လူကိုအျမဲတမ္းေမာပန္းေနေစသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးမ်ား

လူတစ္ေယာက္မွာ အဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနအထိုင္ မွားယြင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုမၾကာခဏ ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈအမ်ားစုဟာ အဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္အမ်ားစုက ယူဆထားတတ္ၾကၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမယ္လို႔ထင္တဲ့ အားေဆးႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းက မိမိအေနျဖင့္ အေနထိုင္မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားခံစားေနရသူျဖစ္ပါက ရည္ရွည္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျပဳမၾကာခဏခံစားရျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ားက်ဆံုးေစ ရံုသာမက၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ားကိုလည္း က်ဆင္းေစၿပီး တိုးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ၊ စဥ္စား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ မ်ား က်ဆင္းၿပီး စိတ္ဖိအားမ်ားကိုပါျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တာေၾကာင့္ အေသးမႊားက်န္းမာေရးျပသနာအျဖစ္ မွတ္ယူ ထားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိမိတို႔ထင္မွတ္မထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားက မိမိကို အျမဲတမ္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာေၾကာင့္ မည္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ရွားရမယ္ ဆိုတာ ကို NewsWAtch ဂ်ာနယ္ပရိတ္သတ္မ်ားသိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ကင္းေဝး သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾက မွာပါ ။

က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး သြက္လက္ထက္ျမက္သည့္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အေနထိုင္ အစားေသာက္ ၂ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ သတိမျပဳမိႏိုင္ေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို မၾကာခဏခံစားရေစသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးမ်ားကို ယခုတစ္ပါတ္ NewsWatch ဂ်ာနယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးႏွင္ အလွအပ က႑ကေနေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း

ယေန႔ေခတ္မွာ အသက္ရြယ္၊ က်ား မ မေရြး အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဆိုသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးကို အမွတ္ မထင္ ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းေရာဂါကို ခံစားေနရသူ အမ်ားစုဟာ ၎တို႔အေနျဖင့္ သတိျပဳမိျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းအရ လူအမ်ားစုဟာ အင္တာနက္၊ တီဗီ တို႔ရဲ႕ေက်းကြ်န္အျဖစ္ သတိမျပဳမိေအာင္ ပင္ေရာက္ရွိလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာပါ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဆိုသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုး ကိုေရွာင္ ရွားသင့္ပါတယ္ ။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕စည္းမ်ားရဲ႕ စာတမ္းျပဳစုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ ၿပီး လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္မွာ အနည္းဆံုး ၇ နာရီခန္႔ အိပ္စက္ သင့္တယ္လို႔ထုတ္ျပန္ထားၾကပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွာေၾကာင့္၍ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္း

လူအမ်ားစုဟာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားခံစားရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားျခင္းဆိုတဲ့ အေလ့က်င့္ဆိုးကိုျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူကိုအားအင္ေတြျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အေလ့က်င့္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ တကၠသိုလ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ေလ့လာမႈအရ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဟာ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ အျခားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူ တစ္ဦးႏွင့္ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ပင္ပန္းမႈဒါဏ္ကို ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သက္ေသျပထား ပါတယ္ ။ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ ၏ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ား ကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အဟာရဓါတ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္၏ တစ္သွ်ဴးမ်ားထံသုိ႔ ပိုမို ထိေရာက္ စြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ေရလံုေလာက္စြာ မေသာက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုဟာ မိမိတို႔သြားေရာက္ရတဲ့ခရီးဟာ အလြန္ေဝးကြာလြန္းၿပီး လိုင္းကားမ်ားတိုးစီးရျခင္းအစရွိတဲ့ အခက္ အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေသာက္ေရဘူးကိုသယ္ေဆာင္ၾကရန္ ဝန္ေလးလ်က္ရွိၿပီး လူတစ္ေယာက္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေသာက္ေရပမာဏကိုေသာက္သံုးဖုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္မႈ (Dehydrated) ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းတို႔ဟာ တိုက္ရိုက္ နီးပါးဆက္သြယ္မႈ ရွိတာေၾကာင့္ ေရကို လံုေလာက္စြာ မေသာက္သည့္ အက်င့္ဆိုးကိုဖယ္ေဖ်ာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း (Dehydrated) ျဖစ္ျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသြး၏ထုတည္ကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ႏွလံုးမွ ခႏၶာ ကိုယ္ အတြင္းေသြးလွည့္ပတ္ဖုိ႔ရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုေလ်ာ့ေစတာေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

သံဓါတ္လံုေလာက္စြာ မစားျခင္း

လူတစ္ေယာက္မွာ သံဓါတ္ေလ်ာ့က်လာၿပီဆိုုရင္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ ကတိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ မိမိတို႔စားေသာက္ေနတဲ့ အစားေသာက္ေတြထဲမွာ သံဓါတ္ပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္းကို ဂရုမစိုက္သည့္ အေလ့က်င့္ဆိုး ကို ေရွာင္ရွား ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ တကၠဆက္ က်န္းမာေရး ဌာနမွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဂ့ါဆန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သံဓါတ္နည္းပါးမႈဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တစ္သွ်ဴးေတြဆီသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးျခင္း ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ၿပီး လူကို ပင္ပန္းေစပါတယ္ ဟုသိရသည္။ သံဓါတ္ၾကြယ္၀ဖုိ႔ရန္အတြက အဆီ နည္းေသာ အမဲသား ၊ ေျမပဲ၊ တို႔ဟူး၊ ဥမ်ားႏွင့္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိ အရြက္မ်ားကို ဗိုက္တာမင္စီဓါတ္ ႀကြယ္ဝေသာ အစားစာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္စားေသာက္ဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။

မနက္စာ မစားျခင္း

မနက္စာ မစားျခင္းဆိုသည့္ အက်င့္ဆိုးဟာလည္း ယေန႔ေခတ္ လူအမ်ားစုမွာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိတဲ့ လူကိုပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈဒါကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အက်င့္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ညဘက္မွာစားေသာက္ခဲ့တဲ့အစားေသာက္မ်ားဟာ လူတစ္ေယာက္အိပ္စက္ေနခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းေသြားသား လွည့္ပတ္ဖုိ႔ႏွင့္ ေအာက္ဆီေတြျဖန္႔ေဝဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနက္ဘက္အိပ္ယာမွ ႏိုးထခ်ိန္မွာ ခႏၶာကုိယ္အတြက္လိုအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္မ်ား ကိုေပးအပ္ႏိုင္ဖုုိ႔ ရန္အတြက္ မနက္စာႏွင့္ျဖည့္တင္းေပးရပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ မနက္စာကို စားေသာက္ရန္ အတြက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေန႔လံုး ေလးလံထံုထိုင္းျခင္း ကိုခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ မနက္စာအျဖစ္ စားေသာက္ေသာအစားစာမ်ားတြင္လည္း အမွ်င္ဓါတ္၊ အသားဓါတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ေကာင္း မြန္ေသာ အဆီမ်ားကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္ ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေလ့က်င့္ဆိုးမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းအားျဖင့္ NewsWatch ဂ်ာနယ္ပရိတ္သတ္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး သြက္လက္ထက္ျမက္သူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးလ်က္ ....

ေအာင္ဟိန္းခုိင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal?fref=nf

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား