ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္တတ္ပါေစ


ယေန႔ေခတ္ကမာၻတြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ိဳးစံုကို ခံစားေနၾကေသာသူ အမ်ားအျပားရိွၿပီး အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားသည္ ေနထိုင္မူပံုစံကို အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစမွာျဖစ္ပါသည္ ။ က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘဝျဖင့္ ေနထိုင္မႈ မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက႐ံုသာမက မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈလည္း တိုးပြားလာ မွာျဖစ္ပါသည္ ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ရႊင္လန္းတက္ႂကြၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားလည္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ အဖိုးတန္လွေသာ က်န္းမာေရးကို ကိုယ္တိုင္ဂ႐ုစိုက္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ကို ေဝမွ်လိုက္ ပါတယ္ ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔သည္ အၿမဲ ဆက္စပ္လွ်က္ ရိွေပသည္။ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္တိုင္းတြင္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါရိွပါသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ႐ံုမက က်န္းမာေရးကိုလည္း တေန႔တျခား ဆိုးရြားလာေစပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈ အနည္းငယ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား မ်ားျပားလာပါက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ အာ႐ံုေၾကာ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ တို႔ကို ပိုမိုဆိုးရြား ေစပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါမွလည္း စိတ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံစားေနရၿပီဆို လွ်င္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေကာင္းဖက္မွျမင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ကုစားရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ခန္းကို တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္မွ ၅ ႀကိမ္၊ တစ္ခါလွ်င္ အနည္းဆံုး ၄၅မိနစ္ ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္ ။ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္း ေခၽြးထြက္လာ သည္အထိ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္ ။ ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ ၊ အတက္ေရာဂါ ၊ အဝလြန္ေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ား တစ္ခုခုရိွပါက ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း မယူမီ ဆရာဝန္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူသင့္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈပံုစံတြင္ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ထည့္သြင္း စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံကို ရရိွေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၅ႀကိမ္ စားသံုးသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ၊ အငန္ႏွင့္ အဆီမ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္စားၿပီး ေရကိုမ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားေသာက္သင့္ပါသည္။

ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရိွေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေစာစီးစြာ သိရိွႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္ ။ ေရာဂါရိွျခင္းကို ေစာစီးစြာသိရိွျခင္းျဖင့္ ကုသျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ကို ျပဳႏိုင္ပါသည္ ။ ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲၿပီး ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ကုသႏိုင္ မွာျဖစ္သည္ ။ ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္ မ်ားျခင္း ၊ ေသြးတိုးႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားသည္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ႐ိုးရွင္းေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္႐ံုျဖင့္ ေစာစီးစြာ သိရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ၎က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း လူေနမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ ပိုးရိွျခင္း ၊ မိသားစုတြင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ိဳး႐ိုး ရိွျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားရိွလွ်င္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ အျခားသူမ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းကို ၁ႏွစ္ (သို႔) ၂ႏွစ္တစ္ခါ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား