ႏွလံုးနဲ႔ကင္ဆာ ေရာဂါ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ပါ


ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ၁၂ မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေသဆံုးသူ ၃၄၆ဝဝဝ နီးပါးအနက္ ၄၈ဒသမ၅ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာ ၁၂ မ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေသဆံုးသည္ဆိုသည္ကို ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္အရသိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း လံုးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ် ရန္ စုေပါင္းအားထုတ္ေနလင့္ကစား ေဆးလိပ္အေၾကာင္းရင္းခံေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္မွာ ႀကီးမား မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တျခားဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ မ်ားအပါအဝင္ကင္ဆာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကိုဆက္လက္
 ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ျပဳေနျခင္းမ်ား ရပ္စဲသြားေရးဦးတည္ခ်က္ထားျခင္းအပါ အဝင္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ပို၍ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းလိုအပ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ ၂၃ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာ မွ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၌ ၁၈ဒသမ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သုေတသီ မ်ားကဆုိသည္။

အဆုတ္ကင္ဆာ၊ အဆုတ္ေလျပြန္ ကင္ဆာႏွင့္ ေလျပြန္ကင္ဆာေရာဂါတို႔ ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံအိုးကင္ဆာျဖစ္ရာ တြင္လည္း ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေဖာ္ျပသည္။

ေလာကမွာ အေၾကာင္းရွိလို႔အက်ဳိး ရွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္ေဟာၾကားထားတာရွိပါတယ္။ ျပန္ၿပီးရွင္းျပရလွ်င္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ပါဠိလိုက ပဋိစၥသမုပၸာဒ္လို႔ေခၚၿပီး အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Cane and Effect လို႔ဆိုပါတယ္။

ဆိုလိုတာက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

တစ္ခါက စားေသာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္ဟုေျပာၿပီး ႐ုတ္ တရက္လဲက်သြားသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ဖူး ပါသည္။ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း (Heart Attack)ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူမွာ ေဆးလိပ္အလြန္ေသာက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ ေသာက္လိုက္တဲ့အခါတိုင္း လူ႕ခႏၶာကိုယ္ မွာရွိတဲ့ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းသြားသည္။ ေသြးေၾကာအႀကီးအေသး၊အခက္အလက္ အမ်ားအထိ ဆြဲဆန္႕လိုက္လွ်င္ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕ရွိတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ မယံုႏုိင္စရာ။ ေဆးလိပ္ထဲမွာပါတဲ့ က်ပ္ခိုးေၾကာင့္ ထို ေသြးေၾကာကေလးေတြ က်ဥ္းသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ေသာက္လိုက္တိုင္း ေသြးေၾကာမ်ားက်ဥ္းသြားသည္မွာ ေလး နာရီအထိ အခ်ိန္ၾကာသည္ဟုဆိုသျဖင့္ အကယ္၍သာ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္လွ်င္ မေသာက္ဘဲေနလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ေဆးလိပ္ ျဖတ္ၿပီး ေလးနာရီၾကာလွ်င္ က်ဥ္းေနေသာ ေသြးေၾကာေလးမ်ား ျပန္က်ယ္လာမည္။ ေသြးစီးဆင္းအား၊ ေသြးေလွ်ာက္အားျပန္
 ေကာင္းလာမယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေဆးခ်ဳိးမွာပါတဲ့(နီကိုတင္း)ဓာတ္ ေၾကာင့္ အလြယ္တကူျမင္သာေအာင္ ေျပာရလွ်င္ က်ပ္ခိုးေၾကာင့္က်ဥ္းသြားတဲ့ ေသြးေၾကာမႀကီးမ်ားမွာ ျပန္၍က်ယ္ျပန္႕ ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း အခက္အလက္ အစြန္အဖ်ားရွိ ေသြးေၾကာေလးမ်ားမွာ ျပန္ၿပီးက်ယ္ျပန္႕ရန္မလြယ္ကူပါ။ အခ်ဳိ႕ အစြန္အဖ်ားရွိ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား ဥပမာ ေျခသန္းသို႕သြားေသာ ေသြးေၾကာ ငယ္ေလးမွာပိတ္သြားၿပီး မသိမသာကိုက္ လာရာမွ သတိျပဳမိေသာအခါတြင္ ေျခ ေခ်ာင္းေလးမ်ားမည္းေနသျဖင့္ ေဆး႐ံု တက္၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၿပီး ေျခေခ်ာင္း ကေလးမ်ားျဖတ္လိုက္ရတဲ့ဘဝေရာက္ သူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ေဆးလိပ္ အေသာက္မ်ား၍ ေျခသန္းကေလး တစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ရသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ဖူး ပါတယ္။ေျခသန္းသည္ေျခေထာက္တစ္ခု လံုးႏွင့္စာလွ်င္ ဘာမွအသံုးမဝင္ဟု ထင္ စရာရွိေသာ္လည္း မရွိေသာအခါ၊ ျပတ္ သြားေသာအခါအလြန္ၾကည့္ရဆိုးပါတယ္။ ထို႕ထက္ပို၍ဆိုးသည္မွာ ထိုေျခေခ်ာင္း ကေလးျဖတ္ရသူမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားေဆးလိပ္ေသာက္သည္ မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းတြင္ အလြန္ ေသာက္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္က်၍ အလွအပ စတိုင္လုပ္ေသာက္ရာမွ စြဲသြားျခင္းျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ေသြးေၾကာ က်ဥ္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ပို၍ က်ဥ္းၿပီးပိတ္လြယ္ပါတယ္။ သူတို႕၏ ေသြးေၾကာမ်ားမွာ ပို၍ေသးသြယ္ၿပီး ႏုနယ္ေသာေၾကာင့္ က်ဥ္းလြယ္ပိတ္ လြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ အစြန္အဖ်ားေသြး ေၾကာငယ္ေလးမ်ားက်ဥ္းရာတြင္ ဒုကၡ အေပးဆံုးမွာ ႏွလံုးေသြးပတ္ေၾကာမ်ား က်ဥ္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ေသသည့္ အခ်ိန္အထိ အနားမရသူမွာ ႏွလံုးပင္ျဖစ္ ပါတယ္။ အျမဲတမ္း စည္းခ်က္ဝါးခ်က္ မွန္မွန္ ခုန္ေနရပါတယ္။ လူကအနားယူ ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ္လည္း သူ႕ႏွလံုးက အနားမရ၊ ခုန္ေနျမဲပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုး နားရခ်ိန္မွာ သူ႕ခုန္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၾကား တစ္စကၠန္႕၏ ၁ဝ ပံုတစ္ပံုခန္႕ အခ်ိန္ကေလးသာရွိ သည္ဟုဆိုသည္။ ႏွလံုးခုန္ျခင္း လံုးဝရပ္သြားခ်ိန္မွာ လူေသ ခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။

လူ႕ခႏၡာကိုယ္တစ္ခုလံုးအတြက္အသက္ ရွင္ႏိုင္ေရးလံုေလာက္ေအာင္ ေသြးပို႔ေပး ဖို႔မွာ ႏွလံုး၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးမွ ညႇစ္ထုတ္လိုက္ေသာ ေသြးလက္တစ္ခုပ္ စာခန္႔သည္ ဖိအားညႇစ္အားေၾကာင့္ တစ္ ကုိယ္လံုးရွိမိုင္ ၂ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ ေသြး ေၾကာႀကီးငယ္မ်ားမွ အခက္အလက္ အစြန္အဖ်ားအထိေရာက္သြားသည္။ လူ႕ခႏၡာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိဆဲလ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အသက္ရွင္ႏိုင္ေရးဓာတ္စာ မွာ'ေအာက္ဆီဂ်င္'ပင္ျဖစ္သည္။ ထို ေသြးရဲရဲတို႔ရွိ ေသြးနီဥမ်ားသည္ လူ႕ခႏၡာ ကုိယ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာေအာက္ ဆီဂ်င္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ ဟုေသြးေဗဒပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကသည္။ထိုေအာက္ဆီဂ်င္ကို သယ္ေဆာင္ပို႔ေပး သူမွာ ႏွလံုးမွညႇစ္ထုတ္လိုက္ေသာေသြး ပင္ျဖစ္သည္။ ေသြးမေရာက္ေသာေနရာ မ်ားမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ၿပီး ကလာပ္ စည္း(Cell) မ်ားေသၿပီးေနာက္ပုပ္သြား တတ္ေလသည္။
ေျခေခ်ာင္းကေလးသို႔ ေသြးမေရာက္ ေသာအခါ ပုပ္သြားၿပီးျဖတ္လိုက္ရသည္ ကို ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးမေရာက္ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ေသသြား၊ ပုပ္သြားၿပီး အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေသာအစိတ္အပိုင္း အျခမ္းကို ေလျဖတ္သြားသည္ဟုေခၚ သည္။ ၄င္းအစိတ္အပိုင္းကိုအျပင္မွ မျမင္ရေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္၏ညာဘက္ အျခမ္းေသြးမေရာက္၍ ပုပ္သြားေသာ အခါတြင္လည္း လူ၏ဘယ္ဘက္အျခမ္း မလႈပ္ႏိုင္ေလျဖစ္သြားရသည္။

ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ေသြးမည္းပိတ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာေပါက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးေထာက္ပံ့မႈမရ ေသာ
အခါတြင္ အထူးသျဖင့္စကားေျပာ ဆိုမႈအစိတ္အပိုင္းကို ထိခိုက္သျဖင့္ ညာ ျခမ္းေလျဖတ္သူမ်ားမွာ စကားမပီျခင္း၊ အခ်ိဳ႕လံုးဝစကားမေျပာႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္။

အဓိကေသြးေထာက္ပံ့သူမွာႏွလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွလံုးကိုယ္တိုင္ကလည္း ေသြးေထာက္ပံ့မႈရမွအသက္ရွင္ႏိုင္မည္။
 ႏွလံုးပံုကိုၾကည့္လွ်င္လူႀကီးလက္သီးဆုပ္ ပမာဏခန္႔ရွိၿပီး ထိုႏွလံုးအျပင္တြင္ သစ္ျမစ္မ်ားယွက္ႏႊယ္သကဲ့သို႔ ရစ္ပတ္ ေနေသာ ႏွလံုးပတ္ေသြးေၾကာမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွလံုးပတ္ ေသြးေၾကာမ်ားကပင္ႏွလံုးကိုေသြးေထာက္ ပံ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားတြင္ တိုက္ ႐ိုက္ထိခိုက္မႈအခံရဆံုးမွာ အဆုတ္ျဖစ္ သည္။ အဆုတ္ၿပီးလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။အဆုတ္မွေအာက္ဆီဂ်င္႐ွဴ သည့္ ေလအိတ္အတြင္းသို႔ ေဆးလိပ္မီး ခိုးမ်ားဝင္လာသည့္အခါ ေအာက္ဆီဂ်င္ အျပည့္အဝမရ၊ေဆးခ်ိဳး၊ကတၱရာမ်ားက အဆုတ္ေလအိတ္မ်ားတြင္ကပ္ၿငိက်န္ခဲ့ သည္။ေဆးခ်ိဳးေၾကာင့္အဆုတ္မွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးသို႔ပို႔ေသာ ေသြးေၾကာမွာပါ က်ဥ္း ေျမာင္းလာသည္။

ႏွလံုးကိုပတ္ေနေသာေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာအခါ ႏွလံုး၏ေသြး ငတ္ေနေသာ ေဝဒနာကိုစူးေအာင့္ျခင္း ျဖင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စကား ေျပာေနရင္း၊အစာစားေနရင္း ဘယ္ဘက္ ရင္ထဲမွ စူးခနဲထိုးသြားသည္ဟုေျပာၾက သည္။ ႏွလံုးေသြးငတ္ေနေၾကာင္း သတိ ေပးခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ႏွလံုးမွ အခ်က္ျပေနလွ်င္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ျဖစ္လွ်င္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔အခ်က္ျပေန ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး က စာေရးသူကို သတိေပးဖူးပါသည္။ ''ခင္ဗ်ား ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ ေျခေလး ေခ်ာင္းေတြ၊ အဆီခဲေတြ ဘယ္လုိပဲမစား ဘူးေရွာင္တယ္ေျပာေျပာ ေဆးလိပ္မျဖတ္ လို႔ကေတာ့ ဘာမွမထူးျခားဘူး။ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္းၿပီး တစ္ေန႔ဒုကၡေရာက္ မွာပဲ''ဟုေျပာဖူးပါသည္။ မွန္ပါသည္။ စာေရးသူကုိယ္တိုင္ႏွလံုးေအာင့္လာသျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာဓာတ္မွန္ ႀကီး (Angiogram) ႐ိုက္ၾကည့္သည့္ အခါ ႏွလံုးပတ္ေသြးေၾကာႀကီးတစ္ေနရာ တြင္ ၄ဝမွ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဥ္းေနသည္ ကို ဓာတ္မွန္ပံုႏွင့္တကြေတြ႕ရပါသည္။ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က်ဥ္းလွ်င္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာေထာက္ကိရိယာ(ွအနာ) ထည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္က် ေငြမွာသိန္းဆယ္ဂဏန္းမ်ားစြာ ကုန္က် ပါလိမ့္မည္။

ႏွလံုးေအာင့္ေရာဂါရေနသူသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူျဖစ္ပါက အျမန္ ဆံုးခ်ရမည့္ေဆးခ်က္မွာ 'ေဆးလိပ္ျဖတ္ ျခင္း'ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးေအာင့္ေရာဂါ ေသာက္ေဆးမ်ား၊ အေရးေပၚပံုေဆးမ်ား မည္မွ်ပင္စြမ္းေနပါေစ ေဆးလိပ္မျဖတ္ လွ်င္ မသက္သာႏိုင္ပါ။ အဓိကအက်ဆံုး အခ်က္ကိုအရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ပါ။ စိတ္ ျပတ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ႏိုင္ငံႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔သာမက ေဆး လိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးကိုပါ ႀကိဳးစားေနၾက သည္ဟုသိရပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ သူ၏ မႈတ္ထုတ္လိုက္ေသာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ေလထဲမွာလြင့္လာၿပီး တစ္ဆင့္ခံ႐ွဴ႐ႈိက္ မိသူကိုပါ ႏွလံုးေရာဂါေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါမ်ားရလာေစႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ေသာက္သူမ်ားမွာ လြန္ကဲလွ်င္ ေဆးခ်ဳိး၊ ကတၱရာမ်ားေၾကာင့္ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္သူမ်ားစြာရွိလာပါသည္။

လူတစ္ေယာက္မွာ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခု၊ အဆုတ္ႏွစ္ခုပါေသာ္လည္း ႏွလံုး မွာ တစ္ခုတည္းေသာအသက္ေသြးဆက္ ကိရိယာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိရိယာ အတြက္ ေသြးေထာက္ပံ့မႈေပးေနေသာ ေသြးေၾကာငယ္ကေလးမ်ားမက်ဥ္းေစရန္ အတြက္ အဆီခဲ၊ အဆီဆိုးမ်ားေရွာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားလည္းလိုအပ္သည္။ ထို႔ထက္ပုိ၍လိုအပ္သည္မွာ''ေဆးလိပ္ မေသာက္ဖို႔ႏွင့္ ေဆးလိပ္ခိုးအေငြ႕မ်ားကို ေရွာင္ရွားဖို႔ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း''တင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

တစ္ေန႔က ပုဂၢလိကသတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ 'အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးသူမ်ားအနက္ တစ္ဝက္နီးပါးမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္'ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္လိုက္ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအနက္ တစ္ဝက္နီးပါးသည္ ကင္ဆာေရာဂါ
တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ေသဆံုးသည္ဟု အေမရိကန္၏ေလ့လာမႈတစ္ခုက ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထက္ေအာင္(ဥပေဒ)
The Union Daily
http://uniondaily.net/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား