သဘာဝ ေသြးမခဲ ေဆးမ်ား


ေသြးပ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေသြးေၾကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ေသြးပ်စ္ျခင္း သည္ ေသြးလႊတ္ ေၾကာ မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သလို ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ကိုလည္း ပိတ္ေစႏိုင္ပါသည္ ။
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ဦးေႏွာက္ရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာ ပိတ္လွ်င္ ေလျဖတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။
မ်က္စိအတြင္းရွိ ေသြးလႊတ္ ေၾကာ ေလးပိတ္လွ်င္ ႐ုတ္တရက္ အျမင္အာ႐ံုပ်က္စီးႏိုင္ပါ သည္ ။ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္လွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဆုတ္ေသြးေၾကာ ပိတ္လွ်င္လည္း ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ သလိပ္အတြင္းေသြးပါျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္း ေသြးေၾကာပိတ္လွ်င္ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္း ပုပ္သြားႏိုင္ပါသည္။အျခား အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အူလမ္း ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း အလားတူ ဒုကၡေပးႏိုင္ ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ေသြးပ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာ ပိတ္မႈကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ အက္စပရင္ စေသာ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကို ကုသေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကရသည္မွာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါသည္။ အက္စပရင္ေဆးသံုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမွာ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ အစာအိမ္ေသြးယို စိမ့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခား ေသြးမခဲ ေအာင္ အသံုးျပဳေသာေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ဝါဖရင္တြင္လည္း ေသြးထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေသြးပ်စ္သူမ်ားအတြက္ သဘာဝေသြးက်ဲေစေသာ အစားအေသာက္(၁ဝ)မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ငါးမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အိုမီဂါ-၃ (ေခၚ) လူကိုအက်ဳိးျပဳသည့္ အဆီဓာတ္တစ္မ်ဳိးမွာ သဘာဝေသြးက်ဲေဆး တစ္မ်ဳိး ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အပင္မွရေသာ အိုမီဂါ-၃ သည္လည္း ေသြး ပ်စ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ အိုမီဂါ-၃ အမ်ားဆံုးရေသာအစားအစာမ်ားမွာ ေထာပတ္သီး၊ ႏွမ္းေစ့ႏွင့္ အခြံမာသီးအေစ့မ်ားတြင္ အဓိက ပါဝင္ပါသည္။
ခ်င္းကို ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္အေနျဖင့္ တစ္မ်ဳိး၊ ခ်င္းသုပ္အေနျဖင့္ တစ္ဖံု ေန႔စဥ္စားသံုးျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ေရအသက္တစ္ မနက္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားလည္ထားၾကသည္။ ဤေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေနေသာေရသည္ပင္လွ်င္ သဘာဝ ေသြးက်ဲ ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ သည္။ ေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းကို အလြယ္တကူပိတ္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ား(ဥပမာ-ဆစ္ကယ္ဆဲလ္အနီးမီးယား) တြင္ ေရဓာတ္ေလ်ာ့နည္းလွ်င္ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း ကို ျမန္ေစပါသည္။
အက္စပင္ဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားသည့္အစား အစာမ်ားသည္လည္း ေသြးက်ဲေစပါသည္။ အက္စပင္ဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားသည့္ အစားအစာ မ်ားမွာ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ သည့္ င႐ုတ္သီး၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ နႏြင္းမႈန္႔၊ သစ္ႀကံပိုးေခါက္၊ စၿမိတ္ပင္၊ ေတာ႐ံႈးပင္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
သစ္သီးအေျခာက္မ်ားသည္လည္း ဓာတ္မတိုးပစၥည္း ပါဝင္မႈမ်ား သျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ၎တို႔မွာ စပ်စ္သီးေျခာက္၊ ခရမ္ဘယ္ရီ သီးေျခာက္၊ ဆီးသီးေျခာက္၊ ခ်ယ္ရီသီးေျခာက္တို႔ျဖစ္သည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း သဘာဝေသြးက်ဲေဆးတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈျပဳသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး ေသြးလည္ပတ္ မႈေကာင္းေစ ၿပီး ေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဗီတာမင္ဘီ-၆ သည္လည္း ေသြးေၾကာ မာေက်ာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္ ။ ေသြးေၾကာနံရံထူျခင္း၊ မာေက်ာျခင္း သည္ ေသြး ေၾကာပိတ္ မႈကို ပိုမိုျဖစ္ပြား ေစပါသည္။ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ အာလူးခ်ဳိႏွင့္ အရြက္စိမ္းမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ဘီ-၆ ဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ား ပါသည္။
ဗီတာမင္အီးသည္ ေသြးမခဲေစေသာဓာတ္ ပါဝင္မႈမ်ားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သုေတသီမ်ားက ဝါဖရင္ကဲ့သုိ႔ပင္ အာနိသင္ ရွိေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီတာမင္အီးကို လိုသည္ထက ္ပိုသံုးစြဲ ပါက ေသြးယုိ စိမ့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။
ဂ်င္ကို ဘီလိုဗာ(ေခၚ) တိုင္းရင္းေဆးပင္ တစ္မ်ဳိးသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈႏႈန္းကို ျမန္ေစျခင္းျဖင့္ ေသြးခဲျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ သဘာဝေသြး က်ဲေစေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ လိုက္နာသံုးစြဲမည္ ဆိုပါ က ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းတို႔ကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟုသုတအေနျဖင့္ သဘာဝေသြးတိတ္ ေဆးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ပဲေတာင့္ရွည္၊ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အရြက္မ်ား၊ ဘ႐ိုကိုလီ (ေခၚ)ပန္းေဂၚ ဖီစိမ္း၊ ေဂၚဖီထုပ္ တို႔တြင္ ဗီတာမင္ေက ပါဝင္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ အနာကို ေသြးတိတ္ ျမန္ေစပါသည္။ ေသြးကဲ် ေစသည့္ ဓာတ္မ်ားလွ်င္ ဆိုးက်ဳိး အေနျဖင့္ ေသြးယို စိမ့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ တတ္ပါသည္။
ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤေသြးတိတ္ေဆးကို ကုထံုး အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ။

Ref: Health article 101-2017
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ျဖဴျပာ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား