သတိျပဳစရာ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ


အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါဆိုတာ

ဦးေႏွာက္ဇရာအႀကိဳ (ေခၚ) အရြယ္မတိုင္မီ သတိေမ့တဲ့ ေရာဂါအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ၎ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက မွဉာဏ္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ အျပဳအမူေတြကို ေမ့ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အယ္လ္ဇိုင္း မားေရာဂါကို အသက္ႀကီးသူေတြမွာသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အသက္ႀကီးလာေလ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေလလို႔ သိထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္မွာ ယခုေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္မမွန္ေတာ့ေပ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ယေန႔ ကမၻာမွာ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ ငယ္ရြယ္သူေတြမွာလည္း ျဖစ္ပြားလာတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ပြားလွ်င္ ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္ေတြနည္းလာၿပီး မၾကာခဏ သတိေမ့ေလ်ာ့တာေတြ၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ ပိုင္းျခားေဝဖန္ႏိုင္စြမ္းအား က်ဆင္းသြားတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။

ေရာဂါပိုဆိုးလာခ်ိန္မွာ ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ံႈးမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္ အသစ္မ်ားကိုပင္ မွတ္သားႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ အဆံုးသတ္မွာ မွတ္ဉာဏ္လံုးဝ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ ပါတယ္။

႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါနဲ႔ သူငယ္ျပန္ျခင္းတို႔ မွားယြင္းတတ္ပါတယ္။

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါဘာေၾကာင့္ျဖစ္

(၁) ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီယယ္ၿမိဳ႕မွ ဆရာဝန္မ်ားရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈတစ္ရပ္အရ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ အဆီပိုမ်ား စုပံုေနျခင္းဟာ အယ္လ္ဇိုင္းမား အေမ့လြန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ပိုမိုျမင့္တက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ အတြင္း အဆီမ်ားစုပံုေနျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္အတြင္း ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေနတဲ့ Stem Cell မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎ Stem Cell မ်ားက မွတ္ဉာဏ္၊ သင္ယူမႈနဲ႔ ဦးေႏွာက္ဆင့္ကဲ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ က႑မွ ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၂) ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းေျပာင္း၍ အလုပ္ဆင္းရသူမ်ားနဲ႔ မၾကာခဏ ခရီးသြားရသူေတြမွာ အိပ္ခ်ိန္မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ကိုပ်က္စီးေစၿပီး အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ဗီတာမင္အလြိဳက္ (ေခၚ) အသားဓာတ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

(၃) ဒါ့အျပင္ အခ်ိန္မွန္ စားေသာက္ေနထုိင္မႈ ပံုစံ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါက မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းႏိုင္ၿပီး စိတ္ေဖာက္ျပန္ တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

(၄) ၾကြက္မ်ားကို ညဘက္အေမွာင္လႊမ္းခ်ိန္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾကြက္မ်ားဟာ ပ်င္းရိေလးလံလာၿပီး အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ အဓိကဓာတ္တိုး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဂလူတာသီယြန္ပမာဏ ေလ်ာ့ပါးသြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၅) အကယ္၍ မိသားစုထဲမွာ ထိုေရာဂါျဖစ္ဖူးတဲ့ ရာဇဝင္ရွိပါက မိမိမွာလည္း အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆမတန္ပိုမ်ားေလပါပဲ။ အခ်စ္ေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျခင္း၊ အလုပ္ထဲမွာ အထက္လူႀကီး သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြနဲ႔ အဆင္မေျပျခင္း၊ မိမိခံႏိုင္ရည္ စြမ္းအားထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ အထီးက်န္စိတ္အားငယ္လာၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ရက္လတာရွည္ အိပ္ေရးပ်က္၊ အိပ္ေရးမဝျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္ခင္ ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးနည္း

ထိုေရာဂါစြဲကပ္ေနတာကို ေစာစီးစြာသိရပါက ထိေရာက္တဲ့ကုထံုး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသထားရင္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္တဲ့အခါ အထက္ ပါေရာဂါလကၡဏာေတြ ႀကံဳေတြ႕လာပါက သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ေစာစီးစြာေဆးကုသမႈ ခံယူထားသင့္ပါတယ္။ ထိုေရာဂါစမ္းသပ္ရာမွာ စိတ္အေျခအေနကို စစ္ေဆးသည့္နည္း၊ အဆင့္ျမင့္ ဓာတ္မွန္နည္းပညာေတြသံုး၍ စစ္ေဆးနည္း၊ လူနာရဲ႕ဗီဇကို စစ္ေဆးသည့္နည္း၊ Biomarks (ေခၚ) ေသြးထဲရွိ ဇီဝ႐ုပ္ၾကြင္းကို စစ္ေဆးနည္း၊ Cellular Stress Response (ေခၚ) ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ကလာပ္စည္းေတြရဲ႕ဖိႏွိပ္ခံရမႈ အေျခအေနကို ခန္႔မွန္းစစ္ေဆးနည္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေရာဂါရွိေနမႈ အေျခအေနကို စစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာမ်ားနဲ႔ ေနထိုင္ျပဳမူပံုမ်ားက အရြယ္မတိုင္မီ ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါျဖစ္မလာေအာင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

(၁) အနီေရာင္ပန္းသီးခြံမွာ ပါရွိတဲ့ ဖေလဗိုႏြိဳက္ဓာတ္မ်ားက အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါအျပင္ ပါကင္န္ဆဲန္ (ေခၚ) အေၾကာအားနည္း၍ ေျခတုန္လက္တုန္ေရာဂါ တို႔ကိုပါ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနီေရာင္ ပန္းသီးကို စားတဲ့အခါ အခြံပါစားေပးပါ။ (ဒါ့အျပင Cornell Universityတြင္ ၾကြက္မ်ားကို ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ စမ္းသပ္တိုက္ေကြၽးခဲ့ၾကရာပန္းသီးထဲရွိ Quercetin ဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္ထဲရွိဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ရည္ က်ဆင္းလာျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသျဖင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ) အႀကိဳဇရာေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေထာက္ခံထားပါတယ္။)

(၂) တ႐ုတ္ဆီးသီးက အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိေစပါတယ္။

(၃) အယ္လ္ဇိုင္းမားျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔၊ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားမွ ကင္းေဝးေစဖို႔ အတြက္ ေဖာလစ္အက္စစ္ (ေခၚ) ဗီတာမင္ B9 ကမရွိမျဖစ္ပါ။ သေဘၤာ၊ လိေမၼာ္၊ ဂရိတ္ဖ႐ု၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ေထာပတ္သီး စတဲ့သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းႏုနယ္၊ မုန္ညင္းစိမ္း၊

မုန္လာရြက္၊ ကၫြတ္၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ပဲေတာင့္ရွည္၊ ဗိုလ္စားပဲသီး၊ ႐ံုးပတီသီး စတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ေနၾကာေစ့၊ ေျမေထာက္ပဲ၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ေစ့၊ ဗာဒံေစ့ စတဲ့အခြံမာသီး အေစ့အဆန္မ်ား၊ ပန္းေဂၚဖီ၊ ေျပာင္းဖူး၊ မုန္လာဥနီ၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ ဘနနအ မသသအ ေခၚ သၾကားမုန္လာ (ေခၚ) ေသြးနီေရာင္ အရည္ရႊမ္းတဲ့မုန္လာဥနီအဝိုင္း၊ ပဲနီေလး၊ ပဲပင္ေပါက္တို႔မွာ ေဖာလစ္အက္စစ္ကို လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၄) ဗီတာမင္ေကက ဦးေႏွာက္ဇရာအႀကိဳေရာဂါ မျဖစ္ေစဖို႔ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပင္စိမ္းရြက္၊ ကိုက္လန္၊ဟင္းႏုနယ္၊ မုန္ညင္းစိမ္း၊ ဆလတ္ရြက္၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ကၫြတ္ စတဲ့အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ ေဂၚဖီ၊ သခြားသီး၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔၊ ဥအႏွစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဆီးသီးေျခာက္တို႔မွာ ဗီတာမင္ေကကို လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၅) အနက္ေရာင္ ေခ်ာကလက္ဟာ အယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ) ဦးေႏွာက္ဇရာအႀကိဳ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

(၆) ေျပာင္းဖူးထဲတြင္ ပါရွိေသာ ဗီတာမင္ B1 သည္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားကို အားေကာင္းေစၿပီး မွတ္ဉာဏ္နဲ႔ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရည္ေတြကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

ထို႔ျပင္ အယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ) ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

(၇) နာတာရွည္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာပ်က္စီးျခင္း၊ အယ္လ္ဇိုင္းမားႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ ကလ်ားေရာဂါမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္နံနံပင္က ေကာင္းစြာကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၈) အယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ) ဦးေႏွာက္ဇရာအႀကိဳေရာဂါ သက္သာေဆး၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းေဆးနဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေဆးေတြကို ရီဗိုဖေလဗင္၊ မဂၢနီစီယမ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ေဖာ္စပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဓာတ္ေတြ အလံုအေလာက္ပါတဲ့ ဗာဒံေစ့ကို စားေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ေနကုန္ လန္းဆန္းလာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အယ္လ္ ဇိုင္းမား ေဝဒနာရွင္မ်ားဟာ ဗာဒံေစ့ကိုျဖည့္စြက္စာ အားေဆးအျဖစ္ မျဖစ္မေနစားေပးသင့္ပါတယ္။

(၉) ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေဆးသုေတသီမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ပင္စိမ္းရြက္ထဲတြင္ပါရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေပါင္းစု တစ္မ်ဳိးက ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းနဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကုသေပးႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေထာက္ခံထားပါတယ္။

(၁ဝ) ငါးမ်ားမ်ားစားေပးပါ။ လုိအပ္ပါက ျဖည့္စြက္စာအျဖစ္ ငါးႀကီးဆီေသာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၁၁) ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ မိခင္ႏို႔ဦးရည္ႏွင့္ ႏို႔ခ်ဳိရည္မ်ားကို ငယ္စဥ္က အလံုအေလာက္ ေသာက္သံုး ခဲ့ရတဲ့ ကေလးမ်ားဟာ သက္ႀကီးပိုင္း ေရာက္လာတဲ့အခါအယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ) ဦးေႏွာက္ဇရာအႀကိဳေရာဂါျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း လြန္စြာနည္းပါးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ သားသမီးရဲ႕ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ႏို႔ခ်ဳိဝဝတိုက္ေကြၽးသင့္ပါတယ္။

(၁၂) ဟန္းဖုန္း(လက္ကိုင္ဖုန္း)မွထုတ္လုပ္ေသာ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္း ျပင္းအားမ်ားဟာ ဦးေႏွာက္အသားပိုကင္ဆာ၊ ပါကင္ဆန္ (ေခၚ) ေျခတုန္လက္တုန္ေရာဂါနဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ တို႔ကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ၎ဟန္းဖုန္းေတြကို တာရွည္အသံုးမျပဳသင့္ဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းႀကီးက သတိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။

(၁၃) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ တစ္ဆင့္ခံ စီးကရက္ မီးခိုးေငြ႕႐ွဳဴ႐ိႈက္ျခင္းတို႔က ဦးေႏွာက္ကို က်ဳံ႕ေစၿပီး အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ၊ ခ်က္ခ်င္းမစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း၊ ေမ့တတ္ျခင္း၊ ပီသစြာစကားမေျပာႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဦးေႏွာက္ ဇရာ အႀကိဳေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

(၁၄) ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကလည္း ဦးေႏွာက္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အားေဆးတစ္ခြက္ပါပဲ။ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ရယ္ေမာျခင္းက စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျပေလ်ာ့ေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို တိုးတက္ျမင့္မား လာေစတာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ခန႔္ကစလို႔ အယ္လ္ဇိုင္းမား (ေခၚ)ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ နံနက္ခ်ိန္ခါ စုေပါင္းရယ္ေမာပြဲေတြျပဳလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။

(၁၅) အဆီနည္းေသာ စားေသာက္မႈပံုစံကို စားသံုးပါက အသက္အရြယ္အုိမင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၁၆) မေတာ္တဆ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာဟာ အေသးစား ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ က်ဆင္းႏိုင္ေျခနဲ႔ အတိတ္ေမ့ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဦးေခါင္းကို ဒဏ္ရာမရေအာင္ ကာကြယ္ပါ။
(၁၇) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ က်ဆင္းႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

(၁၈) နာတာရွည္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဥပမာအဝလြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဝဒနာမ်ားကို ကုသပါ။ ၎ေဝဒနာမ်ားဟာ ႏွလံုးနဲ႔ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးတို႔ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာ ျပႆနာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉) နယူဂ်ာစီျပည္နယ္ရွိ ရတ္ဂါစ္တကၠသိုလ္မွ ဂ်ဳိ႐ႈအာမီလာ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီအဖြဲ႕ဟာ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ လူေပါင္း ၃၈၂ ဦးတို႔ကိုေလ့လာခဲ့ရာ ဗီတာမင္ဒီက သိျမင္မႈ၊ မွတ္ဉာဏ္တို႔နဲ႔ ဆက္စပ္မႈကို သိခဲ့ရပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားဟာ ဗီတာမင္ဒီဓာတ္ အလံုအေလာက္ ရရွိသူမ်ားထက္ သံုးဆပို၍ ျမန္ဆန္စြာ စိတ္ပိုင္းဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ ၎ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ပါက ဦးေႏွာက္အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိက ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ၎ဓာတ္က အ႐ိုးက်န္းမာ သန္စြမ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီကို နံနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္၊ ငါးႀကီးဆီ၊ ပင္လယ္ငါးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကမာေကာင္၊ ငါးဥ၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ငံုးဥတို႔၏အႏွစ္မ်ား၊ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲႏွင့္ မႈိတို႔မွ လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား