(ႀကိဳ႔ထုိးျခင္း) Hiccup


ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ ရင္အုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ပုိင္းကို ျခားထားတဲ့ ကန္႔လန္႔ကာ ၾကြက္သားဟာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏိႈးဆြခံရၿပီး အလိုအေလ်ာက္ က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာကာ

ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ယင္းကန္႔လန္႔ျဖတ္ ၾကြက္သားေခတၱ က်ဳံ႕တဲ့အခါ ရင္အုပ္ပိုင္း၊ ဝမ္းဗိုက္အေပၚပိုင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တင္း၍ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းကို အလြန္ခံရခက္စြာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါးစပ္က်ယ္က်ယ္ ဟၿပီးရယ္တဲ့အခါ၊ က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာတဲ့အခါမွာ ျပင္ပက ေလမ်ား႐ုတ္တရက္ ရွဴသြင္းမိျခင္းျဖင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ၾကြက္သား (DIAPHRAGM) ႐ုတ္တရက္ ႏိႈးဆြခံရၿပီး ႀကိဳ႕ထုိးတတ္တယ္။ အစားအေသာက္မ်ားကို္ လ်င္ျမန္စြာစားျခင္းနဲ႔ အရက္၊ ဘီယာ ေသာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေရာဂါ

ေရာဂါေၾကာင့္လည္း ကာလၾကာ ႀကိဳ႕ထုိးေနတတ္တယ္။ အစာအိမ္တင္းျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ေလပြျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း အေျမႇးပါး တစ္ခုလံုးေရာင္ျခင္း၊ ကန္႔လန္႔ကာ ၾကြက္သားေအာက္ ျပည္တည္ျခင္း၊ ကန္႔လန္႔ကာ ၾကြက္သားမွာ အူကြၽံနာျဖစ္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ ကင္ဆာတုိ႔ေၾကာင့္ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းျဖစ္တယ္။ သားေနရည္ အက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးႀကီးျခင္းႏွင့္ အျခား အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ အရက္၊ ဘီယာအလြန္အကြၽံ ေသာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသြးထဲႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အညစ္အေၾကး စုေပးျခင္း၊ ကာလသားေရာဂါ (syphilis) ၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး၊ ဦးေႏွာက္ထဲ ေရဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးခဲျခင္း၊ အသားပို၊ အက်ိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ တို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳ႕ထိုးတတ္တယ္။

ျပဳစုနည္း

ႀကိဳ႕ထုိးရင္ ေရမေသာက္သင့္ပါ။ အစာေရမ်ဳိျပြန္မွ ေရျဖတ္သြားစဥ္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ေၾကာင့္ ေခတၱရပ္တန္႔ထားရလို႔ ခဏတာ သက္သာေစတယ္။ ႀကိဳ႕ထုိးစဥ္ ေလအဆက္မျပတ္ ဝင္ထြက္ေနလုိ႔ ကန္႔လန္႔ကာ ၾကြက္သားက်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္းက ထိန္းမရ ျဖစ္ေစတယ္။ ေလဝင္ေလထြက္၊ အစာႏွင့္ ေရဝင္၊ ေရထြက္ျခားေပးတဲ့ အ႐ိုးႏု စသည္တို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အပိတ္အဖြင့္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ ပြင့္ေနတဲ့ ေလျပြန္ထဲသို႔ ပါးစပ္မွငံုထားေသာ ေရမ်ားေရာက္ရွိကာ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဆင္မသင့္ပါက အဆုတ္တြင္း ေရ ဝင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ပါးစပ္ထဲေလ အဆက္မျပတ္ရွဴသြင္း၊ လွ်ာရွည္ရွည္ထုတ္၍ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ အာေခါင္းပိုင္း ဆြေပးျခင္းျဖင့္ အန္ခ်င္လာမယ္၊ အန္ၿပီးရင္ သက္သာသြားတယ္။ လက္ကိုင္ပဝါျဖင့္ ႏွာေခါင္းေပါက္ပိတ္ၿပီး ေခတၱအသက္ရွဴျခင္း ရပ္တန္႔ရမယ္။ အခ်ဳိ႕ႀကိဳ႕ထုိးစဥ္ အသက္ရွဴေအာင့္ၿပီး ေရေသာက္ ရင္ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ႀကိဳ႕ထုိးစဥ္ အသက္ရွဴေအာင့္တာ လံုးဝမလြယ္ကူတတ္ပါ။

ကုသျခင္း

ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုရမယ္။ ႐ုတ္တရက္ အထိတ္ တလန္႔ျဖစ္ေစျခင္းက ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းကို ေလ်ာ့ေစတယ္။ ျပင္ပမွလာေသာ ႐ုတ္တရက္ ျပင္းထန္တဲ့ ႏိႈးဆြမႈ အသစ္က မူလႏႈိးဆြျခင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ုံေၾကာလႈပ္ရွားျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျပတ္ေတာက္သြားလုိ႔ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း ရပ္သြားတယ္။ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းဟာ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္တဲ့ ေရာဂါ မဟုတ္ေပမယ့္ တဒဂၤအတြင္း အခံရခက္လွေသာ ေဝဒနာတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း၏ အေျခခံေရာဂါ (အသည္းကြၽတ္ဆတ္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာ) တို႔ကလည္း အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေစတာ ေတြ႕ရတယ္။ အရက္၊ ဘီယာေရွာင္သင့္တယ္။

အႀကံျပဳျခင္း

က်န္းမာေရး ေကာင္းသူအတြက္ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္းဟာ ေယဘူယ် ခဏတာသာ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ျခင္းျမန္သလို ေပ်ာက္ျခင္းလည္းျမန္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရာဂါမရွိဘဲ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း ခံစားၾကရတယ္။ ႀကိဳ႕ထုိးေနစဥ္ ေရေသာက္ပါက ေခ်ာင္းဆုိးႏုိင္တယ္။ အဆင္မသင့္ရင္ အဆုတ္အတြင္း ေရေရာက္ရွိၿပီး အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းအဆက္မျပတ္ ဆိုးျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါ တယ္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား