ဗီတာမင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕ထာဝရမိတ္ေဆြ


ကမၻာ့လူသားတို႔သည္ ၁၈ ရာစု မတိုင္မီ အခ်ိန္ အထိ မိမိတို႔စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ားက မိမိအတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္ကို မသိရွိခဲ့ၾကေပ။ အစားအစာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ရသည့္အခါမ်ား၌လည္း အစားအေသာက္ ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ရသည္ဟု မေတြးမိၾကသလို တစ္ခါတစ္ရံ၌ စားသင့္ေသာအစားအစာကို မစားမိေသာေၾကာင့္ ေရာဂါေထြျပားေနရ သည္ ဟုလည္း မစဥ္းစားမိခဲ့ၾကေပ။

ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာသည့္အခါ ႐ိုးရာကုထံုး ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္သာ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရာ ရေအာင္ ကုသခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္ကာလမ်ားက ေဆးဖက္ဝင္အပင္ဟု စြဲျမဲစြာယံုၾကည္ထားၾက ေသာ သစ္ပင္မ်ား၏ အေခါက္၊ အေပြး၊ အတက္၊ အရြက္ႏွင့္ အျမစ္စသည္တို႔သည္ ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္း ခ်မ္းသာေအာင္ ကုသရာတြင္ တန္ဖိုးႀကီးေသာေဆးဝါးကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို ေဆးဝါးကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေသာ တိုင္း ရင္းေဆးမ်ားစြာတို႔သည္ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၁၈ ရာစု၏အလယ္ပိုင္းကာလသို႔ ေရာက္ရွိ လာသည့္အခါ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရာတြင္ ေဆးဝါးသက္သက္ကိုသာ အားကိုးေနျခင္းထက္ အစာအာဟာရျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကုသျခင္းက ပို၍ ထိေရာက္မႈရွိသည္ကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိ လာရသည္။ ထုိကာလသည္ကား လူ႔အသက္ ကို ကာကြယ္ေပးသည့္လက္နက္ႏွင့္တူေသာ ဗီတာမင္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေရာင္ျခည္သန္းလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၇၄ဝ ခုႏွစ္က စေကာ့တလန္လူမ်ဳိး ဂ်ိမ္းစ္ လင္း (James Lind)သည္ ၿဗိတိသွ်ေရ တပ္မေတာ္၏ ေဆးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္က ေရတပ္သား အမ်ားစုတို႔သည္ စကာဘီ(Scurvy)ဟုေခၚ ေသာ ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားေနၾကရသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲကေသြးယိုစိမ့္ၿပီး အားနည္းလာ သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ ေရတပ္သားမ်ား သည္ ဒဏ္ရာအေသးအမႊားရ႐ုံမွ်ျဖင့္ ေသြး မတိတ္သည့္ေဝဒနာကို ခံစားေနၾကရသည္။

ေဒါက္တာလင္းသည္ ေရတပ္သားမ်ားခံစား ေနရေသာ ေရာဂါေဝဒနာကို ၄င္းတို႔၏ စားေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ခဲ့သည္။ ေရတပ္သေဘၤာသား မ်ား၏ သဘာဝအရ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ပင္လယ္ထဲသို႔ သြားေနၾကရသည့္အတြက္ သေဘၤာေပၚ၌ အသင့္ပါလာသည့္ အစားအစာ မ်ားကိုသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ စားေသာက္ေန ၾကရၿပီး အဆိုပါ အစားအေသာက္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ခြင့္မရၾက ေပ။ ထိုအေျခအေနသည္ ေရတပ္သားမ်ားခံစား ေနၾကရသည့္ စကာဘီေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလင္းက ေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာေရတပ္ သားမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္စုခြဲ၍ ပထမအုပ္စုကို သံပရာသီး၊ လိေမၼာ္သီးစေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို စားေသာက္ေစၿပီး က်န္အုပ္စုတစ္စုကို မူလ အေျခအေန အတိုင္းထားကာ ရက္အတန္ၾကာ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ အသီးအႏွံစားရေသာ ပထမ အုပ္စုသည္ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပင္ ေသြးယိုစိမ့္ သည့္ေရာဂါသက္သာလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး အသီးအႏွံမစားရေသာ ဒုတိယအုပ္စုမွာ ေရာဂါ အေျခအေန ပိုဆိုးလာေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရ သည္။

ေရွာက္၊ သံပရာ၊ လိေမၼာ္အစရွိေသာ အခ်ဥ္ ဓာတ္ပါသည့္အသီးအႏွံမ်ားသည္ စကာဘီ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္လည္း အဆုိပါအသီးအႏွံမ်ားကို စားသံုးေစျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ လင္းက စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေဒါက္တာလင္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ကုသရာ၌ စားေဆး၊ ထိုးေဆး မ်ားအျပင္ ဓာတ္စာမ်ားျဖင့္လည္း ကုသ၍ရႏိုင္ ေၾကာင္း ေဆးပညာေလာကကို မီးေမာင္းထိုးျပ ေပးခဲ့သည္။ ထိုဓာတ္စာသည္ကား ယေန႔ေခတ္ အေခၚအားျဖင့္ ဗီတာမင္ၾ<ြကယ္ဝေသာ အစား အစာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလန္လူမ်ဳိး သိပၸံပညာရွင္ ကာစီမီယာဖန္႔( Carsimir Funk)က စပါးကို အခြံခြၽတ္လိုက္သည့္အခါ ဆန္ေစ့ေပၚ၌က်န္ရစ္ ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးသည္ ေရာဂါေဝဒနာ အခ်ဳိ႕ကို ကုသႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဖန္႔အေနျဖင့္ ဆန္ေစ့ေပၚ၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းသည္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ယံုၾကည္ လက္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါဓာတုပစၥည္းကို အမင္း(Amine)ဟု ေခၚဆိုၿပီး လက္တင္ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ဗီတာ(Vita)ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ဗီတာမင္း(Vitamine)ဟု ေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။ ဗီတာဆိုေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ အသက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဗီတာမင္းဆိုသည္မွာ လူ႔အသက္ အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ေဒါက္တာကာစီမီယာဖန္႔၏ ေနာက္ပိုင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ဗီတာ မင္းတိုင္းသည္ Amine ေခၚ ဓာတုပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာရသည့္အတြက္ မူလ စကားလံုး ဗီတာမင္း(Vitamine)ထဲမွ (e)အကၡရာကိုျဖဳတ္ၿပီး ဗီတာမင(Vitamin)ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ အမည္တြင္ေစခဲ့သည္။
ဤသည္မွာကား လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အသက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီတာမင္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္တို႔က ေဖာ္ထုတ္ အသိေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ လူတို႔ေန႔စဥ္စားသံုးေနသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဗီတာမင္ ကိုရရွိၿပီး ယင္းသို႔ ရရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သာ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္လုိအပ္ေသာ ဗီတာမင္ ဓာတ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ ပါက ဗီတာမင္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။ အကယ္၍ ဗီတာမင္ အလံုအေလာက္မရရွိမႈ ေၾကာင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရာဂါေဝဒနာ တို႔မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ဗီတာမင္ပါဝင္ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ျဖည့္စြက္စားသံုးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပခဲ့ ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ဗီတာမင္သည္ လူ႔ဘဝတစ္သက္ တာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္းကို သိရွိၾကသူမွာ အလြန္နည္း ၿပီး လူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဗီတာမင္၏အေရးပါမႈ ကို မသိရွိၾကေပ။ ဗီတာမင္၏အေၾကာင္းကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈအလြန္နည္းၾကသလို မိမိခႏၶာကိုယ္ အတြက္ ထာဝရမိတ္ေဆြျဖစ္ရမည့္ ဗီတာမင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကိုလည္း မသိရွိခဲ့ၾကေပ။
ေဆးသိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား သည္ ရာစုႏွစ္တစ္စုတာ ကာလအတြင္း ဗီတာမင္ အမ်ဳိးေပါင္း ၁၄ မ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက သည္။ ဗီတာမင္မ်ားထဲ၌ပင္ အဆီတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ ေသာ ဗီတာမင္ႏွင့္ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေသာ ဗီတာ မင္မ်ားဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားထားသည္။ အဆီ တြင္ေပ်ာ္ဝင္ေသာ ဗီတာမင္မ်ားမွာ ဗီတာမင္ A၊ ဗီတာမင္ D၊ ဗီတာမင္ E ႏွင့္ ဗီတာမင္Kတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဗီတာမင္ B1၊ ဗီတာမင္ B2၊ ဗီတာမင္ B3၊ ဗီတာမင္B5၊ ဗီတာမင္B6 ၊ ဗီတာမင္ B12 ႏွင့္ ေဖာလစ္အက္စစ္တို႔သည္ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေသာ ဗီတာမင္အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဗီတာမင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးအမည္တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳပံုမ်ား မတူညီၾကသလို ယင္းဗီတာမင္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ ေသာ အစားအေသာက္မ်ားမွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံု ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္အက်ဳိးျပဳၿပီး သက္ရွည္ က်န္းမာ ေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည့္ ဗီတာမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို လူတို႔ေန႔စဥ္ စားသံုး ေနၾကေသာ အစားအေသာက္မ်ားထံမွပင္ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္ၾကသည္။
ဗီတာမင္ A သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ တစ္႐ွဴးမ်ား ေျခာက္မသြားေအာင္ အေထာက္ အကူေပးသည့္အျပင္ မ်က္စိအျမင္အားေကာင္း ေစရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ ဗီတာမင္ Aကို ငါးႀကီးဆီႏွင့္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစေသာ ဥမ်ား၏ အဝါေရာင္အႏွစ္တို႔ကို စားသံုးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကန္စြန္းဥ၊ မုန္လာဥႏွင့္ အဝါေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စားသံုး ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္သည္။ ဗီတာ မင္ A ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ မ်ားျပားလာပါက အျမင္အာ႐ံု ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမွ မ်က္စိကြယ္သည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက သတိ ေပးထားၾကသည္။

ဗီတာမငBသည္ အုပ္စုတစ္စုျဖစ္ၿပီးB1၊B2 စေသာအုပ္စုဝင္ ဗီတာမင္မ်ား ပါဝင္ေန သည္။ ဗီတာမင္B1သည္ ႏွလံုးႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ မ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ ဗီတာမင္ B1 ခ်ဳိ႕တဲ့ပါက ဘယ္ရီဘယ္ရီD(Beri
Beri)ေခၚ ဗီတာမင္ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းသည့္ေရာဂါ ကို ခံစားရႏိုင္သည္။ ဆန္လံုးညိဳႏွင့္ ဂ်ဳံစသည္ တို႔မွ ဗီတာမင္ B1 ကို အဓိကရရွိႏိုင္ၿပီး ပဲ၊ ပဲသီး၊ အခြံမာသီး၊ အသားႏွင့္ ငါးစသည္တို႔ကို စားသံုး ျခင္းျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္သည္။
ဗီတာမင္ B2သည္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲျခင္းႏွင့္ က်ီးကန္းပါးစပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ ေသာ ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းဗီတာမင္ ကိုရရွိႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ပဲစင္းငံု၊ ေျမပဲ၊ ဥအႏွစ္၊ တိရၧာန္တို႔၏ အသည္းႏွင့္ႏွလံုး စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဗီတာမင္B အုပ္စုဝင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဗီတာမင္B3 ကမူ အေရျပား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ၿပီး ယင္းဗီတာမင္ B3 ကို အဓိကအားျဖင့္ ေျမပဲမွ ရရွိႏိုင္သည္။
ဗီတာမင္B12သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အာ႐ံုေၾကာမ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေသြး အားေကာင္းေစရန္ အဓိက အေထာက္အပံ့ျပဳ သည္။ ႏြားႏို႔၊ ၾကက္ဥ၊ အသား၊ ငါးႏွင့္ အသည္း စသည္တို႔ကို စားသံုးျခင္းအားျဖင့္ ဗီတာမင္ B12 ကို ရရွိႏိုင္သလို ပဲပင္၊ ပဲသီး၊ ပဲညြန္႔ႏွင့္ အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ ေရွာက္၊ သံပရာစသည့္ အသီးမ်ားမွလည္း ရရွိႏိုင္သည္။

အျခား ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေဖာလစ္ အက္စစ္f(Folic Acid)ကမူ ကေလးငယ္မ်ား တြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အာနိသင္ႏွင့္ ျပည့္စံု သည္။ သဘာဝအစားအစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဟုတ္ဘဲ တိုက္႐ိုက္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္ေသာ ေဖာလစ္အက္စစ္သည္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေသာ ဗီတာမင္ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ တစ္ကၻာ လံုးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလ်က္ရွိေနၾကသည္။
ဗီတာမင္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအနက္ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးမွာ ဗီတာမင္ C ပင္ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေသြးလွည့္ပတ္ မႈေကာင္းေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အနာ ဒဏ္ရာမ်ားကို အလြယ္တကူ က်က္ေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ အ႐ိုးႏွင့္သြားမ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးသည့္ ဗီတာမင္ C ကို အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ အသီးမ်ားႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေဂၚဖီထုပ္စသည္တို႔ကို စားသံုးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိ ႏိုင္သည္။
ဗီတာမင္ Dသည္ ေသြးထဲ၌ ကယ္လ္စီယမ္ ဓာတ္ ၾကြယ္ဝေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ၾကြက္သားကလပ္စည္းမ်ား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား အ႐ိုးေပ်ာ့ေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဗီတာ မင္ D ကို ငါးႀကီးဆီႏွင့္ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို စားသံုး ျခင္းအားျဖင့္ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္သည္။
လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးမွာ ဗီတာမင္ E ျဖစ္သည္။ ဗီတာမင္E သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ ပဲပိစပ္ ဆီ၊ ေနၾကာေစ့ႏွင့္ ေျပာင္းဖူး စသည္တို႔တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းအစား အစာမ်ားကို ပံုမွန္စားသံုးသြားျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ၾကသည္။

အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ကိုက္လန္၊ ဟင္းႏု နယ္ စသည္တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ဗီတာမင္ K ကမူ ခႏၶာကိုယ္ေသြးခဲမႈ ေႏွးေကြးျခင္းမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အစားအေသာက္ မ်ားအျပင္ ဝက္သားႏွင့္ ဝက္အသည္း စသည္ တို႔ကို စားေသာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ဗီတာမင္Kကို ရရွိႏိုင္သည္။
ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ အတြင္းက ဗီတာမင္B အုပ္စုဝင္ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပီပီက်ဴ(ppq )ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၾကြက္မ်ားႏွင့္စမ္းသပ္ခ်က္အရ လူသားတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဗီတာမင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကရသည့္ ပီပီက်ဴ သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဗီတာမင္ အမ်ဳိးအစား သစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပဲပိစပ္၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ လက္ဖက္၊ င႐ုတ္ေကာင္းႏွင့္ ကီဝီသီးတို႔ကို စားသံုးျခင္း အားျဖင့္ ပီပီက်ဴကိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သုေတ သီတို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္အစားအေသာက္ မဟုတ္ေစကာမူ မိမိ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္မွ်တ ေအာင္ စားသံုးေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ားစု တို႔ကမူ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကို ခံုမင္တပ္မက္စြာစားသံုးၿပီး မိမိတို႔ မႏွစ္ သက္ေသာ အစားအစာမ်ားကို လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ထားၾကေသာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ ထုိသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္သည့္ ဗီတာမင္မ်ားစြာ ပါဝင္ေန တတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိခႏၶာကိုယ္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းကို လက္မခံလိုၾက ျခင္း၏ သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ခံရေကာင္းမွန္း မသိၾကျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ေရာဂါဘယမ်ား ေထြျပားလာေလ့ရွိၾက သည္။

မိခင္၏ဝမ္းတိုက္ထဲတြင္ ပဋိသေႏၶေနရခ်ိန္မွ စ၍ လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဗီတာမင္ကို အျမဲမျပတ္ လိုအပ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ဗီတာမင္ ဓာတ္မ်ား လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုေနမည္ဆိုပါက မူ အၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ဗီတာမင္ A သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာရွိေနမည္ ဆိုပါက (မ်က္လံုးမဝါဘဲ)အသားဝါျခင္း၊ ဗီတာ မင္B3 ဓာတ္ လြန္ကဲေနမည္ဆိုပါက ဆီးခ်ဳိျဖစ္ ျခင္းႏွင့္ ယူရစ္အက္စစ္မ်ားျခင္း၊ ဗီတာမင္ C ႏွင့္ ဗီတာမင္ D ပိုလွ်ံေနပါကလည္း ေက်ာက္ ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းစေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ ပံုမွန္စားသံုးေနၾကေသာ အစားအစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗီတာမင္လက္ခံရရွိမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ျဖည့္စြက္စားသံုးရန္လိုအပ္ပါက ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဗီတာမင္မ်ား လြန္ကဲစြာ ပိုလွ်ံ ေနျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ေသာက္သံုးၾကရန္ အေရးႀကီးသည္။
လူသားႏွင့္ ဗီတာမင္သည္ ခြဲျခားထား၍ မရ ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္ စြာ ... လူတို႔၏ဘဝ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီတာမင္ကို အျမဲ မျပတ္ ရယူျဖည့္ဆည္းသြားၾကရန္ အထူးပင္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ။

သိပၸံစာေရးဆရာကိုကိုေအာင္
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/pg/MYANMAALINNNEWS

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား