အမ်ဳိးသမီးမ်ား မီးယပ္အတြက္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား


ေဆးပညာေလာကတြင္ ေဆးေပးပညာ၊ ခဲြစိတ္ပညာတို့ အျပင္ မိန္းမတို့၏ ကုိယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းတို့ ၌ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ာကို ေလ့လာျပီးလွ်င္ ကုသေပးသည့္ မိန္းမေရာဂါဟူ၍ ရိွ ေသးသည္ ။ မိန္းမေရာဂါဆိုရာ၌ မိန္းမတို့ကိုယ္၌သာရိွေသာ မိန္းမ ကိုယ္၊ သားအိမ္၊ သားမ်ဳီး ၿပြန္၊ သားမ်ဳိးအိတ္၊ သားဥတို့တြင္ျဖစ္ေပၚ သည့္ ေရာဂါမ်ားကိုသာ အခ်ဳိ ့မိန္းမေရာဂါ ေဆးပညာစာအုပ္မ်ား၌ ေရးသားႀက၍၊ သားျမတ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္းေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း အခ်ိဳ ့ မိန္းမေရာဂါ ေဆးပညာနွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆႀကသည္။
ဆးပညာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ကိုလိုက္၍ ေလ့လာျကည့္ရႈ မည္ဆိုလွ်င္ ေရွးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ ေဆး ပညာ ထြန္းကားခဲ့ ေျကာင္း ေတြ့ရသည္ ။

မိန္းမဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အသံုးျပုသည့္ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားကိုပင္ တီထြင္ခဲ့ ႀကၿပီးလွ်င္ ေဆးက်မ္း မ်ားကို လည္း ျပဳ ့စုနိုင္ခဲ့ျကသည္ ။ ကမၻာ သမိုင္းအရ အလယ္ေခတ္တြင္ ေဆးပညာအားလံုး မတိုးတက္ဘဲ နိမ့္က်ေနခဲ့ရာ၊ ထိုအထဲတြင္ မိန္းမဆိုင္ရာ ေရာဂါနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ေဆးပညာသည္လည္း အပါ အဝင္ျဖစ္၏ ။ အတတ္ ပညာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေသာ ေခတ္တြင္ ေလာကျကီး တစ္ခု လံုး ေနရာတကာတိုင္း၌ တိုးတက္လာသည္နွင့္အမွ် ေဆးပညာမ်ား လည္း ျပန္လည္ တိုးတက္ထြန္းကား လာခဲ့သည္ ။ မိန္းမဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရာတြင္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္း မ်ားသည္ တစ္စတစ္စ ပိုမို တိုးတက္လာ၏ ။ ေဆးေကြ်း၊ ေဆးထိုး ရံုမွ်မက အခ်ဳိ ့ကို ခဲြစိတ္ကုသေပးႀကရ၏။

ထိုေႀကာင့္ မိန္းမေရာဂါ ေဆးပညာတြင္ ေဆးေပးပညာနွင့္ ခဲြစိတ္မႈပညာ နွစ္ရပ္စလံုး အကံု်း ဝင္ေပသည္ ။ မီးယပ္ဆိုေသာ စကားသည္ ေရာဂါ၏ အမည္မဟုတ္ေပ။ အသက္ တစ္ဆယ့္သံုးနွစ္ေက်ာ္၍ အပ်ုိဳ ေဘာ္ဝင္သည့္ အခိ်န္တြင္ သားမ်ဳိးအိတ္၊ သားအိမ္နွင့္ မိန္းမတို့၏ သက္ေစာင့္ရည္အျကိတ္ မ်ား ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားလာခိ်န္မွစ၍ ေသြးဆံုးခိ်န္ အသက္ ေလးဆယ့္ငါးနွစ္၊ ငါးဆယ္တိုင္ေအာင္ တစ္လတစ္ျကိမ္ မိန္းမတို့ ကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္းသည္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္၏ ။ 

မီးယပ္ေသြးဆင္းရျခင္းမွာ နွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္လွ်င္ တစ္ျကိမ္ က်သားမိ်ဳးအိတ္ မွ သားမ်ဳိး ဥ တစ္လံုး ေပါက္ဖြား လာရာ ၊ ထို သားမ်ိုး ဥေပါက္ခိ်န္တြင္ သားအိမ္အတြင္းဆံုးနံရံ၌ ထိုဥသေႏၶ တည္ခဲ့ေသာ္ အဆင္ သင့္ျဖစ္ေစရန္ အေျမးွမ်ားမွ ပင္ဆင္ထားရ ၏ ။ နွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ျပည့္၍ သာမို်းဥျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုင္ သေႏၶ မတည္ခဲ့ေသာ္ သေႏၶ သားအတြက္အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ သားအိမ္ နံရံမွ အေျမွးမ်ား ကြာက် လာျခင္းကို မီးယပ္ေသြးဆင္းသည္ ၊ ရာသီေသြးေပၚသည္ဟု ေျပာစမွတ္ၿပဳ ့ႀကသည္ ။

အကယ္၍ သားမ်ဳီးဥသည္ သေႏၶသား တည္သြားပါက သားအိမ္နံရံအေျမွးတြင္ တြယ္ကပ္စဲြျမဲကာ သေႏၶသား ျကီး ထြားေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးရ၏။ ထို ေျကာင့္ အေျမွး မ်ား ကြာ မက်ေတာ့ သျဖင့္ မီးယပ္မလာေတာ့ေပ။မီးယပ္သည္ နွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္လွ်င္ တစ္ျကိမ္က်၊ တစ္ႀကိမ္ တစ္ႀကိမ္တြင္ သံုးရက္မွ ငါးရက္ႀကာ မွ် ေသြးဆင္းတတ္၏ ။

ထိုသို့မဟုတ္ဘဲေဖာက္ျပန္လာလွ်င္ မီးယပ္ေရာဂါဟူ၍ မိန္းမေရာဂါ ေဆးပညာထဲသို့ အက်ဳံး ဝင္လာ၏ ။ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာမီးယပ္ေရာဂါ မ်ားမွာ ......
(၁) မီးယပ္ထိမ္ျခင္း၊
(၂) မီးယပ္ေသြးလြန္ျခင္း၊
(၃) မီးယပ္ေပၚခိ်န္ ျမန္လြန္းျခင္း၊
(၄) မီးယပ္ေသြးနည္း၍ မမွန္ျခင္း၊
(၅) မီးယပ္လာစဉ္ ကိုက္ခဲျခင္းတို့ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ခႏၶာရိွ မိန္းမအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ၊ ေရာဂါပိုးဝင္၍ ေရာင္ ရမ္းျခင္း၊ အျခားကိုယ္ေရျပားတို့၌ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အဖုအလံုး အသားတိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္ ကင္ဆာေရာဂါတို့ ျဖစ္ႀကသည္။ ကိုယ္တြင္း မိန္းမအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ျကေသာ သားအိမ္၊ သားမို်းျပြန္၊ သားမို်းအိတ္၊ သားမို်းဥတို့တြင္လည္း အျခားကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းတို့တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဝမ္း တြင္းပါ အဂၤါ ခ်ိဳးတျဲ့ခင္း ၊ အေနအထားမမွန္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ အလံုးအဖုျဖစ္ေပၚျခင္း စသည္တို့ ျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား