ေမာင္က်ာက္ကပ္ ေကာင္းေစရန္ ( ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး )


ေက်ာက္ကပ္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ထုိကဲ႔သို႔ ခႏၶာကိုယ္၏ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္း ၊ ထိန္းညိွျခင္း စေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို တရံမလပ္ ထမ္းေဆာင္ ေနရေသာ ေက်ာက္ကပ္သည္ တစ္ခါတစ္ေလ တြင္ ေနမေကာင္းျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းတတ္သည္။ ရဲေဘာ္ႀကီးေက်ာက္ကပ္ ေနမေကာင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္း မ်ားထဲမွ အဓိက ျဖစ္တတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ - ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ကို မူ မရွင္းလင္းေတာပါ့။ အခ်ဳိ႕ေသာ တံုးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္ လူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေက်ာက္တစ္လံုး သူေဌးျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘသားေခ်ာ ေက်ာက္တံုးသည္ သူရွိေၾကာင္း အခ်က္မေပးဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနထိုင္ေလ႔ ရွိသည္။

ဓါတ္မွန္ ရိုက္မွသာ မေတာ္တဆ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ကို ေတြ႔ၾကရသူမ်ားလဲ မနည္းမေနာ ရွိသည္။ ေမာင္ေက်ာက္တံုးသည္ ေက်ာက္ကပ္မွ ဆီးထြက္ရာ ထြက္ေပါက္အထိ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ေနထိုင္ေလ႔ ရွိသည္။ (ေနရာမေရြးပါ)။ အဓိက ၄င္း ေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေက်ာက္ကပ္ ၊ ဆီးပို႔ျပြန္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ ဆီးအိမ္ ထဲတြင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေက်ာက္တစ္လံုး သူေဌးျဖစ္ေနပါက ေက်ာက္သူေဌး လကၡဏာ မ်ားျဖစ္ေသာ အလြန္အမင္း ခါးနာျခင္း၊ ရုတ္တရက္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း ၊ ဆီးသြားရ ခက္ျခင္း ၊ ဆီး မကုန္ျခင္း ၊ ဆီးသြားစဥ္ ရပ္သြား၍ ေနာက္ပံုစံ တစ္မ်ဳိးေျပာင္း၍ ဆီးသြားရျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား ျပႏိုင္သည္။ အလြန္အမင္း နာက်င္ ခံစားရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ခြဲစိတ္၍ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ထုတ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ေက်ာက္သူေဌး၏ လကၡဏာမ်ား ယူပစ္သလို ေပ်ာက္ကင္း သြားႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ေရာက္ေနလွ်င္ ၄င္း က မည္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို မီးထြန္း ရွာတတ္ပါ သနည္း။

ေရေျမာင္းတစ္ခု ေရစီးေရလာ မေကာင္းလွ်င္ အမႈိက္မ်ား စုပံုၿပီး ပိုးမႊားမ်ား ပိုမိုေပါက္ဖြား တတ္သကဲ႔သို႔ ေရေျမာင္းႏွင့္ တူေသာ ဆီး လမ္းေၾကာင္းတြင္လဲ ဧည့္သည္ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ရွိေနပါက ေရာဂါပိုးမ်ား ပိုမို ေပါက္ဖြားတတ္သည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း သည္ နဂိုကပင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အပန္းေျဖစခန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ခရီးသြား ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ အပန္းေျဖပါက ခ်မ္းတုန္ ဖ်ားျခင္း ၊ ဆီးပူျခင္း ၊ ဆီးက်ဥ္ျခင္း ၊ ဆီးေအာင့္ျခင္း ၊ ဆီးသြား အားမရျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေမာင္ေက်ာက္တံုး ရွိပါက ခရီးသြား ပိုးမႊားမ်ားသည္ ပိုမိုလည္ပတ္ေလ႔ ရွိၾကသည္။ ထို အခါမ်ဳိးတြင္ ၄င္း ပိုးမႊားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခုခံတြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းပစ္ရန္လိုအပ္သည္။

ေမာင္ေက်ာက္တံုး ကို အျပင္သို႔ ထြက္ေအာင္ ကုသရာတြင္မူ ေမာင္ေက်ာက္တံုး၏ အရြယ္အစား ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ အကယ္၍ ငယ္ေသးလွ်င္ အလိုလို က်သြားႏိုင္သည္။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ျခင္း ၊ ဆီးသြားခ်င္မွန္း သိသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း သြားလိုက္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း သြားႏိုင္သည္။ ႀကီးလွ်င္ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ျပသ၍ ကုသမႈ ခံယူသင့္သည္။

ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ေကာင္း၏ ဟူေသာ ဆိုရုိး စကားအတိုင္း ေမာင္ေက်ာက္တံုး အလည္လာမႈကို ကာကြယ္ခ်င္ပါက ~

၁။ ေရကိုက်ဳိခ်က္ေသာက္ျခင္း

၂။ အကယ္၍ မက်ဳိခ်က္ႏိုင္ပါက ေက်ာက္ခ်ဥ္ စသည္ျဖင့္ အနည္က်ေစၿပီးမွ ေသာက္သံုးျခင္း။

၃။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ အမွန္အကန္ ေပါင္းခံထားေသာ ေရသန္႔ကိုသာ ေသာက္သံုးျခင္း။

၄။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ေရ ၆ လီတာ ေသာက္သံုးေပးျခင္း။

၅။ ဆီးသြားခ်င္သည့္ ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ေအာင့္ မထားဘဲ ဆီးသြားျခင္း ကိုသာ ဦးစားေပး ျပဳလုပ္ျခင္း။

၆။ နံနက ေစာေစာ အိပ္ယာမွ ႏိုးသည္ႏွင့္ ေရေသာက္ျခင္း။

စသည့္ အက်င့္ေကာင္း အက်င့္မြန္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ဧည့္သည္ ကိုေက်ာက္တံုး လာျခင္းကို တားဆီးႏိုင္သည္။


ေမာင္ေက်ာက္ကပ္ သည္ ေရာဂါျဖစ္စတြင္ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေတာ့သျဖင့္ ဆီးမ်ားလာျခင္း ၊ ညဘက္ ဆီး ခဏခဏ သြားလိုျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ နံနက္ေစာေစာ အိပ္ယာမွ ထစတြင္ မ်က္လံုး တစ္ဝိုက္ ေဖာေယာင္ရာမွ တစ္ကိုယ္လံုး ေဖာေယာင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္း အေျခအေနတြင္ အခ်ိန္မီ ဆရာဝန္ မ်ားထံ ျပသ၍ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈ ကို ခံယူသင့္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ မွ ေက်ာက္ကပ္ကို ဂရုမစိုက္လွ်င္ ဆီး လံုးဝ မသြားႏိုင္သည္ အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ မိမိအား အစဥ္အျမဲ ကူညီေနေသာ ေက်ာက္ကပ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ ~
၁။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
၂။ ဆီးသြားျခင္းကို ဦးစားေပးပါ။
၃။ ေရခဲေခ်ာင္း ၊ ဆူးပုတ္ ၊ ဒညင္းသီး ၊ ခ်ဥ္ဖတ္ ၊ ဆိုးေဆးပါေသာ အစားအစာမ်ား ကို ေရွာင္ပါ။
၄။ မလိုအပ္ပဲ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ကို အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳရပါ။
၅။ ေရကို က်ဳိခ်က္ေသာက္ပါ။
၆။ မိမိကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ပါ။
၇။ ရဲေဘာ္ႀကီး ေနမေကာင္းေၾကာင္း လကၡဏာ မ်ားျဖစ္ေသာ ဆီးမ်ားလာျခင္း ၊ ညဘက္ ဆီး ခဏခဏသြားျခင္း ၊ ဆီး က်န္ျခင္း ၊ ဆီးပူ ဆီးေအာင့္ ျခင္း ၊ ဆီး သြားရခက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာပါက တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေစာလွ်င္စြာ ကုသမႈခံ ယူရင္း မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား