ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္


ပံုမွန္ဆံပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ပါတယ္  ။ ဆံပင္ကို အညစ္အေၾကးေတြမွ ပင္စင္ၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သြားေစဖို႔ အတြက္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ပံုမွန္ေခါင္းေလွ်ာ္ ေပးရပါတယ္ ။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆံပင္သားအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အေျခအေနေတြ မတူညီတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသင့္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ အမ်ိဳးအစားေတြလည္း မတူၾကပါဘူး ။

ေတြ႕ကရာေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို ဝယ္သံုးၿပီး ေခါင္းေလွ်ာ္တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ သင့္ေတာ္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို အသံုးျပဳေပးရင္ သင့္ဆံပင္ရဲ႕ က်န္းမာလွပမႈကို ပထမတန္းစား အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္မွာပါ ။

အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို သံုးပါ
ဘယ္လုိေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးအတူတူပဲလို႔ မထင္ပါနဲ႔ ။ အရည္အေသြးညံ့တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေတြဟာ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးတဲ့အခါ သင့္ဆံပင္ေတြကို ၾကမ္းတမ္း ေျခာက္ေသြ႕ သြားေစ႐ံုသာမက ဆံပင္ေပၚမွာလည္း ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ အႂကြင္းအက်န္ေတြ က်န္ရိွေနတတ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို ရွာေဖြဖို႔လိုပါတယ္။ ပါးၿပီးေပ်ာ့တဲ့ ဆံပင္ေတြ အတြက္ ပ႐ိုတင္းႂကြယ္ဝတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို သံုးပါ သင့္ဆံပင္ဟာ ပါးၿပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ဆံပင္သားမ်ိဳးဆိုရင္ သင့္ဆံပင္ကို အားျဖည့္ေပးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္ ။

ပ႐ုိတင္းႂကြယ္ဝတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ (Protein Enriched Shampoo)ဟာ သင့္ဆံပင္ကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္ၿပိး ထိခုိက္ႏိုင္ေျခနည္းေစပါတယ္။ ပါးၿပီးေပ်ာ့တဲ့ ဆံပင္ေတြဟာ ဆံပင္ကိုအံုထူေစတဲ့ Volumising Shampoo ကိုသံုးရင္လည္း အက်ိဳးရိွပါတယ္ ။

ေကာက္တဲ့ဆံပင္ ဒါမွမဟုတ္ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ဆံပင္အတြက္ အစိုဓာတ္ျဖည့္ေပးတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို သံုးပါ။

သင့္ဆံပင္က ေျခာက္ေသြ႕ရင္ ဆံပင္ကို အစိုဓာတ္ျဖည့္ေပးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ (Moisturising Shampoo) ကိုသံုးပါ။ ေကာက္တဲ့ဆံပင္ေတြဟာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕တတ္ၿပီး Moisturising Shampoo သံုးရင္ ပိုၾကည့္ေကာင္းေစပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ဆံပင္နဲ႔ ေကာက္တဲ့ ဆံပင္ေတြကို ေန႔စဥ္ေခါင္းေလွ်ာ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ တစ္ပတ္မွာ တစ္ႀကိမ္ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ Moisturising Shampoo နဲ႔ ေလွ်ာ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဆံပင္ေရစိုေနစဥ္ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ ...
ဆံပင္ဟာ ေရစိုေနတဲ့အခါ ပိုၿပီးထိခုိက္လြယ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ ၿပီးေနာက္ ေရစိုေနစဥ္မွာ အထူးဂ႐ုစိုက္ကိုင္တြယ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ဆံပင္ဟာ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး ေနာက္မွာ ႐ႈပ္ေထြးလိမ္ၿငိေနတတ္ရင္ ေပ်ာ့ေဆး (Conditioner) ထည့္ၿပီး ေရျပန္မေဆးခင္ ဆံပင္ကို ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ညင္ညင္သာသာ ရွင္းဖို႔အတြက္ အသြားက်ဲတဲ့ ဘီးကုိသံုးပါ။

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေရစို ဆံပင္ကို မၿဖီးပါနဲ႔။ ဘီးကို ေခါင္းမွာ စိုက္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ျပန္ဆြဲ ႏႈတ္တာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီႏွစ္မ်ိဳးစလံုးက ဆံပင္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္(Dryer)သံုးမယ္ဆိုရင္ အပူခ်ိန္ နိမ့္နိမ့္မွာ ထားၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေလမႈတ္တာက ဆံပင္ကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခကို နည္းေစပါတယ္။

ေရကူးၿပီးရင္ သန္႔စင္ေပးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို သံုးပါ ကလိုရင္းနဲ႔ ထိေတြ႕မႈဟာ သင့္ဆံပင္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကလိုရင္းခတ္ထားတဲ့ ေရကူးကန္မွာ ေရကူးရသင္ အထူးသျဖင့္ သင္ဟာ ပံုမွန္ ေရကူးေလ့ရွိသူဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို သံုးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ EDTA ပါဝင္ၿပီး သန္႔စင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ (Clariflying Shampoo) ကို သံုးပါ။

EDTA ဟာ ဆံပင္မွာ ကပ္ေနမယ့္ ကလိုရင္းေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကလိုရင္းေၾကာင့္ ဆံပင္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနဲ႔ ေကာ့ပါးဆာလ္ဖိုက္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဆံပင္ကို တျဖည္းျဖည္း အစိမ္းေရာင္ သန္းေစႏိုင္မႈေတြကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ေရကူးကန္ထဲကို မဆင္းခင္ သန္႔စင္တဲ့ ႐ိုး႐ိုးေရနဲ႔ ဆံပင္ကို ေရစိုေအာင္ လုပ္ပါ။ ဒါဟာ သင္ေရကူးေနစဥ္ ဆံပင္က စုပ္ယူမယ့္ ကလိုရင္း ပမာဏကို နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား