ေသြးတိုး၊ အေၾကာတက္၊ ေလးဖက္နာ သက္သတ္လြတ္စားပါ


တစ္ခါက ေတာထြက္ႀကီးတစ္ပါး သက္သတ္လြတ္စားေနသျဖင့္ ဆြမ္းလွဴေသာဒကာတစ္ဦးက ဘုန္းဘုန္း အဓိ႒ာန္ဝင္ၿပီး စားေနတာလား ...ဘယ္ႏွရက္ ဘယ္ႏွလ အဓိ႒ာန္လဲဟု ေမးသည္။ ေတာထြက္ႀကီးက 'အဓိ႒ာန္မဟုတ္ဘူး ... က်ဳပ္သြားနာေနလို႔ ...' ဟု ေျဖေလသည္။

ေရွးက ေသြးတုိးေရာဂါ

ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနသူတစ္ဦးသည္ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးစားေသာ္လည္း မသက္သာ၊ လူကလည္း တစ္ေန႔တျခား ဝလာသျဖင့္ သက္သတ္လြတ္စားရန္ စိတ္ကူးမိသည္။ သို႔ေသာ္ သူသက္သတ္လြတ္စားသည္မွာ အသားတုမ်ားစားေနသျဖင့္ စိတ္က အသားကိုသာ ေရာက္ ေနေတာ့သည္။ အသားတုစားသည္မွာ အသားအစစ္စား ရသလို ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႔ေသြးတိုးေရာဂါမွာ ထူးထူးျခားျခား မက်ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုး အသားတုကိုပါ ေရွာင္ၿပီး အသီးအရြက္ သက္သတ္လြတ္စားေတာ့မွ ေသြး တိုးေရာဂါ သက္သာသြားသည္ဟု ဆုိသည္။

ေလးဖက္နာေရာဂါ ရိွသူ၊ ေဂါက္ေရာဂါ ရိွသူ၊ အဆစ္ေရာင္၊ အဆစ္ကိုက္၊ အေၾကာတက္ေရာဂါရိွသူမ်ားသည္ သက္သတ္ လြတ္စားလွ်င္ ေရာဂါ သက္သာေစႏုိင္သည္။

ေလးဖက္နာႏွင့္ ေဂါက္ေရာဂါသမားမ်ားအတြက္ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရသည့္အစာမ်ားမွာ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းရွိ သတၱဝါမ်ားမွရေသာ အသား၊ ဝမ္းတြင္းကလီစာ မ်ားႏွင့္ ဥမ်ားမွရေသာ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္ သည္။ ေဂါက္ေရာဂါ၊ ေရွးအေခၚ ဒူလာေရာဂါရိွသူမ်ားမွာ ဝမ္းတြင္း သား၊ အသဲအျမစ္ကလီစာမတည့္ေပ၊ စားမိသည္ႏွင့္ ေနာက္ တစ္ရက္တြင္ ေျခမဆစ္၊ ဒူးဆစ္ႀကီးမ်ား ေရာင္လာေလ့႐ိွသည္။

ငါးစားလွ်င္ ယူရစ္ အက္စစ္(Uric Acid) မတက္၊ မေကာင္းေသာအဆီ ကိုလက္စတီေရာမတက္ဟု ေျပာၾက သည္။ ငါးမွရေသာအဆီဓာတ္တြင္ အိုမီဂါ ၃၊ ဖက္တီအက္ဆစ္ ပါသျဖင့္ ေကာင္းေသာကိုလက္စတီေရာ အဆီအားေကာင္းေစ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ငါးမ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရး အစာေကြၽးရာတြင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းပါဝင္မႈမ်ားျခင္း၊ အစာ စပ္ရာတြင္ ငါးအတြက္ အသားတိုးေဆး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး မ်ားထည့္ေကြၽးသျဖင့္ ယင္းေဆးမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားကို အဆစ္ အမ်က္ေရာင္ ကိုက္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္တြင္ မၾကာေသးမီက ဖတ္႐ႈ လိုက္ရသည္။ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသည္ ငါးမ်ားတြင္ပါ မလြတ္ကင္းေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဝက္ႏွင့္ၾကက္မ်ားတြင္ အသားတုိးေစရန္ေကြၽးေသာ အစာတြင္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ ဓာတုပါဝင္သည့္ေဆးမ်ား ေရာစပ္ထားသည္။ စပ္စာတြင္ ပါဝင္ေသာေဆးေၾကာင့္ ဝက္ႏွင့္ၾကက္မ်ားတြင္ အသားတိုးၿပီး ရက္တိုတိုႏွင့္ ႀကီးထြား ၾကသည္။ ယင္းအစာကို စားသူမ်ား တြင္ ေသြးတိုးေရာ ဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ အလားအလာမ်ားေနသည္ဟု သုေတသီ မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထုိဓာတုေဗဒပစၥည္း ႀကီးထြားေဆးေတြကို အသီး အရြက္ စားသံုးသူမ်ားတြင္ လြတ္ကင္းသည္ဟုထင္လွ်င္ မွားပါလိမ့္ မည္။

အသီးအရြက္ႀကီးထြားရန္ ေျမၾသဇာတြင္သာမက အပင္ဖ်န္းေဆး၊ အေရာင္လွေအာင္ အသီးမွည့္ျမန္ေအာင္ သုတ္ေသာေဆးမ်ားပါေပၚေနၿပီး သံုးစြဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တိုးတက္ေသာေခတ္၏ ဆုတ္ယုတ္ေသာ က်န္းမာ ေရးက႑ ျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ပင္ ေလးဖက္နာအတြက္ သက္သတ္လြတ္ စားလွ်င္ အက်ိဳးရိွေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုေသာ္လည္း မည္သည့္အစာကို မည္သို႔ ေရွာင္ၾကဥ္စားေသာက္မွ သာလွ်င္ သက္သတ္လြတ္စားသည့္ အက်ိဳးရမည္ကိုပါ သတိေပးဖို႔ လိုအပ္လာပါသည္။ သဘာဝၿခံထြက္၊ ေတာထြက္၊ အသီးအႏွံ မ်ားသည္ အရြယ္ အစားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတုေဗဒ ကင္းစင္သည္။ ေခတ္မီ စနစ္တက် စိုက္သည့္ ၾသဂဲနစ္အစားအစာမ်ားမွာကား စိတ္ခ်ရ ေသာ္လည္း သံုးဆ ေလးဆမွ် ေစ်းႀကီးသည္။ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား မစားႏုိင္၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မိမိအိမ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ အသီးအႏွံသာလွ်င္ စိတ္အခ်ရဆံုးဟုေျပာရမလို ျဖစ္ေနေလၿပီ။

သက္သတ္လြတ္အစာတြင္လည္း ေဂါက္ေရာဂါႏွင့္မတည့္ ေသာ အစားအစာ ရိွေသးသည္။ အေစ့မွ အပင္၊ အေညႇာင့္ ထြက္လာေသာအစာ၊ ဥပမာ . . . ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲတီခ်ဥ္ စသည္ မ်ား အဆစ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ မတည့္ပါ။ ထုိ႔အတူ အေစ့မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္ေထြေဖ်ာ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္ သီးေဆာ့မ်ားသည္ ေဂါက္ေရာဂါ အဆစ္အမ်က္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ အဆင္မေျပေသာအစာမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

စစ္ကိုင္းေခ်ာင္တြင္ ငယ္စဥ္က ေလးဖက္နာဒဏ္ အျပင္း အထန္ခံခဲ့ရဖူးေသာ သီလရွင္တစ္ပါး ေတြ႕ဖူးသည္။ ယခုအခါ အသက္ႀကီးၿပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ငွက္ေပ်ာသီးမွည့္ ထန္းလ်က္ ျဖင့္သာ ထမင္းစားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရေအး မေသာက္၊ ေရေႏြး ေရက်က္ေအးသာေသာက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထိုသို႔ အစား အေသာက္ပံုစံေျပာင္းၿပီးကတည္းက သူငယ္စဥ္ကတည္းက မိုးအံု႕လွ်င္ အစားမွားလွ်င္ျဖစ္ေသာ အဆစ္မ်ားေရာင္သည့္ ေရာဂါမွာ အလွ်င္းေပ်ာက္ ကင္းသြားသည္ဟု ဆုိပါသည္။
ေရေႏြးၾကမ္း၊ ေရက်က္ေအးေသာက္ျခင္း သည္လည္း ေလးဖက္နာ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစေသာ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ဝလြန္းသူမ်ား တကယ္အဆီခ်ခ်င္လွ်င္ ေရေႏြး ၾကမ္းေသာက္ ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေရခဲေရကို လံုးဝေရွာင္ သင့္သည္။

ကေလးေလးဖက္နာ

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ကေလး ေလးဖက္နာ ျဖစ္သည္။ ထုိကေလးမွာ အခ်ိဳရည္သံဘူးမ်ား အေသာက္မ်ားသည္။ ဂက္စ္ပါသည့္အခ်ိဳရည္ မ်ားႀကိဳက္သည္။ ရယ္ဒီမိတ္မုန္႔ေျခာက္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ား ႀကိဳက္သည္။ အာလူးေၾကာ္ဆိုလွ်င္ အလြန္ႀကိဳက္သည္။ ထုိ ကေလးတြင္ အဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲလာသျဖင့္ အ႐ိုးအဆစ္ ေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပ သည္။ ဆရာဝန္ႀကီး၏ ရွင္းျပခ်က္ အရ ထိုကေလးမွာ ပိုးမရိွ၊ ေလးဖက္ နာမဟုတ္၊ ပင္နီဆလင္ေပး ရန္လည္းမလိုဟုဆိုသည္။ ကေလးတြင္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာမွာ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ ႀကီးထြားမႈျမန္ၿပီးGrowing Pain ႀကီးထြားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေဝဒနာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ေသာကေလးမ်ိဳးကို သူႀကိဳက္သည့္အစာမ်ား ကိုျဖတ္ၿပီး၊ အသီးအႏွံမ်ားပါေသာအစာကို အဓိကထား ေကြၽးၾကည့္လွ်င္ သက္သာလာပါလိမ့္မည္။ ပထမတြင္ ကေလး မစားခ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အဆင္ေျပသြားႏုိင္ ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ထုိကေလးတြင္ နာတာရွည္ေလးဖက္ နာရသြားပါလိမ့္မည္။
မိတ္ေဆြဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေျမးငယ္ေလးတြင္ ထုိကဲ့ သို႔ ကေလးေလးဖက္နာျဖစ္သျဖင့္ ညဘက္တြင္ မအိပ္ရ၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ကေလးအသက္အရြယ္ႏွင့္ ခ်ိန္ဆၿပီး ေပးေနရသည္။ ပရက္ဒီစလုန္းကဲ့သို႔ ေဆးျပင္းမ်ား ကိုလည္း ေျမးငယ္ေလးကို မေပးခ်င္သျဖင့္ အေတာ္ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့သည္။
ေနာက္မွ သက္သတ္လြတ္ ဓာတ္စာကုထံုးကို သတိရ သျဖင့္ ကေလးကို သက္သတ္လြတ္စားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ရေတာ့ သည္။

အာလူးကိုျပဳတ္ၿပီး ႏူးေအာင္ေခ်ၿပီး ပဲရာဇာျပဳတ္ရည္ ခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ထပ္မံေရာေမႊၿပီး ေကြၽးသည္။ ငွက္ေပ်ာသီးမွည့္မွည့္ကို ပူတင္းကဲ့သို႔ ဖုတ္ေကြၽးသည္။ သက္သတ္လြတ္ဆိုေသာ္လည္း ငွက္ေပ်ာေပါင္းႏွင့္ ပူတင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကက္ဥႏွင့္ ႏြားႏို႔မွာ မကင္းႏိုင္ေပ။ ကေလးပါးစပ္အရသာေတြ႕ေစရန္ထည့္ေပးရသည္။ အသားႏွင့္ ဂက္စ္ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားမစားလွ်င္ ေတာ္ၿပီဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလး၏စားေသာက္ပံု၊ အေလ့အက်င့္ကို စိတ္ရွည္ရွည္ထားေျပာင္းေပးလွ်င္ ရႏိုင္ ပါသည္။ ဥပမာ-အ႐ုပ္လုိခ်င္လွ်င္ အစာစားရမည္ဟု ေတာင္း ဆုိၿပီး ေကြၽးေမြးျခင္းမ်ိဳး သူသိပ္မႀကိဳက္ေသာအစာကို ဝင္ေအာင္ ေခ်ာ့ေကြၽး ရပါသည္။

သက္သတ္လြတ္ကို ရက္ရွည္လမ်ား ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီစားသူမ်ား လည္း ႐ိွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရက္ရွည္စားခ်င္လွ်င္ အသားဓာတ္ မခ်ဳိ႕တဲ့ေအာင္ပဲ စားေပးဖို႔လုိပါသည္။ ပဲမ်ိဳးစံုစားလွ်င္ အသား ဓာတ္ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလားပဲသည္ အဆစ္ေရာင္နာ၊ ေလးဖက္နာႏွင့္ သိပ္မသင့္ပါ။
ပဲရာဇာ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲျဖဴေလး၊ ဗိုလ္စားပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ စြန္တာနီ၊ ပဲၾကား၊ စားေတာ္ပဲ၊ ပဲႀကီးမ်ား စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ ပဲျပားကို လည္း စားႏုိင္ပါသည္။ ပဲပင္ေပါက္ကိုေတာ့ ေရွာင္ရပါမည္။ သက္သတ္လြတ္စားသူမ်ားတြင္ မုန္ညင္းရြက္၊ ကိုက္လန္ရြက္၊ အသားဓာတ္ပါေသာအရြက္မ်ား အစားမ်ားလွ်င္ ေလပြတတ္ ပါသည္။

သက္သတ္လြတ္ ကိုးရက္စားျခင္း၊ ၁ဝ ရက္စားျခင္း၊ ၂၁ ရက္စားျခင္း၊ ၄၉ ရက္စားျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ရာ အယူအဆတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္း စားႏုိင္ပါသည္။ အဓိ႒ာန္ျပဳ သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ရက္တုိျဖစ္ေစ ရက္႐ွည္ျဖစ္ေစ အက်ိဳး႐ိွႏုိင္ပါသည္။

တစ္စံုတစ္ရာကို ေစာင့္ထိန္းရေသာသူတြင္ စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ရသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားတက္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိိ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားျမင့္တက္လာသျဖင့္ ေရာဂါေဝဒနာမွာလည္း သက္သာသြား တတ္ပါသည္။ ငါ ...သက္သတ္လြတ္စားေနတာေကာင္းတယ္ ... အသားေတြကို မစားခ်င္ဘူး၊ မျမင္ခ်င္ဘူး ေရွာင္မယ္ ... ဟု စိတ္ဓာတ္ကိုျမႇင့္ တင္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားစိတ္စြမ္းအင္ will power မ်ား အလိုလိုေရာက္ရိွလာပါလိမ့္မည္။

သက္သတ္လြတ္စားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရး အျငင္းပြားမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါသည္။ သက္သတ္လြတ္စား လွ်င္ ငါးပါးသီလမွ 'ပါဏာတိပါတာ' သူတစ္ပါး၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ညႇင္းဆဲျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ သိကၡာပုဒ္ ကို ေစာင့္ထိန္းၿပီးသားျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရားက သက္သတ္ လြတ္စားဖုိ႔ မေဟာ။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း သက္သတ္လြတ္ ဘုဥ္းေပး သည္ဟုလည္း မရိွ။ လွဴဒါန္းသူ၏ ဆႏၵျပည့္ေျမာက္ေစရန္ ရဟန္းတို႔အားလည္း အသားစားျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္ဟု ေရးသားၾကသည္မ်ားကို ဖတ္႐ႈဖူးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရာသက္ပန္ သက္သတ္လြတ္စားပါဟု မတိုက္ တြန္းလုိပါ။ မိမိခံစားေနရေသာေရာဂါသည္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အေၾကာတက္ေရာဂါ၊ အဆစ္အမ်က္ကိုက္ေရာဂါ၊ ေလးဖက္ နာေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ဒူလာေရာဂါ၊ ေဂါက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ျပန္လွ်င္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္၊ အစာအာဟာရေၾကာင့္ ေရာဂါဆုိလွ်င္ ေဆးမ်ိဳး စံုေသာက္ေနရ ေသာ္လည္း ေဝဒနာမွာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈေႏွးေကြးလွ်င္ တနည္းတစ္လမ္းအားျဖင့္ သက္သတ္လြတ္စားၾကည့္ပါ။ အေထာက္ အကူျပဳပါလိမ့္မည္ဟု အႀကံေပးေရးသားလိုက္ ရေပသည္။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား