က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ့ျပမ်ား သန္႕ရွင္း လွပမႈႏွင့္ ကြမ္းယာ အႏၱရာယ္


ကြမ္းယာသည္ လူသားတုိ႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန စားသုံးရမည့္ အစားအစာမ်ား ထဲတြင္ မပါဝင္သလုိ သေရစာအျဖစ္ အဆာေျပ စားရေသာ အရာလည္း မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြား လာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။

ကြမ္းယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္မွ မအုိဇာႏွင့္ ကြမ္းတစ္ယာ ေရတစ္မႈတ္ ဇာတ္လမ္း၊ ပုဂံေခတ္ သီဟသူမင္းႏွင့္ အမတ္ႀကီး ရာဇသႀကၤန္တုိ႔၏ ရန္ၿငိဳးဇာတ္လမ္းႏွင့္ ရခုိင္ဘုရင္ မင္းထီး၏ လက္ညိႇဳးျဖတ္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိ႔က ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ကြမ္းယာ စားခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

    ထုိ႔ျပင္ ေရွးေခတ္ စာဆုိေတာ္ လူဦးမင္း၏ ''တံတားဦးက ကြမ္းႏုဝါ၊ ငျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီး ေတာင္ငူနဲ႔ ကုိင္းထုံး ျဖဴျပည္ရွား၊ သာဝါးလုိ႔ေထြး''ဟူေသာ စာခ်ဳိးႏွင့္ ဖုိးသူေတာ္ ဦးမင္း၏ ''ကြမ္းရြက္ကယ္ ညႇာေၾကြ၊ ေရစိမ္တဲ့ေဆး၊ သန္းေခါက္လႈိင္လႈိင္နဲ႔ ခ်ိန္လုိက္မယ္ ထုံးျဖဴေျခာက္ကယ္၊ အာေပါက္မွေထြး''ဟူေသာ စာခ်ဳိးတုိ႔ကလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ကြမ္းယာစားေသာ အေလ့အထ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ဆုိသည္ကုိ သက္ေသျပေန ပါသည္။

ကြမ္းယာစားျခင္း အေလ့အထကုိ အေနာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ မေတြ႕ရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္သာ ေတြ႕ရပါသည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အဆုိအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကြမ္းယာ စားသုံးမႈ ႏႈန္းထား အျမင့္မားဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါ မိမိတို႔ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ကြမ္းယာစားျခင္းကုိ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ားပါ မက်န္ ေနရာေဒသ  အႏွံ႔အျပားတြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕၊ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ယာဥ္ေမာင္း သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ား၊ ကာယ လုပ္သားႀကီးမ်ား ပါမက်န္ အသက္အရြယ္ မေရြး၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မေရြးတုိ႔တြင္ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါ သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္မ်ား ကြမ္းယာ စားၾကျခင္းမွာ လူငယ္ သဘာဝ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေကာင္းမႈျဖင့္ အရက္ကေလး ဘာေလး ေသာက္မိၿပီးေနာက္ အိမ္ အျပန္တြင္ လူႀကီးမ်ား ဆူပူခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ အရက္နံ႔ ေပ်ာက္ေစရန္ ကြမ္းယာဝါးၿပီး မွ ျပန္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံေပါင္း မ်ားစြာျဖစ္ လာေသာအခါ အဆုိပါ လူငယ္မ်ားသည္ အရက္လည္းစြဲ၊ ကြမ္းလည္းစြဲသည့္ အျဖစ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားတတ္ၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိ ေနရပါသည္။ ကြမ္းယာထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ထုံးမ်ားေၾကာင့္ သြားအေပၚယံလႊာမ်ား ေၾကြျခင္း၊ ပါးျခင္း၊ သြားဖုံးမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး  သြားမ်ားႏွင့္  ပါးစပ္အလွကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ ထုံးေပါက္ျခင္းမွ အစျပဳကာ ခံတြင္း ကင္ဆာအထိ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးျပြန္၊ ဆီးအိမ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာက္တည္ေသာ ေရာဂါလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ေဆးရြက္ႀကီး ပါေသာ ကြမ္းယာကုိ ဝါး၍ ကြမ္းဖတ္မ်ားကို ပါးေစာင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ငုံထားျခင္း၊ ၿမဳံ႕ေနၿပီး စားျခင္းမ်ားသည္ ခံတြင္း အေျမႇးပါးမ်ား၏ ဇီဝျဖစ္စဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ထူလာျခင္း၊ ၾကမ္းလာျခင္း၊ အျဖဴကြက္၊ အနီကြက္၊ မီးခုိးေရာင္ အကြက္မ်ား ေပၚလာျခင္း စသည့္ ခံတြင္းအႀကိဳ ကင္ဆာအနာမ်ား (Precancerous Lesions)  ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အလြန္ပင္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမား ပါသည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ား ယူဆ ေျပာဆုိေနၾကသလုိ ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ သြားမ်ားကုိ ခုိင္မာေစသည္ ဆုိသည္မွာ လုံးဝမမွန္ ပါ။ ပါးစပ္ထဲ၌ ကြမ္းဝါးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သြားမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ ႀကိတ္ဝါးေနရသျဖင့္ သြားမ်ား၏ ႀကံ့ခုိင္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္သည္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ ေနရသျဖင့္ အနားမရပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကြမ္းစား သူ အမ်ားစုသည္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရင့္ ၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္က ''ကေလးမ်ား ကြမ္းယာစားလွ်င္ လွ်ာထူတတ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏုိင္၍ ကြမ္းယာ မစားၾကႏွင့္''ဟု လူႀကီးမ်ားမွ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားခဲ့ရဖူးပါသည္။

ကြမ္းယာ စားျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းကိုသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ကြမ္းယာစားၿပီး မဆင္မျခင္ ေထြးေသာ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပကုိလည္း မ်ားစြာ ထိခုိက္ ေစပါသည္။

ယခုအခါ၌ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ၿပီး သာယာ လွပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီး အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ကြမ္းေသြးမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ေထြးေနျခင္းမ်ားက ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အလွအပကို ထိခိုက္ ေစပါသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္လည္း စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အလွကုိ ပ်က္စီးေမွးမွိန္ ေစသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တုိ႔တြင္ ကြမ္းယာ မေရာင္းရဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ေပၚတြင္  ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား နည္းသည္ဆုိ႐ုံ နည္းသြား ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးသူမ်ား ပုိမုိ တုိးပြားလာေနၿပီး လမ္းမ်ားတြင္ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား၊ ကားေပၚမွ လမ္းမေပၚသို႔ ကြမ္းေသြးေထြး ခ် ေနျခင္းမ်ားက ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔၊ ေနရာအႏွ႔ံ ေတြ႕ေနရဆဲပါ။

ထုိစဥ္အခါက ကြမ္းယာ မေရာင္းရဟု သတ္မွတ္ ထားသျဖင့္ ကြမ္းယာဗန္းမ်ား လြယ္ၿပီး လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ေသာ္လည္း အသင့္ ယာထားေသာ ကြမ္းယာမ်ားကုိ ပလတ္စတစ္အိတ္ အတြင္းထည့္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးသူ ဦးေရ သိသိသာသာ တုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ကြမ္းယာဆုိင္ မရွိသည့္ လမ္းဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္။ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားက လက္ညိႇဳးထုိး မလြဲ ေပါမ်ား လာေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကားမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ေနရာမ်ား အလား အခ်ိန္ျပည့္ ေနရာယူ ထားၾကသည္ကုိလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ရာ ေတြ႕ျမင္ ေနရပါသည္။

ထုိ႔အတူ ႐ုံးမ်ားတြင္လည္း  ''ကြမ္းမစားရ'' ''ကြမ္းေသြးမေထြးရ'' ဟူေသာ စာတန္းမ်ား ေရးထားၾကေသာ္လည္း ႐ုံးမ်ားအတြင္း ကြမ္းစား သူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သလုိ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား ကလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားၾကေသးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ႐ုံးမ်ားတြင္ ''ကြမ္းစား၍ မဝင္ရ''ဟု ေရးသားထား သည္ကုိပင္ ေတြ႕ရဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စားသူေတြကေတာ့ စားေနၾကဆဲပါ။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းစားသည္ကုိ မည္သုိ႔မွ် မေဝဖန္လုိေသာ္လည္း ကြမ္းေသြးမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ေထြးေနၾကျခင္းမ်ားကိုေတာ့   ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ စည္းကမ္း ရွိသင့္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားရွိ အလွအပ မြမ္းမံ ျခယ္သထားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ နံရံမ်ား၊ နက္ေျပာင္ ေခ်ာမြတ္ေန ေသာ ကတၱရာ လမ္းမမ်ား၊ ျဖဴစင္ ညီညာေနေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ လူျမင္ကြင္း ေနရာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေထြးထားေသာ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ စည္းကမ္းလုိက္ နာမႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ပညာေပးမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ ေနေသးသည္ ဟုလည္း ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ အခါ၌ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ တုိးတက္လာသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပုိမုိလာေရာက္ လ်က္ရွိေနပါသည္။ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္လည္း ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထုိအခါ  လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား အေဆာက္အအုံ နံရံမ်ား စသည္တုိ႔ အေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေထြးထားၾကေသာ ကြမ္းေသြးကြက္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေတြ႕ျမင္ သြားပါက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ အေပၚ အထင္ေသး သြားေစႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ကြမ္းယာ စားသူမ်ား သိသာေစရန္ အတြက္ ''သင္၏ ကြမ္းေသြးေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ အလွအပကုိ မပ်က္စီးပါေစႏွင့္''၊ ''သင္၏ ကြမ္းေသြးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခုိက္ ပါေစႏွင့္''ဟူေသာ ပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေရးသား စုိက္ထူကာ ႏႈိးေဆာ္ ပညာေပး သင့္ပါသည္။

မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြမ္းယာစားျခင္းမွ ေပးေသာ အႏၲရာယ္မ်ား အေၾကာင္း က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီး လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္၍ မလုိက္နာပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈ မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဆုိပါက ျပည္သူလူထု အတြင္း က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အသိတရားမ်ား ရရွိလာၿပီး စည္းကမ္းလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္လာကာ ကြမ္းစားသူ ဦးေရ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း သြားႏုိင္ပါသည္။ ကြမ္းစားသူ ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြမ္းစားသူဦးေရ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ ကြမ္းစားျခင္းမွ ေပးေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ျဖစ္သလုိ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေသြး ျပႆနာမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ၿမိဳ႕ရြာ အလွအပ ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၌ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚေနရေသာ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ ေနရမႈမ်ားသည္လည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။   ။

ျမ၀တီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား