ေဆးလိပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး သင္ႀကိဳက္ရာေရြး


''ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္''ဆုိသည့္ သတိေပးစကားကုိ ၾကားဖူးျမင္ဖူး ၾကပါလိမ့္မည္။ စီးကရက္ဘူးမ်ား အေပၚတြင္လည္း ႐ုိက္ႏိွပ္ထားေလ့ရိွသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကုိ မည္မွ်ေလာက္အထိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သနည္း ဆုိသည္ကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ကမၻာေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ကာ ၈ စကၠန္႔လွ်င္ လူတစ္ဦးႏႈန္း ေသဆံုးေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုအရ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၄၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၈ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အမ်ားစုမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရိွၾကေသာ္လည္း မျဖတ္ႏုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။

ေဆးလိပ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသာက္ၾကသနည္း

ေဆးလိပ္ေသာက္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ အေျမာက္အျမားပင္။ ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္ စိတ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။ လူကုိႏုိးၾကား တက္ၾကြေစကာ အိပ္ခ်င္စိတ္ကုိ ပယ္ရွားေစသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ပုိမုိလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဆာေလာင္မႈကုိ ဟန္႔တားေပးေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ ထိန္းလုိသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္သည္။ အထက္ပါ အာနိသင္ တစ္ခုခုကုိ ရယူလုိေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည္ဟု ေဆးလိပ္စဲြသူမ်ားက အေၾကာင္းျပၾကသည္။ စိတ္ ဓာတ္က်ဆင္းေနသူမ်ားႏွင့္ စိတ္က် ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ေဆးလိပ္ပုိမုိ ေသာက္ၾကသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ဖန္တီးေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအ ေနမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အရာရာကုိ စူးစမ္းလုိစိတ္ ျပင္းထန္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မိၾကၿပီး စဲြလမ္းသြားတတ္ၾကသည္။

ေဆးလိပ္ အဘယ္ေၾကာင့္ စြဲၾကသနည္း

ေဆးလိပ္စြဲလမ္း သြားေစသည့္ အဓိကလက္သည္မွာ ေဆးလိပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ နီကုိတင္း ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆး လိပ္ေငြ႕ကုိ ႐ွဴ႐ိႈက္လုိက္သည့္အခုိက္ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ နီကုိတင္း ဓာတ္သည္ အဆုတ္ေသြးေၾကာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားၿပီး ဦးေႏွာက္သို႔လည္း ေရာက္ရိွသြားသည္။ ထုိအခါစိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေက်နပ္မႈဟူ ေသာ ခံစားခ်က္ကုိ ရရိွခံစားလာရသည္။ ထုိခံစားခ်က္မွာ ေဆးလိပ္ တစ္ဖြာ႐ိႈက္ၿပီး ၁ဝ စကၠန္႔မွ ၁၅ စကၠန္႔အၾကာတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီး ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ အၾကာတြင္ နီကုိတင္းဓာတ္ စတင္ျပယ္လာၿပီး နာရီအနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ လံုးဝအာနိသင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ နီကုိတင္းဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ေဆး လိပ္ေနာက္ထပ္တစ္လိပ္ ထပ္ေသာက္ရေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဆးလိပ္ စြဲသြားၾကပါသည္။

ေဆးလိပ္စြဲလမ္းေနမႈကုိ ျပေသာလကၡဏာမ်ား

ေဆးလိပ္စြဲေနသူမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရပါက ကတုန္ကယင္ ျဖစ္လာျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားလာျခင္း၊ စိတ္တုိေဒါသ ထြက္လြယ္လာျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးလာျခင္း၊ အာ႐ံုစူးစုိက္ႏုိင္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းလာျခင္း၊ ဗုိက္ဆာလာျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ခံတြင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မ်ဳိးပြားမႈ အဂၤါဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။

အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွာ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အဆုတ္ပြ နမုိးနီးယား ေရာဂါျဖစ္ပြားရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ အဆုတ္တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာပိတ္၍ ႏွလံုးၾကြက္သားပုပ္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးရပ္ေသဆံုးျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးမေလွ်ာက္၍ ေျခလက္မ်ား ပုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ခံတြင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ခံတြင္းကင္ဆာေရာဂါ၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ ခံတြင္းတြင္ မွကၡ႐ုစြဲျခင္း၊ သြားမ်ားဝါ ျခင္း၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳလုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အသံအုိးကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ၊ အစာမ်ဳိျပြန္ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ၊ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ကင္ဆာ၊ ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ၊ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ၊ ေသြးကင္ဆာ၊ သား အိမ္ေခါင္း ကင္ဆာတို႔ျဖစ္သည္။

အစာအိမ္ လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွာ အစာအိမ္နာ ေလေအာင့္ေရာဂါ၊ အစာအိမ္ အနာေပါက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွာ သေႏၶသားပ်က္က်ျခင္း၊ ရက္လမေစ့ေသာ သေႏၶသားေမြးဖြားျခင္း၊ ေပါင္မျပည့္ေသာသေႏၶသား ေမြးဖြားျခင္း၊ မီးမဖြားမီေသြးသြန္ျခင္း၊ သေႏၶသား အေသေမြးဖြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမြးဖြားစဥ္ သေႏၶသား ေသဆံုးျခင္း၊ သေႏၶသား မရႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္မတုိင္မီ အုိမင္းရင့္ ေရာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအေလ့ အထကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ပါက ေကာင္းက်ဳိး အေထြေထြကုိ ရရိွေစႏုိင္သည္။ ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစသည္။

(ခ) အဆုတ္သန္႔စင္ သြားၿပီး အသက္႐ွဴရ ေခ်ာင္သြားကာ သက္လံုေကာင္းေစသည္။

(ဂ) ကုိယ္ခံအား ေကာင္းမြန္လာၿပီး အေအးမိ ႏွာေစးျခင္း၊ အဆုတ္ႏွင့္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

(ဃ) အသားအေရကုိ စုိျပည္ေစကာ အရြယ္ကုိ ႏုပ်ဳိေစသည္။

(င) ခံတြင္းလုိက္လာကာ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

(စ) အသက္ရွည္ က်န္းမာေစသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကတည္းက ေဆးလိပ္စတင္ ေသာက္လာသူ တစ္ဦး သည္ အသက္ ၃ဝ အရြယ္တြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္ပါက ေဆးလိပ္ဆက္ေသာက္ေနသူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သက္တမ္း ၁ဝ ႏွစ္ ပုိရွည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၆ဝ အရြယ္တြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါမူ သက္တမ္း သံုးႏွစ္ပုိရွည္ မည္ျဖစ္ သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ မည္သည့္အရြယ္ ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးယုတ္သြား သည္ဟူ၍ မရိွႏုိင္ေပ။

(ဆ) ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သုခကုိ ပုိမုိခံစား ရႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။

(ဇ) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ကုိယ္ခႏၶာမွ အနံ႔ဆုိးမ်ား ထြက္ေနမႈမွ ကင္းေဝးသြားမည္။

(စ်) ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တုိင္တြင္ သာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတုိ႔ပါ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကို ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရသည့္ဒုကၡမွ ကင္းေဝးကာ ေရာဂါဘယမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးသြား မည္ျဖစ္သည္။

(ည) နီကုိတင္းကုိ စဲြလမ္းမိေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရလွ်င္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ႏုိင္သည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိသူကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးလုိသည္။

(က) ေဆးလိပ္ျဖတ္မည့္ရက္ကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ကာ မိမိ၏ မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းမ်ားကုိ အသိေပးေၾကညာ ထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔ေရွ႕တြင္ ေဆးလိပ္ျပန္လည္ ေသာက္ဖုိ႔ မ်က္ႏွာပူကာ စုိးရြံ႕စိတ္ ဝင္မိမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) မိမိတြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ရိွထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ ျပတ္ကုိျပတ္ရမည္ ဟူေသာ ခုိင္မာသည့္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားရန္ လုိအပ္သည္။

(ဂ) ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာပါက အာ႐ံုေျပာင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

ဥပမာ- ကစားခုန္စား အားကစား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ တရားမွတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ဝါသနာပါရာကုိ အစားထုိး လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္သင့္သည္။

(ဃ) မိမိအိမ္တြင္ ေဆးလိပ္၊ ေဆးလိပ္ျပာခြက္၊ မီးျခစ္စသည္တုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားထားရန္ လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ အလြယ္တကူ ရရိွႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ထားရိွပါက စိတ္မထိန္းႏုိင္ေ တာ့ေသာအခါ ေဆးလိပ္ျပန္ေသာက္ရန္ လမ္းစဖြင့္ထား သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

(င) ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ အရက္မ်ား ေသာက္ရင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္ပါက ၎တုိ႔ ကုိပါ ေခတၱခဏ ျဖတ္ထားသင့္သည္။ ထမင္းစား ေသာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ပါက ထမင္းစားၿပီး အခ်ဳိတည္းျခင္း၊ ေသာက္ေရတဝ ေသာက္ျခင္း၊ သြားတုိက္ပ လုတ္က်င္းျ ခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(စ) ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ မိတ္ေဆြ၊ အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္းမရိွ ပါက ေဆးလိပ္ျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိေရွ႕တြင္ ေဆးလိပ္ မေသာက္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားထားသင့္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ေဆးလိပ္ကုိ ျဖတ္သင့္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး သြားသည့္ေနာက္တြင္ နီကုိတင္းကုိ တာရွည္စဲြလမ္းမႈ မရိွတတ္ေပ။ စဲြလမ္းျခင္း ေဝဒနာ ခံစားရပါကလည္း ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္သာ အလြန္ဆံုး ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အခက္အခဲရိွပါက ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူသင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသား လုိက္ရေပသည္။ ။

ေဒါက္တာ မင္းစိုးဦး
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား