ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ေရွ႕ေျပး နိမိတ္မ်ား (၆) ခ်က္


ေလျဖတ္ေရာဂါဟာ ကမၻာေပၚမွာ လူေသဆံုးမႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေရာဂါျဖစ္တယ္။ ေလျဖတ္မယ့္ေရွ႕ေျပး နိမိတ္ေတြ သိထားရင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ရန္မွ ကင္းေဝးႏိုင္မွာပါ။

ေလျဖတ္ျခင္းမွာ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက ေသြးေၾကာထဲ ေသြးခဲမ်ား စုပိတ္ကာ ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ နည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝရပ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ရပ္ဆိုင္း ကာ ေလျဖတ္ရတတ္တယ္။ ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ဳိးက ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာ ဦးေႏွာက္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးမေရာက္ေတာ့ဘဲ ခႏၶာလုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားလို႔ ျဖစ္တယ္။

ယင္းေနာက္ဆံုး အဆင့္မေရာက္မီ ႐ုတ္တရက္ျပတတ္တဲ့ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား သိထားရင္ ေလမျဖတ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္တယ္။

(၁) ျမင္ကြင္း ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း

မ်က္စိတစ္ဖက္ကေကာင္းၿပီး အျခားတစ္ဖက္က ျမင္ကြင္းေတြ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေန၊ ေဝဝါးေနၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္ မယ့္ေရွ႕ ေျပးနိမိတ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္း႐ံု၊ စာဖတ္႐ံုေလာက္နဲ႔ မ်က္စိ ကျမင္ကြင္း ႏွစ္ထပ္ျဖစ္တာမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္ရွားပါတယ္။ ေနရင္းထိုင္ရင္း ျမင္ကြင္းႏွစ္ထပ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ လကၡဏာပါပဲ။

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာထဲမွာ ေသြးခဲစုပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈနည္းေနၿပီဆိုရင္ မ်က္စိေသြးေၾကာေတြကို ေအာက္ဆီဂ်င္ လည္း အေရာက္နည္းလို႔ အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ကာ ေဝဝါးျခင္းပဲျဖစ္တယ္။

(၂) လက္ေတြ ပံုမွန္ထက္ၾကာၾကာ ထံုေနျခင္း

အိပ္ေနတုန္းဖိမိထားလို႔ လက္ေတြေျခေတြထံုေနၿပီး လႈပ္မရတာမ်ဳိး၊ ထိေတြ႕အာ႐ံုမသိတာမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္တယ္။ ခဏ ေနရင္ ျပန္ေကာင္းသြားတတ္တယ္။ ပံုမွန္ျပန္မျဖစ္ဘဲ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ထံုေနၿ ပီဆိုရင္ ေလျဖတ္မယ့္ေရွ႕ေျပး လကၡဏာပဲဆိုတာ သတိထားသင့္တယ္။

ဦးေႏွာက္အေနာက္ဘက္ျခမ္းကေနစီးဝင္တဲ့ ေသြးေၾကာေတြမွာ ေသြးေၾကာေတြစုပိတ္ျခင္းမ်ဳိး၊ ေသြးယိုျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ပြားရင္ လက္နဲ႔ေျခဖ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းေတြကို ေသြးအေရာက္နည္းကာ ထိေတြ႕မႈအာ႐ံုခံႏိုင္စြမ္း က် ဆင္းကာ လူလည္း ထံုေနတတ္တယ္။

(၃) ေျပာမယ့္စကား ပါးစပ္ဖ်ားေရာက္မွ ေမ့သြားျခင္း

ေျပာမယ့္စကား ပါးစပ္ဖ်ားေရာက္မွ ေမ့သြားတာမ်ဳိး မၾကာမၾကာႀကံဳရၿပီဆိုရင္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးအေရာက္နည္း ေနၿပီဆိုတာ သတိျပဳသင့္တယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္း လာျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို အ ေထာက္အကူေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးအေရာက္နည္းကာ ေျပာမယ္ႀကံစည္လိုက္၊ ေမ့သြားလိုက္ဆိုတာ မ်ဳိးပိုျဖစ္ပြားပါတယ္။ ယင္းျပႆနာ ႀကံဳၿပီဆိုရင္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာဝန္နဲ႔ျပသကာ ေလမျဖတ္ေအာင္ ေနထုိင္မႈပံုစံျပဳျပင္ ရပါမယ္။

(၄) ယိုင္တိယိုင္တိုင္ ခဏခဏျဖစ္ျခင္း

လမ္းေလွ်ာက္ရင္း မူးခနဲဆိုသလိုျဖစ္သြားကာ လူကယိုင္တိယိုင္တိုင္ ျဖစ္သြားသလိုမ်ဳိး ႀကံဳရၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္ အႏၲ ရာယ္သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ဟန္ခ်က္ကိုထိန္းတဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးအေရာက္နည္းတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းကာ ယိုင္တိယုိင္တိုင္ျဖစ္လာျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ေသြးအေရာက္နည္းရျခင္းဟာ ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာေတြမွာ ေသြးခဲေတြစုပိတ္လာျခ င္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိ ပိတ္သြားကာ ဦးေႏွာက္ ေသြးရရွိမႈ ရပ္သြားတာမ်ဳိးမျဖစ္ခင္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာဝန္နဲ႔ျပသကာ ကုသမႈခံယူရမယ္။

(၅) စကားေျပာေနရင္း လွ်ာလိပ္ၿပီး ဗလံုးဗေထြး ထြက္လာျခင္း

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြေသာက္ၿပီးရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးက လွ်ာလိပ္ၿပီး စကားဗလံုးဗေထြးျဖစ္တတ္တယ္။ ဘာေဆးမွမေသာက္ဘဲ ဗလံုးဗေထြးျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္မယ့္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း သို႔မ ဟုတ္ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈနည္းကာ စကားေျပာဆိုမႈထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္း စြမ္းရည္က်လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္မွ အာ႐ံုေၾကာနာ့ဗ္ ၁၂ ေခ်ာင္းေထာက္ပံ့ထားရွိၿပီး ေလျဖတ္ခါနီးမွာစကားေျပာတဲ့ အသံအိုး၊ လွ်ာအထုတ္ အသြင္း၊ ပါးစပ္အဖြင့္အပိတ္ျဖစ္ေစတဲ့ ''ေဗးဂတ္''ေထာက္ပံ့မႈ ပ်က္ယြင္းသြားရင္ လွ်ာ လိပ္ၿပီး စကားေျပာေနရင္း ဗလံုး ဗေထြး ထြက္လာျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ သတိထားမိရင္ ေလမျဖတ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္တယ္။ မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသသင့္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေလျဖန္းသြားရင္ အသံအိုးမွ အသံမထြက္ဘဲ ရွိတတ္တယ္။

(၆) ေခါင္းေတြ မၾကာမၾကာ ကိုက္ေနျခင္း

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မာဂ်ရင္းေတြမ်ားေနရင္ ေခါင္းကိုက္တာ ထံုးစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ မာဂ်ရင္းမမ်ားဘဲ ကိုက္ေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ မာဂ်ရင္းမ်ားလို႔ ေခါင္းကိုက္ျခင္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲ ေသြးမေလာက္လို႔ ေခါင္း ကိုက္လာျခင္းဟာ ပံုစံခ်င္းဆင္တူတတ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ ဆရာဝန္နဲ႔ျပသ စစ္ေဆးခံမွသာ အေျဖကို ေတြ႕ ရတတ္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေတြထဲ ေသြးခဲမ်ား၊ အနည္အႏွစ္မ်ား စုပံုလာျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာပိတ္ကာ ဦးေႏွာက္ဟာ ေသြးလည္ပတ္မႈေႏွးသြားျခင္း၊ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းကို ေလျဖတ္ျခင္းလို႔ေခၚပါ တယ္။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ေပါက္ရင္လည္း ဦးေႏွာက္ဟာ ေသြးမရေတာ့ဘဲ ေလျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကမွာ ေသြးေၾကာကိုပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ေသြးခဲနဲ႔ အနည္အႏွစ္ေတြ ေသြးထဲနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ကိုလက္စထေရာမ်ားေစတဲ့ အစားအစာမ်ား ဥပမာ အသင့္အျမန္စားအစားအစာမ်ားျဖစ္တဲ့ ဟမ္ဘာဂါ၊ ဆင္းဒ္ဝွစ္၊ ပီဇာ၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္တို႔ဟာ ဝက္ဆီ၊ ဆီ အုန္း၊ ႏွစ္ခါျပန္ေၾကာ္ ဆီတို႔နဲ႔ စီမံထားရွိလုိ႔ ေသြးအတြင္း ကိုလက္စထေရာမ်ား ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွာင္ရွား သင့္တယ္။

အိုင္တီေခတ္မွာ အထိုင္အလုပ္မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် လူေတြ ကာယအားကစားနည္းပါးလာတယ္။ လူတိုင္း ေန႔စဥ္ နာရီ ဝက္မွ တစ္နာရီအေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး၊ ေရကူူးတစ္ခုခုလုပ္ေပးသင့္တယ္။ ပိုလွ်ံေနတဲ့ ကယ္လိုရီေတြ ေခြၽးအျဖစ္ထြက္သြားလို႔ အဆီအျဖစ္ မစုေဆာင္းႏိုင္ေတာ့လို႔ အဝလြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလံုး၊ ေသြးတိုးနဲ႔ ေလျဖတ္ျခင္း တို႔မွကင္းေဝးေစလို႔ လူတိုင္းေန႔စဥ္ တစ္နာရီေလာက္ အားကစားလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္းေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားစြာေနထိုင္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္အားကစားလုပ္ေပးျခင္းကေန ေသြးအတြင္းမွ အမႈိက္ကင္းကာ ေသြးအားေကာင္းၿပီး ေလျဖတ္ျခင္းမွကင္းေဝးႏိုင္ မွာျဖစ္တယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ကြမ္းျဖတ္ရမယ္။ေသြးတိုးမ်ဳိး႐ိုးရွိသူေတြ မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသၿပီး အၿမဲစြဲေသာက္သင့္တဲ့ ေသြးထိန္းေဆး စသည္ ျဖင့္ေသာက္သင့္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြကို သတိထားၿပီး လိုအပ္တာေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ ေလျဖတ္ျခင္းကိို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္း နဲ႔ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ။

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔
ျမဝတီ
https://www.facebook.com/mwdwebportal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား