ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ လွည့္လည္ခိုးယူေနေသာ တရားခံအားေဖၚထုတ္ရမိ

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ(၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၁၄.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသူ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ေပါက္ႀကီး (ဘ)ဦးတင္စိုး၊ ႏြယ္ေခြေက်းရြာအုပ္စု၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအားဖမ္းဆီးရမိၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၃၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀အမႈျဖင့္ ရီမန္ယူစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၆.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္ အတြင္းမွ SAMSUNG GALAXY NOTE II အျဖဴ/ခဲေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးကို ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ခန္႔ကကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ထန္းတပင္လမ္းရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္အတြင္းမွ APPLE တံဆိပ္ပါ Mac Book Air ေငြေရာင္လက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ (၂)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္းအမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၉.၄.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေစတနာသုခလမ္း၊ တိုက္အမွတ္(S/72) အခန္းအမွတ္(ေအ/၂) တိုက္ခန္းအတြင္းမွ DELL အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္ လက္ေတ့ာ
ကြန္ပ်ဴတာ(၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၃/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊၃၀.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေစတနာသုခလမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG DOUS အမ်ိဳးအစားအျပာေရာင္ ဟန္းဆက္ (၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္းအမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၁၁.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားအနက္ေရာင္ဟန္းဆက္(၁)လံုးအား ခိုးယူ ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရက္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသား အေဆာင္အတြင္းမွ ASUSအမ်ိဳးအစားအနီေရာင္လက္ေတာ့ (၁)လံုး၊ (၁)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္းမွ IBPC အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္လက္ေတာ့(၁)လံုးႏွင့္ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရိွ အမ်ိဳးသား အေဆာင္အတြင္းမွပင္ HUAWEI အမ်ိဳးအစားအနက္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားအနက္/လိေမၼာ္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုး၊
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္ အတြင္းမွ SAMSUNG DOUS အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ရက္မမွတ္မိ
ေန႔ကပင္ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္အတြင္းမွ HUAWEI အမ်ိဳးအစားဟန္းဆက္(၁)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္း တစ္ခန္းအတြင္းမွ Lenovoအမ်ိဳးအစားလက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ(၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးအမႈဖြင့္ အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား