ဆီးခ်ဳိ အယူအဆလြဲမ်ား


ဆီးခ်ဳိအေၾကာင္း လူတိုင္းလိုလို ၾကားဖူးၾကသည့္တိုင္ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ သိသူက ရွားသည္။ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆ လြဲေနသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။
အလြဲ ။ ။ ဆီးခ်ဳိျဖစ္ရင္ သၾကား လံုး၀မစားရ။
အမွန္ ။ ။ ဆီးခ်ဳိရွိသူမ်ားလည္း သၾကားစားလိုက စားႏိုင္သည္။ အလြန္အကၽြံ မဟုတ္၊ အနည္းငယ္ခန္႔ ထည့္စားလို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ စား ေသာက္မႈပံုစံကို က်န္းမာေအာင္ ခ်ိန္ညိႇစားသံုးသူမ်ားသာ ထိုသို႔ ထည့္သြင္း စားသံုးသင့္သည္။ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အျခား အစားအစာမ်ားကိုပါ ခ်ိန္ညိႇ စားသံုးျခင္း မျပဳပါက သၾကားဓာတ္၏ အာနိသင္ကို ခႏၶာကိုယ္က ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ခက္ခဲလိမ့္မည္။
အလြဲ ။ ။ ဆီးခ်ဳိေလး နည္းနည္း ျဖစ္တာပါ။
အမွန္ ။ ။ ဆီးခ်ဳိေလး နည္းနည္း ျဖစ္တာပါဟု ဆိုျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေလး နည္းနည္း ရွိတာပါဟု ေျပာျခင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ နည္းနည္း ရွိျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ မ်ားမ်ား ရွိလာမည့္ လမ္းစသာ ျဖစ္သည္။ ကနဦး အဆင့္တြင္ ႏုိင္နင္းစြာ ကုသႏုိင္လိုက္ သူအခ်ဳိ႕ ဆီးခ်ဳိေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားတာမ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစု အဖို႔ကာ ဆီးခ်ဳိ ၀င္လာၿပီဆိုလွ်င္ တစ္သက္တာ နပန္းလံုးရေသာ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိ အမ်ားစုသည္ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ မွန္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ထိန္းထားလို႔ ရသည္။
အလြဲ ။ ။ ေနေကာင္းေနတာပဲ၊ ဆီးခ်ဳိ ပူစရာ မရွိပါဘူး။
အမွန္ ။ ။ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ မ်ားျပားျခင္း၊ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခါခပ္သိမ္း သိသာေသာ လကၡဏာမ်ား ျပသလိမ့္မည္ မဟုတ္။ လကၡဏာ မေပၚသည့္တိုင္ ဆီးခ်ဳိ ျပႆနာက ရွိေနႏုိင္သည္။ ဆီးခ်ဳိရွိသူ အေနျဖင့္ ေနေကာင္း ေနသည္ဆိုတိုင္း ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနလို႔မရ။ အၿမဲမျပတ္ ဆီးခ်ဳိတိုင္းတာ စစ္ေဆးေနဖို႔ လိုသည္။
အလြဲ။ ။ ကိုယ့္ဘာသာ ဆီးခ်ဳိစစ္လည္း ၿပီးတာပဲ။ ေဆးခန္းသြားျပစရာ မလို။
အမွန္ ။ ။ ေဆးပညာ နယ္ပယ္သည္ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသစ္ အသစ္ေတြ အၿမဲ ေတြ႕ရွိေနသည္။ ဆီးခ်ဳိကို အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ႏုိင္ေစမည့္ နည္းသစ္ေတြလည္း မၾကာမၾကာ ထြက္ေပၚေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဆးခန္းသြားကာ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာ၀န္ထံ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္းသည္လည္း ဆီးခ်ဳိဆိုင္ရာ မိမိမျမင္သာေသာ ျပႆနာမ်ား ေတြ႕ရွိလာႏိုင္သလို၊ ပိုေကာင္းေသာ ကုသနည္း၊ ေနထိုင္နည္းမ်ားကိုလည္း ဆရာ၀န္ထံမွ အႀကံဉာဏ္ ရရွိႏုိင္သည္။
အလြဲ ။ ။ အင္ဆူလင္ေတြ၊ ေဆးေတြ သံုးရတဲ့ အဆင့္ မေရာက္ေသးလို႔ ငါ့ဆီးခ်ဳိ စိုးရိမ္စရာမရွိ။
အမွန္ ။ ။ ဆီးခ်ဳိသည္ အၿမဲတေစ သတိထားရမည့္ ရန္သူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေပါ့ေပါ့တြက္လို႔မရ။ က်န္းမာေအာင္စားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္သည္ လက္ခံႏုိင္ေသာ က်န္းမာသည့္ ေဘာင္အတြင္းမွာ ရွိေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း မိမိက စနစ္တက် ေနထိုင္ျခင္း မရွိသည္ႏွင့္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္သည္ က်န္းမာေရး ေဘာင္အတြင္းမွ ေက်ာ္ထြက္သြားႏုိင္သည္။
အေကာင္းဆံုး ဘယ္လို ေနထိုင္မလဲ၊
ဆီးခ်ဳိရွိလို႔ စိိတ္ဓာတ္က်ရန္ မရွိ။ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးကာ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေဘာင္အတြင္း ရွိေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ စားေသာက္ရန္သာ လိုသည္။
စမတ္က်က် စားေသာက္တတ္ဖို႔ေတာ႔လိုသည္။ ဆီးခ်ဳိရွိတယ္ ဆိုတိုင္း မိမိႀကိဳက္သည့္ အစားအစာေတြ အားလံုး စြန္႔လႊတ္လိုက္ဖို႔ မလို။ မိမိ ႀကိဳက္တာေတြကိုလည္း စားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေဘာင္အတြင္း ရွိေနေအာင္ ထိန္းႏုိင္မည့္ သမမွ်တေသာ စားေသာက္မႈ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုမည္။ မည္သည့္ အစားအစာကိုမွ် အလြန္အကၽြံမစားသင့္။ မည္သည့္ အစာစားလွ်င္ မိမိေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ မည္မွ် အတက္အက် ရွိသည္ကို မွတ္သားကာ အဆင္ေျပေအာင္ ထိန္းညိႇ စားသံုးဖို႔သာလိုသည္။ အစားေတြ အတင္းေရွာင္ေနရန္ မလို။
လႈပ္လႈပ္ရွားရွား တက္တက္ႂကြႂကြေနပါ။ ဆီးခ်ဳိသမားအဖို႔ အ၀မလြန္ေအာင္ ထိန္းဖို႔၊ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကို လက္ခံႏုိင္ေသာ ေဘာင္အတြင္းမွာသာ ရွိေနေစဖို႔ အေရးႀကီးသလို၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြစြာ ေနျဖစ္ဖို႔လည္း လိုသည္။ ခႏၶာကိုယ္ ႂကြက္သားေတြ၊ ႏွလံုးေတြ၊ ေသြးေၾကာေတြ အၿမဲတက္ႂကြ လန္းဆန္း ေနေအာင္ အလုပ္ေပးထားပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ဆီးခ်ဳိသမား အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ျဖစ္သည္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား