အသားဓာတ္နည္းလွ်င္ အသည္းႀကြပ္ေရာဂါၿဖစ္တက္သည္


အသည္းဆုိတာနဲ ့လူတုိင္းနည္းပါးသိရွိေနႀကမွာပါ အသည္းသည္ လူခႏၶာကုိယ့္လက်္ာဘက္ၿခမ္း နံရုိးေအာက္နားေနတြင္ အေလးခ်ိန္အားၿဖင့္ သုံးေပါင္မွ်သာရွိေနသည္ အသည္းပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

ဒီအသည္းသည္ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္းစားေသာက္ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ ဓာတ္မ်ားကုိၿပဳ ့လုပ္ၿပီး မလုိအပ္ပုိေန အဆိပ္ေတာက္မ်ားကုိ စီစစ္စြန္ ့ပယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါသည္ ။ သူ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ အသည္းအတြက္ ၿပန္လည္ၿဖည့္တင္းေပးရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္ ။ ဒီလုိႏုနယ္ အလုပ္မ်ားေနေသာ အသည္းကုိ တစ္ခ်ဳိ ့က ဂရုမၿပဳ ့သည့္အခါ အသည္းစကားေၿပာစရာမ်ားၿဖစ္လာတက္ပါသည္ ။ အသည္းစကားမေၿပာမေၿပာေစဖုိ ့ အသိတရားတစ္ခုအၿဖစ္ထပ္မံေရးသားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

အသည္းမွာ အသားဓာတ္စားသုံးမွဳ ့နည္းလွ်င္ အသည္းႀကြပ္ၿခင္း ေရာဂါၿဖစ္တက္ပါသည္ ။ အသည္းေရာဂါေၿမာက္မ်ားစြာရွိေနေပမဲ့ အသည္းႀကြပ္ၿခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အသည္းဆုိင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုလည္းၿဖစ္ေနပါသည္ ။ လူတစ္ဦးတုိင္းတြင္ က်န္းမာေရး အသိၿဖင့္ စားသုံးတက္ဖုိ ့အလြန္အေရးပါပါသည္ ။ ဒါမွသာ က်န္းမာၿခင္းဆုလာဘ္တစ္ခုကုိ သင့္ရရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာေနထုိင္လွဳပ္ရွားႏုိင္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

အေၿခအခံအစ ေၿပာၿပရရင္ၿဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မိဘၿဖစ္သူမ်ားက အသားဓာတ္အၿဖစ္ အသားကုိ ေကြ်းၿခင္းမ်ဳိ ့အလြန္ေႀကာက္မိႀကပါသည္ ဒါမၿဖစ္သင့္သည့္ အရာပါ ကေလးသူငယ္ၿဖစ္ၿဖစ္ အသားဓာတ္လုိအပ္သၿဖင့္ ေကြ်းေပးသင့္ပါသည္ ။ အသားဓာတ္သည္ အသည္းအတြက္ လည္းေကာင္းမြန္ၿခင္းေႀကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိလည္း အသားဓာတ္အၿဖစ္ အစားအစာမ်ား ကုိ ေက်ြးေပးရပါလိမ့္မည္ ။အသည္းတြက္ အသားဓာတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ ဘီဓာတ္တုိ ့လုံေလာက္ရပါလိမ့္မည္ ။ အဲလုိမွ မရရွိ မလုံေလာက္လွ်င္ အသည္းကလပ္စည္းမ်ား ေသဆုံးႀကသၿဖင့္ အသည္းႀကြပ္ မာလာပါလိမ့္မည္ ။

ေန ့စဥ္စားသုံးေနသည့္အတြက္ အသည္းသည္ စားသမွ်မွ ဂလုိင္ကုိဂ်င္ဓာတ္ကုိ လူ ့ႀကြက္သားမ်ား စားသုံးႏုိင္ေစရန္ ဂလူကုိ ့စ္အၿဖစ္အခ်ိန္တုိင္းေၿပာင္းလဲေပးေနရပါသည္ ။ လူတစ္ဦးတြင္ ၿပင္ပ အေရၿပား တစ္ေနရာတြင္ အပ္စူးၿခင္းေႀကာင္းဌင္း ခုိက္မိၿခင္းေႀကာင့္ဌင္း အသည္းမွ ေသြးတိတ္ေသြး ခဲေစ ရန္ ေသြးခဲပိတ္ဆုိ ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ အသည္းပါ ။ ထပ္မံၿပီးေတာ့လည္း ၿပင္ပပိုးမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္တုိက္ဖ်တ္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ပ႗ိပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္ ။ အခုထက္မက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၿမာက္မ်ားစြာရွိပါေသးသည္ ။ ဒီေလာက္အထိ အခ်ိန္တုိင္း မနားမေန လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အသည္းကုိ အားအင္အၿပည့္ၿဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ သေဘာေပါက္သိရွိႀကပါ ။

အသည္းေရာဂါ ေဝဒနာတစ္ခုအစၿပဳ ့ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိက်ဳိးေၿမာက္ၿမားစြာၿဖစ္ေပၚလာပါသည္ ။ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေလေလ ေရာဂါေတြပုိဆုိးဆုိးလာေလပါ ။
အသည္းစကားေတြေၿပာလာရင္ ဗုိက္ပူသည့္ ေရဖ်ဥ္းစြဲၿခင္း ၊ ေသြးအန္ၿခင္း တုိ ့ၿဖစ္ပါသည္ ။ ပ်က္ဆီးသြားေသာေနရာတုိ ့တြင္ ေသြးလည္ပတ္မွဳကုိပိတ္ဆုိ ့ေသာအခါ ေသြးေႀကာနံံရံမ်ားမွ အရည္မ်ားသည္ ဝမ္းဗုိက္အတြင္းသုိ ့က်ဆင္းလာပါသည္ အသည္းႀကြပ္ေနၿခင္းေႀကာင့္ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ အယ္ဘူမင္ပရုိတိန္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ေပးႏုိင္သည့္အတြက္ အရည္မ်ား စုပ္ယူထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿခင္း မရွိေတာ့သည့္ အခါ အူႏွင့္ အစာ အိမ္ ေသြးေႀကာမ်ားတြင္ အသည္းက်ဳံ ့ေနသၿဖင့္ ေရွ့ဆက္မသြားႏုိင္ေတာ့ပါ ဒါေႀကာင့္ အူႏွင့္ အစာအိမ္ထဲမွ အရည္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿခင္း မရွိုႏုိင္ၿခင္းေႀကာင့္ အၿပင္သုိ ့ထြက္ကုန္က ဗုိက္ထဲသုိ ့ေရမ်ားေရာက္ ရွိလာပါေတာ့သည္ သည္လုိ ့ေရာက္ရွိလာေသာေရမ်ားေႀကာင့္ ဗုိက္ပူနံကာ ၿဖစ္ေပၚၿပီး ေရဖ်ဥ္းေရာဂါ လုိ ့ေခၚဆုိၿဖစ္ လာပါေတာ့သည္ ။

အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အၿပည့္အဝ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္မွာ အသည္းရွိ အေသြးေႀကာမ်ား ပိတ္ဆုိ ့ပ်က္ဆီးၿခင္းေႀကာင့္ တစ္ၿခားတစ္ေနရာ မွာေသြးေႀကာမ်ား စီးဆင္းရပါသည္ ။အဲလုိ စီးဆင္းရသၿဖင့္ ေသြးေႀကာမ်ား ပြလာၿပီး လည္ေခ်ာင္းမွ ဆင္းသက္သည့္ အစာၿပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ ထိပ္ဝ၌ ေသြးေႀကာထုံးမ်ားၿဖစ္ေပၚလာသည္ ။ ေသြးအန္ဖုိ ့အတြက္ ဌင္းေသြးေႀကာထုံမ်ားသည္ စတင္လာေလပါေတာ့သည္ ။ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခ်ဳိးတဲ့ၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ ေသြးခဲေဆးလည္း အသည္းမွ မထုတ္ႏုိင္ေလေတာ့ ေသြးမ်ားယုိစီးေပါက္ထြက္လာၿပီး ေသြးေတြ အန္ၿခင္း အၿပင္ တစ္ခ်ဳိ ့ၿပင္းထန္းလာလွ်င္ စအုိပါပင္ ေသြးဝမ္းမ်ားပါ သြားလာပါသည္ ။

ဒီလုိမ်ဳိးေတြၿဖစ္တက္သည့္ အသည္းႀကြပ္ၿခင္းေႀကာင့္ ၿဖစ္လာတက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲကုိ သိရွိၿပီး မိမိ ပုိင္ဆုိင္ေနေသာ အသည္းကုိ အထူးသတိထားမိေစလုိပါသည္ ။ ေန ့စဥ္အစားေသာက္ေတြစုံလင္ပါေစ စားပါေစ ခႏၶာကုိယ့္အတြက္ အဆိပ္ေတာက္မ်ားၿဖစ္ေနလွ်င္ စားေနေပမဲ့ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသာ ၿဖစ္ေန တက္ပါသည္ ။ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္း ဆုိးက်ဳိးေတြသာၿဖစ္ေပၚေနခဲ့လွ်င္ အသည္းစကားေၿပာလာပါလိမ့္မည္ ။

တစ္ၿခားတစ္ေနရာမွာ အသည္းစကားေၿပာတာပါလုိ ့ စာစီ စကားဆုိ လွပေပမဲ့ တကယ္တမ္း သင္ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အသည္းစစ္စစ္ စကားေၿပာလာခဲ့လွ်င္ မေကာင္းပါ ။

ဒါေႀကာင့္ သင့္အသည္းအတြက္ ထပ္မံၿပီး က်န္းမာေရး အသိ အသည္းႀကြပ္ေရာဂါ အၿဖစ္ ေရးသား တင္ၿပလုိက္ရပါေတာ့သည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား