အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အႏုပညာရွင္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပံုမ်ား


အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီး မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ လမ္းပန္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ယာယီ အစုိးရ ဖြဲ႕ စည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က အတြင္းဝန္ မ်ား႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ သည္။ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ၊ မိနစ္ ၃ဝ ၌ မသမာ သူတို႔ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းႏွင့္ ဝန္ႀကီး အခ်ဳိ႕ ကြယ္လြန္ခဲ့ ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ား အားလံုး ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔၊ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ဴဗလီ ခန္းမ သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ ထားရွိခဲ့သည္။

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားအား ေဆး႐ံုႏွင့္ ေနအိမ္တို႔မွ ဂ်ဴဗလီ ခန္းမ သို႔ သယ္ယူပံု၊ ဂ်ဴဗလီ ခန္းမတြင္ ထားရွိပံုႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အသင္း အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက လာ ေရာက္ ဂါရဝျပဳၾကပံု၊ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ ႐ုပ္ အေလာင္းမ်ားအား ဓေလ့ ထံုးစံအရ သၿဂႋဳဟ္ရန္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ၾက ပံုတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ အစည္းအ႐ံုးႀကီးက မွတ္ တမ္းတင္ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးၿပီး ယခင္က ၿဗိတိသွ် ဘားမား ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ေအဝမ္း ဖလင္တုိ႔မွ ႐ိုက္ကူးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းတင္ သတင္းကားမ်ားႏွင့္ ဘြဳိင္းေကာ့တာ ႐ုပ္ရွင္ကား တုိ႔မွ ေကာင္းႏုိးရာရာ ျပကြက္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္တည္းျဖတ္ ကာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရး လမ္းစဥ္ ေမာ္ကြန္းတင္ သတင္းကား” အျဖစ္ ႐ိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕လယ္ သြင္႐ံု၊ လမ္းမေတာ္ ကာေဌး႐ံု၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ရန္ကုန္႐ံုႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ေရႊတိုင္သီရိ ႐ံုတုိ႔တြင္ တစ္ၿပဳိင္တည္း ႐ံုတင္ျပသခဲ့သည္။

ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ လြတ္လပ္ေရးလမ္း စဥ္ ေမာ္ကြန္းတင္ သတင္းကားမွာ ကားပိုင္း ၇ ပိုင္း၊ ေပ ၇ဝဝဝ ခန္႔သာ ရိွ၍ ေန႔စဥ္ ၅ ပြဲျပသခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တူရိယာ ပညာရွင္ မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဂီတပညာရွင္မ်ား အား ျပသရာ ႐ုပ္ရွင္႐ံု တိုင္းတြင္ တီးခတ္ သီဆိုရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ သြင္႐ံုတြင္ စႏၵရား စက္ဆန္း ကိုျမ ေမာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ဥၾသ ဘေသာင္၊ ဟသၤာၾကည္၊ မႏုတုိ႔က လည္းေကာင္း၊ ကာေဌး႐ံုတြင္ စႏၵရား ကိုေသာင္း (ဆိုင္းဆရာ ဗိုလ္ေကေသာင္း) အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆိုေတာ္ သထံုဘသိန္း၊ စိန္ပါတီ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္႐ံုတြင္ စႏၵရား ေအဝမ္း ခင္ေမာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ျပည္ဘရွင္၊ ေရႊၿမဳိင္ၾကည္ တို႔ ကလည္းေကာင္း ၊ ေရႊတိုင္သီရိ ႐ံုတြင္ စႏၵရား စစ္ကိုင္း လွေရႊအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ကိုသန္းတင္၊ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္သန္းတင္ တို႔ကလည္းေကာင္း တီးခတ္ သီဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဇာတ္ဝင္ ေနာက္ခံေတးမ်ားကို ရန္ႏုိင္စိန္ (လူထု တိုက္ပြဲ)၊ သဟာယ ဆရာတင္ (မေမ့ ႏုိင္၊ ကမၻာ့စံျပႏွင့္ လြမ္းမေျပတဲ့ စေန)၊ စိန္ေဝလွ်ံ (တစ္ဗိုလ္က် တစ္ ဗိုလ္တက္)၊ တကၠသုိလ္စိုး (ျပည္သူ႔ မ်က္ရည္)၊ ကက္နက္စိန္ (အထြဋ္ အျမတ္ေသြး ငိုခ်င္း) ႏွင့္ ေရႊျပည္ေအး (ျပည္သူ႔ရင္ေသြး) တို႔က ေရးစပ္ သီကံုး ေပးၾကသည္။ ဇာတ္ဝင္ေတး မ်ားကို သီခ်င္းစာရြက္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ၿပီး ေရာင္းရေငြ အားလံုးႏွင့္ ဂီတအႏု ပညာရွင္ မ်ား၏ လုပ္အားခမ်ား အားလံုး စုေပါင္း၍ အာဇာနည္ ဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ အစည္း အ႐ံုးမွ ႐ံုတင္ျပသ ရရွိ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္း တိတိအား အာဇာ နည္ဗိမာန္ေဆာက္လုပ္ေရး ရန္ပံုေငြ သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ အာဇာနည္ ဗိမာန္အတြက္ အသင္း အဖြဲ႕အားလံုး၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရး လမ္းစဥ္ ေမာ္ကြန္းတင္ သတင္းကားကို ျပည္သူ တုိ႔က တစ္ခဲနက္ ဂါရဝျပဳ အားေပးခဲ့ၾက သျဖင့္ ဝင္ေငြ အထူးေကာင္းခဲ့သည္။ ထို ႐ုပ္ရွင္ကား၏ ဝင္ေငြျဖင့္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ားက လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ အသက္ေပး သြားၾကေသာ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား အား အေလးထား ဂါရဝျပဳပံု မွာ ျမင့္ျမတ္ လွပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္အစည္း အ႐ံုးက ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ မ်ားသည္ ဂ်ဴဗလီခန္းမ ရွိ အာဇာ နည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားကို စုေဝး ဂါရဝျပဳစဥ္က ေအာက္ပါ အဓိ႒ာန္ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

“ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပး၍ ေသြးႏွင့္ ရင္းႏွီးသြား ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအမွဴး ရွိသည့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားခင္ဗ်ား.. ဤေန႔၊ ဤရက္၊ ဤ အခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ အစည္းအ႐ံုး ႀကီးမွ ဦးေဆာင္၍ ႐ုပ္ရွင္ျပဇာတ္ နယ္တစ္ခြင္ရွိ လူအေပါင္း တုိ႔က ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားထံ တညီ တၫြတ္တည္း လာေရာက္၍ ေလးစားစြာ ဦးၫြတ္ အ႐ိုအေသ ျပဳၾကပါကုန္၏။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ခ်မွတ္ ေပးအပ္သြားခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ အတုိင္း မဆုတ္ မဆိုင္း၊ မေသြမဖည္ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ခ်ီတက္ လုိက္နာၾကမည္ သာမက ျပည္သူလူထု အားလည္း ႐ုပ္ရွင္ ျပဇာတ္ ေလာက မွတစ္ ဆင့္ လြတ္လပ္ေရး တံခါးပြင့္ သည္ အထိ တတ္အားသမွ် လမ္းၫႊန္ျပ၊ အင္အား တက္ၾကြ၊ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြေစျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ ျပဇာတ္ ပညာကို အၿမဲမျပတ္ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး လမ္းစဥ္ကို ျမားဦးတည္ ရည္မွန္း၍ အဖ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး ႏွင့္ တကြ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး လြတ္လပ္သည္ အထိ မေရွာင္မတိမ္း၊ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ ကဲ့သုိ႔ မားမားမတ္ မတ္ ေတာင့္ တင္းစြာ ရပ္လ်က္ က်ဳိးႏြံ႐ုိေသစြာ လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လာေရာက္ ၍ သစၥာ အဓိ႒ာန္ ျပဳၾကပါသည္” ဟူ၏။

က်ဆံုး သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂ဝရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ဂ်ဴဗလီ ခန္းမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သယ္ယူ ဂါရဝျပဳခဲ့ သည္။ ဦးရာဇတ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ ကိုေထြးတုိ႔၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားအား မဟာေမဒင္ ဘာသာ ဓေလ့ထံုးစံ အရ ဇူလိုင္လ ၂ဝရက္၊ ညေန၄နာရီ၊မိနစ္ ၃ဝ အခ်ိန္တြင္ တာေမြ၊ ကင္းဘဲလမ္း မဟာေမ ဒင္ သခ်ဳႋင္း၌ ျမႇဳပ္ႏွံ သၿဂႋဳဟ္ ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ အာဇာနည္ ဗိမာန္ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ အမႈ ေဆာင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ သည္။

အႏုပညာရွင္ မ်ားကလည္း အာဇာနည္ ဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရန္ပံု ေငြအတြက္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ကာ အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ အာဇာနည္ ႀကီးမ်ားအား ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ က်ဆံုးသြားၾကေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ စ်ာပန အခမ္း အနားကို က်င္းပၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီေျမာက္ ဘက္မုခ္ရွိ အာဇာနည္ ဗိမာန္၌ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၾကသည္။ အႏုပညာ ကိုခ်စ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေလးစား ခ်စ္ခင္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳပံုမ်ား ကားေတြး မိတိုင္း ၾကည္ႏူး မိပါေတာ့သည္။

ဧပရယ္မိုးဆက္ - Popular Journal

စာကိုး- ေကးျမဴး ေရး (ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈ ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ား)


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား