ဘာေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ၾကတာလဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဘာသာေရးအရ အရက္ေသာက္ျခင္းမွာ ငါးပါးသီလကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ရွိသလို ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္း အရက္သမားဆိုသည္မွာ လူအမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕ခံရေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ရွိၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈအက်င့္စ႐ိုက္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား ကူးစက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း မွာ ထူးဆန္းေသာအရာဟုမျမင္ၾက ေတာ့ဘဲ ႀကီးငယ္မေရြးအရက္ေသာက္ သံုးေသာအေလ့အက်င့္ ရရွိလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ထြက္ေပါက္သဖြယ္ ျဖစ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရက္ ေသာက္သံုးမႈ ျမင့္တက္လာရေၾကာင္း ေလ့လာသူတို႔က ဆိုၾကသည္။
"အေျခခံလူတန္းစားေတြ အထူးသျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားေတြက အရက္ကိုပင္ပန္းမႈအေၾကာင္းျပၿပီး ေသာက္သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ထဲကိုင္းထဲဆင္းရတဲ့သူ ေတြဆိုရင္အရက္ကို ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ ဆိုၿပီး ေသာက္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နယ္ေတြမွာ အရက္က စၿပီးျဖစ္ရတဲ့ မႈခင္းေတြ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္လို႔ စိတ္ေရာဂါ၊ အသည္း ေရာဂါနဲ႔တျခားေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းမ်ားပါတယ္"ဟု အၿငိမ္းစား ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကေျပာပါသည္။
“အရက္ရဲ႕ဆုိးက်ဳိးေၾကာင့္လည္း လူမႈေရးျပႆနာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ စိတ္ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္တာ၊ လႈံ႔ေဆာ္မဲ့ အာ႐ုံေတြၾကားရတာ၊ အာ႐ုံေၾကာေတြ ထံုထုိင္းတာ၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းတာ စတာေတြျဖစ္ႏုိင္ . . .”

ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အရက္ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္
ခႏၶာကိုယ္၏ ခံႏုိင္စြမ္းရည္ အေနအထားအရ အရက္ကုိအလြန္ ကြၽံေသာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ အရက္ကုိ စဲြလန္းစြာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေသာက္သံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ ခံႏုိင္စြမ္းရည္မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
"အရက္ကုိ အလြန္အကြၽံ ေသာက္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ေသာက္သံုးလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသည္း ေရာဂါအျပင္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ပါးစပ္နဲ႔လည္ေခ်ာင္းေရာဂါတုိ႔အျပင္ ကင္ဆာအထိျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တျခား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အရက္ေသာက္ၿပီးၿပီ ဆုိရင္ အရက္ကုိျပင္ပကုိျပန္စြန္႔ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေသြးအရည္ၾကည္နဲ႔ အသည္းတုိ႔က ေခ်ဖ်က္ရတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ ႏွာေခါင္းနဲ႔ ဆီးကေန အျပင္ကုိ ျပန္ထြက္ေစပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အယ္လ္ကုိေဟာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အျပင္ကုိ ျပန္ထြက္ႏုိင္ၿပီး က်န္တာေတြက ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ အရက္ ေသာက္လြန္းရင္ ေခ်ဖ်က္ ဖုိ႔ႀကိဳးစား ေပးရတဲ့အသည္းက အလုပ္ပုိလုပ္ရတယ္။ ခ်ဳိ႕ယြင္းဖုိ႔ပုိလြယ္တယ္။ လက္ရွိ လူမႈ၀န္းက်င္မွာ ဘီပုိး၊ စီပုိး တုိ႔လုိ အသည္းေရာဂါပုိးေတြ ရွိေနတာမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရက္နဲ႔ အဲဒီေရာဂါပုိးေတြေပါင္းၿပီး အသည္း က ပုိပ်က္စီးဖို႔လြယ္တယ္။ အသည္း ေရာဂါ၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္တဲ့သူ ေတြမ်ားလာတယ္"ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခင္က ရွင္းျပခဲ့သည္။
"အရက္ကုိ ေသာက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္ပါ တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္၊ အေပါင္း အသင္းေၾကာင့္ ၊ စိတ္ခံစား ခ်က္ေၾကာင့္ စသျဖင့္ရွိႏုိင္တယ္။ အရက္ရဲ႕ဆုိးက်ဳိးေၾကာင့္လည္း လူမႈ ေရးျပႆနာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာ ေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အရ စိတ္ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္တာ၊ လႈံ႔ေဆာ္မဲ့အာ႐ုံေတြၾကားရတာ၊ အာ႐ုံ ေၾကာေတြ ထံုထုိင္းတာ၊ မွတ္ဥာဏ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းတာ စတာေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အရက္ေသာက္လုိ႔ စိတ္ဖိစီးသလုိ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ျဖစ္တာလည္း ရွိႏုိင္တယ္။ အရက္ေသာက္ သံုးသူတခ်ဳိ႕မွာ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးစဲြကပ္တတ္တယ္။

လက္ေတြ႕နဲ႔မေလ်ာ္ညီတဲ့ အေတြးမ်ဳိး ၀င္တာလည္းရွိႏုိင္တယ္။ ငယ္စဥ္က တည္းက ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ တဲ့ျပႆနာေတြ၊ နာက်င္မႈေတြကုိ အခုအသက္အရြယ္ အထိ စုစည္းသယ္ေဆာင္လာၿပီး အရက္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး ေျဖသိမ့္တတ္ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ အရက္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ခံစားမႈေတြပုိတုိးလာႏုိင္တယ္။ အရက္ကုိ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးရင္ အလုပ္အကုိင္ထိခုိက္ႏုိင္တယ္၊ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ရင္ ၀င္ေငြက်ဆင္းမယ္။ မိသားစုအပါအ၀င္ အသုိင္း အ၀ုိင္းတြင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပ်က္ယြင္းေစႏုိင္တယ္" ဟု စိတ္ပညာပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ေအး၀င္းက ဆုိပါသည္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား