အသိ သတိ ႏွင့္ လူ ့က်န္းမာေရး (၄)


က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ပထမဦးစြာအေရးႀကီးသည္မွာ အစားအစာမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ အစားမေတာ္လွ်င္ တစ္လုပ္ဟုပင္ေၿပာဆုိႀကၿမဲရွိႀကပါသည္ ။ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္း စားေသာက္ေနသည့္ အစားအစာမ်ားတြင္ လူ ့ခႏၶာကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးမ်ားသည့္ အစားအစာ ၊ အဆုိးမ်ားသည့္ အစားအစာဆုိတာ က်န္းမာေရး အသိရွိေစခ်င္သည့္အတြက္သာ အသိ သတိ အေနၿဖင့္ ေၿပာၿပရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အစားေသာက္မ်ားတြင္ ေကာင္းက်ဳိးနည္းၿပီး ဆုိးက်ဳိးမ်ားသည့္ ဆီ သည့္ အဓိကအေနၿဖင့္ပါဝင္ေနပါသည္ ။ အစားအစာခ်က္ၿပဳတ္ရာတြင္လည္း ဆီၿပန္ခ်က္ ၊ ဆီေႀကာ္ခ်က္ ၊ ဆီလည္ေရလည္ ႏွင့္ ဆီဆမ္း ဟု ဆီသည္ အဓိကၿဖစ္ေနပါသည္ ဆီသုံးစြဲမွဳ ့နည္းလွ်င္ မေကာင္းသလုိပင္ၿဖစ္ေနႀကပါသည္ ။ သုံးစြဲသည့္ ဆီေတြ မသန္ ့ၿခင္း ႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေႀကာ္ေလွာ္ထားသည့္ဆီတုိ ့သည့္ စားသုံးသူတုိ ့အတြက္ အလြန္အဆုိးဝါးဆုံးၿဖစ္ပါသည္ ။လူအမ်ားအၿပားတြင္ မတည့္သည့္ အခ်ဳိ အဆိမ့္ အစပ္ လြန္စြာ စားသုံးႀကပါသည္ တည့္ေသာ ဖန္ခ်ဥ္ခါးက်ေတာ့ အစားနည္းပါသည္ ။

ယေန ့ထမင္းဝုိင္းတစ္ခုတြင္ ဆီအသုံးမ်ားသည့္ အစားေသာက္မ်ားကုိ စားေသာက္ႀကၿပီး ေအးေနေသာ ေရ ႏွင့္ အေအးမ်ား ေသာက္သုံးတက္ၿခင္း အေလ့အထ လူအမ်ားလုပ္ေဆာင္ႀကပါသည္ ။ သည္လုိ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႀကာင့္ ဆီသည္ ေအးေသာအရာႏွင့္ေတြ ့လွ်င္ ခဲသြားသည့္ သတၱိရွိပါသည္ သည္လုိခဲသြားၿခင္းေႀကာင့္ ေပ်ာ္ဝင္ၿခင္း မရွိဘဲ ကပ္ေနပါသည္ ။ အစားအစာတြင္ ဆီမ်ားပါဝင္စားေသာက္ၿပီး မႀကာမီ ေရခဲေရေသာက္ၿခင္း ေအးေသာအခ်ဳိရည္ေသာက္ၿခင္းေႀကာင့္ ကုိယ့္အတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ အစားအစာမ်ားသည့္ ေအးေသာအရည္မ်ားေႀကာင့္ ဆီမ်ားသည့္ ခဲတက္ေသာေႀကာင့္ အသည္းတြင္ အဆီဖုံးၿခင္းဆုိသည့္ က်န္းမာေရး ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးၿဖစ္ေပၚေစပါသည္ ။ အဆီမ်ားၿခင္းေႀကာင့္ ဗုိက္အေခါက္အဆီမ်ားတြဲၿခင္း ႏွင့္ အဆီမ်ားၿဖင့္ ဝလာၿပီး ႏွလုံးေသြးေႀကာပိတ္ၿခင္းလည္း ဌင္းအဆီမ်ားေႀကာင့္ ေရာဂါထပ္တုိးၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္ ။

လူ ့က်န္းမာေရးအတြက္ ဆီသည့္ အက်ဳိးအလြန္နည္းပါးသၿဖင့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားေသာ ဆီမ်ားကုိ အလြန္အမင္ခ်က္ၿပဳတ္ၿခင္း ႏွင့္အတူ စားသုံးၿခင္းကုိလည္ အထူးေရွာင္ရွားႀကပါ ။ ဝက္သား ဝက္စတူး တုတ္ထုိး ႀကဳိက္တက္သူမ်ားသည္ ကန္စြန္းရြက္မ်ားမ်ား စားေပးရသလုိ စားၿပီး ေရေအး အေအးေသာက္ၿခင္းလုံးဝ မေသာက္သင့္ပါ ။

ဆီမ်ားေသာ ဟင္းႏွင့္ အစားအစာမ်ားကုိ စားေသာက္ပါက ပူေႏြးေသာဟင္းရည္ ႏွင့္ ေရေႏြးႀကမ္းပူပူေလး ေသာက္သုံးသင့္ပါသည္ ။ ေသာက္သုံးရန္ အစဥ္မေၿပၿဖစ္ပါက ေရကုိ စားေသာက္ၿပီးအခ်ိန္အားၿဖင့္ ႀကာၿမင့္ခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ေနာက္ပုိင္းမွသာ ေရကုိ ေသာက္သုံးသင့္ပါသည္ ။

ဆီသည္စားသုံးသူကုိယ္တုိင္စားသုံးမွသာလွ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းႏုိင္ေပမဲ့ အခုိးအေငြ ့မ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္မလုပ္ေဆာင္ေပမဲ့ ဌင္းအခုိးအေငြ ့မ်ားေႀကာင့္ပင္ အသက္ရွဳလမ္းေႀကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုၿဖစ္ေစၿပီး အဆုတ္အပါအဝင္ ေသြးအတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ေလွ်ာ့နည္းေစသလုိ ့ဦးေႏွက္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္ ပမာဏကုိလည္း ေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္ ။

လူအမ်ားအၿပားစားေသာက္ႀကသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ တစ္ၿခားေနရာမ်ားမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၿခင္းေႀကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေပမဲ့ ေသာက္သုံးသူမ်ားမွ ထုတ္လုိက္ေသာ ေဆးလိပ္အေငြ ့မ်ားကုိ တစ္ၿခား မေသာက္သုံးသူၿဖစ္ေပမဲ့ ဌင္း ေဆးလိပ္အေငြ ့မ်ားရွဴရွဳိက္မိပါကလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူရရွိေသာ ဆုိက်ဳိးကိုလည္း ထပ္တူ ရရွိေစႏုိင္ပါသည္ ။

မိမိေဘးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသည့္ အခုိးအေငြ ့မ်ား ရွိေနပါက အေဝးေနရာကုိ ေၿပာင္းေနေပးပါ ။ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၿခင္းသည္ က်န္းမာေရးကုိဆုိးရြားေစ ထိခုိက္ေစသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ႔ေလ်ာ့ရန္ၿဖစ္ပါသည္ ။

တစ္ခ်ဳိ ့အိမ္မ်ားတြင္ ၿခင္ေဆးေခြကုိ အလြန္ထြန္းညွိၿခင္းေႀကာင့္ ဌင္း အခုိးအေငြ ့မ်ားသည္ အဆုတ္ကုိ လုံးဝထိခုိက္ပါသည္ ။ ေန ့တစ္ေန ့ကုိ ဌင္းအေငြ ့အသက္မ်ား ရွဴ ရွိက္သူသည္ ခ်က္ၿခင္းေရာဂါတစ္ခုအေနၿဖင့္ မၿဖစ္ေပၚေပမဲ့ ႏွစ္အခ်ိန္ႀကာလာသည့္အခါ ေခ်ာင္းဆုိးလာၿခင္း ၊ အသက္ရွဳ မဝၿခင္း ႏွင့္ ေမာေမာေနတက္ၿခင္း ဆုိသည့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိးတဲ့လာၿပီး နာတာရွည္ေရာဂါအၿဖစ္လည္း ၿဖစ္ေပၚလာတက္ပါသည္ ။

ေန ့စဥ္မကင္းႏုိင္ဘူးဆုိလွ်င္ ဆီအစားမ်ားလွ်င္ ကန္စြန္းရြက္ ၊ ႀကက္သြန္ၿဖဴ ႏွင့္ အခုိးအေငြ ့မ်ားအႀကားအလုပ္လုပ္သူႏွင့္ ရွဴရွဳိက္မိသူတုိ ့တြင္ ဌက္ေပ်ာသီးဖီးႀကမ္းအမွည့္ကုိ တစ္လုံးအနည္းဆုံး စားေသာက္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္ ။
မိီးဖုိေခ်ာင္အတြင္းအလြယ္တစ္ကူရွိေနသည့္ နႏြင္းမွဳန္ ့စစ္စစ္ တီးဇြန္းတစ္ဝက္ကုိ ေန ့စဥ္ေသာက္သုံးေပးၿခင္း ႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ားကုိ ေန ့စဥ္စားေသာက္ေပးၿခင္းၿဖင့္ လူ ့က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အက်ဳိးမ်ားေစပါသည္ ။အသီးအရြက္ အသီးအႏွံမ်ား ေကာင္းက်ဳိးမ်ားၿခင္းကုိ အေသးစိတ္ေရးသာခ်က္ တင္ၿပခဲ့ၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါသည္ ။

ဆီသည့္ ေကာင္းက်ဳိးနည္း ဆုိးက်ဳိးမ်ားၿခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္အခုိးအေငြ ့သည္လည္း မေသာက္ေပမဲ့ ထပ္တူဆုိးက်ဳိးမ်ားသည္ကုိ အသိသတိရွိပါ ။ နႏြင္းမွဳန္ ့ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းအရြက္သည္ အက်ဳိးမ်ားေႀကာင္းကုိ က်န္မာေရး အသိ သတိရွိၿပီး လုိက္နာစားသုံးႀကပါ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား