ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ က်န္းမာေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္စပ္ ပံုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အႏုစိတ္ ေလ့လာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ခ်ိန္တြင္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ လမ္းမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳ ေျပာ ၾကားလုိက္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ က်န္းမာေရး အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ဆက္စပ္ပံုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အႏုစိတ္ ေလ့လာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ခ်ိန္တြင္ ရင္သားကင္ ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အသက္(၅၀)ေက်ာ္ အရြယ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အျမင့္ ဆံုး ကာလအပိုင္းအျခား ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီမွ် ေလ့က်င့္ခန္းယူ လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကို (၁၄)ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အကယ္၍ ေလ့က်င့္ခန္းယူ လမ္းေလွ်ာက္မႈကို အားႏွင့္မာန္ႏွင့္ အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ပါက ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ထိ က်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ ကင္ဆာ အဖြဲ႕ႀကီးက လြန္ခဲ့ေသာ (၁၇)ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး (၇၃၆၁၅)ဦး၏ ေနထုိင္ျဖတ္သန္းမႈ ပံုစံမ်ားကို သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါရွိေနသူ (၄၇၆၀) ပါဝင္သည္။ ေလ့လာမႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၇)နာရီမွ် လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (၁၄)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းယူ လမ္းေလွ်ာက္မႈကို အေလးအနက္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္မူ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ယခုထက္ ပိုမိုသိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းလည္း ယင္းအဖြဲ႕ႀကီးမွာ ေဒါက္တာ အယ္လ္ပါပက္တဲလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အဓိက က်တာကေတာ့ ကာယလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာခ်ိန္မွာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာတို႔ၾကား ခုိင္မာတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလို ကာယ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ အားေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာ ပက္တဲလ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

၎က ဆက္လက္၍ "အခ်က္အလက္ပိုင္းအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕ လူေနမႈ ဘဝမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက်တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳး ရရွိဖို႔ အခက္ႀကံဳေနရတတ္တယ္"ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ထိေရာက္စြာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက သုေတသီအခ်ို႕က လက္ခံယံုၾကည္ထားသည္။

"ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ တစ္ေန႔ကို နာရီဝက္ေလာက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို (၂၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းေစပါတယ္။ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္လာေစတဲ့ ဘယ္လုိ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးမဆို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းက ေရရွည္မွာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမွာပါပဲ။ အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳးေပါ့။ လြယ္ကူသလို ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားႏိုးၾကြမႈကိုလည္း အျပည့္အဝ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ပါတယ္"ဟု Breakthrough ရင္သားကင္ဆာ ဌာနမွ ေဒါက္တာ ဟန္နာဘရစ္ဂ်္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ ရင္သားကင္ဆာ တုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ဌာနမွ ဒယ္လစ္သ္ ေမာ္ဂန္က "ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ အားလံုး စုေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝမွာ လမ္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳး၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး ျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခြင့္အလမ္း နည္းနည္းေလးပဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆိုဦးေတာ့၊ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပံုမွန္ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သြားရင္ ကင္ဆာကို တိုက္ဖ်က္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ရွိလာမွာပါ"ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈ သုေတသန ရလဒ္ကို Biomakers and Prevention ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ အေသးစိတ္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား