ၾကက္ဥႏွင့္ က်န္းမာေရး


''က်န္းမာေရးအစ စားဖုိေဆာင္က''ဟူေသာ စကားရွိသည္။ အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ လက္တစ္ကမ္းလြယ္လင့္ တကူ ရရွိႏုိင္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားထဲတြင္ ၾကက္ဥသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါၾကက္ဥသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္မားသည့္အာဟာရတန္ဖုိးကို ရရွိႏုိင္ေသာအစားအစာလည္းျဖစ္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ လြယ္ ကူသည့္ အျပင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ စားေသာက္ႏုိင္ေသာ အစားအစာ တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကက္ဥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာထားသမွ် အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေရးသားလုိက္ရပါ သည္။

ၾကက္ဥတြင္ပါဝင္ေသာအာဟာရမ်ားအလယ္အလတ္အရြယ္အစားရွိေသာ ၾကက္ဥတစ္လုံးမွာ ၄၄ ဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိ သည္။ အဆုိပါၾကက္ဥတစ္လုံးကုိ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ၇၄ ဒသမ ၈ ကီလုိကယ္လုိရီ၊ ကစီဓာတ္ သု ည ဒသမ ၄ ဂရမ္၊ ပ႐ုိတင္းဓာတ္၅ ဒသမ ၈ ဂရမ္ႏွင့္ အဆီဓာတ္ ၅ ဒသမ ၇ ဂရမ္အသီးသီး ရရွိႏုိင္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ဗီတာမင္ေအ ၂၁၈ြၽႏ၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၁ ဓာတ္ သုည ဒသမ ၁ မီလီဂရမ္၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၂ ဓာတ္ သုည ဒသမ ဝ၆၅ မီလီဂရမ္၊ ၿငေခငည သုည ဒသမ ဝ၄ မီလီဂရမ္၊ သံဓာတ္ သုည ဒသမ ၉ မီလီဂရမ္၊ ကယ္လ္စီယမ္ ၃၇ မီလီဂရမ္ႏွင့္ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ ၄၄ မီလီဂရမ္တို႔လည္းပါဝင္ၾကသည္။

အဆီဓာတ္အမ်ားစုမွာၾကက္ဥအႏွစ္အတြင္း ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၾကက္ဥအႏွစ္အတြင္း၌ Choline ဓာတ္ ၃ဝဝ မီလီဂရမ္ပါဝင္သည့္အျပင္ antioxidant မ်ားျဖစ္ၾကေသာ antioxidant ႏွင့္ Lutein ဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးလည္းပါဝင္ေသးသည္။ၾကက္ဥႏွင့္က်န္းမာေရးၾကက္ဥစားသုံးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ ေကာင္း က်ဳိးမ်ားကို ရရွိေစႏုိင္သည္။

မွတ္Óဏ္ေကာင္းေစသည္။ ၾကက္ဥအႏွစ္တြင္ပါဝင္ေသာ Choline ဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္၏လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီးမွတ္ဥာဏ္တုိးတက္ေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာ ေသာ အခါ သူငယ္ျပန္သည့္ေရာဂါ၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ သည္ ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾကက္ဥတြင္ပါဝင္ေသာ Selenium သည္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားျပားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္သည္။

မ်က္စိအျမင္ကိုၾကည္လင္ေစသည္။ ၾကက္ဥကုိပုံမွန္စားသုံးျခင္းျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာေသာအခါ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ေရာဂါႏွင့္ Maculardegeneration ဟုေခၚေသာ အလယ္ဗဟုိရွိ အရာဝတၴဳမ်ားကုိ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည့္ မ်က္စိအျမင္လႊာပ်က္စီးျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ကာကြယ္ေပးသည္မွာ ၾကက္ဥ အႏွစ္တြင္ပါ ဝင္ေသာ anti-oxidant မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ anti-oxidant ႏွင Lutein တုိ႔ျဖစ္သည္။။ ထုိ႔ျပင္ ၾကက္ဥ၌ ဗီတာမင္ေအဓာတ္လည္းပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဗီတာ မင္ေအ ခ်ဳိ႕တဲ့ လွ်င္ျဖစ္ တတ္သည့္ မ်က္စိ ကြယ္ျခင္း ေဘးရန္မွကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

ကိုယ္ခံအားစနစ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ၾကက္ဥတြင္ပါဝင္ေသာ ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္ဘီ-၁၂၊ ဗီတာ မင္ဒီႏွင့္ Selenium တုိ႔သည္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ကိုယ္ခံ အားစနစ္ ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သျဖင့္ ဗက္တီးရီး ယားႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား ကူးစက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

အ႐ုိးႏွင့္သြားမ်ားကုိ ခုိင္ခံ့သန္မာေစသည္။ ၾကက္ဥတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီဓာတ္တုိ႔ေျမာက္ ျမားစြာပါ ဝင္ေသာေၾကာင့္ အ႐ုိးပြေရာဂါကုိ ကာကြယ္တား ဆီးေပးႏုိင္ သည္။ သြားမ်ားကိုပုိမုိခုိင္ခံ့ေစႏုိင္သည္။ၾကြက္သားမ်ားကိုသန္မာေစသည္။

လုိအပ္ေသာပ႐ုိတင္းဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမိုင္ႏုိအက္စစ္ ၁၁ မ်ဳိးကုိ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္ လုိအပ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အျပင္ ဘက္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္အမုိင္ႏုိအက္စစ္ကုိးမ်ဳိးရွိသည္။ ၎တုိ႔ကုိ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အမုိင္ႏုိ အက္စစ္မ်ား ဟုေခၚသည္။

ၾကက္ဥတြင္ ၎ပ႐ုိတင္းဓာတ္ကုိးမ်ဳိးမွာ အခ်ဳိးအစားမွန္ကန္စြာ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ၾကက္ဥ စား သုံးျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ားကုိသန္မာေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဝလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အ႐ုိးမ်ား သန္ မာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္းစသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုရရွိေစႏုိင္သည္။

ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိကာကြယ္ေပးသည္။ ၾကက္ဥအႏွစ္တြင္ပါဝင္ေသာ အဆီ ဓာတ္၏ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳထားၾကသည္။ ၾကက္ဥ

အႏွစ္ စားလွ်င္ ေသြးထဲတြင္ အဆီဓာတ္မ်ားျပားေစ ကာႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းသည့္ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ သည္ ဟုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာယူဆခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ဆုံး သုေတသနျပဳလုပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၾကက္ဥ တစ္လုံးတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္အဆီဓာတ္ ၅ ဒသမ ၇ ဂရမ္ခန္႔ ပါဝင္သည့္အနက္ ႏွလုံးေသြးေၾကာ က်ဥ္းသည့္ေရာဂါ ကုိျဖစ္ေစေသာ ျပည့္ဝဆီမွာ ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ္သာပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ က်န္သည့္ ၄ ဒသမ ၂ဂရမ္မွာ မျပည့္ဝဆီမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ အုိမီဂါ-၃ အဆီ ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၾကက္ဥအႏွစ္စားသုံးသူမ်ား၏ ေသြးထဲတြင္ မေကာင္း သည့္ အဆီ ဓာတ္ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရ႐ုံမွ်မက ႏွလုံးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို အကာ အကြယ္ ေပးသည့္ HDLေခၚ ေကာင္းသည့္ အဆီဓာတ္မ်ားျပားလာသည္ ကုိပင္ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ ၾကက္ဥ စားသုံးသူေပါင္း ၂၆၃၉၃၈ ဦးကုိေလ့လာထားသည့္ သုေတသန ၁၇ ခုမ်ားအရ ၾကက္ဥစားသုံးမႈႏွင့္ ႏွလုံး ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ေလသင္တုန္းျဖတ္သည့္ေရာဂါတ႔ို ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေတြ႕ရွိ ထားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၾကက္ဥကုိ ေသြး အတြင္းအဆီဓာတ္မ်ားေစေသာ အစား အစာမ်ား စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၾကက္ဥအႏွစ္တြင္ ပါဝင္ ေသာ Choline ဓာတ္သည္ ေသြးထဲတြင္ႏွလုံးႏွင့္ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာမ်ားကုိ က်ဥ္းေစတတ္ သည့္ ံ Homocysteine ဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစေသာေၾကာင့္ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ေလသင္ တုန္းျဖတ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

အသားအေရကုိ စုိျပည္လွပကာ ဆံပင္ကိုသန္စြမ္းေစသည္။ ၾကက္ဥတြင္ ဗီတာမင္ႏွင့္သတၱဳဓာတ္မ်ားစြာ ပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ အသားအေရကုိ စုိျပည္လွပေစသည္။ထုိ႔ျပင္ ဆာလ္ဖာႏွင့္ ဗီတာမင္ဘီ-၁၂ တုိ႔ ပါဝင္ျခင္း ေၾကာင့္ ဆံပင္ႏွင့္အေမြးအမွင္မ်ားကိုသန္မာေစသည္။

ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ခ်ေနသူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည္။ ၾကက္ဥတြင္ ကစီဓာတ္ႏွင့္မေကာင္းေသာအဆီ ဓာတ္အနည္းငယ္သာပါဝင္ၿပီး ပ႐ုိတင္းဓာတ္မ်ား စြာပါ ဝင္ေသာေၾကာင့္ ဆာေလာင္မႈအာသာကုိ ေျပေပ်ာက္ လြယ္ေစသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ အစား အစာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစာအာဟာ ရဆုိင္ရာသုေတသန စာတမ္းတစ္ခုအရ နံနက္စာအျဖစ္ ေပါင္မုန္႔ကို မစားဘဲ ၾကက္ဥကုိ ေန႔စဥ္စားသုံးပါက ရက္သတၱရွစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္သိသာစြာ က် ဆင္း သြားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္အသုံးဝင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားၾကက္ဥပုံမွန္စားသုံးပါက ရင္ေသြးကို က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ဥာဏ္ရည္ျပည့္ဝေစသည့္ အျပင္ေျခလက္အဂၤါမစုံသည့္ ရင္ေသြးေမြးဖြားျခင္းမွလည္း ကာ ကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ၾကက္ဥအစိမ္းစားျခင္း၊ မက်က္တက်က္ျပဳတ္စားျခင္းတုိ႔ကုိမူ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ သည္။

နာလန္ထစလူနာမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္အသုံးဝင္သည္။ ၾကက္ဥတြင္ခြန္အားျဖစ္ေစေသာအစာ အာဟာရ အားလုံးနီးပါးပါဝင္ေသာေၾကာင့္ နာလန္ထစလူနာမ်ားႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲလူငယ္မ်ားအဖုိ႔ လြန္စြာအေထာက္ အကူျပဳသည့္ အစာအာဟာရပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တာစားသုံးသင့္ေသာၾကက္ဥပမာဏသုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ တစ္ေန႔လွ်င္ၾကက္ဥ သုံးလုံး စားသုံး ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္ဥာဏ္ရည္တုိးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္မွာမူ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ၾကက္ဥခုနစ္လုံးထက္ပိုမစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားသည္။

ၾကက္ဥစားသုံးရာတြင္သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားၾကက္နာက်ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ေန ေသာ ၾကက္မ်ားမွဥေသာ ၾကက္ဥမ်ားကုိစားသုံးရန္ မသင့္ေပ။ အခ်ဳိ႕မွာ ၾကက္ဥႏွင့္ ဓာတ္ မတည့္သည့္ေရာဂါရွိတတ္ၾကရာ ထုိသူမ်ားၾကက္ဥကုိ စားေသာက္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အကာတြင္ ကြဲအက္ေနေသာ ၾကက္ဥမ်ားထဲ သုိ႔ ွေူာသညနူူေ ဗက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးအပါအဝင္ ပုိးမႊားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနႏုိင္ ေသာ ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ႏုိင္သျဖင့္ မစားသုံးသင့္ပါ။ ၾကက္ဥမ်ားကုိ အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္တြင္ တာရွည္စြာ သိမ္းဆည္း ထားပါက ေခြၽးျပန္ကာ ပိုးမႊားမ်ား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ ပါက ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထား သင့္သည္။ တာရွည္သက္တမ္းလြန္ေနေသာ ၾကက္ဥမ်ားကို စားသုံးရန္ မသင့္ပါ။ သက္တမ္းလြန္မလြန္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ၾကက္ဥကို ေရထဲ သုိ႔ထည့္၍ စမ္းသပ္ႏုိင္သည္။ သက္ တမ္း လြန္ေနေသာၾကက္ဥမွာ ေရေပၚတြင္ေပၚေနမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရပါမူသတိမမူ၊ ဂူမျမင္၊သတိမူလွ်င္ ျမဴပါျမင္သည္''ဟူေသာဆုိစကားရွိသည္။ ရရန္လည္း လြယ္၊ဝယ္လွ်င္လည္းသက္သာ၊ စားလွ်င္လည္းအာ ဟာရျဖစ္ေစေသာ ၾကက္ဥ၏ တန္ဖုိးကုိျမင္ေအာင္ ၾကည့္ ၍ သိသည့္အတုိင္း သုံးေဆာင္ႏုိင္ပါလွ်င္ က်န္းမာေသာဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၾကက္ဥကုိ ေန႔စဥ္စားသုံးေပးသင့္ပါေၾကာင္းအႀကံျပဳေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား