ကားတြင္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ နည္းပညာႏွင့္ အနာဂတ္ကားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး

Apple, Samsung နဲ႔ Microsoft စတဲ့ နာမည္ႀကီး နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို ဘတစ္ျပန္၊ က်ားတစ္ျပန္ အျပန္အလွန္စိန္ေခၚ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေန ၾကၿပီး ေစ်းကြက္နယ္ခ်ဲ႕ေနတာ အားလံုးအသိပါ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ယင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ကားတြင္း နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ကိရိယာမ်ားကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနျခင္းအားျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္ထဲ နယ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားလာ ေနၾကပါတယ္။

နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတာနဲ႔အမွ် ေကာင္းက်ိဳး အေထြေထြကို လူအမ်ား မွ်ေဝ စံစားရေပမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ကိုလည္း မွ်ေဝခံစားၾကရပါတယ္။ ေလာကဓမၼတာ အရ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳး၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး၊ အလင္းနဲ႔ အေမွာင္၊ အျဖဴ နဲ႔ အမဲ စသျဖင့္ ဒြန္တြဲေနသလိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လုပ္ငန္းအဝဝကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴ တာတည္းဟူေသာ ကိရိယာကို မွီတည္ၿပီး ကြန္ပ်ဴ တာ Virus, Malware, Adware, Trojan စတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ရွိလာပါတယ္။

အလားတူပဲ ကားတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ နည္းပညာဆိုတာ အလံုးစံု ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေၾကာင္း ကေတာ့ လက္ရွိကားမ်ားမွာ တပ္ဆင့္ထားတဲ့ နည္းပညာမ်ား ဟာလည္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ကားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္သြားေအာင္ ကား Hacker မ်ားက ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနလို႔ပါပဲ။ ကား Hacker မ်ားဟာ မိမိရဲ႕ ကားကို အရွိန္ေႏွးေနရာမွ အရွိန္ျမန္ေအာင္၊ ကားေမာင္းေနရင္း ကီလုိ (မိုင္) အခ်က္ျပကိရိယာကို ရုတ္ျခည္း အတက္အက်ျဖစ္ေအာင္၊ ရုတ္တရက္ ဘရိတ္အုတ္ေအာင္၊ ရုတ္တရက္ ဟြန္းတီးေအာင္၊ ဓာတ္ဆီလက္က်န္ အနည္းအမ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္၊ စတီယာတိုင္ လက္ကိုင္ကို ဘယ္ညာခ်ိဳးေကြ႔ေအာင္ စတဲ့ ကားထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုလံုးကို သူတို႔လက္ထဲ ဝကြက္အပ္ သလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနပါတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး ကားကို ကိုယ့္ဘာသာ စက္ႏႈိးၿပီး လူမပါဘဲ ေမာင္းႏွင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ ရွိလာေနပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ အနာဂတ္ ကားမ်ားမွာ မျဖစ္မေန ပါဝင္လာေတာ့မယ့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ နည္းပညာ သစ္မ်ားဟာလည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရပါ့မလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဟာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ မစ္ခ်ီဂန္ တကၠသိုလ္၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး သုေတသနဌာနရဲ႕ သုေတသီမ်ားက ကားေမာင္း သူေပါင္း အေယာက္ ၁၆ဝဝ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ယင္းတို႔ထဲမွ ေလးပံုသံုးပံုဟာ ကားတြင္းရွိ အြန္လိုင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ကိရိယာမ်ားဟာ အေရးပါ ခရာက် ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

အျခား တစ္ဖက္မွာေတာ့ အေမရိကန္၊ ၾသဇီ နဲ႔ ၿဗိတိန္ရွိ အြန္လိုင္း လူထုသေဘာထား စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္မွာ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေျဖၾကားသူဟာ ကားတြင္းရွိ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ ကိရိယာမ်ားရဲ႕ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈနဲ႔ ယင္းတိုရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား မသမာသူမ်ားရဲ႕ လက္ထဲေ ရာက္သြားမွာကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုျပန္ပါတယ္။ အျခား ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အတန္အသင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုၿပီး၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေတာ့ အနည္းငယ္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ယင္းစစ္တမ္းရဲ႕ ရလဒ္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကားေမာင္းသူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကားလံုၿခံဳေရးအေပၚ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလိုစိုးရိမ္တာဟာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိအေပၚ မေက်နပ္သူ သို႔မဟုတ္ မိမိရဲ႕ ရန္သူက မိမိရဲ႕ကားကို Hack လုပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ မိမိရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ ထိခုိက္လာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ကားတြင္း ထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္မႈဟာ မေတြးဝ့ံစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ ကားမ်ားမွာ ပါဝင္လာမယ့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ နည္းပညာနဲ႔ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား ဟာျဖင့္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လို႔ လံုးဝ မရႏို္င္ပါဘူး လို႔ ဆိုရင္ လက္ေတြ႔ မက်တဲ့ အေျပာ သက္သက္ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း အဆိုးနဲ႔ အေကာင္း ဟာ အၿမဲ ဒြန္တြဲ ေနမွာမို႔ ထြင္တဲ့သူ ရွိရင္၊ ဖ်က္တဲ့သူလည္း ရွိလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အဖ်က္သမား ေတြရဲ႕ ရန္ကို ကားထုတ္လုပ္သူ ေတြက ဘယ္ကို ကာကြယ္မလဲ၊ ရွိရင္းစြဲ နည္းပညာထက္ ဘယ္လို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြကို ထပ္ၿပီး တီထြင္ဦးမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရ ပါဦးမယ္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပဲ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား လိုပဲ အနာဂတ္ကားမ်ား အတြက္လည္း လံုၿခံဳေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ၊ Virus Scanner ေတြလည္း ကားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ရွိလာႏုိင္တာမို႔ Symantec, McAfee, Trend Micro, Kaspersky နဲ႔ Bitdefender တို႔လို လံုၿခံဳေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ႀကိဳသံုးသပ္ တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

TZ (MCG)
Myanmar Consumer Guide

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား