ေႁမြဆိပ္၊ ကင္းဆိပ္ နဲ႔ ဝမ္းေရာဂါ၊ ပလိပ္ေရာဂါအတြက္ လြယ္ကူေသာ ၾကက္သြန္နီအဆိပ္ေျဖေဆး


ေႁမြ၊ ကင္း၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ပိတုန္း စသည့္အေကာင္မ်ား၏ အကိုက္ခံရလွ်င္ ခ်က္ျခင္းအဆိပ္တက္သလို အဆိပ္ျပင္းသည့္ သတၱဝါျဖစ္ပါက အသက္ဆံုးရသည္အထိ ျဖစ္ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကုသမႈျပဳရန္ အခက္အခဲရွိေနလွ်င္ ယခုေဖာ္ျပမည့္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဆးၿမီးတိုဟုဆိုရာတြင္ သဘာဝပစၥည္းျဖစ္ေသာ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အေျခခံထားေသာ နည္းျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူရႏုိင္သလို ကုသရသည္လည္း ျမန္ဆန္ၿပီး ထိေရာက္မႈလည္းရွိပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္နည္းမ်ားသည္ "ေရာဂါတိုင္းအတြက္ အာနိသင္ထူးတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ၾကက္သြန္နီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္" အမည္ရွိ စာအုပ္တို႔မွ ေကာက္ႏႈတ္၍ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္လည္ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

* ၾကက္သြန္နီအဆိပ္ေျဖေဆး

- ကင္းကိုက္ျခင္းအတြက္
၁။ ၾကက္သြန္နီတစ္လံုးကို ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းလုိက္ပါ။ ယင္းၾကက္သြန္အေပၚ ေဖာက္ၿပီးသားထံုးကိုလူး၍ အေကာင္ကိုက္ထားသည့္ေနရာတြင္ သုတ္လိမ္းေပးပါ။ သက္သာမႈရမည္။
၂။ ၾကက္သြန္နီကို ထုေထာင္း၍ အေကာင္ကိုက္ထားသည့္ဒဏ္ရာေပၚတြင္ အံု၍ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလိုက္ပါ။ သက္သာမႈရ၍ အဆိပ္ေျပမည္။
၃။ ၾကက္သြန္နီ၊ ဇဝက္သာတို႔ကို ဆတူေရာ၍ သမေအာင္ေမႊပါ။ ေကာင္းစြာေရာသြားလွ်င္ ပုလင္းထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားႏိုင္သည္။ ၎ေဆးသည္ ကင္း၊ ပိတုန္း၊ ပ်ားေကာင္မ်ား၏ အဆိပ္ေျဖရန္ အေကာင္းဆံုးေဆးနည္းျဖစ္၏။
၄။ ၾကက္သြန္နီကို ဆားျဖင့္လူး၍ေကၽြးလွ်င္ အဆိပ္ဓာတ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

- ကင္းေျခမ်ားကိုက္လွ်င္
ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကိုေရာ၍ ႀကိတ္ၿပီး (ထုေထာင္းလွ်င္လည္းျဖစ္ပါသည္။) ကင္းေျခမ်ားကိုက္သည့္ေနရာတြင္ အံုေပး လိမ္းေပးပါ။ အဆိပ္ေျပႏိုင္သည္။

- ေႁမြကိုက္ျခင္းအတြက္
ၾကက္သြန္နီတြင္ အဆိပ္ေျပေစေသာ ဓာတ္ရွိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေႁမြေပါက္ခံရလွ်င္ ၎ကို ၾကက္သြန္မ်ားမ်ားေကၽြးပါ။ အဆိပ္ေျပသြားမည္။

ၾကက္သြန္နီကို ရွလကာရည္၌ က်ဲက်ဲေဖ်ာ္၍လိမ္းေပးလွ်င္ အဆိပ္ကို ေျပေစပါသည္။

** ၾကက္သြန္ျဖဴ အဆိပ္ေျဖေဆး

၁။ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ဥကို ႏြားႏို႔ ၂၅က်ပ္သားတြင္ ေဖ်ာ္၍ အဆိပ္တက္ေနသူကို တိုက္ပါ။ သက္သာမည္။ (ၾကက္သြန္ျဖဴကို ႀကိတ္၍ သို႔မဟုတ္ ျခစ္ျဖင့္ ျခစ္ထည့္လွ်င္လည္း ရ၏။)
၂။ ကင္းကိုက္ခံရလွ်င္ ဆားႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္မ်ဳိးကိုႀကိတ္၍ အကိုက္ခံရသည့္ေနရာတြင္ လိမ္းေပးပါ။ အဆိပ္တက္ေနျခင္း သက္သာသြားမည္။
၃။ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ သရက္သီးေျခာက္တို႔ကိုႀကိတ္၍ ေရႏွင့္ေရာကာ ေႁမြ၊ ကင္း အကိုက္ခံရသည့္ေနရာတြင္ လိမ္းေပးလၽွင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ ရရွိမည္။
၄။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ရွလကာရည္တြင္ေရာ၍ႀကိတ္ၿပီး ေႁမြ၊ ကင္းႏွင့္ ေခြး႐ူးကိုက္ခံရသည့္ေနရာတို႔တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္လိမ္းေပးလွ်င္ သက္သာမႈရရွိမည္။
၅။ ေမွ်ာ့ကိုက္ခံရလွ်င္ ၎ဒဏ္ရာအေပၚ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရႏွင့္ေရာႀကိတ္ၿပီး လိမ္းေပးပါ။ သက္သာပါမည္။

ေႁမြတြင္ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ ေဆးနည္းတစ္ခုျဖင့္ မသက္သာလွ်င္ ေနာက္တစ္နည္းထပ္သံုးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ အဆိပ္ေျဖရာတြင္ အစြမ္းထက္လွပါသည္။ သမားေတာ္မ်ား၏ အဆိုအရ ၾကက္သြန္ျဖဴရွိေသာေနရာတြင္ ၎အနံျဖင့္ ေႁမြမလာရဲပါ။

** ဝမ္းေရာဂါ ပလိပ္ေရာဂါအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း**

သမားေတာ္မ်ားက ေဆးနည္းၫႊန္ထားသည္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴကို စားသံုးေပးျခင္းသည္ ၎ေရာဂါပိုးမ်ား ကိုယ္အတြင္းမဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးသည့္ အေကာင္းဆံုးေဆးနည္းျဖစ္သည္။ ((စားသံုးျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ မ်ားစြားစားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အစိမ္းလိုက္ မ်ားစြာစားသံုးပါကလည္း ဆိုးက်ဳိးျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာက္ တစ္ေန႔တြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴဥ တစ္တက္ခန္႔မွ် စားသံုးေပးျခင္းက အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။))

သတိျပဳမွတ္သားရန္မွာ အထက္ပါေဆးနည္းတို႔ျဖင့္ တင္းတိမ္မေနဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးက်န္းမာေရးဌာနသို႔သြား၍ ကုသရမည္။ ယင္းေဆးနည္းတို႔ေဖာ္ျပရျခင္းသည္ ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ လက္ငင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေႁမြ၊ ကင္းစသည္တို႔ရန္မွလြတ္ကင္းရန္ႏွင့္ အကိုက္ခံရပါက အဆိပ္ေျပေစမည့္ ဒုအာမ်ားကို "သမုဒၵရာေအာက္မွ ပုလဲလံုးမ်ား" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္၍ ေကာ္မန္႔တြင္ ပံုျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား