ခါးနာၿခင္းနွင္႔ခါးဆစ္လြဲၿခင္းတုိ႔မၿဖစ္ေအာင္ကာကြယ္နည္းမ်ား


ယခုအခါတြင္ ခါးနာၿခင္းနွင္႔ ခါးဆစ္လြဲၿခင္းတုိ႔ ၿဖစ္ပြားမွဳမွာ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ မ်ားၿပားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေရွးဦးစြာ ခါးနာျခင္း၊ ခါးဆစ္လြဲၿခင္းတုိ႔ မည္သုိ႔ ၿဖစ္ပြားလာရေၾကာင္း သိရွိရန္ လုိေပသည္၊

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ေက်ာရုိးတစ္ေလွ်ာက္၌ရွိ္ေသာ ေက်ာဆစ္ရုိးမ်ား(vertebrae) တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ အရုိးမ်ား ထိခုိက္မွဳမရွိေစရန္ Intervertbral Disc ေခၚအရြတ္၀ုိင္းကေလး တစ္ခုစီရွိပါသည္၊ ထုိအရြတ္ အ၀ုိင္း ကေလးသည္ အရုိးနွစ္ခုအၾကား တည္ရွိေနရာမွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင္႔ ေနရာလြဲသြားခဲ႔ပါက ေက်ာရိုးဆစ္ တစ္ခုနွင္႔တစ္ခုထိၿပီး ပြတ္တုိက္မိၾကေတာ႔သည္၊

ထုိကဲ႔သုိ႔ ေက်ာရိုး အဆစ္ၾကား အရြတ္၀ုိင္း ေနရာလြဲသြားၿခင္း (Slipped Intervertebral Disc) ေၾကာင္႔ ေက်ာရုိးဆစ္တစ္ခုနွင္႔တစ္ခု ပြတ္တုိက္မိေသာအခါ အခံရခက္လွၿပီး လူတစ္ဦး၏ သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳကုိ အေနွာက္အယွက္ေပးလွေသာ ခါးနာၿခင္း(Back pain) ၿဖစ္ေပၚလာေပသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ေက်ာရိုးဆစ္ တစ္ေလွ်ာက္ နာက်င္မွဳမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရၿခင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴး ရွိေသာ္လည္း အဓိကအားၿဖင္႕ ထိခုိက္မွဳ၊ ဒဏ္ၿဖစ္မွဳ(ဥပမာ- အေလးအပင္မၿခင္းမ်ိဴး)၊ အရုိးမ်ား အသက္ၾကီးလာ၍ ပ်က္စီးယုိယြင္းလာမွဳ၊ ေနထုိင္သည္႔ ပံုစံမ်ား မွားယြင္းမွဳနွင္႔ ေသာကဖိစီးမွဳ တုိ႔ေၾကာင္႔ အမ်ားဆံုး ၿဖစ္ပြားရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဇက္ေၾကာ ပုခံုးေၾကာမ်ား ကုိက္ၿခင္း၊ လည္ပင္းအဆစ္မ်ားနာၿခင္းနွင္႔ ခါးနာၿခင္းတုိ႔ ၿဖစ္ပြားမွဴ၏ရာႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေသာကဖိစီးမွဳေၾကာင္႔ၿဖစ္ေၾကာင္း ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ရွိရတတ္ပါသည္၊ လူတခ်ိဴ႕သည္ ၿပႆနာ အခက္အခဲ တစ္ခုနွင္႔ ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ရတုိင္း ခါးနာတတ္ၾကပါသည္၊

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိ၏ ေနထုိင္မွဳပံုစံ မွန္ကန္မွဳ မရွိ၍ေသာ္၎ (ဥပမာ -ကုလားထုိင္၌ ထုိင္ရာတြင္ ခါးမတ္မတ္ထား၍ မထုိင္ဘဲ ခါးေကြး၍ ၾကာရွည္ထုိင္ၿခင္းမ်ိဴး)၊ အရမ္းေပ်ာ႔ေသာ ေမြ႕ယာ၌ အိပ္ၿခင္း၊ ဆုိဖာထူေသာ ကုလားထုိင္၌ ၾကာရွည္စြာထုိင္ရၿခင္း၊ ကားအစြန္း၌ ၾကာရွည္စြာ ထုိင္မိၿခင္း တုိ႔ေၾကာင့္၎ ခါးနာၿခင္း ၿဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္၊

ခါးနာၿခင္းနွင္႕ေက်ာရိုးဆစ္လဲြသြားၿခင္းတုိ႔ မၿဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္နည္းမွာ - မာေသာေမြ႕ယာေပၚ၌ အိပ္ၿခင္းနွင္႔ ခါးရိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၾကြက္သားမ်ား၊ အရြတ္မ်ား သန္မာလာေစမည္႔ ေလ႔က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း ပင္ၿဖစ္သည္၊ ၎တုိ႔မွာ-

(၁) လမ္းမွန္မွန္ ေလွ်ာက္ေပးၿခင္းၿဖင္႕ ခါးရွုိး ၾကြက္သားမ်ားကုိ သန္မာေစသည္႔ အၿပင္ ခါးရုိးကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္႔ အရြတ္မ်ားကုိလဲ အားရွိေစပါသည္၊

(၂) လမ္းမွန္မွန္ မေလွ်ာက္နုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေလ႕က်င္႕ခန္းမ်ားကုိ ေန႕စဥ္မွန္မွန္ ၿပဳလုပ္ေပးပါက ခါးနာၿခင္းမွ ကင္းေ၀းေစပါသည္၊ ေရွးဦးစြာ ေမြ႔ယာတစ္ခုေပၚတြင္ ေမွာက္လ်က္ အိပ္ပါ ၊လက္နွစ္ဖက္ကုိ ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္စီတြင္ ခ်ထားပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ေခါင္း၊လည္ပင္းနွင္႕ ရင္ပုိင္းတုိ႔ကုိ(ခါးေကာ႕ၿပီး) အေပၚသုိ႔ မ နုိင္သေလာက္ မပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ၿပီးလွ်င္ ၿပန္ခ်ပါ၊ ထုိသုိ႔(၁၀)ၾကိမ္ ၿပဳလုပ္ပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ဒူးမေကြးေစဘဲ ေၿခေတာက္ကုိ အေပၚသုိ႔မေပးပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ၿပန္ခ်ပါ၊ ထုိသုိ႔ (၁၀)ၾကိမ္ၿပဳလုပ္ပါ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေခါင္းပုိင္းေရာ၊ ေၿခေတာက္ပုိင္းပါ(ခါးေကာျ့ပီး) တၿပိဳင္နက္(၁၀)ၾကိမ္ မ ပါ၊ ၿပန္ခ်ပါ။(ထုိသုိ႕ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ လက္နွစ္ဖက္၏ အကူအညီမပါဘဲ ၿပဳလုပ္ရပါမည္၊)

(၃) ေနာက္ ေလ႕က်င္႕ခန္းတစ္ခုမွာ ခါးကုိ မတ္မတ္ထားၿပီး ေၿခဖ်ားေထာက္၍ ထုိင္ထ ၿပဳလုပ္ပါ၊တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၅)ၾကိမ္ ၿပဳလုပ္ပါ၊
(ထုိသုိ႔ ၿပဳလုပ္စဥ္ လက္နွစ္ဖက္ကုိ ခါးတြင္ေထာက္ထားပါ၊)

အထက္ပါ ေလ႔က်င္႕ခန္းမ်ားကုိ မွန္မွန္ ၿပဳလုပ္ေပးပါက ခါးနာၿခင္း၊ ခါးဆစ္လြဲၿခင္းတုိ႔ အႏၱရာယ္မွ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္နုိင္ပါသည္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား