပ ခန္႔ ထိျမင့္ ၏ ။ ပင္စည္ ေထာင္မတ္၍ ေပါက္၏။

♥ အရြက္

မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ထြက္၏။ ဘဲဥပံု သ႑ာန္ ရွိ၍ ရြက္ ထိပ္ ၀ိုင္းၿပီး ရြက္ရင္း အနည္းငယ္ သြယ္သည္ သို႔မဟုတ္ ၀ိုင္း သည္။ ရြက္နား ပတ္လည္ အ၀ိုက္ ငယ္ ကေလးမ်ား ရွိသည္။ ရြက္ျပားေခ်ာ ၍ အသားထူ ၿပီး အရည္ရႊမ္းသည္။ ရြက္နား မ်ားေသာ အားျဖင့္ ခရမ္းၫို ေရာင္ရွိသည္။


♥ အပြင့္

အနီ သို႔မဟုတ္ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ၿပီး စိမ္းၫိုေရာင္ ပြင့္ခံ ရြက္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ထား၏။ အပြင့့္သည္ ပြင့္တံရွည္ ေပၚတြင္ ပေဒသာ ပင္ကဲ့သို႔ စုရံုး ျပြတ္ခိုင္ လ်က္ ပြင့္၏။ 

► အသံုးဝင္ပံု

အပင္ ၊ အရြက္။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္း မ်ား အလိုအရ ၎ေဆးပင္ သည္ အနာမ်ား ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ သုက္ သင္ တတ္၏ ။ အသားႏု တက္ေစ၏ ။ ေသြးမ်ားကို ခ်ဳပ္ေစ၏ ။ ေသြးေၾကာ ငယ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳ ၏ ။ ေသြးေၾကာ ငယ္ကေလး မ်ား အား တြန္႔ျခင္း၊ ရႈံ႕ျခင္း ကို ျဖစ္ေစ သျဖင့္ အေရျပား မွ လည္းေကာင္း ၊ ၀မ္းသြားရာ မွ လည္းေကာင္း ၊ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါ မွ လည္းေကာင္း ၊ ႏွာေခါင္း ပါးစပ္ ခံတြင္း မွ လည္းေကာင္း ယိုက်ေသာ ေသြးမ်ားကို ျမန္စြာ ခ်ဳပ္တည္း ေစႏိုင္၏။

 ► အပင္အသံုးျပဳပံု

၁။ ၎ေဆးပင္ သည္ ယိုစီးက် ေသာ ေသြးမ်ား ကို ရပ္တန္႔ ခ်ဳပ္တည္း ေသာ ေနရာတြင္ နတ္ေဆး သဖြယ္ ျဖစ္၏။ 

► အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု

၁။ ထိခိုက္ ရွနာႏွင့္ ေသြးစိမ္း ထြက္ေသာ အနာ မ်ားကို ရြက္က် ပင္ေပါက္ ရြက္ မီးကင္၍ ကပ္ေပးက ေသြးမ်ား ရပ္စဲ ၍ အနာက်က္ လြယ္၏။
၂။ အရြက္ကို ႀကိတ္ၫွစ္၍ ရေသာ အရည္ကို လိမ္းေပးမူ အနာစက္ ၊ အနာမီးလွ်ံ ၊ ေမြးကၽြတ္နာ မ်ား ေပ်ာက္၏။
၃ ။ ရြက္က် ပင္ေပါက္ ရြက္ကို မီးကင္၍ ထိခိုက္ ေရာင္ရမ္းေနေသာ ဒဏ္ရာ မ်ားကို ကပ္ေပးပါက ေရာင္ရမ္း က်ဆင္း၍ ဒဏ္ရာ မ်ား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၄ ။ ရြက္က် ပင္ေပါက္ ရြက္ ၁ ရြက္ ၂ ရြက္ ကို ငရုတ္ေကာင္း အနည္းငယ္ ထည့္၍ ညက္စြာ ႀကိတ္ၿပီး ေသာက္က ဆီးပူ ၊ ဆီးခ်ဳပ္ ေသြးျမင္း သရိုက္ ႏွင့္ လူပ်ိဳနာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ မ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။
၅ ။ အရြက္ ကို ႀကိတ္၍ ရေသာ အရည္ကို ေသာက္ေပး ပါက ကာလ ၀မ္းေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ၏။
၆ ။ အရြက္ရည္ ကို လိမ္းေပးက အဆစ္လႊဲ ၊ အေၾကာထံုးျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္ေသာ အနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ၏။
၇ ။ အပူအား ႀကီး၍ ျဖစ္ေသာ မ်က္လံုး ပူျခင္း၊ ယားျခင္း၊ က်ိန္း ျခင္း ၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း အတြက္ ၎ အရြက္ သက္သက္ ကို ညက္စြာ ႀကိတ္၍ လည္းေကာင္း ၊ အေအးလြန္ ၍ ျဖစ္ေသာ မ်က္စိနာ အတြက္ ၎ အရြက္ ႀကိတ္ၿပီးသား တြင္ နႏြင္း စစ္ အနည္းငယ္ ထည့္ကာ ခပ္ေႏြးေႏြး ျပဳ၍ လည္းေကာင္း အံုေပးပါ က မ်က္စိနာ ေပ်ာက္၏။

by ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

♥မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။♥
♥က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။♥

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းအတြက္ လက္ေတြ့ေပ်ာက္ေစမည့္ သဘာ၀ကုထံုး


ဘတ္တီးရီးယားပိုမ်ား၊ ကူးစက္တတ္သည့္ ဗိုင္းရပ္ပိုမ်ားေၾကာင့္ လူေတြဟာ မၾကာခဏ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းအတြက္ အလြယ္တကူ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။

၁။ ေရွာက္သီး သို့မဟုတ္ သံပရာသီးကို ပါးပါးလွီး၍ ေရေႏြးၾကမ္း (လက္ဖက္ရည္)ခြက္ထဲ စိမ္ထားျပီး ေသာက္ေပးပါ။ ပ်ားရည္အနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါက ကိုယ္ခံအားကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစပါမည္။

၂။ လက္ဖက္ရည္(ေရေႏြးၾကမ္း)ခြက္ထဲကို ဂ်င္း လက္မ၀က္ခန့္ ထည့္စိမ္ထားျပီး ေသာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေရေႏြးခြက္ထဲကို ဆားအနည္းငယ္ သို့မဟုတ္ နႏြးအနည္းငယ္ထည့္၍ ပလုတ္က်င္းေပးပါ။

၄။ ပင္စိမ္းရြက္ကို က်ိတ္ျပီး ျပဳတ္ေသာက္ပါ။ ပလုတ္ကိုလည္း က်င္းေပးပါ။

၅။ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ ပူပူေလးကို ေသာက္ေပးပါ။ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္သည္ အာဟာရဓါတ္ျပည့္၀သည့္အတြက္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းကို
ေပ်ာက္ကင္းေစရံုမက ခုခံအားေကာင္းေစ၍ အျခားေရာဂါမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ေစာႏြဲ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို) ဘာသာျပန္သည္။
Ref : Sore Throat: Medline Plus

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

သံပုရာရည္ေသာက္ျခင္း၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


လူတို့၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္ အျပင္ပတို့မွ ဗတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားကို သံပုရာသီးထဲမွ antibacterial ဓါတ္က သုတ္သင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကူးစက္မွဳ ဗိုင္းရပ္မ်ားကိုလည္း သံပုရာသီးထဲမွာပါ၀င္တဲ့ antiviral ဓါတ္က ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ထို့ေၾကာင့္ သံပုရာသီးဟာ လူသားတို့၏ က်န္းမာေရးအာနိသင္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။

သံပုရာရည္ကို ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

၁။ ခံတြင္းေကာင္းေစျခင္း

၂။ အေရျပားသန့္ရွင္းေစျခင္း

၃။ အစာေၾကေစျခင္း

၄။ ကိုယ္တြင္း သန့္ရွင္းေစျခင္း

၅။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစျခင္း

၆။ စိတ္ခံစားမွဳ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

၇။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း

၈။ ေသြးတိုးက်ေစျခင္း

၉။ အဆစ္ျမစ္နာ၊ ေလးဘက္နာတို့ကို သက္သာေစျခင္း

၁၀။ အေထြေထြေရာဂါ (ခြ်ဲ၊ သလိပ္၊ ရင္က်ပ္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ ေခါင္းကိုက္) တို့ကို သက္သာေစျခင္း

စသည့္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို) ဘာသာျပန္သည္။
Ref: Health Benefits Of Drinking Lemon Juice

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပင္ကုိသဘာဝေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအနက္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ပိုးဝင္ျခင္း (ေခၚ) ဆီးအိမ္ေရာင္ ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ဆီးအိမ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ ပုိးဝင္ျခင္းမွာ အသက္အႏၲရာယ္ကို မထိခိုက္ ေစႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဆီးအိမ္ေရာင္ သည္ႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားရတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆီးသြားလွ်င္ ဆီးပူျခင္း၊ ဆီးက်င္ျခင္းႏွင့္ နာက်င္ျခင္းမ်ား ခံစားရသည္။ မထိန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆီးသြားခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚလာၿပီး ဆီးသြားေသာအခါ လံုးဝ မထြက္ဘဲလည္း ရွိတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဖ်ားျခင္း၊ ဆီးစပ္ကိုက္၊ ခါးကိုက္ၿပီးေနာက္ နီေသာဆီးမ်ား သြားတတ္သည္။ ဆီးထဲ၌ ေသြးမ်ားလည္း ပါလာတတ္သည္။ ဒြာရေပါက္ တစ္ဝိုက္ရွိ ေရာဂါပုိးမ်ားသည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆီးအိမ္ထဲသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ဆီးအိမ္ေရာင္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားမွာ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါးသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလြန္က်ပ္ေသာ ေဘာင္းဘီမ်ား ဝတ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေရာဂါပိုးမ်ား ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္တတ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ဆီးအိမ္ထဲေရာက္သည္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ပြားမ်ားၿပီး ဆီးအိမ္ကို နာေစ၊ ေရာင္ေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း ဆီးက်င္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းကို မိမိဘာသာ ျပဳစုနည္းမွာ ပထမဦးဆံုး ေရတစ္ဘူး(တစ္လီတာ) ခန္႔ကုိ ကုန္ေအာင္ ေသာက္ေပးရမည္။ ထိုသို႔ေသာက္လိုက္လွ်င္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအိမ္ထဲရွိ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ေရႏွင့္ေဆးခ် လိုက္သကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ေဆာ္ဒါ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္းကို ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ တစ္ခုခုႏွင့္ တစ္ဖန္ခြက္ စာ သုည ဒသမ ၅ လီတာေဖ်ာ္၍ တစ္နာရီျခား တစ္ႀကိမ္ ေသာက္ေပးရမည္။ ဤသို႔ ေဆာ္ဒါရည္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီး၏ငရဲမီးကို ျပယ္ေစႏိုင္သည္။ ဆီးပူျခင္းကို သက္သာေစႏုိင္ၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ား ပြားမ်ားမႈကိုလည္း ရပ္တန္႔ေစသည္။ ခါးကိုက္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း အတြက္ ေရေႏြးအိတ္ကို အဝတ္ပတ္၍ တင္ေပးႏိုင္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္၍မွ မသက္သာလွ်င္ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးျပား တစ္ျပား၊ ႏွစ္ျပားခန္႔ ေသာက္ေပးႏုိင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သက္သက္သာသာ နားေနစဥ္ ၁၅ မိနစ္တစ္ခါ သို႔မဟုတ္ မိနစ္ ၅ဝတစ္ခါ ေရဘူးတစ္ဝက္ခန္႔ (သုညဒသမ ၅ လီတာ) ေသာက္ေပးရမည္။ သံုးနာရီၾကာေအာင္ ေရကို မၾကာမၾကာ ေသာက္ေပးလိုက္လွ်င္ ဆီးလည္း မၾကာခဏ မ်ားမ်ားသြားၿပီး ေဝဒနာမွာ သိသိသာသာ သက္သာ သြားႏုိင္ပါသည္။

မိမိဘာသာ ျပဳစုကုသ၍ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း မေပ်ာက္လွ်င္ ဆရာဝန္ကို ျပသရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤသို႔မၾကာခဏ ဆီးပူတတ္၊ ဆီးက်င္ တတ္သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ျဖစ္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ဆီးထဲေသြးပါလာလွ်င္ လည္းေကာင္း ဆရာဝန္ကို မပ်က္မကြက္ ျပသရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ဆရာဝန္ကသာ လိုအပ္သလို ကုသေပးမွ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆီးအိမ္ မၾကာခဏေရာင္လွ်င္ ေရာဂါပိုးမ်ား ေက်ာက္ကပ္ဆီသို႔ ဆက္လက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ေက်ာက္ကပ္မ်ားကိုပါ ဒုကၡေပးတတ္ ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးလွ်င္ လူ႔က်န္းမာေရးကို အလြန္ထိခိုက္ ေစႏုိင္သည္။ ဤသို႔ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးပူ၊ ဆီးက်င္ျခင္း မျဖစ္ရန္ ဆင္ျခင္ကာကြယ္ရမည္။ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္နည္း တစ္ခုမွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္၍ ဆီးသြားလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈကို အထူး ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။

ျမ၀တီ

အိပ္ေမာက်ခ်ိန္မွာ ေဟာက္တာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းပါ

လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ညဘက္ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဟာက္တတ္တဲ့ အက်င့္ကို ေပါ့ေသးေသးကိစၥလို ့သေဘာထားၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အိပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဟာက္တာက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေစပါတယ္။ ညဘက္အိပ္စက္ေနခ်ိန္မွာ ေမးရိုး၊လည္ေခ်ာင္းနဲ ့လွ်ာၾကြက္သားေတြက ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ ႏွာေခါင္းနဲ ့အသက္မရွဴႏိုင္တာေတြျဖစ္လို ့ ေဟာက္ျပီး ပါးစပ္နဲ ့အသက္ရွဴျခင္းေတြျဖစ္လာရတာပါ။ ဒီလိုေဟာက္တတ္တဲ့သူေတြက တစ္ညမွာ အၾကိမ္ရာခ်ီျပီး ေဟာက္တတ္ၾကပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ အိပ္စက္ရင္း ေဟာက္ရလြန္းလို ့တစ္ေရးႏိုးျပီး ေမာဟိုက္သလိုခံစားေနရ တတ္ပါတယ္။ ေမာဟိုက္ျခင္းအျပင္

အက္ဆစ္ျပန္စီးက်ျခင္း၊
ညဘက္တြင္ မၾကာခဏဆီးထသြားျခင္း၊
မွတ္ဥာဏ္ဆံုးရွံဳးျခင္း၊
စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္း
ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ျခင္းအစရွိတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါေသးတယ္။ အသက္၃၅ႏွစ္နဲ အထက္လူၾကီးပိုင္းေတြမွာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။
ေဟာက္ျခင္းကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုသႏိုင္တဲ့ ေဆးပညာေတြ၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြလဲ ေပၚေပါက္ေနျပီျဖစ္လို ့သိနားလည္းတဲ့ ဆရာဝန္ေတြနဲ ့ေဆြးေႏြးကုသျပီး ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Ref: howlifeworks
Trend Myanmar

ေသြးတိုးရွိလွ်င္ ေရွာင္ရမည့္ အစားအစာမ်ား

(၁) ဆားရည္စိမ္ႏွင့္ခ်ဥ္ဖတ္
ဆားရည္စိတ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္ႏွင့္ သနပ္မ်ားသည္ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ဆိုဒီယမ္အေျမာက္အျမားပါ၀င္သည္။ ငါးလက္မ အရွည္ရွိသည့္ ဆားရည္စိမ္တို႔စရာ ဟင္းရြက္တစ္ဖတ္လွ်င္ ဆိုဒီယမ္ (၅၇၀) မီလီဂရမ္ခန္႔ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆိုဒီယမ္ (၂၃၀၀) မီလီဂရမ္ခန္႔ လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ခ်ဥ္ဖတ္တစ္တံုးစားလွ်င္ပင္ တစ္ေန႔တာစားသံုးႏိုင္သည့္ ဆိုဒီယမ္သံုးပံု တစ္ပံုေက်ာ္၀င္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

(၂) ၀က္အူေခ်ာင္း
၀က္အူေခ်ာင္းတစ္၀က္လွ်င္ (၁၃) ကယ္လိုရီခန္႔ပါ၀င္ေသာ္လည္း ဆိုဒီယမ္ပမာဏ (၄၆၀) မီလီဂရမ္အထိ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေသြးတိုးတတ္သည္။

(၃) အသင့္စားအာလူးေၾကာ္
အာလူးေၾကာ္မ်ားကို ျပည့္၀ဆီ ႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းဆီနည္းေအာင္ မည္မွ် ေၾကာ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုဒီယမ္ႏွင့္ အဆီပါ၀င္မႈ ျမင့္မားဆဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါစားအာလူးေၾကာ္ တစ္ထုပ္လွ်င္ အဆီ (၁၉) ဂရမ္ပါၿပီး ဆိုဒီယမ္ (၂၇၀) မီလီဂရမ္အထိပါႏိုင္သည္။

(၄) ဒိုးနတ္မုန္႔
ဒိုးနတ္မုန္႔တစ္ကြင္းလွ်င္ (၂၀၀) ကယ္လိုရီပါ၀င္ၿပီး အဆီ (၁၂) ဂရမ္ပါ၀င္သည္။ မုန္႔ဖုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆိုဒါေၾကာင့္ ဆိုဒီယမ္ ပါ၀င္မႈျမင့္မားသည္။

(၅) အရက္
အရက္ေသာက္လွ်င္ ေသြးေပါင္ ခ်က္ခ်င္းတက္လာတတ္သည္။ အရက္က ေသြးေၾကာနံရံမ်ားကိုပါ  ပ်က္စီးေစၿပီး ေသြးခဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။

ေဇာ္ကို
Ref:Health Central
Health Updates Journal 

ကိုလက္စထေရာ က်ေစသည့္ အစားအစာမ်ား

လိေမၼာ္သီး
လိေမၼာ္သီးတြင္ phytosterol  ဟုေခၚသည့္ အပင္မွရသည့္ အဆီ တစ္မ်ိဳးပါ၀င္သည္။ phytosterol  ကို အေစ့အဆန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားမွရရွိႏိုင္သည္။ phytosterol  မ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးေပးမည့့္ ကိုလက္စထေရာမ်ားကို အူဆဲလ္မ်ားမွ မစုပ္ယူႏိုင္ေစရန္တားဆီးေပးသည္။

ပဲ
ပဲတြင္ပါ၀င္သည့္ အမွ်င္ဓါတ္ တစ္မ်ိဳးသည္ အူမႀကီးတြင္သာ ေခ်ဖ်က္၍ရႏိုင္သည္။ အူမႀကီးရွိ အက်ိဳး ျပဳဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ထို အမွ်င္ဓါတ္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ဖက္တီးအက္ဆစ္မ်ားထုတ္ေပးရာ ၎ဖက္တီးအက္ဆစ္မ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးေပးသည့္  LDL  ကိုလက္စထေရာမ်ား မထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တားဆီးေပးသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ
ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အာနိသင္ရွိၿပီး မိႈပိုးႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးေသေစႏိုင္သည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ အသည္းတြင္ ကိုလက္စထေရာ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တားဆီးေပးသည္။

ပန္းေဂၚဖီ
ပန္းေဂၚဖီတြင္လည္း လိေမၼာ္သီးကဲ့သို႔ phytosterol  မ်ား၊ ဓါတ္တိုး ဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ား၊ ဗိုက္တာမင္စီ၊ ဗိုက္တာမင္ေကႏွင့္ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ကိုလက္စထေရာ က်ေစသည့္ အျပင္ ကိုလက္စထေရာ စုပ္ယူမႈကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ပန္းသီး
ပန္းသီးတြင္ polyphenol  ျဒပ္ေပါင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ဓါတ္တုိးဆန္႔က်င္အာနိသင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာတြင္းအဆီခဲမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ပန္းသီးတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဟာရမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိလိုလွ်င္ အခြံမႏႊာပါႏွင့္။ ပန္းသီးခြံ ႏွင့္ အျပင္ဘက္အသားတြင္ polyphenol  မ်ား ပိုမိုပါ၀င္သည္။

ေဇာ္ကို
Ref: Health Central
Health Updates Journal

Caffeine in Tea (ေကဖင္း) နဲ႔ လက္ဖက္

ဆရာရွင့္ လက္ဖက္မွာ ကဖင္းဓါတ္ပါ ပါသလား။ ေကဖင္းဓါတ္ပါတဲ့ အစားအေသာက္မ်ားကို ေျပာျပေစလိုပါတယ္ရွင္။

• Caffeine (ေကဖင္း) ဓါတ္ဟာ သဘာဝအအားျဖင့္ ေကာ္ဖီနဲ႔ လက္ဖက္ေျခာက္ထဲမွာ ပါေနတယ္။
• လက္ဖက္ရည္ကေတာ့ ၄ မ်ိဳးရွိတယ္။ Green tea, Oolong tea, White tea နဲ႔ Black tea ေတြျဖစ္တယ္။
• လက္ဖက္မွန္သမွ် Camellia Sinensis အပင္ကေနရာပါတယ္။
• (ေကဖင္း) ဘယ္ေလာက္ပါသလဲဆိုတာက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ လက္ဖက္ရည္တခြက္ထဲမွာ ေယဘုယ်ဆိုရင္ 15 to 75 mg ပါတယ္။ အရြက္သပ္သပ္ဆိုရင္ အေလးခ်ိန္ရဲ႕ ၃% ရွိတယ္။
• အၾကမ္းအားျဖင့္ ေကာ္ဖီ တခြက္ (၈ ေအာင္စ) ထဲမွာ 90mg (ေကဖင္း) နဲ႔ လက္ဘက္ရည္ အထုပ္ေလးေတြနဲ႔ ေသာက္ရတဲ့ တခြက္ (၈ ေအာင္စ) ထဲမွာ 65mg ပါတယ္။
• Green Tea လက္ဖက္ရည္တခြက္ (၈ ေအာင္စ) ထဲမွာ (ေကဖင္း) 15-36 mg ပါတယ္။ (ေကဖင္း) အုပ္စုထဲက Theobromine နဲ႔ Theophylline (ပန္းနာအတြက္သံုးတဲ့ေဆး) ေတြလဲ ပါတယ္။
• Oolong Tea (အူးေလာင္) လက္ဖက္ရည္ တခြက္ (၈ ေအာင္စ) ထဲမွာ 12 - 55 mg ပါတယ္။
• White Tea လက္ဖက္ရည္ျဖဴေခၚတာထဲမွာ 6 - 25 mg ပါတယ္။
• Black Tea လက္ဖက္ရည္ခါးထဲမွာ 25 - 110 mg ပါတယ္။
• Instant coffee ထဲမွာ 65-100mg ပါတယ္။
• Espresso (အိတ္စ္ပရက္ဆို) ၂ ေအာင္စ ေကာ္ဖီထဲမွာ 100 (ေကဖင္း) ပါတယ္။
• Beverages ေခၚတဲ့ေသာက္စရာအရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ Soft drinks ေခၚတဲ့အခ်ိဳရည္၊ Energy drinks ေခၚတဲ့ အားကစားသမားေတြေသာက္တဲ့ အခ်ိဳရည္ေတြထဲမွာ (ေကဖင္း) ဓါတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာေတာ့ ေကဖင္း မပါဘူး။
• Soft drink ေတြထဲမွာ Soda, Pop, Coke, Soda pop, Fizzy drink, Tonic, Seltzer, Mineral, Sparkling water, Lolly water နဲ႔ Carbonated beverage စတာေတြပါတယ္။
• Alcoholic beverages အရက္တခ်ိဳ႕ ဥပမာ Four Loko ထဲမွာ Caffeine (ေကဖင္း) နဲ႔ Stimulants စိတ္ၾကြေစတာေတြ ပါတယ္။
• ျမန္မာေတြ ေန႔တိုင္းစားေနၾကတဲ့ လက္ဖက္သုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာလဲ (ေကဖင္း) ဓါတ္ အေသအခ်ာပါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္အထိ အေလးခ်ိန္၊ ရာခိုင္ႏွဳန္းပါသလဲဆိုတာ သုေတသန သိပ္မေတြ႔ပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Caffeine (ေကဖင္း) ရဲ႕ေဆးစြမ္းသတၲိမ်ား

လက္ဖက္၊ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ ေကာ္ဖီေတြထဲမွာပါတဲ့ (ေကဖင္း) ဓါတ္ရဲ႕သတၲိေတြအေၾကာင္း ခပ္တိုတိုေလးေရးပါရေစ။ ေလ့လာမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ထားျပီးျပီ။ ေရတိုနဲ႔ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈေတြကို ေကာင္းေကာင္းသိေနပါျပီ။ အသင့္အတင့္စားသံုးရင္ ေရတိုမွာ ေခါင္းကိုက္၊ ပ်ိဳ႕ခ်င္၊ စိုးရိမ္စိတ္ စတာေတြ ပါတယ္။ ေရရွည္ဆိုရင္ (ပါကင္ဆိုနစ္ဇင္) ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳ (၂)၊ အသဲေရာဂါ၊ ႏွလံုး-ေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါေတြ သက္သာေစတာေတြ႔ရတယ္။ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ကို ႏိုးဆြေပးႏိုင္လို႔ ႏွလံုးၾကြက္သားနဲ႔ အႏုစားၾကြက္သားေတြကို ေျပေလွ်ာ့ေစတယ္၊ အစာေျခရည္ ပိုထြက္မယ္၊ ဆီးပိုသြားေစမယ္။

Positive effects အေပါင္းသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးေတြ -
• ေရရွည္ မ်ားမ်ားသံုးစြဲရင္ ႏွလံုး-ေသြးေၾကာေရာဂါနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြ အျဖစ္နည္းမယ္။
• Neurotransmitters ေခၚတဲ့ အာရံုေၾကာေတြကို ႏိုးဆြေပးလို႔ Acetylcholine, Dopamine, Serotonin, epinephrine and Glutamate ေတြပိုထြက္လာမယ္။
• Acetylcholine ဆိုတာ သတိထားမႈ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊ ေလ့လာမႈ၊ မွတ္ဥာဏ္ေတြအတြက္ အသံုးဝင္တယ္။
• Increased alertness သတိရွိမႈပိုမယ္။
• Decreased fatigue အားယုတ္တာ သက္သာမယ္။
• Increase the metabolic rate ကိုယ္ခႏၶာအလုပ္ေတြ ပိုေစမယ္။
• Cancer ကင္ဆာျဖစ္မွာလဲ နည္းေစႏိုင္တယ္။
• Parkinson's disease (ပါကင္ဆိုနဇင္) ေရာဂါ အျဖစ္နည္းေစမယ္။
• Type 2 diabetes ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား (၂) အျဖစ္နည္းတယ္။
• Hepatic cancers အသဲကင္ဆာ အျဖစ္နည္းတယ္။
• Antioxidant activity အဆိပ္အေတာက္ ဖယ္ရွားေရး အားေပးတယ္။

Negative effects အႏုတ္သေဘာေဆာင္တာေတြ -
• increase blood pressure ေသြးဖိအား မ်ားေစမယ္။
• High blood pressure ေသြးတိုးရွိေနသူေတြမွာ Strokes, Cerebral vascular disease ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္တာေတြ မ်ားေစမယ္။
• Reduce control of fine motor movements အေသးစိတ္ ၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈုကို ေလွ်ာ့ေစလို႔ လက္တံုမယ္။
• Cortisol secretion (ေကာ္တီေဇာ) ထုတ္ေပးတာကို မ်ားေစမယ္။
• Increased insomnia မအိပ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
• Addictive စြဲေစတယ္။
• Caffeine withdrawal ျဖတ္လိုက္ရင္ Headache ေခါင္းကိုက္၊ Fatigue အားယုတ္၊ Decreased alertness သတိရွိမႈနည္းေစမယ္။
• Caffeine 300 mg ထက္မ်ားရင္ anxiety စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္မယ္။
• Auditory hallucinations နားထဲကေန သူမ်ားမၾကားတာကို ၾကားေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Bone loss at the spine အသက္ၾကီးအမ်ိဳးသမီးေတြ ခါးရိုးအားနည္းမယ္။

Coffee Mix, Instant Coffee (ေကာ္ဖီမစ္)၊ (အင္းစတင့္ေကာ္ဖီ) ေတြရဲ႕ အာဟာရတန္ဘိုး
• 1 pouch, 200 gm ၁ ထုပ္ = ၂ဝဝ ဂရမ္၊
• Calories (ကလိုရီ) = 55
• Calories from Fat အဆီကရတဲ့ အဆီ = 18
• Total Fat စုစုေပါင္းအဆီ = 2.0g 3%
• Saturated Fat ျပည့္ဝအဆီ = 2.0g 10%
• Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat မျပည့္ဝအဆီ = 0.0g
• Cholesterol (ကိုလက္စေထာ) = 0mg 0%
• Sodium (ဆိုဒီယမ္) ဆား = 10mg 0%
• Carbohydrates (ကစီဓါတ္) = 9.0g 3%
• Dietary Fiber (ဖိုင္ဘာ) = 0.0g 0%
• Sugars သၾကား = 5.0g
• Protein (ပရိုတင္း) = 0.0g
• Vitamin A ဗီတာမင္ (ေအ) = 0%
• Vitamin C ဗီတာမင္ (စီ) = 0%
• Calcium (ကယ္လ္စီယမ္) = 0%
• Iron သံဓါတ္ = 0%

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၅၀)

 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား