သားသားမီးမီး က်န္းမာေရး ေမေမ့ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကြၽးေပး


ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဘက္စံုက်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ေစေရးအတြက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္အေရးပါတယ္ ဆုိတာကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်န္းမာေရး အသိျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္ လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတိုင္းမွ မိခင္မ်ား ကလည္း သိႏွင့္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္ ဂရိႏုိင္ငံ၌ လူျမင္ကြင္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားအား ႏုိ႔ခ်ဳိ တုိက္ေကြၽးျခင္းကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဂရိႏုိင္ငံမွာ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိ တိုက္ေကြၽးႏႈန္းဟာ အလြန္နိမ့္က် လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွာေတာ့ ဂရိႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏို႔ခ်ဳိတုိက္ေကြၽးေရး သီတင္းပတ္ အခမ္းအနားကုိ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကရန္အတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလရဲ႕ တစ္ခုေသာ တနဂၤေႏြေန႔မွာေတာ့ ဂရိႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္မွ မိခင္မ်ားက ''ကမၻာ့မိခင္ ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽးေရး သီတင္းပတ္''ကို အားတက္သေရာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထိုအခမ္းအနားမွာ မိခင္ေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ဟာ လူျမင္ကြင္းမွာ ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽး ခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ႏုိ႔ရည္၏ အေရးပါပံုကုိ အျခားေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ သိရွိၿပီး ျဖစ္သလုိ လတ္တေလာ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအရ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ၁၂ လၾကာ ႏုိ႔ခ်ဳိ တိုက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္လူလား ေျမာက္လာတဲ့အခါမွာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈကို ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကေလးမ်ား၏ တစ္ႏွစ္သား အရြယ္အတြင္း ေဆးဝါးကုသမႈ ခံရျခင္းမွလည္း ၁ဝ ဆခန္႔ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္တာကုိ ေလ့လာ သိရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လို႔ ဆုိပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္တဲ့ ရင္ေသြးငယ္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အမိဝမ္းတြင္း သေႏၶသား ဘဝတည္းကပင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ အာဟာရ ေတြကို ရရွိေနရမွာ ျဖစ္သလုိ အမိဝမ္းတြင္းမွ ကြၽတ္လြတ္ၿပီး ေျခာက္လ ျပည့္တဲ့အထိ အာဟာရ ဓာတ္ျပည့္ဝတဲ့ ႏုိ႔ခ်ဳိကို တိုက္ေကြၽး ႏုိင္မွသာ ထုိကေလးငယ္ လူလားေျမာက္ တဲ့အထိ ကုိယ္ခံအား ေကာင္း၍ ေရာဂါ ကင္းေဝးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးၿပီးစ တစ္ရက္အတြင္း မျဖစ္စေလာက္ ထြက္ရွိလာေသာ ႏုိ႔ဦးရည္ဟာ အနည္းငယ္ပ်စ္ၿပီး ဝါၾကန္႔ၾကန္႔ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိႏုိ႔ဦးရည္က ကေလးငယ္ အစာေခ်ဖ်က္မႈ ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားမႈအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါ လွပါတယ္။

မိခင္ ႏုိ႔ရည္မွာ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္၊ ပ႐ိုတင္းႏွင့္ အဆီဓာတ္တို႔ အခ်ဳိးက် မွ်တစြာ ပါဝင္ ေနၾကတာေၾကာင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ သည္သာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တန္ဖိုး အရွိဆံုး အာဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ အသက္ေျခာက္လ အထိ မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိရည္ တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ တိုက္ေကြၽး ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိ႔ရည္ထဲ မွာပါတဲ့ သဘာဝ ပဋိဇီဝ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ပ ကူးစက္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား၊ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ ႏုိင္ၿပီး ပန္းနာ ရင္က်ပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ နည္းပါးေစျခင္း၊ နားေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္ျခင္းတုိ႔ မျဖစ္ေစႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ ကေလးငယ္တြင္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေနရေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳ ေႏြးေထြးမႈကို ခံစားရျခင္း၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိ ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မွာ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကို ရရွိ ေစႏုိင္ပါတယ္။

ႏို႔ခ်ဳိ တုိက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ႏုိ႔တိုက္ မိခင္အတြက္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကေတာ့ ကိုုယ္ခႏၶာရွိ အဆီပိုမ်ားကို ေလာင္ကြၽမ္းေစျခင္း၊ သားအိမ္ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ က်ဳံ႕ေစႏုိင္၍ အလုိအေလ်ာက္ သားဆက္ျခားၿပီးသား ျဖစ္သြားျခင္း၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ကင္ဆာ၊ အ႐ိုးပါး၊ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေနရာမေရြး အလြယ္တကူ ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽး ႏုိင္တာေၾကာင့္ မိခင္မွာ အလုပ္မ႐ႈပ္ ေစေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ပို ထြက္လာျခင္း၊ ႏုိ႔မႈန္႔ဖိုး အကုန္အက် သက္သာ ေစျခင္းစတဲ့ ေကာင္းက်ဳိး ရလဒ္ေတြ ခံစား ရႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ မိခင္မွာ ခုခံအားက်ဆင္း ေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပဋိဇီဝ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲ ေနရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ဓာတုကုထံုး ခံယူေနရလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တစ္ခုခု စြဲေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးငယ္မ်ားမွာ ရွားပါးစြာ ျဖစ္တတ္ေသာ မိခင္ႏုိ႔ရည္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ ေရာဂါ ပါလာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိထူးျခား ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽး ေပးရမွာပါ။

သုိ႔ေသာ္ မိခင္မွာ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အေအးမိ၊ တုပ္ေကြး၊ ဖ်ားနာျခင္းကိုေတာ့ ႏုိ႔တုိက္ျခင္းကို မရပ္နား သင့္ပါဘူး။

မိခင္ႏုိ႔ရည္ကို ညႇစ္ထုတ္၍ ေရခဲေသတၱာ ထဲမွာ ႏွစ္ရက္တိတိ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ထားျခင္းက အာဟာရမျပယ္၊ အာနိသင္မျပယ္ ေစႏုိင္တာေၾကာင့္လည္း အလုပ္လုပ္ ေသာ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ေအးခဲထားေသာ မိခင္ႏုိ႔ကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုပါက မူလအာဟာရ တန္ဖိုး မဆံုး႐ံႈး ရေလေအာင္ ျပန္လည္ အပူေပးေႏႊးျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ ႐ိုး႐ိုး အရည္ေပ်ာ္ လာေအာင္သာ အခ်ိန္ေပး ေစာင့္ဆုိင္း၍ ရင္ေသြးငယ္ကို တုိက္ေကြၽးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ ေကြၽးတဲ့အခါ လက္ကို ပါးစပ္ျဖင့္ စုပ္ျခင္း၊ ငိုသံေပးျခင္း၊ ႏုိ႔စို႔သကဲ့သုိ႔ ပါးစပ္တျပင္ျပင္ လုပ္ျခင္းေတြက ကေလးငယ္ႏုိ႔ဆာေနတဲ့ လကၡဏာမ်ားပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ရွစ္ႀကိမ္မွ ၁၂ ႀကိမ္ခန္႔အထိ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကြၽး ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိ႔တစ္ႀကိမ္ တိုက္ေကြၽးခ်ိန္ဟာ အနည္းဆံုး ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၂ မိနစ္အထိ ၾကာျမင့္ရမွာပါ။ ႏုိ႔တိုက္ ေကြၽးေနစဥ္မွာ ရင္ေသြးငယ္ေလးကို ဂ႐ုတစုိက္ျဖင့္ တယုတယ ကိုင္တြယ္ ပြတ္သပ္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ မိခင္ႏုိ႔တိုက္ကာ ႏုိ႔ထြက္ အားေကာင္းလာေစမွာပါ။ ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽး ေနစဥ္မွာ မိခင္၏ ကိုယ္ဟန္ အေနအထားႏွင့္ ရင္ေသြးကို ေထြးေပြ႕ရမည့္ ပံုစံမွန္ကန္ မွသာလွ်င္ မိခင္ေရာကေလးပါ သက္ေသာင့္သက္သာ အေနအထား ျဖစ္ေစၿပီး သားသား မီးမီးတို႔ ႏုိ႔ဝေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽးစဥ္ မိခင္၏ ကုိယ္ဟန္အေနအထား

(က) ခုတင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္တင္ပါေသာ ကုလားထုိင္ သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ကုလားထုိင္ေပၚ မတ္မတ္ထုိင္ပါ။

(ခ) ရင္ေသြးငယ္ကို သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ မိခင္၏ ေက်ာေနာက္ဘက္၊ တံေတာင္ဆစ္ေအာက္ဘက္ႏွင့္ ေပါင္ခြင္တုိ႔မွာ ေခါင္း အံုးငယ္ေလးမ်ားကို ထား၍ ေထာက္ကူေပးပါ။

(ဂ) မတ္မတ္ထုိင္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ေခြးေျခခံုနိမ့္ကို အသံုးျပဳပါ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းအံုးကို ဒူးေအာက္မွာ ခုခံထားေပးပါ။

ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကြၽးစဥ္ ရင္ေသြးကုိ ေထြးေပြ႕ရမည့္ ပံုစံ(က) ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုးကို မိခင္ဘက္ဆီသုိ႔ တေစာင္း အေနအထားျဖင့္ ရွိေစရန္ ကေလး ေျခေထာက္မ်ားကို မိခင္ဘက္သုိ႔ လွည့္ကာ ေပြ႕ပိုက္ ထားေပးရပါမယ္။

(ခ) ကေလးငယ္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစဖို႔ႏွင့္ ႏုိ႔ကို အားစုိက္၍ မစုပ္ယူ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ မိခင္၏ ေပါင္ခြင္ေပၚတြင္ ကေလးကို ေခါင္း အံုးခု၍ တင္ကာ ေထြးေပြ႕ ထားေပးပါ။

ႏုိ႔ခ်ဳိ တိုက္ေကြၽးရမည့္ ပံု(က) လက္မႏွင့္ လက္ညႇိဳး U သုိ႔မဟုတ္ C ပံုသဏၭာန္ ေကြးၫြတ္ေစၿပီးလက္မကို သားျမတ္၏ အေပၚမွာ ထားေပးပါ။

(ခ) က်န္လက္ေလးေခ်ာင္းကုိလည္း ေအာက္ဘက္ မွထား၍ ႏုိ႔သီး၏ ေနာက္ဘက္မွ ျဖည္းညင္း စြာညႇပ္ၿပီး ကေလးပါးစပ္ဝတြင္ ေတ့ကာ ကေလးႏွင့္ မိခင္ႏုိ႔ကို တစ္တန္းတည္း အေန အထားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနေစရမွာပါ။

(ဂ) ကေလးငယ္၏ ပါးစပ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ဟ ေစရန္အတြက္ ကေလး၏ ႏႈတ္ခမ္းကို မိခင္ႏုိ႔သီး ေခါင္းျဖင့္ ျဖည္းညင္းစြာ တုိ႔ထိေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ႏုိ႔ေကာင္းေကာင္း စုိ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) ကေလးငယ္က ႏုိ႔စုိ႔ေနရင္း အျခားတစ္ဖက္သုိ႔ လွည့္သြားလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ပါးစပ္ထဲမွ ႏုိ႔သီးေခါင္း လြတ္က်သြားလွ်င္ ျဖစ္ေစ ကေလးပါးကို ညင္သာစြာ ပြတ္သပ္လုိက္ပါက အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္လာၿပီး ဆက္လက္၍ ႏို႔စုိ႔လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(င) မိခင္ႏုိ႔သီးဟာ ကေလးငယ္၏ လွ်ာေပၚတြင္ ရွိေနေစရမွာ ျဖစ္သလုိ ကေလးငယ္ ၏ သြားဖံုးဟာလည္း သားျမတ္ထိပ္ရွိ အမည္းဝိုင္း အေပၚတြင္ ရွိေန ေစရမွာပါ။ ဒါမွသာ ႏုိ႔သီးေခါင္း ထြက္မက်ေတာ့ဘဲ ႏုိ႔ကို ေကာင္းေကာင္း စုပ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(စ) ကေလးငယ္၏ ပါးတစ္ဖက္ကို သားျမတ္ႏွင့္ အလြန္ နီးကပ္ေစရန္ ဖိထားေပးဖို႔ လုိပါတယ္။

(ဆ) အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကြၽးစဥ္ ကေလးႏွာေခါင္းကို မဖိမိေစရန္ အတြက္ ကေလးငယ္ကို ပင့္မထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဇ) အထက္ပါ နည္းအတိုင္း ကေလးငယ္ကို အေနအထား မွန္ကန္စြာ ႏို႔တိုက္ျခင္းက မိခင္မွာ ေညာင္းညာျခင္းႏွင့္ အျခား မည္သည့္ နာက်င္မႈ ကိုမွ် ခံစားရမည္ မဟုတ္ပါ။

(စ်) ကေလးငယ္ ႏို႔ဝသြားတဲ့အခါ ႏုိ႔စို႔ယူႏႈန္းအားနည္း နိမ့္က်သြားမည္ကို မိခင္မွ အလိုအေလ်ာက္ နားလည္ ခံစား ရႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(ည) ႏို႔ခ်ဳိတုိက္ေကြၽး တဲ့အခါမွာ ကေလးငယ္ ေသာက္ႏုိင္သေလာက္သာ တုိက္ေကြၽး ပါ။

(ဋ) ကေလးငယ္ကို ႏုိ႔တိုက္တဲ့အခါ ရင္သားႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဘက္မွ်ေအာင္ တိုက္ေကြၽး ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ မိခင္မွာ ႏုိ႔ေခ်ာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ႏုိ႔ရည္ မလုိက္ျခင္း၊ ရင္သားတစ္ဖက္ ပိုႀကီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပိုေသးေနျခင္း မ်ဳိး မျဖစ္ေစ ေတာ့ပါဘူး။ ။

ျမဝတီ
https://www.facebook.com/pg/mwdwebportal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား