ဇူလိုင္ 2017 က်န္းသုခ Health Guide ေဟာစာတမ္း


မိႆရာသီဖြား(မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး ရည္မွန္းသေလာက္ ပို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ အိုးအိမ္ ေနရာ ထိုင္ခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ၀င္မည္။
 က်န္းမာေရး - နား ၊ ႏွာေခါင္း ၊ လည္ေခ်ာင္း က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားတြင္ စံပယ္ပန္း လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

ၿပိႆရာသီဖြား(ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁) 

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း အိမ္ေျပာင္း အလုပ္ေျပာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ပိုမို တိုးတက္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ လက္ရွိေနရာတြင္ ပိုမို တိုးတက္ႏိုင္ပါသည္။
 က်န္းမာေရး - က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ညံ့ေနေသာ္လည္း စိုးရိန္စရာ မလိုပါ။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားတြင္ ရြက္လွ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

 ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အေျခအေန ေပးသည့္အေပၚ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ျခင္းမွ လူမွန္ ေနရာမွန္ အေနအထားသို႔ တိုးျမွင့္ ေရာက္ရွိမည္။ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိလွ်င္ လက္မလြတ္ပါေစႏွင့္။ က်န္းမာေရး - ေျခလက္အဂၤါမ်ား ထိခိုက္ တတ္ရသည္။
ယၾတာ - တံခြန္ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း လူမ်ိဳးျခား ဘာသာကြဲမ်ားနွင့္ စီးပြားစပ္တူ လုပ္ကိုင္ပါက အထူးေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္မည္။ အထူးအားျဖင့္ မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသစ္တစ္ခု စတင္ရတတ္ပါသည္။
က်န္းမာေရး - မိသားစုတြင္ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။
ယၾတာ - ေပါင္မုန္႔ ေထာပတ္သုတ္ လွဴဒါန္းၿပီး လုိရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၃) 

လူမႈ႔ေရး - ဒီကာလအတြင္း မိသားစု စည္းပြားေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ယွည္ၿပိဳင္မႈ႔မ်ားတြင္ မိမိဘက္က ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ ေရႊထည္ ပစၥည္းမ်ား၀င္လာမည္။
က်န္းမာေရး - က်န္းမာေရးတြင္ အူေရာင္ျခင္း ၊ ေလနာေရာ၈ါျဖစ္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ - ႏွင္းဆီ ဆယ္ပြင့္ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

ကန္ရာသီဖြား ( ၾသဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ )

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ အညံ့မ်ား ႀကံဳေတြရတတ္သည္။ စီးပြားေရး အေနနွင့္ အရာရာ စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီးမွ ပ်က္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္သည္။
က်န္းမာေရး - အဆုတ္ပြ ေရာင္ရမ္းျခင္း ၊ ႏွလံုးေအာင့္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ - အုန္းညြန္႔ (၆)ညြန္႔ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

တူရာသီဖြား ( စက္တင္ဘာ ၂၂ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃) 

လူမႈ႔ေရး - အလုပ္ကို ပင္ပင္ပန္းပန္း ခက္ခက္ခဲခဲ မလုပ္ရဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းေနမည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ စီးပြားေရး အရၾကည့္ပါက စီးပြါးေရး ေကာင္းေနသည္။ အရမ္းႀကီး ေလာဘမႀကီးရန္ လိုအပ္သည္။ က်န္းမာေရး - သင္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဆင္း၍ က်န္းမာေရး အားနည္းတတ္သည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားတြင္ ထမင္းေက်ာ္ လွဴေပးၿပီး လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား ( ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂)

လူမႈ႔ေရး - မိမိလုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ မုခ် ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရလိမ့္မည္။ မိမိ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မ်ားမ်ားရင္းလွ်င္ မ်ားမ်ား ျမတ္မည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရး - အျမင့္မတက္ရ။ အျမင့္မွ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ ျပဳတ္က်တတ္သည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားတြင္ မုန္႔ဖက္ထုပ္ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

ဓႏုရာသီဖြား ( ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

 လူမႈ႔ေရး - အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္တတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပံုမွန္ လည္ပတ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
က်န္းမာေရး - အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ အစာမွား ေဆးမွား ျဖစ္ရတတ္သည္။ ယၾတာ - ႏို႔ထမင္း လွဴဒါန္း၍ လိုရာဆုေတာင္းပါေလ။ 

မကာရရာသီဖြား ( ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀)

 လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္ကို သတိထား လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ အနာဂါတ္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ မေ၀းလွေသာ အနာဂါတ္တြင္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္။ မိမိ၏ လုပ္ငန္းထဲမွာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ဆုေၾကးမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။
 က်န္းမာေရး - ဓား ၊ ကတ္ေက်း ၊ ခြ်န္ထက္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိတတ္သည္။
ယၾတာ - ဘုရားတစ္ဆူဆူတြင္ထီးအနီဆယ္လက္ စေနေဒါင့္တြင္ လွဴဒါန္း၍ လိုရာဆုေတာင္းပါေလ။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္န၀ါရီ ၁၉ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈)

 လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္မွာ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ တိုးတက္ေအာင္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္သစ္မ်ားဆီသို႔ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ရမည္။ ညည့္အေမွာင္၏ အဆံုးသတ္သည္။ အရုဏ္ဦး ၾကယ္ျဖစ္သည္။
 က်န္းမာေရး - အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ရတတ္သည္။
 ယၾတာ - အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

မိန္ရာသီဖြား ( ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

လူမႈ႔ေရး - ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိတို႔၏ အရည္အေသြး အစြမ္းအစ ႀကိဳးစားမႈ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ပိတ္စို႔ ေနေသာ အခြင့္အလန္းမ်ား ပြင့္လန္းလာမည္။ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ၾကားမွ မုခ် တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ႕ မ်ား ရရွိမည္။
က်န္းမာေရး - အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ သက္ေတာင့္သက္တာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ပါ။
ယၾတာ - ရာဟုေဒါင့္တြင္ ဘုရား ရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။
=============
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ ေဟာၾကားေပးသည္
Health Guide
https://www.facebook.com/mmhealthguide

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား