ညဘက္ အေပါ့ မၾကာခဏ သြားရလို႔ အိပ္ေရး ပ်က္ေန ပါသလား


မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္ ဘီဘီစီ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ''ညဘက္အေပါ့ မၾကာခဏ သြားျခင္းသည္ အစားအစာ တြင္ ဆားပါဝင္မႈမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း'' ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသီမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

ပံုမွန္ဇီဝျဖစ္စဥ္အရ ေရေသာက္မ်ားလွ်င္ ဆီးမ်ားမ်ား သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညအိပ္ခါနီး ေရေသာက္မႈ မ်ားပါက အိပ္ေရးပ်က္ေလာက္ေအာင္ ဆီးသြားမ်ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥအတြက္ စိတ္ပူ ပန္မႈမ်ားေနသည္ဆိုပါက ဆီးမၾကာခဏ သြားခ်င္စိတ္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲ နီးသည့္အခါ ေန႔ေရာညပါ ဆီးခဏခဏသြားၿပီး စာေမးပြဲေျဖၿပီးသည့္ အခါ အားလံုးပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

ဘီယာကဲ့သို႔ေသာ ယမကာကို ညဘက္ေသာက္လွ်င္ ဆီးအမ်ားႀကီး ညဘက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးေဆးကို ညေနဘက္တြင္ ေသာက္မည္ဆိုပါက ညဘက္ ဆီးမၾကာခဏသြားၿပီး အိပ္ေရးပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ေဝဒနာ ရွင္မ်ားတြင္ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္မ်ားေနပါက ယင္းသၾကားဓာတ္သည္ ဆီးထဲသို႔ပါသြားသည္။ သၾကားဓာတ္ သည္ေရကိုဆြဲယူတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝရွိသျဖင့္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္မ်ားလွ်င္ ဆီးပမာဏမ်ားမ်ားသြားေလ့ ရွိသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ပိုးဝင္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ပိုးရွိလွ်င္ လည္း ဆီးပူျခင္း၊ က်ဥ္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ခဏခဏ ဆီးသြားလိုစိတ္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလာ သည့္ ေယာက္်ားမ်ားတြင္ ပေရာစတိတ္ေခၚ ဆီးက်ိတ္ႀကီးလာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအသက္ရလာၿပီး ဆီးခဏ ခဏသြားလွ်င္ ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ျပသသင့္သည္။

ဂ်ပန္သုေတသီမ်ားက အစားအစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဆားဓာတ္ႏွင့္ ဆီးသြားျခင္း ဆက္ႏႊယ္ပံုကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ၎ တို႔၏ သုေတသနတြင္ ပါဝင္သူ ၃ဝဝ ကို ဆားဓာတ္ေလွ်ာ့၍ စားေစသည့္အခါ ဆီးသြားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းသုေတသီမ်ားက ဆားမ်ားမ်ားစားေစၿပီး ဆီးမ်ားမ်ားသြားျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းကို သံုးလၾကာေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ၎တို႔ကို ဆားနည္းနည္းပဲစားေစၿပီး ဆီးသြားျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းကို ေလ့လာခဲ့ သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ဆားေလးေလးစားသည့္ အခ်ိန္က ညဘက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ထ၍ ဆီးသြားရသူမ်ားသည္ ဆားေပါ့ ေပါ့စားသည့္အခါ တစ္ႀကိမ္သာ ဆီးထသြားရေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဆီးအႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ ညဘက္တြင္သာမက ေန႔ဘက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ပါ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ညဘက္အိပ္ေရးဝသျဖင့္ ေန႔ဘက္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ပိုမိုလန္းဆန္းတက္ၾကြေၾကာင္း ဝန္ခံၾက သည္။ ဤသတင္း၏ အဆိုအရ ညဘက္ဆီးထသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ရွိေသာ လူဦး ေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ညဘက္ဆီးထသြားရေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္လူႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ညလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဆီးထသြားရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ညဘက္ ဆီးထသြားသည့္အႀကိမ္ အေရအတြက္မ်ားေလ အိပ္ေရး ပ်က္ေလျဖစ္ပါသည္။ ညအိပ္ေရးပ်က္ၿပီဆိုလွ်င္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ ႏုံးခ်ည့္ျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ သည္။
ဤသို႔ အသက္အရြယ္ႀကီးလာလွ်င္ ညဘက္ဆီးပိုသြားသည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ေဟာ္မုန္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလာဟု စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆီးက်ိတ္သည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား လိုက္၍ႀကီးလာပါသည္။ ႀကီးလာေသာ ဆီးက်ိတ္က ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းကို ဖိသျဖင့္ ဆီးသြားရသည့္အႀကိမ္ ပိုမ်ား လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ညဘက္ဆီးသြားသည့္ အႀကိမ္ပို မ်ားလာျခင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ ဆားပမာဏ မည္မွ်သံုးစြဲ သင့္ပါသလဲ။ ဤဘီဘီစီသတင္း ေဆာင္းပါးအရ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ဆားပမာဏ ေျခာက္ဂရမ္ထက္ပို၍ မစားသံုးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားပါသည္။ ယင္းပမာဏ သည္ ဆိုဒီယမ္ ၂ ဒသမ ၄ ဂရမ္ႏွင့္ညီမွ်ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။
တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အရြယ္တြင္ ဆားေန႔စဥ္စားသံုးမႈ ႏွစ္ဂရမ္ထက္ မပိုသင့္ပါ။ ၇ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားတြင္ ငါးဂရမ္ထက္မပိုသင့္ပါ။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီဆိုလွ်င္ လူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေျခာက္ဂရမ္အထိ တိုး၍စားႏိုင္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မည္သည့္ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆားပါဝင္မႈမ်ား သနည္း။ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ေကြကာ စီရီရယ္မ်ားသည္ အရသာအားျဖင့္ မငန္ေသာ္လည္း ဆားပါဝင္မႈမ်ားပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေခါက္ဆြဲ၊ နံျပား၊ အီၾကာေကြး၊ ပလာ တာစသည္တို႔တြင္ ဆိုဒါပါသျဖင့္ ဆားပါဝင္မႈ မ်ားပါသည္။ အေနာက္တိုင္း အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ဝက္ဆားနယ္ ေျခာက္၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ ဒိန္ခဲ၊ အာလူးေၾကာ္၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ အခ်ဥ္ရည္မ်ားတြင္လည္း ဆားပါဝင္မႈမ်ားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို ့ေန႔စဥ္ နံနက္စာအျဖစ္ အားလံုးႀကိဳက္သည့္ မုန္႔ဟင္း ခါး၏ ဆားပါဝင္မႈပမာဏ ဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲ။ ေခါက္ဆြဲကဲ့သို႔မုန္႔ဖတ္မွာေတာ့ ဆိုဒါမပါဝင္ပါ။

သို႔ပါေသာ္လည္း မုန္႔ဟင္းခါးဟင္းရည္မွာပါေသာ အခ်ဳိမႈန္႔၊ အသားမႈန္႔၊ ငံျပာရည္တို႔သည္ ဆားပမာဏမ်ားတာေတြ ခ်ည္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္မုန္႔တီလည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴမွာ လူတိုင္းႀကိဳက္ေသာ ပဲထမင္း၊ ေထာပတ္ ထမင္း၊ ဒံေပါက္၊ ၾကက္ဆီထ မင္း၊ နတ္သုဒၶါဆိုရင္ေရာ ဆားပါဝင္မႈမ်ားသလား။ သူတို႔ေတြကိုခ်က္သည့္ အခါမွာထည့္ သည့္ အခ်ဳိမႈန္႔၊ အသားမႈန္႔၊ ဒပ္ခ်ီမႈန္႔တို႔သည္လည္း ဆားပမာဏမ်ားပါသည္။

ညဘက္တြင္ တစ္ခါတေလ ထြက္စားၾကသည့္ အကင္၊ ေဟာ့ေပါ့၊ ေၾကးအိုး၊ ဒင္ဆမ္းေတြဆိုလွ်င္လည္း အခ်ဳိမႈန္႔၊ အသားမႈန္႔ပါဝင္မႈမ်ားပါသည္။ ျမန္မာ႐ိုးရာ အစားအစာျဖစ္သည့္ လက္ဖက္သုပ္၊ ဂ်င္းသုပ္တုိ႔မွာလည္း အခ်ဳိမႈန္႔ေတြ ပါဝင္မည္ဆိုပါက ဆားပမာဏ မ်ားသြားႏိုင္သည္။ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္သားခ်ဥ္၊ ပုစြန္ခ်ဥ္၊ ငါးေလးခ်ဥ္၊ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ မုန္ ညင္းခ်ဥ္၊ ဆီတို႔ဟူး၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ငံျပာရည္တို႔မွာလည္း ဆားဓာတ္မ်ားသည္။
မုန္႔ပ်ားသလက္၊ ေရမုန္႔၊ မုန္႔လင္မယား၊ ဆီထမင္းတို႔သည္ ျမန္မာ႐ိုးရာ အစားအစာ ျဖစ္လင့္ကစား အခ်ဳိမႈန္႔ ထည့္ လိုက္မည္ဆိုပါက ဆားပါဝင္မႈ မ်ားသြားပါမည္။ အစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူမသံုးစြဲမီ ထုပ္ပိုး ပစၥည္းတြင္ ဆားပါဝင္မႈ ပ မာဏကို သတိျပဳသင့္သည္။ ( ဥပမာ ဘီစကြတ္၊ အခ်ဳိရည္၊ အသင့္စား ပစၥည္းမ်ား)ဤသတင္းအရ ၁ဝဝ ဂရမ္ပစၥည္း တြင္ ဆား ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ္ပါဝင္ပါက ဆားပါဝင္မႈ မ်ားသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ သတိျပဳဆိုေသာ အနီေရာင္ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္သင့္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ညဘက္အိပ္ေရးဝဝအိပ္ၿပီး က်န္းမာလန္းဆန္းေစရန္ ဆားဓာတ္ႏွင့္ ဆားပါဝင္မႈမ်ားေသာ အစား အစာမ်ားကို ေလွ်ာ့စားၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ျဖဴျပာ
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား