ကာကြယ္ၾကပါ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ


ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္ခ်ဳိ႕ယြင္း၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္ မ်ားျပားသည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္မွ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္မႈ ခ်ဳိ႕ယြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ အာနိသင္နည္းပါး၍ ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးခ်ဳိဓာတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ကာ ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္မ်ား လြန္ကဲစြာ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ဆီး ခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ေစသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါသည္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇႏွင့္ လူ႕ဘဝေနထိုင္မႈ ပံုစံဆိုင္ရာအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပို၍ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ေဆြမ်ဳိး အရင္းအခ်ာမ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ မ်ဳိး႐ုိးရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သည္ ထက္ ပိုေန၍ အဝလြန္ကဲသူ မ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ နည္းလြန္းသူမ်ား၊ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားသူမ်ား၊ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္လာ သူမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ေရငတ္ျခင္း၊ ဆီးမၾကာခဏသြားျခင္း၊ ဆီးသြားမ်ားျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်၍ ပိန္သြားျခင္း၊ ကိုယ္လက္မ်ားယားယံျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အဂၤါစပ္မ်ား ယားယံျခင္းႏွင့္ အျဖဴဆင္းျခင္း၊ အနာမ်ား မၾကာခဏ ေပါက္ ျခင္း၊ အနာက်က္ေႏွးျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ားအျပင္ ဆီးသြားထားသည့္ေနရာတြင္ ပုရြက္ဆိတ္အံုေနတတ္ၿပီး ေျခလက္မ်ား ေဖာေရာင္တတ္ျခင္း စသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားပါ ေတြ႔ရတတ္သည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေသြးခ်ဳိဓာတ္ အတက္အက် ျပႆနာ

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ေသြးခ်ဳိဓာတ္ကို ပံုမွန္ႏွင့္ အနီးစပ္ ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေသြးခ်ဳိဓာတ္ နည္းလြန္းျခင္း၊ မ်ား လြန္ျခင္းသည္ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားႏိုင္သည္။ အင္ဆူလင္ေဆးထိုးၿပီး သို႔မဟုတ္ ေသြးခ်ဳိထိန္းေဆးေသာက္ၿပီး အစာ ကို မွန္မွန္ျပန္မစားျခင္း၊ အစာစားခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ အစာေလွ်ာ့စားျခင္း၊ အစားအစာတြင္ ကဆီဓာတ္ပါဝင္မႈနည္း ျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေဆးပမာဏ ပိုထိုးမိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုေသာက္မိျခင္း၊ လုပ္ေနက် လႈပ္ရွားမႈထက္ ပိုၿပီးလႈပ္ရွားမိျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း ပိုလုပ္မိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေသြးခ်ဳိဓာတ္က်ဆင္းလြန္းျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ မ်က္လံုးျပာျခင္း၊ ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္း ခံစားရသည့္အခါ၊ ေရငတ္ ျခင္း၊ ဆီးခဏခဏသြားျခင္း၊ ဗိုက္ခဏခဏ ဆာျခင္းခံစားရသည့္အခါ၊ ေဆးပံုမွန္ေသာက္ေသာ္လည္း ေဝဒနာမသက္ သာသည့္အခါ၊ အစားအေသာက္၊ ေလ့က်င့္ခန္း ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အခါႏွင့္ အျခားေ ရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရသည့္ အခါစသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပသရန္လိုအပ္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ား

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ အျမင္လႊာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ ျခင္း၊ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးကာ ထံု က်ဥ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အနာက်က္ရန္ ခဲ ယဥ္းျခင္း၊ ေျခေထာက္ပုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆင့္ပြားေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးထားႏိုင္မွ သာ လူစဥ္မမီျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ေစာ၍ ေသဆံုးရျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆင့္ပြားေရာဂါမ်ားကို ေစာစီးစြာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ မိမိေသြးခ်ဳိ ဓာတ္ကို ပံုမွန္စစ္ေဆးၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစု ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္လႊာ ထိခိုက္မႈ ရွိ၊မရွိကို မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ ႀကိမ္အနည္း ဆံုး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္မႈကို ေစာစီးစြာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဆီးတြင္း အသားဓာတ္ ပါဝင္မႈကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးျ ခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခဖဝါးမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ရွိ၊မရွိ ေန႔စဥ္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးေပါင္ ခ်ိန္ကို မၾကာခဏ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွလံုးကို ပံုမွန္စမ္း သပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ေသြးခ်ဳိဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာင္း၊ မေကာင္းကို သိရွိရန္ ေသြးအ တြင္း Hb A1 C ပါဝင္မႈကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းစသည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါႏွင့္ ကုသမႈ

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ကုသ၍မရပါ။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္ အခ်ိန္မတန္မီေစာ၍ ေသဆံုးႏိုင္သည္။ အသက္ရွင္ေနစဥ္မွာလည္း ခႏၶာကိုယ္အဂၤါမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး၍ လူစဥ္မမီဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါသည္ ေဆးကုသမႈစရိတ္ အႀကီးဆံုးေသာ ေရာဂါတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသ၍ ဆီးႏွင့္ေသြး မွန္မွန္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး စနစ္တက် ေနထိုင္စားေသာက္လုိက္ပါက သက္တမ္းေစ့ေနထိုင္ႏုိင္ သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုသရာတြင္ အစာအာဟာရျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဆးဝါးျဖင့္ ကုသျခင္း (အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း ေဆးထိုးျခင္း၊ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ က်ဆင္းေစေသာ ေသာက္ေဆးေသာက္ျခင္း)၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ ခန္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အရက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ကုသရာတြင္ မ နက္အိပ္ရာထ အစာမစားမီ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေသာ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္သည္ 90-130 mg/dl၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေသာ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္ႏွင့္ အစာစားၿပီး ႏွစ္နာရီအတြင္း ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေသာ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္သည္ 180 mg/dl တို႔ထက္မ မ်ားေစရပါ။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သည္လည္း 130/80 mmHg အတြင္း သာရွိေအာင္ ကုသမႈေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါရွိလင့္ကစား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဆင့္ပြားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈကို တားဆီးနိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါႏွင့္ ေဆးၿမီးတုိ

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးျဖင့္ ျပသၿပီး စစ္ေဆး ကုသမႈ ခံယူသင့္သည္။ မိမိဘာသာ ေဆးဝါးမ်ားဝယ္ၿပီး မသံုးစြဲၾကရန္ လိုအပ္သည္။
ေဆးၿမီးတိုမ်ားသည္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အေပၚ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိဟူ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ေဆးၿမီးတိုမ်ားကို ေကာင္း သည္ထင္၍ ေစ်းသက္သာေသာေၾကာင့္ လက္တည့္စမ္းသံုးစြဲပါက ေသြးခ်ဳိဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈ မေကာင္းသည့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္၍ ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး မိမိအသက္ခႏၶာပါ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိရွိသူမ်ားသည္ ေကာင္းႏိုးရာရာထင္ေသာ ေဆးၿမီးတိုမ်ားကို လက္တည့္စမ္း မသံုးစြဲသင့္ပါ။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိဆိုင္ရာ မွားယြင္းစြာ ယူဆ၊ ျပဳမူ၊ က်င့္သံုးမႈ အေလ့အထမ်ား

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္အမ်ားစုသည္ တတ္သိနားလည္ေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ပညာရွင္မ်ား၏ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ အစာအာဟာရမ်ားကို မိမိထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ စားသံုးေနထိုင္ျခင္း၊ သိပၸံ နည္းက် ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာဘဲ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္အခ်င္းခ်င္း ထံမွျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္ထဲမွ လူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ လြဲမွားစြာ လက္ခံလိုက္နာေနၾကျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ စားသံုးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စားသံုးသည့္ အစားအစာမ်ားတြင္ အဓိကအ က်ဆံုး ကဆီဓာတ္ လံုေလာက္စြာ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ အရည္ႏွင့္ အသားဓာတ္ သက္သက္သာ ပါဝင္ေနျခင္း၊ အစား အစာ စားသံုးခ်ိန္ကို တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ စားခ်င္သလို စားသံုးေနျခင္း၊ စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာ မ်ားကို တစ္ခါတေလပါ၊ နည္းနည္းေလးစားတာပါ စသည္ျဖင့္ဆင္ေျခေပးကာ စားသံုးတတ္ၾကျခင္းသည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကို မသက္သာသည့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆင့္ပြားေရာဂါမ်ားကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေဆာင္ရန္

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ အစားအစာဟူ၍ မရွိပါ။ မိသားစုအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို ခ်ဳိလြန္း၊ ငန္္လြန္း၊ အဆီမ်ားလြန္းေသာ အစားအစာမွလြဲ၍ မိသားစုႏွင့္အတူ စားသံုးႏိုင္သည္။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အစားအစာမ်ားကို ေဆးဝါးအေနႏွင့္သာယူဆၿပီး ေဆးကိုအခ်ိန္မွန္ မွီဝဲသကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ား၏ ပမာဏကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး တူေအာင္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္စားသံုးရန္ လည္း လိုအပ္သည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္တစ္ဦးသည္ ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္ႏွင့္ ကယ္လိုရီပါဝင္မႈနည္းေသာ ၾကက္ဟင္းခါးသီး၊ ေၾကာင္လွ်ာ သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ခ်ဥ္ေပါင္၊ တမာရြက္၊ ေခြးေတာက္ရြက္၊ ရဲယိုရြက္ စေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို မ်ားမ်ား စား သံုးရမည္။ အသင့္စားသံုးႏိုင္ေသာ ခ်ဳိေသာမုန္႔၊ သေရစာမ်ား စားမည့္အစား အရည္ရႊမ္းၿပီး အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားေသာ ကြ်ဲ ေကာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ကမၺလာသီး၊ အခ်ဳိဓာတ္နည္းေသာ သစ္ေတာ္သီး၊ စပ်စ္ သီး၊ ပန္းသီး၊ သေဘၤာသီးမ်ားကို ေျပာင္းလဲစားသံုးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို မ်ားမ်ားႏွင့္ စံုလင္ေအာင္ စားသံုးရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။

ကိုယ္ခႏၶာ အဝမလြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး အဝလြန္လွ်င္ လက္ရွိကိုယ္အေလးခ်ိန္၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ေန႔စဥ္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ အထိုင္မ်ားျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈနည္း ျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္၍ မေဝးေသာခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ ဘဝကိုဖန္တီးရမည္။ အိမ္ ရွင္မမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အလုပ္ကို တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီး သည္မွာ နားေနခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ မိနစ္ ၃ဝ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္ စုစုေပါင္း မိနစ္ ၁၅ဝ ထက္မနည္း ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရမည္။

ဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္ က်န္းမာေအာင္ ေလ့က်င့္ေနထိုင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ၿပီး အိပ္ခ်ိန္နားခ်ိန္ကိုလည္း လံုေလာက္ေအာင္ ယူရမည္။ အရာရာကို အျပဳသေဘာႏွင့္ အေကာင္းျမင္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစား၍ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက် အသံုးခ်ရမည္။ သို႔မွသာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ လာႏိုင္မည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေရွာင္ရန္

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ဒိုင္းယက္ဆိုေသာ အစားအစာမ်ားမွာ အဝလြန္ကဲသူမ်ား ဆက္၍မဝေစ ရန္ စြမ္းအင္ကယ္ လိုရီဓာတ္မမ်ား ေအာင္စီမံထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္ အားလံုးအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္စြာ စားသံုးႏိုင္သည္ဟု လြဲမွားစြာ ယူဆ၍ စားသံုးျခင္းမွေရွာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ အခ်ဳိရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခ်ဳိဓာတ္မ်ားေသာ သၾကား၊ သၾကားလံုး၊ ယိုမ်ဳိးစံုႏွင့္ အခ်ဳိမႈန္႔ တို႔ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ကဆီဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ အာလူး၊ ကန္စြန္းဥ၊ အာဒါလြတ္၊ ပဲျမစ္၊ ထန္းျမစ္၊ ပိန္းဥ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ေကာက္ညႇင္း၊ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေကာက္ညႇင္းႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ မုန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္း ေရွာင္ ၾကဥ္ရမည္။ စားသံုးဆီအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အလြန္အကြၽံ စားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဆီစားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းစသည္တုိ႔ စားသုံးျခင္းမ်ားသည္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါကို ပိုဆိုးေစသည့္ အတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္ ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသားအပ္ပါသည္။ ။

ဇာနည္ေအာင္
https://www.facebook.com/mwdmedia/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား