အစိမ္းေရာင္ သစ္သီးႏွင့္ အဝါေရာင္ သစ္သီး မတူကြဲျပား အက်ဳိးသြား


မိုးရာသီတြင္ စားစရာ အသီးအႏွံမ်ား အလြန္ေပါသည္။ သစ္သီး(အသီး) ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ မိုးဦးက်စက သရက္ သီးလိႈင္လိႈင္ေပၚခဲ့သည္။ သရက္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳက္ရာစားခဲ့ၾကရသည္။ ယခုမိုးေႏွာင္းခ်ိန္တြင္ သရက္သီးရွားသြား ေသာ္လည္း လိေမၼာ္သီးမ်ား ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ စပ်စ္သီး၊ ပန္းသီး၊ မာလကာသီး၊ ၾကက္ေမာက္သီး၊ နဂါးေမာက္သီး၊ သလဲသီး၊ မင္းကြတ္သီး၊ ေဂြးသီး၊ ဒူးရင္းသီးစသည္တို႔မွာလည္း အၿမဲမျပတ္ရႏိုင္ေသာ အသီးမ်ားျဖစ္သည္။

သစ္သီးကို ထမင္းစားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ သံုးေဆာင္ၾကသည္က မ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ သေဘၤာသီး မွည့္ကို ထမင္းစားၿပီး အခ်ဳိပြဲတြင္ ထည့္သြင္း စားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအသီးမ်ားမွာ ရာသီမေရြးတစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရႏိုင္ ေသာ သစ္သီးမ်ဳိးတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး စားသံုးၾကသည္။ ဝမ္းေပ်ာ့၊ ဝမ္းမွန္ေစေသာ ဓာတ္စာအျဖစ္ လည္းစားၾကသည္။

ငွက္ေပ်ာသီးတြင္ အစိမ္းေရာင္ သီးေမႊးငွက္ေပ်ာသီးကို ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားရွိ စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဘူေဖးေခၚ မိမိ ႀကိဳက္ရာလိုက္ထည့္ယူစားရသည့္ စားေသာက္ပြဲမ်ားတြင္ စားေသာက္ေလ့ရွိၿပီး ဖီးၾကမ္း ငွက္ေပ်ာသီး အဝါေရာင္မွာ အိမ္တြင္ မိသားစုထမင္းဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အဆာခံအျဖစ္စားရန္ လမ္းေဘးကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လူအမ်ားသတိမထားၾကသည္မွာ အစိမ္းေ ရာင္ရွိေသာ သစ္သီးႏွင့္ အဝါေရာင္ရွိေသာ သစ္သီးႏွစ္မ်ဳိးလံုး မိမိတြင္ နာတာရွည္ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိလွ်င္ တည့္၊ မတည့္ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္သည္ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖစ္ေနတတ္ သည္။

သီးေမႊးႏွင့္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးႏွစ္မ်ဳိးလံုးပင္ အာဟာရျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း အစိမ္းေရာင္သစ္သီးတြင္ အာေပါ ဓာတ္အားမ်ားၿပီး၊ အခြံပါးၿပီး က်စ္လ်စ္ေသာေၾကာင့္ ဝါေယာဓာတ္၊ အာကာသဓာတ္ အားနည္းသည္။ ေလခ်ဳပ္ေစ ေသာသတၱိရွိသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူႏွင့္ ခြၽဲက်ပ္သူမ်ားႏွင့္ မသင့္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါရွိသူ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္သီးေမႊး ငွက္ေပ်ာသီးမတည့္ေပ။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အာေပါဓာတ္အားမ်ားသည္ဆိုျခင္းကို ရွင္းျပလိုပါသည္။ အာေပါဓာတ္ဟုဆိုလွ်င္ အရည္မ်ားကိုသာ ရည္ၫႊန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္း အာေပါႏွင့္ ယိုစီးအာေပါဟူ၍ ႏွစ္ မ်ဳိးရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းအာေပါသည္ ေစးကပ္ၿပီးထြက္ေပါက္ကိုပိတ္ေစသည့္ သေဘာကို ျမင္ေအာင္႐ႈပါ။ ျမင္သာေအာင္ ဥပမာျပရလွ်င္ ထမင္းခ်က္သည္ကိုၾကည့္ပါ။ ဆန္ခ်ည္းသက္သက္ရွိစဥ္က မေစးမကပ္ပါ။ ယိုစီးအာေပါဓာတ္ဟူေသာ ေရကို ဆန္ႏွင့္ေရာၿပီး မီးျဖင့္အပူေပးခ်က္လိုက္ေသာအခါ မူလကေရသည္ ယိုစီးအာေပါမွ ဖြဲ႕စည္းအာေပါ(အာေပါ အာဗႏၶန) အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ဆန္မွာလည္း ေစးကပ္ေသာ ထမင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေပသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ဆန္မႈန္႔ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ မုန္႔မ်ားစားလွ်င္ ဆီးခ်ဳိအလြန္မတက္ေပ။ အာေပါ အာဗႏၶန ျဖစ္ေသာထမင္း၊ ဆန္ေစးကိုစားေသာအခါ မတည့္သျဖင့္ ဆီးခ်ဳိတက္လာတတ္သည္။ ထို႔အတူပထဝီဓာတ္ဟုေခၚ ေသာအသားဓာတ္သည္ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ကင္စားလွ်င္ အေၾကာမပိတ္ေစေသာ္လည္း ေရႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ႏူးညံ့ခြၽဲ ပ်စ္ေသာ အသားဟင္းျဖစ္သြားေသာအခါ အာေပါအာ ဗႏၶနလကၡဏာဝင္လာၿပီး မ်ားမ်ားစားမိလွ်င္ အေၾကာတက္ ေသာ၊ အေၾကာပိတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ရေစႏိုင္သည္။ အသီးအႏွံမ်ားကို အစိမ္းအတိုင္း ခ်ဳိးဖဲ့ၾကည့္လွ်င္ ဆတ္ခနဲ က်ဳိးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႏွင့္ျပဳတ္ၿပီး အာေပါဓာတ္ဝင္လာေသာအခါ ခ်ဳိး၍ဆတ္ခနဲမက်ဳိးႏိုင္ေတာ့ေပ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အာကာသဓာတ္ ပ်က္သြားျခင္းေၾကာင့္ ေစးကပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

အာေပါဓာတ္ႏွင့္ အာကာသဓာတ္တို႔သည္ ရန္သူျဖစ္သည္ဟု ေရွးက ဓာတ္စာဆရာႀကီးမ်ားက ဆိုသည္။ ေရ(အာ ေပါ)တြင္ အေပါက္အေခါင္းမရွိသည္ကို ဥပမာအျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေရွးကဓာတ္ စာဆရာႀကီးမ်ားသည္ ဓာတ္စာ ေပးရာတြင္ ဂိုဏ္းမ်ားဖြဲ႕၍ ေပးေလ့ရွိသည္။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး (ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ)၊ ဓာတ္ႀကီးငါးပါး (ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ အာကာသ)ဟူ၍ အယူအဆကြဲမ်ားရွိသည္။ ပထဝီႏွင့္ အာေပါကိုအတူတြဲ၍ မိတ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းထားၿပီး ေတေဇာႏွင့္ ဝါေယာကိုလည္း အတူတြဲ၍ တစ္ဂိုဏ္းထားသည္။ အာကာသကိုမူ သီး သန္႔တစ္ဂိုဏ္းထားသည္။

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔ မပူးမကပ္၊ မပိတ္မဆို႔ေစရန္ အာကာသဓာတ္က ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အာ ကာသဓာတ္သည္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ရ။ အေတြးအေခၚျဖင့္သာျမင္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္ႀကီးျဖစ္ သည္။ လူတို႔၏က်န္းမာေရး တြင္ေခြၽးမထြက္ေသာသူသည္ အာကာသပိတ္သူျဖစ္၍ ဆီးလည္းနည္းသည္။ ေခြၽးထြက္ေသာသူသည္ အာကာသပြင့္ ၍ ဆီးရႊင္၊ ဝမ္းမွန္က်န္းမာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အဝါေရာင္ရွိေသာ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးတြင္လည္း အခြံပြၿပီးထူသျဖင့္ ဝါေယာအာကာသဓာတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဝမ္းကို ေပ်ာ့ေစႏိုင္ေသာ အာနိသင္ရွိေသာ္လည္း ပထဝီဓာတ္ႏွင့္ ေနေရာင္ႏွင့္မွည့္လွ်င္ ေတေဇာဓာတ္ပါရရွိသျဖင့္ အခ်ဳိလြန္ ကဲသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အခ်ဳိးအစားမ်ားသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါရွိသူ အလြန္မ်ား သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ စစ္ေဆးမၾကည့္သျဖင့္ မိမိတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိဝင္ေနမွန္း မသိေပ။ ထိုသူမ်ားသည္ အဝါေရာင္ရွိေသာအသီးႏွင့္ မတည့္ေပ။ သာမန္တစ္ေန႔ တစ္လံုးစား႐ံုျဖင့္ ေဘးမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အစားမ်ားလွ်င္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ တက္လာႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါမ်ဳိး႐ိုးရွိသူမ်ား၊ အသက္ ၅ဝေက်ာ္၍ အဝလြန္ကာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါဝင္ရန္ လမ္းစရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဝါေရာင္သစ္သီးမ်ား ဥပမာ-လိေမၼာ္သီး၊ ကမၺလာသီး၊ သေဘၤာသီးမွည့္၊ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ သီးမွည့္၊ ပ်ားလိေမၼာ္သီး၊ သလဲသီးစေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို သတိထားစားသံုးသင့္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ သစ္သီးမ်ား ကို ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားျခင္း၊ မွည့္ေဆးမ်ားျဖင့္ အဝါေရာင္လွလွကေလးမ်ား ဖန္တီးထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရစင္စင္ ေဆးၿပီးစားသံုးပါရန္ သတိေပးတင္ျပလိုပါသည္။ ။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
https://www.facebook.com/mwdwebportal/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား