အသံတိတ္လူသတ္သမား Atrial Fibrillation ကိုု ေတြ႔ျပီဆိုုရင္ျဖင္႔

Atrial Fibrillation ျဖစ္တယ္ဆိုုတာ ေသမိန္႔ရတာေတာ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။ အနာသိရင္ ေဆးရွိရမယ္ ဆိုုသလိုုပဲ ေရာဂါတစ္ခုုေတြ႔ရင္ သင္႔ေတာ္တဲ႔ ေဆးနဲ႔ ကုုလိုု႔ရပါတယ္။ ေသခ်ာကုုရင္ လူ႔သက္တမ္းေစ႔ မေနႏိုုင္စရာ အေႀကာင္းမရွိပါဘူး။ ေဆးေတြေသာက္ေနရေပမဲ႔ လူမမာႀကီးတစ္ေယာက္လိုု အိပ္ယာေပၚမွာပဲေန၊ အိမ္တြင္းပုုန္းေနစရာ မလိုုပါဘူး။ သြားသြားလာလာ ေနလိုု႔ရပါတယ္။ အလုုပ္လုုပ္ျပီး ေလ႔က်င္႔ခဏ္း ပံုုမွန္လုုပ္ေနသူေတြ၊ အလုုပ္ပံုုမွန္လုုပ္ေနသူေတြ တကမၻာလံုုး မွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တကမၻာလုုံးမွာရွိတဲ႔ Atrial Fibrillation ရသူေတြအားလံုုးေပါင္းရင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ ႔ ၂ ျမိဳ ႔စာေလာက္ကိုု ရွိပါတယ္။ သက္ဆိုုင္ရာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပဖိုု႔ျပီး သင္႔ေတာ္တဲ႔ ေဆးကုုသမွဳရဖိုု႔ပဲ အေရးႀကီးတာပါ။

ေရာဂါတိုုင္းမွာ အေရးႀကီးတာကေတာ႔ ဘာ႔ေႀကာင္႔ျဖစ္တာလည္း ဆိုုတဲ႔ အေႀကာင္းရင္းကိုု ရွာဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ျပသနာကေတာ႔ Atrial Fibrillation ျဖစ္တဲ႔ လူနာအမ်ားစုုမွာ ေရာဂါဘာေႀကာင္႔ျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု ရွာလိုု႔မေတြ႔ပါဘူး။ လူအမ်ားစုုမွာေတာ႔ ေသြးတိုုးေရာဂါနဲ႔ တြဲေနတတ္တာကိုု ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေရာဂါက အသက္ႀကီးလာရင္ ပိုုျဖစ္တတ္တယ္။ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ေတြမွာဆိုုရင္ ၁၀ ေယာက္မွာတစ္ေယာက္ Atrial Fibrillation ကိုုေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

လုူငယ္ေတြမွာေတာ႔ အရက္ေႀကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ Atrial Fibrillation ျဖစ္တာေတြ မနည္းလွပါဘူး။ အထူးသျဖင္႔ Binge Drinking လိုု႔ေခၚတဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ ေမွာက္ေနေအာင္ေသာက္တဲ႔ လူငယ္ေတြ Atrial Fibrillation နဲ႔ ေဆးရံုုကိုု ေရာက္လာတတ္တယ္။ အရက္ဂ်ိဳးေတြမွာလည္း Atrial Fibrillation က ေတာ္ေတာ္ေတြ႔ရေလ႔ရွိတယ္။

Hyperthyroidism (သိုုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုုန္းမ်ားျခင္း), Cardiomyopathy (ႏွလံုုးႀကြက္သားေရာဂါ), Mitral Stenosis (ေလးဘက္နာေႀကာင္႔ ျဖစ္ေလ႔ရိွတဲ႔ Mitral Valve ႏွလံုုးအဆိုု႔ရွင္က်ဥ္းတဲ႔ေရာဂါ) စတဲ႔ ေရာဂါေတြေႀကာင္႔ ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ Coronary Artery Disease (ႏွလံုုးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါ)၊ Heart Failure (ႏွလံုုးအားေပ်ာ႔အားနည္းေရာဂါ)၊ Diabetes Mellitus (ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ) ေရာဂါေတြနဲ႔လည္း တြဲျပီး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
Atrial Fibrillation ျဖစ္ရျခင္းအေႀကာင္းရင္းကိုု သိရရင္ေတာ႔ အဲဒီအေႀကာင္းရင္းေတြကိုု ကုုသရမွာေပါ႔။ ဥပမာ-အရက္ လြန္လြန္ကၽြံကၽြံေသာက္တာ ေရွာင္ရမယ္၊ ေသြးတိုုးကိုုေသခ်ာထိန္းရမယ္၊ Hyperthyroidism (သိုုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုုန္းမ်ားျခင္း) ကိုုကုုရမယ္။ ႏွလံုုးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါကိုုလည္း ေသခ်ာကုုရပါမယ္။

Atrial Fibrillation ကုုသရာမွာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကေတာ႔ ႏွလံုုးပံုုမွန္ျပန္ခုုန္ေအာင္လုုပ္ျခင္း (Restoration of Sinus Rhythm)၊ ႏွလံုုးခုုန္ႏွဳန္း မျမန္ေအာင္ ထိန္းထားဖိုု႔ (Heart Rate Control) နဲ႔ ေလျဖတ္တာကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ (Prevention of Stroke) ပါပဲ။

သင္႔ေတာ္တဲ႔ လူနာေတြကိုု ႏွလံုုးပံုုမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္လိုု႔ရႏိုုင္ပါတယ္။ ထိုုးေဆး၊ စားေဆးေတြေပးျပီး လုုပ္တာရိွတယ္၊ ႏွလံုုးႏွိဳးစက္ (Defibrillator) နဲ႔ လုုပ္ရတဲ႔ လူနာေတြရိွတယ္။ အထူးကုုဆရာ၀န္က သင္႔ေတာ္တဲ႔ ကုုထံုုးနဲ႔ ကုုမွာပါ။

ႏွလံုုးခုုန္ႏွဳန္း မျမန္ေအာင္ေတာ႔ Beta blockers, Digoxin လိုု ေဆးမ်ိုဳးေတြနဲ႔ ထိန္းေလ႔ရွိပါတယ္။ Atrial Fibrillation မွာ နားေနခ်ိန္ေသြးခုုန္ႏွဳန္းကိုု တစ္မိနစ္ ၁၀၀ ေအာက္ထိန္းေလ႔ရွိေပမဲ႔ ၁၁၀ ေလာက္အထိကေတာ႔ လက္ခံေလ႔ရွိပါတယ္။

ေလမျဖတ္ေအာင္ေတာ႔ Aspirin, Clopidogrel, Warfarin, Dabigatran စတဲ႔ ေသြးက်ဲေဆးေတြနဲ႔ ကာကြယ္ရပါတယ္။ Warfarin ေသာက္ရတဲ႔လူနာေတြကေတာ႔ ေသြးမႀကာခဏေဖာက္ရျပီး INR (International Normalised Ratio ) ဆိုုတဲ႔ ေသြးက်ဲႏွဳန္းကိုု ထိန္းရပါတယ္။ ေနာက္ေပၚတဲ႔ Dabigatran လိုုေဆးမ်ိဳးကေတာ႔ အဲဒီလိုု ေသြးမႀကာခဏေဖာက္စရာ မလိုုပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ Dabigatran လိုု ေဆးအသစ္ေတြက ေစ်းေတာ္ေတာ္ႀကီးပါတယ္။

ႏွလံုုးအထူးကုုဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ႔ Atrial Fibrillation လူနာေတြမွာ ေလျဖတ္ဖိုု႔ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ အနည္းအမ်ားကိုု CHAD/CHA2-DS2-VASc2 ဆိုုတဲ႔အမွတ္ေပးစံနစ္ကိုု သံုုးေလ႔ရွိတယ္။ (http://en.wikipedia.org/wiki/CHADS2_score) CHAD/CHA2-DS2-VASc2 ဟာ တြဲေတြ႔တဲ႔ေရာဂါေတြ၊ လူနာရဲ႔အသက္၊ ေယာက်္ားလား၊ မိန္းမလား ဆိုုတာေတြ ေပၚမူတည္ျပီးေတာ႔ အမွတ္ေပးစံနစ္ရဲ ႔ အတိုုေကာက္ပါ။ အမွတ္မ်ားရင္ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္ေျခက မ်ားပါတယ္။

Mitral Stenosis (ေလးဘက္နာေႀကာင္႔ ျဖစ္ေလ႔ရိွတဲ႔ Mitral Valve ႏွလံုုးအဆိုု႔ရွင္က်ဥ္းတဲ႔ေရာဂါ) ေႀကာင္႔ Atrial Fibrillation ရရင္ေတာ႔ Warfarin သိုု႔မဟုုတ္ Dabigatran လိုု ေသြးက်ဲေဆးေတြ ေပးကိုုေပးရပါတယ္။
တျခားအေႀကာင္းေႀကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ Atrial Fibrillation လူနာေတြမွာေတာ႔ ဘယ္ေသြးက်ဲေဆးေသာက္မွာလည္း ဆိုုတာကိုု ဆရာ၀န္ေတြက ေလျဖတ္ဖိုု႔ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ အနညး္အမ်ားကိုု အမွတ္ေပးျပီး ဆံုးျဖတ္ေလ႔ရွိတယ္။ အမွတ္နည္းသူေတြက Aspirin သိုု႔မဟုုတ္ Clopidogrel ေလာက္နဲ႔ရေပမဲ႔ အမွတ္မ်ားသူေတြက Warfarin သိုု႔မဟုုတ္ Dabigatran လိုု ေဆးေတြလိုုတယ္။

ခြဲစိပ္ျပီးကုုသတာ၊ ႏွလံုုးခုုန္စက္ ( Pacemaker) ထည္႔ျပီးကုုရတာေတြ ရွိေပမဲ႔ ရွားပါတယ္။ ႏွလံုုးခုုန္စက္ ( Pacemaker) ကိုုေတာ႔ Tachybrady Syndrome လိုု႔ေခၚတဲ႔ ႏွလံုုးႏွဳန္းေႏွးလိုုက္ျမန္လိုုက္ ေရာဂါမွာ ႏွလံုုးအရမ္းေႏွးတာကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ တပ္ရေလ႔ ရွိပါတယ္။ ႏွလံုုးေသြးေႀကာလႊဲ ခြဲစိပ္မွဳ(CABG (Coronary Artery Bypass Graft )) လုုပ္ဖိုု႔လိုုတဲ႔ လူနာေတြမွာေတာ႔ Maze Operation လိုု႔ေခၚတဲ႔ ႏွလံုုးဘယ္အေပၚဘက္အခန္း (Left Atrium) ကိုု ျဖတ္ထုုတ္တဲ႔ ခြဲစိပ္မွဳကိုု တခ်ိဳ႔ေဆးရံုုေတြမွာ လုုပ္ႀကတာေတြလည္းရွိတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုုးကေတာ႔ Atrial Fibrillation ျဖစ္တယ္ထင္ရင္ နီးစပ္ရာ ဆရာ၀န္ကတစ္ဆင္႔ သက္ဆိုုင္ရာအထူးကုုနဲ႔ ျပသဖိုု႔ပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ကုသရင္ျဖင္႔ ထင္သေလာက္ အရမ္းေႀကာက္စရာေကာင္းလွတဲ႔ ေရာဂါေတာ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား က်န္းမာရႊင္လန္းႀကပါေစ။

Myanmar Heart Foundation ကိုု Like လုုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ေသာ္၎၊ Share လုုပ္ျခင္းျဖင္႔ေသာ္၎ လူအမ်ားကိုု က်န္းမာေရးဗဟုုသုုတ ေ၀ငွေပးႏိုုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏွလံုုးေဖာင္ေဒးရွင္း

ျမ၀တီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား