ၾကြက္တက္ျခင္း


ၾကြက္တက္ျခင္းဟာ အလြန္နာက်င္ၿပီး ခံရခက္တဲ့ ေဝဒနာဆုိးျဖစ္တယ္။ လူတုိင္း ၾကြက္တက္ျခင္း ခံစားဖူးလိမ့္မယ္။ ၾကြက္တက္ျခင္း ဆုိတာ ၾကြက္သားမ်ား အလုိအေလ်ာက္ ျပင္းထန္စြာ၊ နာက်င္စြာ၊ ၾကာျမင့္စြာ က်ဳံ႕သြားျခင္းျဖစ္တယ္။ အားကစား သမားမ်ား၊ အလုပ္ၾကမ္း သမားမ်ားအျဖစ္ မ်ားေလ့ ရွိတယ္။

ၾကြက္တက္ျခင္းဟာ ေျခသလံုး ၾကြက္သားေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ ၾကြက္တက္ျခင္း အားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ဟာ ၾကြက္သားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ က ေျခဖ်ားလက္ဖ်ား ရွိ ၾကြက္သားတုိ႔ မွာရွိၿပီး လက္ေမာင္းနဲ႔ေပါင္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္တယ္။

ၾကြက္တက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း

ၾကြက္တက္ျခင္းဟာ ေရာဂါတစ္ရပ္ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံုေၾကာင့္ ၾကြက္တက္ျခင္း လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

ေပါင္၊ ေျခသလံုး၊ ေျခဖဝါး၊ လက္ေမာင္းနဲ႔ လက္ေခ်ာင္းရွိ ၾကြက္သားေတြရဲ႕က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္းကို ဦးေႏွာက္ရွိ ဗဟုိအာ႐ံုေၾကာ အဖြဲ႕အစည္းက ေကာင္းစြာကြပ္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္။ ယင္း ၾကြက္သားေတြ ကုိယ္ပုိင္သီးျခားသိမႈ၊ ခံစားမႈ စြမ္းရည္ရွိၿပီး ျပင္ပမွ ႏႈိးဆြမႈ တစ္ခုခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခါ က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ပ အေအးဓာတ္ဟာ ၾကြက္သားရဲ႕က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္းကို ေႏွးေကြးေစတယ္ ။ ေအးတဲ့ ေဆာင္းရာသီမွာ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း မယူဘဲ ႐ုတ္တရက္ အားစုိက္ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား ျပင္းထန္ စြာ လႈပ္ရွားလုိက္ရင္ ၾကြက္တက္ေလ့ ရွိတယ္ ။

ၾကြက္သားေတြ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေလေလ၊ အသုံးျပဳဖန္ မ်ားေလေလ ၾကြက္တက္ဖုိ႔ နီးစပ္ေလျဖစ္တယ္။ ၾကြက္သားေတြ ဆက္တုိက္လႈပ္ရွား တဲ့အခါ ၾကြက္သားေတြ ပင္ပန္းၿပီး က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း ေႏွးလာလို႔ ၾကြက္တက္တယ္ ။ ေဘာလံုး ကစားသူမ်ား၊ ေရကူးသူမ်ား၊ ေပါင္နဲ႔ ေျခသလံုးမွာ လည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာတုိ႔ လက္ေခ်ာင္း ေတြမွာလည္းေကာင္း၊ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ သိုးေမြးလုပ္သား တုိ႔ လက္ေမာင္းမွာ လည္းေကာင္း ၾကြက္တက္ေလ့ ရွိတယ္ ။ ၾကြက္သားေတြ အလြန္အကြၽံ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ ေနတဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ေစစားခ်က္ အတုိင္း က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း ကို ႐ုတ္တရက္တံု႔ျပန္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ က်ဳံ႕ေနေလ့ရွိတယ္။

အဓိကအေနနဲ႔ ၾကြက္တက္ျခင္းဟာ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ ဆားဓာတ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး သက္ဆုိင္တယ္။ ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆားဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းရင္ ၾကြက္တက္တတ္တယ္။ လူတို႔ခႏၶာကုိယ္မွ ထြက္တဲ့ ေခြၽးမွာ ဆားဓာတ္ သုည ဒသမ ၃ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္တယ္ ။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားစဥ္၊ ေရကူးစဥ္၊ ေဘာလံုး ယွဥ္ကစားစဥ္ ေခြၽးအလြန္ထြက္လုိ႔ ဆားဓာတ္မ်ားပါ ျပင္ပကုိထြက္ၿပီး ၾကြက္တက္ေလ့ ရွိတယ္။ ဝမ္းသြားရာမွ ဝမ္းနဲ႔အတူ ဆားဓာတ္မ်ား ပါသြားတယ္ ။

ဝမ္းမၾကာခဏ သြားရင္၊ ဝမ္းႏုတ္ေဆး ျပင္းျပင္းေသာက္ ၿပီးရင္၊ ကာလဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ရင္ ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆားဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၾကြက္တက္တယ္ ။ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတြသာ ၾကြက္တက္ၿပီး တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တစ္ေခ်ာင္း ကပ္ေနျခင္းမ်ဳိး ကလည္း အဓိကအေနနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ထံုးဓာတ္နည္းပါးတဲ့ အေျခအေန မွာေတြ႕ရတတ္တယ္။ လည္ပင္းရွိ သုိင္း႐ိြဳက္ဂလင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူအၿပီးမွာ ယင္းမွာ ကပ္ေနတဲ့ ဂလင္းငယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ခ်ဳိ႕ယြင္းရင္ (Hypoparathyroidism) မွာ အာဟာရဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ခႏၶာကုိယ္မွာ ထံုးဓာတ္နည္းေလ့ ရွိတယ္ ။

ၾကြက္တက္ေနလွ်င္

ဦးစြာ ၾကြက္မတက္မီ ၾကြက္တက္မယ့္ ၾကြက္သားဟာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ အနည္းငယ္ က်ဳံ႕သြားတတ္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းအနားယူ လုိက္ရင္ ၾကြက္မတက္ ေတာ့ဘူး။ ၾကြက္တက္တဲ့အခါ က်ဳံ႕ေနတဲ့ ၾကြက္သားမွ်င္ ေတြကို ဆန္႔ၿပီး
လက္နဲ႔ေျခေခ်ာင္း ေတြကို ညိဳ႕သက်ည္း ဘက္ကို ေနာက္လွန္ဆြဲ ေပးရမယ္။ ေျခေခ်ာင္းမွာ ၾကြက္တက္ရင္ ေကြးသြားတဲ့ ေျခေခ်ာင္းငယ္ေတြကို ေနာက္ဘက္ကုိလွန္ၿပီး ဆန္႔ေပးသင့္ ပါတယ္။ ေပါင္မွာ ၾကြက္တက္ရင္ ဒူးကုိဆန္႔ၿပီး
ေပါင္ကိုေရွ႕ကို လက္နဲ႔တြန္းေပး သင့္တယ္။ လက္ေခ်ာင္း ေလးေတြ ၾကြက္တက္ရင္ ေကြးေနတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေလး ေတြကို အျခားလက္နဲ႔ကုိင္ၿပီး ျပန္ဆန္႔ေပးရမယ္။ ျပန္ဆန္႔ေပးရင္းက မၾကာခင္သက္သာ သြားလိမ့္မယ္။
ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းငယ္ ေတြကပ္ေနတဲ့ ၾကြက္တက္ ျခင္းမ်ဳိးမွာ ေဖာ္ျပပါနည္း အတုိင္း မသက္သာရင္ နီးစပ္ရာေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ မိသားစုဆရာဝန္ ထံ အျမန္ျပသၿပီး လုိအပ္တဲ့ ထံုးဓာတ္ကို ခႏၶာကုိယ္တြင္း ေသြးေၾကာမွ
သြင္းေပးရင္ ခ်က္ခ်င္းသက္သာ သြားႏုိင္ပါတယ္။

ၾကြက္တက္ေနတဲ့ အခါ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထားၿပီး ၾကြက္သားကို အသာအယာ ႏွိပ္နယ္ေပးရမယ္။ ေအးလြန္းၿပီး ၾကြက္တက္ျခင္း ျဖစ္ရင္ ေရေႏြးအိတ္ ကပ္ေပးရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ၾကြက္တက္ေနသူရဲ႕အေပၚမွ တက္ၿပီး
ဖိေပးျခင္း၊ နင္းေပးျခင္းမ်ဳိးက မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ အခ်ဳိ႕က လက္လွန္ခ်ဳိးျခင္း၊ ေျခေထာက္ ေနာက္ျပန္ လွန္ခ်ဳိးျခင္း၊ ႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္ ေပးျခင္းစတဲ့ တတ္သမွ်၊ မွတ္သမွ်နဲ႔ ၾကြက္တက္ျခင္း သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္။
အခန္႔မသင့္ရင္ ေသြးမေလွ်ာက္ႏုိင္၊ အာ႐ံုေၾကာ ဖိမိႏုိင္ကာ ေျခ၊လက္ အေကြးအဆန္႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း၊ အဆစ္ေတြ ေတာင့္တင္းသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ၾကြက္တက္ျခင္းမွကာကြယ္ဖုိ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အပူပုိင္းဇုန္မွာ ပါဝင္လို႔ ေခြၽးထြက္ လြယ္ၾကတယ္။ ေခြၽးထြက္မ်ားၿပီး ဆားဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမွ ကာကြယ္ဖုိ႔ အားကစား သမားေတြ၊ အလုပ္ၾကမ္း သမားေတြ အျခားသူေတြထက္ ဆားပိုမို စားေပးဖို႔ သင့္ေလ်ာ္
ပါတယ္။

အားကစား လႈပ္ရွားမႈေတြ မစတင္မီ ခႏၶာကုိယ္ ၾကြက္သားေတြ ျပင္းထန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈျပဳႏုိင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစတဲ့ ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ဳိး လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ကိုလည္း ႐ုတ္တရက္
ခ်က္ခ်င္းစတင္ မလုပ္ေဆာင္ သင့္ဘဲ ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရမယ္။ လႈပ္ရွားမႈ အနည္းငယ္ ကစၿပီး တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္ကာ ျပင္းထန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး လုပ္ရမယ္။ ၾကြက္သားေတြ အလြန္ပင္ ပန္းႏြမ္းနယ္ လာရင္
ျပင္းထန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္လက္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ေခတၱ အနားယူသင့္ ပါတယ္။ အစာ အာဟာရ ထံုးဓာတ္ မခ်ဳိ႕တဲ့ဖို႔ ႏုိ႔အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အ႐ိုးပါစားရတဲ့ ငါး၊ ငါးပိ၊ လတ္ဆတ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြ မွ်တစြာစားသံုး
ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မၾကာခဏ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းေတြ ကပ္တတ္ရင္၊ ေကာက္ေကြးေလ့ ရွိရင္ နီးစပ္ရာေဆး႐ံု ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဆရာဝန္ နဲ႔တုိင္ပင္ၿပီး ထံုးဓာတ္ပါတဲ့ ေဆးျပား ေန႔စဥ္ေသာက္ဖို႔ သုိ႔မဟုတ္
ကယ္လ္ဆီယမ္ ဂလူကုိနိတ္ ထုိးေဆး ျဖည္းညင္းစြာ ထုိးေပးဖုိ႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြက္တက္ျခင္း တစ္ခါျဖစ္ဖူးရင္ ေနာက္ထပ္လည္း ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ အစားအစာ၊ အေနအထုိင္၊ အလုပ္အကုိင္ ကအစ ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ အျပဳအမူ အစားအေသာက္မ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္။ အရက္ အလြန္အကြၽံ
ေသာက္သူေတြဟာ အာဟာရဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့လုိ႔၊ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့လုိ႔ ၾကြက္တက္ျခင္း ပိုျဖစ္တတ္တယ္။ ေယာက်္ားေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ ''တိုနာ'' ဆုိတာ ၾကြက္တက္ျခင္း ေၾကာင့္ က်ားလိင္အဂၤါ အထဲကိုက်ဳံ႕ဝင္ သြားျခင္းမ်ဳိး
ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မီ ကုသပါမွ လူစဥ္မီႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းေတြအတုိင္း က်န္းမာေရးနဲ႔ အညီ ဆင္ျခင္ေနထုိင္ ၾကမယ္ဆုိရင္ လူတုိင္းလူတုိင္း ၾကြက္တက္ျခင္း ဆုိတဲ့ေဝဒနာဆုိးမွ ကင္းေဝးႏုိင္ၾကမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ နင္းျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း မလုပ္သင့္ဘဲ ေရေႏြးအိတ္
ကပ္ေပးျခင္း၊ အနားယူ ေပးျခင္း၊ ဓာတ္ဆားရည္ ေသာက္ေပးျခင္း နည္းေတြကသာ ထိေရာက္တဲ့ ကုသမႈမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အေျပး သို႔မဟုတ္ အေလးအပင္ မျခင္းမစမီ ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔
လုိအပ္ပါတယ္။


ေဒါက္တာ လြင္သန္႔
ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၈)
The Myawady Daily
https://www.facebook.com/TheMyawadyDaily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား