မ်က္စိမႈန္ျခင္း


လူသားတုိ႔ခႏၶာကုိယ္တြင္း စကၡဳအာ႐ံုခံစားရာ မ်က္စိဟာ

အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ကိုယ္အဂၤါ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ ။ အနီးအေဝးရွိ အရာဝတၴဳမွန္သမွ်ကို ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္တယ္ ။ လူသားတုိ႔ လူမႈအဆင့္အတန္း ဘဝအေျခအေန တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာတဲ့ နည္းတူ လူတုိ႔ရဲ႕မ်က္စိ အသံုးျပဳမႈဟာ ပုိမုိမ်ားျပားလာလုိ႔ စကၡဳအာ႐ံုဟာ ပုိၿပီးအေရးႀကီး လာ တယ္ ။ မ်က္စိက်န္းမာေရးအေလးမထားရင္ မ်က္စိမမႈန္သင့္ဘဲ မႈန္ေလ့ရွိၾကတယ္။

ကေလး ငယ္မ်ား ဗီဒီယိုဂိမ္း၊ ဖုန္းဂိမ္းအေဆာ့မ်ားရင္ မ်က္စိမႈန္လာမယ္။ စကၡဳအာ႐ံုခံစားရပံု အဆင့္ ဆင့္မွာ သာမန္မ်က္စိမွာ အေဝးကလာတဲ့ အရာဝတၴဳမ်ားရဲ႕ပံုရိပ္ဟာ စကၡဳ မွန္ဘီလူးကိုျဖတ္ ၿပီး စကၡဳ အာ႐ံုလႊာေပၚကို ၾကည္လင္ျပတ္သား ျမင္သာေအာင္ က်ေလ့ရွိတယ္။ အာ႐ံုလႊာရဲ႕ သေဘာမွာ ဓာတ္ပံု ဖလင္ေကာ္ျပားရဲ႕သေဘာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္တယ္။ ဓာတ္ပံုဖလင္ေကာ္ျပားရွိ ပံုရိပ္မ်ား ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့ အခါလာၿပီး ထင္သလုိ အာ႐ံုလႊာေပၚမွာ မ်က္စိေရွ႕မွာရွိတဲ့ အရာဝတၴဳ ပံုရိပ္မ်ား လာထင္တယ္။ ထင္ဟပ္လာတဲ့ အရိပ္ေတြကို အာ႐ံုေၾကာလႊာမွ ထြက္လာတဲ့ စကၡဳ အာ႐ံု ေၾကာမ်ားရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲ ပို႔ေပးတယ္။ ယင္းေနာက္ ဦးေခါင္းအေနာက္ ဘက္ရွိေနာက္ေစ့ပုိင္း ဦးေႏွာက္ရဲ႕ Occipitalcortex ရွိ စကၡဳအာ႐ံုခံစားရာ ဗဟိုဌာနမွ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိေပးျခင္းက မ်က္စိေရွ႕ျမင္ရတဲ့ အရာဝတၴဳမ်ားရဲ႕ပုံသဏၭာန္၊ အေရာင္အဆင္း တုိ႔ကို တိတိက်က် ခြဲျခားႏုိင္တယ္။ အနီးရွိအရာဝတၴဳမ်ားကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ စကၡဳမွန္ဘီလူး ရဲ႕ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းက မ်က္စိေရွ႕နားရွိ အရာဝတၴဳမ်ားကို ျပတ္သားစြာျမင္ရတယ္။ မ်က္စိမွာေျပာင္းလဲမႈသာမက မ်က္စိကုိလည္း အတြင္းဘက္ ေစာင္းေပး ရေသးတယ္။ ယင္း ေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး အစဥ္အၿမဲ ဒြန္တြဲၿပီးရွိတယ္။ မ်က္စိမႈန္တဲ့အခါ အနီးအေဝးရွိ အရာဝတဳၴမ်ား ၾကည္လင္ျပတ္သားေအာင္ မျမင္ရဘဲ မ်က္စိကိုလြန္စြာ အားစုိက္ရလုိ႔ မ်က္စိ ေညာင္းျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း၊ မ်က္႐ိုးကုိက္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဇက္ေၾကာ ထုိး၊ ေနာက္ေၾကာ တက္ျခင္းတို႔ ခံစားရေလ့ရွိတယ္။ မ်က္စိမႈန္ျခင္းေၾကာင့္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္။ မ်က္စိမႈန္ၿပီး မ်က္စိေညာင္းညာ ကုိက္ခဲေလ့ ရွိသူမ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ရက္ တာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ညေနပုိင္း ပုိျဖစ္တတ္တယ္။

မ်က္စိမႈန္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ အေဝး ရွိ အရာဝတၴဳတုိ႔ကိုေကာင္းေကာင္းျမင္ရေပမယ့္ အနီးရွိ အရာဝတၴဳတုိ႔ကို ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာမျမင္ရတဲ့၊ စာေကာင္းေကာင္း ဖတ္လုိ႔မရတဲ့ မ်က္စိမႈန္ျခင္းကို အနီးမႈန္လုိ႔ေခၚတယ္။ တစ္ဖန္ အနီးရွိ အရာဝတၴဳေတြကို ေကာင္းေကာင္းျမင္ရေပမယ့္ အေဝးရွိ အရာဝတၴဳတုိ႔ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ မျမင္ရရင္ အေဝးမႈန္ျခင္းလုိ႔ ေခၚတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာဟာ ညီညာတဲ့ စက္ဝုိင္းလံုးမ်က္ႏွာျပင္မျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိမွန္ဘီလူး အခံုးမညီညာျခင္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္ပမွ မ်က္စိမွန္ဘီလူးကို ျဖတ္ၿပီးလာတဲ့ အလင္းတန္းမ်ားဟာ အာ႐ံုလႊာေပၚမွာ အစက္ တစ္ခုတည္းစုၿပီး ပံုရိပ္မထင္လုိ႔ မ်က္စိမႈန္ရျခင္းလည္း အခ်ဳိ႕သူမ်ား ျဖစ္တတ္တယ္။ ယင္း အျပင္ အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္စတဲ့ မ်က္စိေရာဂါေတြေၾကာင့္ မ်က္စိမႈန္ျခင္း ျဖစ္ရတတ္တယ္။

အနီးမႈန္။

အနီးမႈန္ျခင္းဟာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္မွ ၄ဝ ႏွစ္ကစလို႔ မႈန္ေလ့ရွိတယ္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ လာတဲ့အခါ စကၡဳမွန္ဘီလူးရဲ႕ အေနအထားကို ျပဳျပင္ေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းလာလုိ႔ အနီးမႈန္ေလ့ရွိတယ္။ အသက္ ၇ဝ ခန္႔မွာ စကၡဳမွန္ဘီလူးရဲ႕အေနအထားကို ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္း လံုးဝ မရွိသေလာက္ျဖစ္တယ္။ ယင္းကို သက္ႀကီး မ်က္စိမႈန္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေမြးက တည္းက အနီးမႈန္လာၿပီး အသက္၂ဝ နဲ႔ ၄ဝ ၾကားမွာ သက္သာေနကာ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္ လာတဲ့အခါ ျပန္လည္ မႈန္လာေလ့ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပန္းထိမ္လုပ္သားမ်ား၊ ေရဒီယိုျပင္သူ၊ စက္ခ်ဳပ္သူ၊ စာဖတ္သူေတြမွာ အနီးမႈန္ျခင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ အနီးၾကည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ေနသူ၊ စာမ်ားမ်ား ဖတ္သူတုိ႔မွာ မ်က္စိမႈန္ျခင္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာျမင္ရ ဖို႔ မ်က္စိစူးစုိက္ရလုိ႔ မ်က္စိကုိက္ျခင္း၊ေညာင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ အနီးမႈန္သူမ်ားဟာ စာၾကာၾကာ ဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ခဏၾကည့္႐ံုနဲ႔ မ်က္စိေညာင္းလာတယ္။ အနီးမႈန္သူမ်ား ဟာ အနီးရွိ အရာဝတၴဳ တစ္ခုခုကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ထင္ရွားျပတ္သားေအာင္ျမင္ရဖုိ႔ ယင္းကို ခပ္လွမ္းလွမ္းထားၿပီးၾကည့္ရတယ္။ စာဖတ္ရာမွာလည္း အျခားသူေတြထက္ စာအုပ္ကို မ်က္စိနဲ႔ ေဝးေဝးထားၿပီး ၾကည့္ရတယ္။ အနီးမႈန္ျခင္းဟာ ေရာဂါေတြေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ အနီး ရွိ အရာဝတၴဳေတြၾကည့္ဖုိ႔ သဘာဝ ပံုမွန္အားျဖင့္ စကၡဳမွန္ဘီလူးကုိ ယင္းနဲ႔တြယ္ဆက္ထားတဲ့ ၾကြက္သားငယ္ေတြရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ အနည္းငယ္ခံုးေစျခင္းျဖင့္ ႐ူပေဗဒသေဘာအရ အလင္းတန္း မ်ား အာ႐ံုလႊာေပၚမွာ စုစည္းၿပီး က်ေရာက္တယ္။ အနီးမႈန္ျခင္းမွာ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ စကၡဳမွန္ဘီလူးဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈနည္းလာကာ ငယ္စဥ္ကလုိ လုိအပ္သလုိ ခံုးမေပးႏုိင္လု႔ိ ျဖစ္တယ္။ စကၡဳမွန္ဘီလူးကို ထိန္းထားတဲ့အဓိက လႈပ္ရွားေစတဲ့ ၾကြက္သားငယ္မ်ားဟာ ေတာင့္တင္းသန္မာေစမႈ ေလ်ာ့နည္းလာလုိ႔ စကၡဳမွန္ဘီလူးကို လုိအပ္သလုိ ဆြဲဆန္႔ႏုိင္ဖို႔ အားနည္း လာျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္တယ္။ အခ်ဳိ႕ငယ္စဥ္ကတည္းက စကၡဳမွန္ဘီလူး အခံုး နည္းလုိ႔ျဖစ္တတ္တယ္။ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္နဲ႔ျပသကာ ပါဝါ ခ်ိန္ယူရမယ္။

အေဝးမႈန္ျခင္း။

အေဝးမႈန္ျခင္းဟာ လူငယ္လူရြယ္ဘဝမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ မ်က္စိအိမ္ သာမန္ထက္ ႀကီးမား ေနလုိ႔လည္္းေကာင္း၊ စကၡဳမွန္ဘီလူး အခံုးလြန္လုိ႔လည္းေကာင္း အေဝးမွစကၡဳမွန္ဘီလူးကို ျဖတ္သန္းလာတဲ့ အလင္းတန္းတုိ႔ရဲ႕ပံုရိပ္ဟာ အာ႐ုံလႊာရဲ႕ေရွ႕မွာ စုစည္း က်ေရာက္ေနလုိ႔၊ အာ႐ံုလႊာေပၚမွာမက်ေရာက္လုိ႔ အေဝးရွိ အရာဝတၴဳေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား မျမင္ရပါ။ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားလာသလုိ မ်က္စိအိမ္လည္း ႀကီးထြားလာတယ္။ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္တဲ့အခါ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားမႈ တျဖည္းျဖည္း ရပ္တန႔္လာကာ မ်က္လံုးအိမ္လည္း ႀကီးထြားမႈ ရပ္တန္႔ လာလုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး အေဝးမႈန္ျခင္း ဒီဂရီ သိပ္မတက္လွပါ။ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္လာရင္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စကၡဳမွန္ဘီလူးအခံုး ေလ်ာ့နည္းလာကာ အေဝးမႈန္ျခင္း သက္သာလာေလ့ရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ မ်က္မွန္လြတ္သြားတယ္။ အေဝးရွိ အရာဝတၳဳကို ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ မေတြ႕ျမင္ႏုိင္လုိ႔ မ်က္လံုးကိုအားစုိက္ၿပီး ၾကည့္ရဖန္ မ်ားလာတဲ့အခါ မ်က္စိ ေညာင္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ အေဝးမႈန္ျခင္း ျဖစ္ခါစမွာ မ်က္စိကို မသိမသာ အားစုိက္ၿပီး ၾကည့္လုိ႔ အေဝးမႈန္တာမသိသာပါ။ ေနမေကာင္းစဥ္၊ နာလန္ထစ အခ်ိန္တုိ႔မွာ မ်က္စိေညာင္းျခင္း၊ ကုိက္ျခင္း သိသာေလ့ရွိတယ္။ အေဝးမႈန္တဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အနီးၾကည့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ အားစုိက္ၾကည့္ဖုိ႔ မလုိလို႔ မ်က္စိအျပင္ဘက္ကုိ အနည္းငယ္ ေစြထြက္တတ္ တယ္။ ငယ္စဥ္ကပင္ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္ပါက မတပ္မိလုိ႔ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ မ်က္စိ အလြန္မႈန္ၿပီး ျမင္အားျပတ္ကာ ကုသဖုိ႔ အလြန္မလြယ္ကူလွတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ရွိ သြားႏုိင္တယ္။ အေဝးမႈန္ ေနသူမ်ားမွာ အေဝးရွိ အရာဝတၴဳကို ၾကည္လင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ မွန္ဘီလူးခြက္ မ်က္မွန္ တပ္ေပးသင့္ပါတယ္။အျခား စကၡဳမွန္ဘီလူးနဲ႔ မ်က္ၾကည္လႊာတုိ႔ မ်က္ႏွာျပင္ မညီညာလုိ႔ျဖစ္တဲ့ မ်က္စိမႈန္သူတုိ႔မွာ မ်က္စိကို အလြန္အားစုိက္ၾကည့္ရလုိ႔ မ်က္စိ ေညာင္းျခင္းအျပင္ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္းျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေမြးစကတည္းက မ်က္စိ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈပါလာလုိ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရိွတယ္။ ယင္းမ်က္စိမႈန္ျခင္းမ်ဳိးမွာ အာ႐ံုလႊာေပၚမွာ ပံုရိပ္ ထင္ထင္ရွားရွား စုစည္းက်ေရာက္ေစဖုိ႔ အထူးျပဳျပင္ထားတဲ့ စလင္ဒါ ပါဝါပါတဲ့ မ်က္မွန္မ်ဳိး တပ္ေပးရတယ္။ မ်က္စိမႈန္ရင္ လူတုိင္း မ်က္စိအျမင္ၾကည္လင္ ျပတ္သားျခင္းမရွိလို႔ မၾကာခဏ မ်က္စိေညာင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ေနရင္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ မ်က္စိေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသရမယ္။ မ်က္မွန္တပ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၁ ရာစု ဒီဘက္ပုိင္း ဂိမ္းဆုိင္ေတြ၊ ဟန္းဆက္က ဂိမ္းေတြႏွိပ္ရင္း စလင္ဒါေစာင္းတဲ့ ကေလး ကေစာင္း၊ အေဝးမႈန္တဲ့ကေလးကမႈန္၊ မ်က္စိအထူးကုေတြ ပိုၿပီးအလုပ္႐ႈပ္တဲ့ ကာလတစ္ခုကို ေရာက္လာပါတယ္။ မ်က္မွန္တပ္ရလုိ႔ အျမင္ၾကည္လင္သြားရင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳတတ္ ရမယ္။ အတုိင္းထက္အလြန္ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း မျပဳေစသင့္ပါ။

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔
https://www.facebook.com/mwdwebportal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား