မုိးႀကိဳးအႏၱရာယ္ သတိျပဳကာကြယ္


ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ဳိးစံုျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ကို သတင္းမီဒီယာဇုန္မွ သိရွိေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ ေျမေပၚတြင္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီးေတာင္ေပါက္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ား ေသေက် ပ်က္စီးျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆူနာမီေရလိႈင္း႐ိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရျမင့္ တက္ျခင္း၊ ေရေနသတၱဝါမ်ား ေသေက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေလမုန္ တိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အရွိန္ျပင္းစြာ မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ေဘးဒုကၡႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္။

ေရွးအခါက ေႏြရာသီတြင္ မိုးမရြာ၊ မိုးႀကိဳးမပစ္ေၾကာင္း သိထားၾကေသာ္လည္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ကာ မိုးရြာျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ၾကားသိလာရသည္။ ကေလးလူႀကီး အားလံုးက မိုးခ်ဳန္းသံၾကားျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းကိုပင္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။

တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စီးမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း

အလြန္ပူျပင္းေသာအခါ ေလထု မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္း၊ မုတ္သံုေလမဝင္ ေရာက္မီ ကာလအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္မွ လာသည့္ေလႏွင့္ အေနာက္ ဘက္မွ တုိက္ခိုက္သည့္ ေလတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းႏွစ္ခု ဆံုေတြ႕သည့္ ေနရာအနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ေလထုမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလမ်ားအေပၚသို႔ ထုိးတက္ရာမွ မိုးတိမ္ေတာင္ႀကီးမ်ား တန္းစီျဖစ္ေပၚၿပီး တိမ္တိုက္ႀကီးမ်ား အတြင္း ေလထုႏွင့္ မိုးေရေပါက္တို႔ ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္ေပၚကာ တည္ၿငိမ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း

တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ တိမ္ထုအတြင္း လွ်ပ္စစ္အဖို၊ လွ်ပ္စစ္အမမ်ား စုမိၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းကာ ႀကီးမားသည့္ အပူျဖစ္ေပၚရာမွ ေတာက္ပသည့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ အပူရွိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေလထုပြကာ ဆူညံသည့္ အသံလႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး မိုးခ်ဳန္းသည့္အသံမ်ား ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမွာ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးမ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္အဖိုအမမ်ားသည္ တိမ္တိုက္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျမျပင္ရွိ အေဆာက္အအံုသစ္ပင္မ်ားဆီသို႔ လည္းေကာင္း ႀကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းျခင္းကို မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း ဟုေခၚၾကသည္။

ကမၻာအထက္ မိုးေကာင္းကင္မွ ေျမႀကီးေပၚသို႔ မိုးႀကိဳးပစ္ရန္ တာစူေနေသာ လွ်ပ္စစ္မုန္တိုင္းေပါင္း တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၈ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ တစ္စကၠန္႔တြင္ ပစ္ေသာ မိုးႀကိဳးအေရ အတြက္ေပါင္းမွာ ၆ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ေျမႀကီးေပၚသို႔ က်ေရာက္ေသာ အေရ အတြက္မွာ ၁ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။၂၄ နာရီအတြင္း ကမၻာေျမႀကီးေပၚသို႔ မိုးႀကိဳး အႀကိမ္ေပါင္း ၈ ႀကိမ္ခန္႔ပစ္သည္။ မိုးႀကိဳး၏ အပူခ်ိန္မွာ ၃ဝဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝဝ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ရွိရာ ေနမ်က္ႏွာျပင္ အပူရွိန္၏ သံုးဆမွ ငါးဆအထိျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသူမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အိမ္အျပင္တြင္ ပစ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသူ သံုးဦးတြင္ ႏွစ္ဦးသာ အသက္ရွင္သည္။ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူငယ္လူရြယ္ ေယာက္်ားေလးမ်ားျဖစ္သည္။ မိုးခ်ဳန္းသံႏွင့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ၾက၍ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ခိုသျဖင့္ ေသဆံုးရသူ အေပါင္းမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသူမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသီးမ်ားေၾကြျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲကာ ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုမ်ား ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္မခံရေအာင္ လိုုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

(၁)သစ္ပင္ေအာက္တြင္ မနားခိုပါႏွင့္၊

(၂) မတ္တတ္ရပ္ မေနပါႏွင့္ ေလွေပၚ၊ လယ္ကြင္းထဲ၊ ေရထဲတြင္ ရွိေနပါက အျမန္ဆံုး ကုန္းေပၚတက္ပါ။

(၃) ကိုင္ထားေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို လႊင့္ပစ္ပါ၊ ေဂါက္႐ိုက္တံ၊ ငါးမွ်ားတံ၊ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ဆင္းပါ။

(၄) သင့္ဦးေခါင္း ထက္မွ ဆံပင္မ်ား ေထာင္လာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သင့္အေရျပားတြင္ နာက်င္လာလွ်င္ ျဖစ္ေစ သင္မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထုိင္ခ်လိုက္ပါ။ ဦးေခါင္းကို ေရွ႕သို႔ ၫႊတ္၍ ဒူးမ်ားကို ဖက္ပိုက္ထားလိုက္ပါ။ ဒူးမေထာက္မိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ပက္လက္ မလွဲမိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ေလးဖက္ မေထာက္မိေစရန္ လည္းေကာင္း သတိထားပါ။

(၅)အေဆာက္အအံုႀကီး အတြင္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ ကားအတြင္းသို႔ျဖစ္ေစ ဝင္ေနပါ၊ မိုးႀကိဳးကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ကားတြင္းမွ သံထည္ပစၥည္းမ်ား မထိမိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။

(၆) အေဆာက္အအံု အေကာင္းဆံုးေနရာ၏ အလယ္တြင္ေနပါ။

(၇) တယ္လီဖုန္းမ်ား ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ မီးပလတ္မ်ားကို လံုးဝမသံုးပါႏွင့္။

(၈) တံခါးမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ မီးဖိုမ်ားမွ ေဝးႏိုင္သမွ် ေဝးေအာင္ေနပါ စသည္တိို႔ျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ကို သိရွိနားလည္သူမ်ားက ဗဟုသုတ နည္းပါးသူမ်ားကို မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင့္ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ က်ေရာက္လာေသာ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းစြာေန ထိုင္သြားလာေရး ဝိုင္းဝန္းအႀကံ ထုတ္ေျဖရွင္းၾကရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ မ်ားသာမက ျပည္သူအားလံုးက မိုးႀကိဳး အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ သတိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အထူူးဂ႐ုျပဳ လိုက္နာသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။

ေမယု-မ်ိဳးေအာင္(MANA)
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား