တုပ္ေကြး H1N1 အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္မွ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ လတ္တေလာ ျပင္းထန္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness)ျဖင့္ လူနာ ၆၈ ဦးရွိသည့္အနက္ Seasonal Infl uenza
A (H1N1)pdm 2009-Positive စုစုေပါင္းလူနာ ၃၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား
၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၌ ွSeasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive ျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသူမ်ား
အနက္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာအသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး
သည္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္
၂၅ ရက္နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ သဃၤန္းကြၽန္း စံျပ
ေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ယင္းေန႔
တြင္ပင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္၂၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တက္ေရာက္
ကုသမႈခံယူေနေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း
ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၅ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္အထိခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၌ တုပ္ေကြးေရာဂါသံသယရွိသူ၃၀၀ ခန္႔အနက္ ၁၀ ဦးတြင္
Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009 -Positive ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး Seasonal Influenza A (H1N1)pdm 2009 ျဖင့္ေသဆုံးသူမရိွေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မွစတင္၍ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး
ခုတင္-၅၅၀ ကေလးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကင္း)၊ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၊အေထြ
ေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုသစ္ႀကီး (ရန္ကုန္)၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ အင္းစိန္အေထြေထြ
ေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ျပင္ပပုဂၢလိကေဆး႐ံုတုိ႔မွ လတ္တေလာျပင္းထန္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) ျဖင့္ လူနာ ၃၉ ဦးအား ေဆးကုသမႈေပးခ့ဲရာ
၎တို႔အနက္ ၁၉ ဦးတြင္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive ေတြ႕ရွိခ့ဲၿပီး ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္အထိ ေျခာက္ဦး
ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၌ လတ္တေလာျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေရာဂါ
(Severe Acute Respiratory Illness) ျဖင့္ လူနာတစ္ဦးအား
ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ရာ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009- Positive ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Myanmar CDC facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားရွိေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏိႈးေဆာ္
ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊တုပ္ေကြးဆန္ေသာေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔
ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တုပ္ေကြး H1N1 အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ။

H1N1 ေရာဂါဟာ လူတြင္သာ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ၿပီး ၾကက္၊ငွက္၊ ၀က္တို႔မွလာေသာ ေရာဂါပိုးမဟုတ္ပါ။ မိုးရာသီနဲ႔ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူးေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ
တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ H1N1 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ၂၃၂ ဦးထိရွိခဲ့ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါ [Seasonal Infl uenza A (H1N1)pdm2009]
အပါအ၀င္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဟာ တစ္ကမၻာလံုးလူဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလ်က္
ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ေသဆံုးမႈရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တုပ္ေကြး H1N1 ဗိုင္းရပ္ပိုးကူးစက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ား။

◾ခရီးပန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခံႏုိင္ရည္အားက်ဆင္းေနသူမ်ား။

◾အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ား။

◾ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား။

◾ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား။

◾လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္သြားလာေနၾကရသူမ်ား။

တုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား။

◾ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။

◾ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း။

◾ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း။

◾ဖ်ားနာျခင္း(အဖ်ား 37.8.C ႏွင့္အထက္)၊ကိုယ္လက္မ်ားနာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏံုးေခြျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား
နာက်င္ျခင္း၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေအးစက္ျခင္း။

◾သတိလစ္ျခင္း။

တုပ္ေကြး H1N1 မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္နည္း။

◾တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဟာ အဓိကအေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ဆပ္ျပာနဲ႔ေရတို႔ျဖင့္လက္ကို အနည္းဆံုးစကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။

◾ ေရာဂါကူးစက္လြယ္ေသာေနရာမ်ားမွာကုန္တိုက္မ်ား၏ စက္ေလွကားအတက္အဆင္းလက္တန္းမ်ား၊ တံခါးအဖြင့္
အပိတ္နဲ႔ ေသာ့ခေလာက္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားလက္ကိုင္တန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပင္ပမွျပန္လာ
တိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။

◾ ေလထဲမွတစ္ဆင့္ လူအခ်င္းခ်င္းကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာေဒသမ်ား သြားလာျခင္းကိုေရွာင္ပါ။

◾ ႏွာေခါင္းစည္း Mask ကို လံုၿခံဳစြာတပ္ဆင္ပါ။

◾ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရာမွာ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပါးစပ္တို႔ကို လက္နဲ႔အုပ္ၿပီးျပဳပါ
သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္ပ၀ါ၊ တစ္႐ွဴးတို႔ျဖင့္အကာအကြယ္ျပဳပါ။

◾တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူနဲ႔ နီးကပ္စြာေနထိုင္ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။

◾ကုိယ္ခံအားက်ဆင္းခ်ိန္ အစားမွန္မွန္စားပါ၊ မွန္မွန္အိပ္ပါ။

◾စိတ္ဖိစီးမႈေရွာင္ပါ။

◾အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက မွန္ကန္တဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူပါ။ လံုေလာက္စြာအနားယူျခင္း၊
အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားပါက ေရပတ္တိုက္ျခင္းျပဳပါ။

◾တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာျပၿပီး ပံုမွန္ေဆးကုသၾကည့္၍ ႏွစ္ရက္နဲ႔အထက္မသက္သာေသးပါက သို႔မဟုတ္ မိမိ
ကိုယ္ကို H1N1 ျဖစ္ေနေၾကာင္းသံသယရွိပါက ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ဆံုး
ျပပါ။

တုပ္ေကြး H1N1 မွကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစားအစာမ်ား။

◾ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္က H1N1 ဗိုင္းရပ္ကိုႏိုင္ပါတယ္။ ရွားေစာင္း
လက္ပပ္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။

◾ဗီတာမင္စီၾကြယ္၀ေသာ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားပါ။

◾ ေဂၚဖီထုပ္စားပါ။

◾ပင္စိမ္းရြက္စားပါ။

◾ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရေႏြးစိမ္၍ေသာက္ပါ။

◾ ၾကက္သြန္နီ သို႔မဟုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔ကိုပ်ားရည္နဲ႔စားပါ။

◾ အိပ္ရာ၀င္ခါနီးမွာ ႏြားႏို႔ေႏြးေႏြးကိုနႏြင္းမႈန္႔ျဖင့္ေသာက္ပါ။

မွတ္ခ်က္

ယေန႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ႐ုိး႐ုိးႏွာေခါင္းစည္း Mask ဟာလူအုံေနတဲ့ေနရာမွာ တပ္ဆင္ထားျခင္း
က အဆင္ေျပကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္းတကယ့္ H1N1 ဗိုင္းရပ္ပုိးရွိသူလူနာႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနခ်ိန္မွာ ၎ Mask က
လုံေလာက္တဲ့ အကြာအကြယ္မေပးႏုိင္ပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိ Mask မ်ား၏ေလ၀င္ေလေပါက္ဟာက်ယ္ေနၿပီး ရာသီ
တုပ္ေကြး H1N1 ဗိုင္းရပ္က ေသးလြန္းတာေၾကာင့္ မိမိထံသုိ႔ ေရာဂါပုိး၀င္မလာေအာင္၎Mask မ်ားကစိတ္မခ်ရပါ။ N95
ဟုေခၚေသာ Mask အမ်ဳိးအစားကသာလွ်င္ေသးငယ္ေသာဗုိင္းရပ္ပုိးေတြ ၀င္၍မရေအာင္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ။

ေပါက္ေပါက္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား