အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား


အရက္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလမ္း ေနသူေရွ႕မွာ ေရတစ္ခြက္ႏွင့္ အရက္တစ္ခြက္ ခ်ထားေပးပါက အရက္ခြက္ကို ဦးေအာင္ ေမာ့ေသာက္ မည္မွာ မလြဲေပ။

အရက္ ေသာက္ျခင္းသည္ ေရာဂါမ်ဳိးစံု ရႏိုင္ ပါသည္။ ေငြလည္း ကုန္ပါသည္။ အရက္ေသာက္ၿပီး မူးလို႔ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ က ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ေလမည္။ အရက္သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ စနစ္ကို ပ်က္စီးေစၿပီး အာဟာရဓာတ္ ကိုလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ေစ ပါသည္။ အရက္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာဆို ဘာမွ် အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကို ရရွိႏိုင္မည္မ ဟုတ္ပါ။ သင္ အသက္ရွည္ က်န္းမာဖို႔ အတြက္၊ အရက္ျဖတ္မည္လား၊ ဆက္ေသာက္ မည္လား ဟု ေမးလွ်င္ ဆက္ေသာက္ မည္ဟု ေျပာမွာ ေသခ်ာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အရက္ေသာက္ၿပီး မူးယစ္ရီေဝ ေနတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အရက္ေသာက္သူအတြက္ စိတ္ခံစားမႈ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္၍ ေနေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။

ထို မူးယစ္ရီေဝ ထံုထိုင္း ေစတတ္ေသာ ဓာတ္တစ္မ်ဳိး ပါသည့္ အရက္ကိုပင္ ကမၻာေပၚ ရွိ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ဟူသမွ် တို႔သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေသာက္စားလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ ေပမည္။ အရက္သည္ လူမႈ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ တြင္လည္း အထင္ကရ အေဖ်ာ္ ယမကာ အျဖစ္ ရပ္တည္ ေနေပ၏။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား၊ ဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ မိတ္သစ္ ေဆြသစ္ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ မ်ားတြင္လည္း အရက္ကို အသံုးျပဳ ၾက၏။ ဂုဏ္သေရရွိ မိတ္သစ္၊ မိတ္ေဟာင္း မ်ားကို အေကာင္းစား ဟူေသာ အရက္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံတတ္ၾက ေပသည္။ အခ်ဳိ႕က စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ လို၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ေန႔တာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ မႈကို ေျပေပ်ာက္လို၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ မ်ားကို ကုစားရန္ အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း အရက္ကို စမ္း၍ ေသာက္တတ္ၾက ေပသည္။ စမ္းရင္းက စြဲသြားသူ မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ေအာင္ျမင္ ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ေသာက္သည္။ ႐ံႈးနိမ့္ ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္၍ ေသာက္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူမႈေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ ခံရေသာေၾကာင့္ ေသာက္သည္။ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏွလံုးသားေရး စသည့္ မေရတြက္ ႏိုင္ေသာ အေရးကိစၥ မ်ားတြင္ အဆင္မေျပ ေသာေၾကာင့္ လည္း ေသာက္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားအရလည္း အရက္ကို ေသာက္တတ္ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ ေသာက္သည္ ျဖစ္ေစ အရက္ ေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ပြား ႏိုင္ပါသည္။

အရက္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္ အစာအိမ္ အတြင္း အနာျဖစ္ျခင္း ေရာဂါ (အစာအိမ္နာ)၊ အစာအိမ္မွ ေသြးယိုျခင္း ေရာဂါ၊ အစာအိမ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း ေရာဂါ၊ အသည္းကြၽမ္း ေရာဂါ၊ အသည္း ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ အသံအိုး ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ အဆုတ္ တီဘီ ေရာဂါ၊ အဆုတ္ အေအးမိ ေရာဂါမ်ား ရရွိ ႏိုင္ပါသည္။

အရက္သည္ ဦးေႏွာက္ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ၊ စကားေျပာဆိုမႈ၊ ေျခလက္ လႈပ္ရွားမႈ တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဗဟိုဌာန မ်ားကို ထံုထိုင္းေစၿပီး ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ အရက္ေပ်ာ့ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ဘီယာ တစ္ပုလင္း ေသာက္႐ံုမွ် ႏွင့္ပင္ ဦးေႏွာက္ ကလာပ္စည္းေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရက္ကို အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုး ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း မွစ၍ အသက္ေသဆံုး ႏိုင္ျခင္း၊ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ေဒါသ ထြက္လြယ္ျခင္း၊ ရန္လိုတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပား လာႏိုင္ျခင္း၊ ဟီရိၾသတၱပ အရွက္ အေၾကာက္ နည္းလာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကို လြယ္ကူစြာ က်ဴးလြန္ တတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကလည္း အရက္ ေသာက္စားျခင္း အျပစ္(၆)ပါးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္-
(၁) ဥစၥာ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ အျပစ္ျဖစ္၏။
(၂) ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတတ္၏။
(၃) အနာေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္၏။
(၄) အရွိန္အေစာ္မဲ့တတ္၏။
(၅) လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည္ကို ေဖာ္ျပ တတ္၏။
(၆) ဉာဏ္ပညာ အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္၏။ ဟု ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အရ မျဖစ္မေန ေသာက္ရသည့္ အခါတြင္မူ မလြန္ၾကဴး ေစရန္ သတိခ်ပ္သင့္ လွပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ဝန္းက်င္ကာလမ်ား ဆီက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တြင္ အရက္စြဲေသာ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ငါးသန္းခန္ ႔ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္အခါတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မ်ားမွ လာေသာ ကိုရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲ မ်ားတြင္ ကိုရီးယား ပ်ဳိျဖဴမ်ား အရက္မူး လာသည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္း မ်ားကို ကားတိုင္း လိုလို ေတြ႕ရ၏။ ထို ကိုရီးယား ပ်ဳိျဖဴမ်ားကို ျမန္မာပ်ဳိျဖဴ ေလးမ်ားက အားက် အတုခိုး လွ်င္ျဖင့္ ဟူေသာ အေတြးက ျမန္မာျပည္သူ မိဘ ေမာင္ဖြားမ်ားကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေစေလၿပီဟု ထင္ရေပသည္။

အရက္သည္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မဟူ ေသာက္သံုးသူ မွန္သမွ်ကို ေရာဂါရရွိ ေစပါသည္။ အရက္ေသစာ လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး ေသာက္သံုးလွ်င္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ ယခုတစ္ဖန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရက္ေသစာ ေသာက္သံုး ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ တင္ျပလို ပါသည္။

အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အရက္စြဲေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပါက သေႏၶသားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ား ထိခိုက္ ေစႏိုင္ျခင္း၊ အဂၤါမစံုေသာ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားျခင္း၊ ဉာဏ္ထိုင္းေသာ ကေလးမ်ား ေမြးဖြား လာႏိုင္ျခင္း၊ လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားျခင္း (သို႔) ေစာေမြးျခင္း၊ ကေလး၏ ဦးေခါင္း လြန္စြာ ေသးငယ္ျခင္း၊ ကေလး၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းေနျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။

အရက္သည္ ေသာက္သံုး သူတိုင္းကို စြဲလမ္းေစ ပါသည္။ မေသာက္ရ မေနႏိုင္လွ်င္ ထိုသူသည္ အရက္စြဲ ေရာဂါ ရရိွေနၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ မ်ားတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားသည္က ပို၍ မ်ားျပား ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ မ်ားကို အရက္မူးတိုင္း ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းတာ စစ္ေဆးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လူ႕ကိုယ္တြင္း၌ အရက္ ပမာဏ ဝ.၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါက အရက္မူး ေနၿပီဟု သိႏိုင္ၿပီး ယင္း အေျခအေန သည္ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္တြင ္ရွိသည္ဟု ဆိုပါ သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရေသာ္ အရက္ သည္ ျပႆနာ မ်ဳိးစံုကို ျဖစ္ေပၚေစ သကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ဳိးစံု ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကို အသိတရားျဖင့္ သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္ၾကပါေစဟု ရည္သန္၍ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရ ေပသည္။

ေအာင္ကုိျမင့္ (ျမစ္ႀကီးနား)
#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္
http://myawady-myawady.blogspot.com/2015/01/blog-post_863.html

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား