ကိုလက္စထေရာက်ေစေသာ ၀ါးရြက္


 ေသြးအတြင္း အဆီတိုးလာေသာဓာတ္ကို Cholesterol ဟုေခၚသည္ကို ေခတ္မီသူတုိင္း သိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ Cholesterol မ်ားလာလွ်င္ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါတို႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုးလူဝလာၿပီး အသည္း အဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ရွိသျဖင့္ လူတိုင္းေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ဓာတ္တိုးေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး ဝလာသူတုိင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ ဆရာဝန္မ်ား ကလည္း ညႊန္ၾကားၾကသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴစားလွ်င္ Cholesterol က်ေစသည္ဟု လူသိမ်ားေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ မေသခ်ာဟုဆိုသည္။ ထင္ထားသေလာက္ မက်ဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းေဆးပညာဘက္မွလည္း သုေတသနျပဳသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားထူေထာင္ၿပီး ေခတ္မီသိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳလုပ္ကာ Cholesterol က်ေစသည့္ အပင္မ်ားကို စမ္းသပ္ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ လက္တစ္ကမ္းမွေဆးဘက္ဝင္ အပင္မ်ား၊ အရပ္သံုးေဆးၿမီးတိုအျဖစ္ ေရာဂါေပ်ာက္ေၾကာင္း နာမည္ႀကီး သည့္ ေဆးပင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိထဲမွ Cholesterol က်ေစသည့္ ေဆးဖက္ ဝင္အပင္မွာ 'ဝါးပင္' ျဖစ္သည္။ ေဆးပင္သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဝါးပင္မွ ဝါးရြက္သည္ ေသြးအတြင္းရွိ Cholesterol ကိုက်ေစေသာHypolipidaemic Activity ပါရွိပါသည္။ ဝါးရြက္ လက္တစ္ဆုပ္စာမွရရွိေသာ သတၱဳရည္ ေကာ္ဖီဇြန္း ႏွစ္ဇြန္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္) ဝါးရြက္ျပဳတ္ရည္ အၾကမ္းပန္းကန္တစ္ဝက္ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္သံုးပါက Cholesterol ကို သိသာစြာက်ဆင္းေစသည္။ (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေဆးဖက္ ဝင္အပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၅ဝ မွ) ဝါးပင္သည္ ျမန္မာ့ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးပင္အျဖစ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။ သမပိုင္းဥတုတြင္ ပို၍ျဖစ္ထြန္းသည္။ ''ငွက္ေပ်ာကဆုန္၊ ဝါးနယုန္''ဟု ဆုိသျဖင့္ မုိးတစ္ၿပိဳက္ ႏွစ္ၿပိဳက္ရြာခ်သည့္ နယုန္လတြင္ ဝါးကိုစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္ဟု ေရွးလူႀကီး မ်ားအဆုိရွိသည္။

႐ုကၡေဗဒအဆုိအရ ဝါးပင္အမ်ဳိးေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္မွ်ရွိသည္။ အသံုး မ်ားေသာ၊ လူသိမ်ားေသာ ဝါးမ်ဳိးမ်ားမွာ ၾကခတ္ဝါး၊ ထီး႐ိုးဝါး၊ ဝါးနက္၊ ဝါးပိုးဝါး၊ ၾကေသာင္းဝါး၊ တင္းဝါး၊ သိုက္ဝါး၊ ဝါးျဖဴ၊ ျမင္ဝါး၊ ေရႊဝါး၊ ဝါးမင္း၊ ဝါးယား၊ ဝါးေကာက္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဝါးပင္မွ အစို႔ထြက္လာသည့္မွ်စ္မွာ ျမန္မာတုိ႔အႀကိဳက္ အစားအစာျဖစ္သည္။ မွ်စ္ခ်ဥ္အျဖစ္လည္း အခ်ဥ္ တည္၍ စားၾကသည္။ ဝါးပိုးမွ်စ္ခ်ဥ္ကို လူႀကိဳက္အလြန္မ်ားသည္။ ဝါးပင္ ေပါက္မွ်စ္စို႔မ်ားသည္ အပူဓာတ္ရွိသည္။ အစာအိမ္ကို အစာေခ်ရည္ထြက္ ေစရန္လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္သည္။ အစာစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစ၍ အစာစားၿပီး ေသာအခါတြင္လည္း အစာေၾကေစႏုိင္သျဖင့္ နာတာရွည္ခံတြင္းပ်က္သူ၊ ႏႈတ္မၿမိန္ေရာဂါရွိသူမ်ားမွ်စ္ကို ခ်က္ျပဳတ္စားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါသက္သာ ေစႏုိင္သည္။

မွ်စ္ကို အနာေပါက္ေဆးကုရာတြင္ အသံုးျပဳပံုမွာမွ်စ္ကို သတၱဳရည္ ညႇစ္ၿပီး အနာေပၚတြင္ေလာင္း၍ အဝတ္ျဖင့္ တစ္နာရီခန္႔ပတ္စည္းထား လွ်င္ ပိုးတြယ္ေသာအနာကိုပင္ သန္႔စင္ေစသည္ဟု ေရွးေဆးက်မ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထုိနည္းတူ ဝါးရြက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုျပဳတ္၍ အနာဖန္ေဆးျခင္း ျပဳေပးလွ်င္ အနာအက်က္ျမန္ေစႏုိင္သည္။ အသားႏုတက္ေစေသာ ဖန္ေဆးျဖစ္သည္။

ဝါးရြက္သည္ ေသြးေဖာက္ျပန္ေသာ ေရာဂါ၊ အပူငုပ္နာမ်ားကိုႏုိင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ေရွးျမန္မာမ်ားသည္ မီးဖြားၿပီးေနာက္ သားအိမ္အတြင္းမွ ေသြးေဟာင္းေသြးပုပ္မ်ား ကင္းစင္ေစရန္ ဝါးရြက္ျဖင့္ေခြၽးေအာင္း၊ ေခြၽးထုတ္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။

ေဆးက်မ္းမ်ားအဆိုအရ ၾကခတ္ဝါးရြက္(သို႔မဟုတ္) ဝါးရြက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး လက္တစ္ဆုပ္စာကို ႀကိတ္ေခ်၍ ျပဳတ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္တစ္လံုး ခန္႔ေသာက္ပါက ေသြးအန္၊ ေသြးက် ေရာဂါ၊ မီးယပ္ေသြးခ်ဳပ္ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္းသည္။ ကေလးေမြးၿပီးသူမ်ား ႏုိ႔ရႊင္ေဆးအျဖစ္လည္း တိုက္ေကြၽးၾက သည္။

ဝါးရြက္သည္ ရွာေဖြရလြယ္ကူၿပီး အဆိပ္အေတာက္လည္းကင္းေသာ အရြက္ျဖစ္သျဖင့္ အဆီတိုးၿပီး ဝလာသူမ်ား အေနာက္တိုင္းနည္းျဖင့္ ေသြးစစ္ေသာအခါ တက္ေနသူမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း ေဆးသုေတ သနမွ အတည္ျပဳထားသည္။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား