မွ်တ ကစား အသိျဖင့္ စား


ကုိယ္ခႏၶာဝိတ္တက္ၿခင္းကုိ အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ အသက္အားၿဖင့္ ၃၀ ေက်ာ္စ လူလတ္္ပုိင္းအရြယ္တြင္ ကုိယ္ခႏၶာဝိတ္တက္လာၿခင္း သိသာၿဖစ္ေပၚလာႀကပါသည္ ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ကုိယ္တြင္း အဆီသုိေလွာင္မွဳ ့ပုိမုိမ်ားၿပားၿခင္းေႀကာင့္ အမ်ဳိးသားေတြထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိ ဝိတ္တက္ ဝၿဖိဳးလာတက္ပါသည္ ။ ဇီဝကမၼၿဖစ္စဥ္ မတူညီၿခင္းေႀကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ဝိတ္မ်ားရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။ အရပ္အေမာင္းအေနအထားအရ ညီမွ်စြာဝၿဖဳိးမွဳ ့ၿဖစ္ေပမဲ့ တစ္ခ်ဳိ ့တြင္ သိသိသာသာ အဆီမ်ားဝိတ္တက္စြာ ေလးလံတက္ႀကပါသည္။ ဝၿဖဳိးၿခင္းအတြက္ စိတ္ေစာလ်င္စြာ မိမိေန ့စဥ္လုိအပ္ေနေသာ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ အဟာရၿဖစ္ရန္တြက္ စားေသာက္ရမည္မ်ားကုိ အေလးမမွဳ စြာျဖင့္ စားေသာက္မဲ့ နည္းပါစြာ လုပ္ေဆာင္ႀကတက္သလုိ ့တစ္ခ်ဳိ ့ဆုိလွ်င္ အဆီက်ေဆး ပိန္ေဆး ဆုိၿပီး ေဆးမ်ားေသာက္ၿခင္း ဌင္းအဆီက်ေဆးမ်ားကုိ လရွည္သုံးစြဲၿခင္း၊ တစ္ခ်ဳိေတြမွာ မိမိခႏၶာကုိယ္မွ အဆီမ်ားထုတ္ယူၿခင္းၿဖင့္ ပိန္ေအာင္ လွေအာင္ အဆီက်ေအာင္ဆုိၿပီး လုပ္ေဆာင္ႀကတာေတြလည္း ရွိႀကပါတယ္ ။ ထုိကဲ့သုိ ပိတ္ေဆးေသာက္သုံးျခင္း အဆီထုတ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားတုိ႕တြင္ မိမိက်န္းမာေရးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစသည့္ကုိ အထူးသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္ ။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ဝိတ္မတက္ေအာင္ ဦးစြာထိန္းျပီးမွ က်ဆင္းဖုိ႕အတြက္ ဒုတ္ိယအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ ။ ေန႔စဥ္စားေသာက္သည့္အခါတြင္ အသီးအႏွံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သုံးမ်ိဳးေလာက္ ပါေအာင္စားလွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျပီး လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ ႏုိ႔ဆီ၊ ႏြြားႏို႔၊ သၾကားလံုး၊ ေခ်ာကလက္၊ ထန္းလ်က္နဲ႔ လုပ္တဲ့ မုန္႔မ်ိဳးစံု၊ အခ်ိဳရည္မ်ိဳးစံုကို ေလွ်ာ့ခါစားပါ။ အဆီစိမ့္မ်ားေသာ ေထာပတ္၊ မလိုင္ ႏုိ႔ဆီမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ျပဳ႕လုပ္ထားေသာ မုန္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရွာင္ပါ။ ဆီေႀကာ္မုန္႔မ်ားလည္း ေရွာင္ပါ ။

ဝိတ္ခ်ၿခင္းအေကာင္းဆုံးတစ္ခုမွာ ကယ္လု္ိရီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကုိ အထူးေလွ်ာ့ခါ စားသုံးျခင္းျဖစ္ျပီး ဌင္းႏွင့္ အတူ အဆီပါဝင္ေသာအစားကုိပါ ေရွာင္ရွားၿပီး ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုကုိ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္ ။ စိတ္ေစာစြာၿဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၿပင္းထန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း အၿပဳ ့အမွဳ ကုိ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ ပုံမွန္အေနအထားၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ ။ အထူးသၿဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ လစဥ္ရာသီလာၿပီးေနာက္ရက္မ်ားတြင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အားကစားကုိ သက္ေသာက္သက္သာအေနၿဖင့္ ကစားသင့္ပါသည္ ။ ရာသီလာၿပီးသည့္အခါတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားမွာ အရုိးသိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းၿခင္းေႀကာင့္ အရုိးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေအာင့္ၿခင္း အဆစ္မ်ား နာက်င္ကုိက္ခဲးတက္ၿခင္း ေရာင္ရမ္းၿခင္းအၿဖစ္ ခံစားမွဳ႔ သိသိသာသာၿဖစ္ေပၚေစတက္ပါသည္ ။

မိမိကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစရန္ အားကစားမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ႀကြက္သားမ်ား နာက်င္ၿခင္းသက္သာေအာင္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးပါ ခႏၶာကုိယ္အတြက္လုိအပ္ေသာ ေရကုိေသာက္ၿခင္းေႀကာင့္ အဆီေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ပါ လြယ္ကူေစပါသည္ ။ ေခြ်းထြက္မ်ားၿခင္းေႀကာင့္ မူးေနာက္ၿခင္း မၿဖစ္ေစရန္ ဓာတ္ဆားေဖ်ာ္ရည္ သုိ ့မဟုတ္ သီးစုံေဖ်ာ္ရည္ ကုိ ေသာက္ေပးပါ ။
မိမိေန ့စဥ္စားသည့္ ထမင္းကုိ စားသည့္အခါတုိင္း တစ္ဝက္ခန္ ့ေလ်ာ့ခ် စားေပးပါ ။ သင့္တင့္စြာ မစားေသာက္ပါက စားေသာက္ေသာ အစားအစာေတြက ပုိလွ်ံတ ဲ့ကစီဓာတ္ေတြကုိ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းအဆီအျဖစ္ သုိ႔ ေျပာင္းလဲ သုိေလွာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳ႕လုပ္ျပီး စားေသာက္ျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္း စားေသာက္ေရွာင္ရွားျခင္း မရွိပါက က်သြားသည့္ အဆီမ်ားျပန္လည္တက္လာခါ ပုိမုိဝျဖဳိးလာႏုိင္ပါသည္။

ရာသီေပၚ အသီးအႏွံမ်ား စားေသာက္ၿခင္း ေဖ်ာ္ရည္အၿဖစ္ ေသာက္ၿခင္း ၊ ဟင္းအလ်ာၿဖင့္ ခ်က္ၿပဳတ္စားေသာက္ၿခင္းတုိ ့သည့္ မိမိခႏၶာအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ၿဖည့္တင္းေပးရုံမက ဝၿဖဳိးၿခင္း အၿဖစ္ပါ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါသည္ ။

အသက္အရြယ္အရ ဝၿဖဳိးမွဳ ့ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အစားေသာက္မ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ခါ စားေသာက္ပါ ။ ပုံမွန္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ ။ အခ်ဳပ္ေၿပာရရင္ၿဖင့္ က်ား မ မေရြး ( စားခါအသိ … ေလ့က်င့္ပါတြဲ… က်န္းမာညီစြာ … ဝၿဖဳိးထိန္းပါ . . သင့္ခႏၶာ ) ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား