အသီးအရြက္ မ်ားမ်ား ႀကိဳးစား စားၾကပါစို႔


ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေန႔စဥ္ စားသံုးသည့္ အစားအစာတြင္ အသီးအရြက္ အေတာ္အသင့္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ၄ဝဝ ဂရမ္ခန္႔ဟု နားလည္ထားပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အင္ပီးရီးယယ္ ေကာလိပ္မွ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေန႔စဥ္ စားသံုးေနသည့္ အသီးအရြက္ကို ၈ဝဝ ဂရမ္ထိ တိုး၍စားလွ်င္ ပိုေကာင္းေၾကာင္း သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက အတည္ျပဳ လိုက္ပါသည္။

ယင္းသုေတသီတို႔၏ ယူဆခ်က္မွာ တစ္ႀကိမ္စားလွ်င္ အသီးအရြက္ ၈ဝ ဂရမ္ ပါဝင္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အသီးအရြက္ ၈ဝဝ ဂရမ္စားသံုးလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤသို႔ စားသံုးျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရွစ္သန္းခန္႔ေသာ လူမ်ား သက္တမ္းမေစ့မီ ေသဆံုးျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသုေတသီတုိ႔သည္ လူေပါင္း ႏွစ္သန္းပါဝင္ေသာ သုေတသန ၉၅ ခုကို စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး သုေတသနေပါင္းခ်ဳပ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ အေျဖထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဤသုေတသန ေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါသည္ ငါးေသာင္း၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားရသည့္ ေဝဒနာရွင္ ငါးေသာင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ရွစ္ေသာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါသည္ တစ္သိန္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေသဆံုးသြားသူ တစ္သိန္းကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဤသုေတသနတြင္ အသီးအရြက္ လံုးဝမစားသူမ်ားအုပ္စု၊ အသီးအရြက္ တစ္ေန႔လွ်င္၂ဝဝ ဂရမ္ စားသည့္အုပ္စုႏွင့္ အသီးအရြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ဝဝ ဂရမ္စားသည့္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုႀကီးသံုးစု ခြဲကာေလ့လာခဲ့ပါသည္။

အသီးအရြက္တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ဝဝ ဂရမ္ စားသံုးသည့္ သူမ်ားသည္ လံုးဝ မစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က် ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းကို ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္တမ္းမေစ့မီ ေသဆံုး ေစႏုိင္ျခင္းကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း ေန႔စဥ္အသီးအရြက္ စားသံုးမႈကို ၈ဝဝ ဂရမ္အထိ တိုးလိုက္ေသာအခါ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထပ္မံ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္တမ္း မေစ့မီ ေသဆံုး ေစႏုိင္ျခင္းကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းေစသည္အထိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ သက္တမ္းမေစ့မီ ေသဆံုးေစႏုိင္ျခင္းကို ကာကြယ္ ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အသီးအရြက္မ်ားမွာ လိေမၼာ္သီး၊ သံပရာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး စေသာ ခ်ဥ္ေသာ အရသာရွိသည့္ အသီးမ်ား၊ ပန္းသီးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆလတ္ရြက္၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္ညင္းရြက္၊ မုန္လာရြက္ စသည့္ အစိမ္းေရာင္ရွိသည့္ အရြက္မ်ားႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ၊ ပန္းစိမ္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္ အသီးအရြက္မ်ားမွာ ဆလတ္ရြက္၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္ညင္းရြက္၊ မုန္လာရြက္ စသည့္ အစိမ္းေရာင္ရွိသည့္ အရြက္မ်ား၊ အဝါေရာင္ရွိသည့္ င႐ုတ္ပြႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ၊ ပန္းစိမ္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အသီးအရြက္မ်ားသည္ကြၽႏု္ပ္တို ့၏ ေသြးအတြင္းရွိ ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ေသြးေၾကာမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ေစၿပီး ေသြးတိုးျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ထ႔ိုျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေသြးေၾကာမ်ား၏ သန္စြမ္းေကာင္းမြန္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုလည္း တက္ေစပါသည္။ အသီးအရြက္မ်ားတြင္ ဓာတ္မတိုးပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ဆဲလ္မ်ား၏ ဒီအင္န္ေအ ပ်က္စီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္းကို ဟန္႔တားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အသီးအရြက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းသတၱိမ်ားရွိသျဖင့္ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ မ်ားမ်ား စားသံုး သင့္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္သာ စားသံုးသင့္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုး ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး အသက္ရွည္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသီးအရြက္ကို ေန႔စဥ္ ၈ဝဝ ဂရမ္ခန္႔စားသံုးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

သက္ရွည္ က်န္းမာေနထိုင္ဖို႔ အသီးအရြက္ မ်ားမ်ား စားၾကပါစို႔။ ။

(Ref: News Medical Life Sciences, Feb. 23, 2017)

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ျဖဴျပာ
ျမဝတီ
https://www.facebook.com/pg/mwdwebportal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား