ယေန႔ လူငယ္ႏွင့္ အရက္အႏၲရာယ္


ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အရက္၏ ေက်းကြၽန္ဘဝသို႔ က်ေရာက္ေန သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာမက ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားတြင္ပါ အရက္ေသာက္သူဦးေရ တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ လူတန္းစားမေရြး ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဘီယာအရက္မ်ားအျပင္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ဝယ္ယူ
 ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္အရက္မ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္။ ဥပမာ စကားတစ္ခြန္းကဲ့သို႔ 'လြယ္လွ်င္ သူၾကြယ္ေတာင္ သူခိုးျဖစ္ႏိုင္တယ္'ဆိုသကဲ့သို႔ ေနရာတိုင္း အရက္ရႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားအားအရက္စဲြေစၿပီးအရက္၏ ေက်းကြၽန္ဘဝသို႔ ေရာက္သြားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တစ္ကမၻာလံုး၏ အရက္ေသာက္သံုးမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာ႔လူဦးေရ သန္းႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္သည္ အရက္ကို စဲြစဲြျမဲျမဲေသာက္သံုးေန ၾကၿပီး သန္း ၈ဝ နီးပါးမွာ အရက္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ခံစားေနၾကရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၃ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိရာ ယင္းအေရအတြက္သည္ AIDS ၊ တီဘီႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူငယ္မ်ားအၾကား အရက္ႏွင့္ ယမကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာက္သံုးလာေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ထိုးေဖာက္စဲြေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ အရက္ေသာက္သံုးသူမ်ား၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အရည္အေသြးမမီသည့္ အရက္မ်ားကိုေသာက္ သံုးေနေၾကာင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏႈန္း တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာၿပီး ထိုအထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ေသာက္သံုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

'အရက္သမားအမွားတစ္ေထာင္'ဆိုသကဲ့သို႔အမွား၊အမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ အမွားမ်ားကို ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ မိတတ္ၾကသည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္မညီဘဲ ငါးပါးသီလ ကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သလုိ မျပဳအပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မိတတ္ၾကသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္ အရက္ေသာက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေၾကာင္း မႈခင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈလွ်င္ သိႏိုင္ ပါသည္။

အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း တခ်ဳိ႕ သိထားၾကသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္ ထားသည္ကို စာေရးသူလည္း အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္႐ႈ မိမွ သိခဲ့ရသည္။ အရက္သည္ လူတို႔ႏွင့္ မအပ္စပ္သည့္အရာဟုပင္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။ အရက္ကို အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးကာ ေနာက္ဆံုး လူျဖစ္႐ႈံးသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ကာ ဘဝဆံုးသြားသူမ်ားလည္း လူမႈဝန္းက်င္ တြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အရက္ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္သည့္ အသည္းေရာင္ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္း ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာ ေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီးအသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ စိတ္က်န္းမာေရးျဖစ္သည့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ စိတ္ၾကြ၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အရက္ဝယ္ ခုိင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ မေသာက္သံုးမိေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အရက္ကို အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးမိၿပီး အရက္စဲြ ေရာဂါျဖစ္ေနပါကနီးစပ္ရာေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းႏွင့္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္
 ေဆာလ်င္စြာျပသ၍စနစ္တက်ကုသမႈခံယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏႈိးေဆာ္သတိေပးထားသည္။ မိမိတို႔ ယခုလက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ တိုေတာင္းလွသည့္ လူ႕ဘဝတြင္ မိမိ၏ဘဝကို အၫြန္႔တံုးေစၿပီး လူမႈတာဝန္မေက်ပြန္သကဲ့သို႔ မိသားစုအက်ဳိး၊ ဝန္းက်င္ေလာကသား မ်ား၏ ပရဟိတအက်ဳိးမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ကာ ေသမင္း၏ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမႈကို ငံ့လင့္ ေနၾကသူမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ။ ရခဲလွသည့္ လူဘဝတြင္ မိမိတို႔ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ဘဝကို တန္ဖိုးထားကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့သည့္ မိသားစုဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္အျပင္ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္မ်ဳိးစံုအႏၲရာယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးက ဂ႐ုျပဳသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အားမ်ားျဖစ္သည့္ လူငယ္ေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ကို အရက္ႏြံအတြင္း မနစ္မြန္းေစရန္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အားလံုးဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာ ထိန္းသိမ္းရင္း က်န္းမာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းကို ဖန္တီးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနဇာဇာထြန္း(ေၾကးမံု)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား