ဆရာဝန္းမ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာတြင္ မတင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား


ယခုနွစ္မ်ားအတြင္း လူမႈကြန္ယက္ဝတ္ဆိုက္မ်ား ေရပန္းစားလာသလို၊ အသံုးျပဳသူ 1.44 billions ရွိတဲ့ေဖ့ဘုတ္က ေရွ ့ေဆာင္ေနသည္ ။ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေတြကေန ေဆးပညာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာ၏တုန္ ့ျပန္မႈမ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ရာတိုးတတ္ေကာင္းမြန္ လာနုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္ ။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္နွာ အသံဳးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္ ။

•လူနာနွင့္ပိုမိုနီးကပ္လာေစသည္။ ေယဘုယ်ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း၊ ေဝဖန္တုန္ ့ျပန္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ တုန္ ့ျပန္ေပးနုိင္ျခင္း၊ ေဆးပညာအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်ေဝေပးနုိင္ျခင္း။
• က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမင့္တင္နုိင္ျခင္း
• မိမိပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာတဲ့ ပရိုဖိုင္နာမည္တခု တည္ေဆာက္နုိင္ျခင္း
• ေဆးပညာအေျခအေနမ်ား၊ ကုထံုးအသင့္မ်ား၊ သုေတသနာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ျဖန္ ့ေဝနုိင္ျခင္း။
သုိ ့ေပမယ့္ လူမႈကြန္ယက္ေတြကို သံုးသည့္အခါတြင္ အႏၱရယ္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေအာက္ပါ ငါးခ်က္ကို ဆရာဝန္မ်ား လူမႈမီဒီယာစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ မတင္သင့္ပါ။

(၁) မတိက်၊မမွန္ကန္ သည့္ ေဆးပညာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရင္ သတင္းမ်ား မျဖန္ ့ေဝသင့္ပါ။

လူမႈစာမ်က္နွာေတြအသံဳးျပဳသည့္အခါ ေဆးပညာနွင့္ပက္သက္သည့္ စာမ်ား ေန ့စဥ္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚေနသည္။ ထိုေဆာင္းပါးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မမွန္ကန္မတိက်ေသာ သုေတသနမ်ားျဖစ္နုိင္သည္။ ၄င္းတုိ ့ကို ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း ၊ Share ျခင္း၊ Like လုပ္ျခင္း retweet ျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ပါ။ တျခားသူတေယာက္က သတင္းမွားမ်ားကို ဖတ္လိုက္မိလွ်င္ သင္နွင့္သင့္လုပ္ငန္းအေပၚ အျမင္မွားအထင္ေသးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္သည္။ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မွီတည္အားျပဳသည္။

(၂)လူနာ၏ထိန္းသိမ္းလွ်ဳိ႕ဝွက္သင့္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစနုိင္သည့္ မည္သည့္အရာမွ မတင္ပါနွင့္။

Americal College of Physicians အဖြဲ ့ၾကီးက ဆရာဝန္မ်ား လူမႈမီဒီယာသံုးလွ်င္ လူနာေတြ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးထားသည္။ လူနာ၏သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းရမည့္က်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္သလိုျဖစ္ျပီး လူမႈကြန္ယက္မွာ ပံုတစ္ပံုတင္လိုက္လို ့ အလုပ္ျပဳတ္သြားတဲ့ ဆရာဝန္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အေရျပားအင္ျပင္အကြတ္ထသည့္ ဓာတ္ပံုေလး တစ္ပံုရိုက္တာ ျဖစ္ပါေစဦး။ လူနာ၏ Confidentiality ကို အေလးထားရမည္။ ခႏၵာကိုယ္က အစိတ္အပိုင္းတခုကို ဓာတ္ပံုရိုက္ဖို ့ရည္ရြယ္ရင္ စာရြတ္နွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အျမဲေတာင္းပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလွ်င္ လူနာတေယာက္အေၾကာင္းတိက်စြာေဖာ္ျပျပီး လူမႈကြႏ္ယက္ေတြမွာ မေျပာသင့္ပါ။
ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ မိမိကုိယ္ပိုင္ပံု Selfie ရိုက္လွ်င္ေတာင္ သတိထားပါ။ selfie ရိုက္ေနတုန္း တျခားေသာလူနာမ်ားပံုေတြ အမွတ္တမဲ့ပါသြားတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြရွိသည္။
ဆရာဝန္မွမဟုတ္ တျခားေဆးပညာဝန္ထမ္းမ်ားလည္း က်္အခ်က္ကို သတိထားသင့္သည္။

(၃) မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏တရားဝင္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ မတင္ပါနွင့္။ မသင့္ေတာ္သည့္ မွတ္ခ်က္ comment ေပးျခင္း၊ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု သို ့မဟုတ္ ဗြီဒီယိုတင္ျခင္းသည္ သင္၏သမားဂုဏ္သတင္း၊သိကၡာကို ညိႈးႏြမ္းေစနုိင္သည္။ လူနာမ်ားက သင့္ဘဝအေၾကာင္းအမ်ားၾကီးသိထားလွ်င္ ဆရာဝန္-လူနာ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ပ်က္ျပားေစသည္။ သင္ေသာၾကာေန ့ညက အရမ္မူးျပီး ေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုတာ သင့္ေဆးခန္း၊ေဆးရံုမွာ ေျပာျပမွာလား ????

American College of Physicians အဖြဲ႕ၾကီးက ေဆးပညာရွင္မ်ားအေနနွင့္ ေဆးပညာအတြက္ကသီးသန္ ့အေကာင့္တခု၊ ကိုယ္ပိုင္လူမႈဘဝအတြက္က သီးသန္ ့အေကာင့္တစ္ခု ခြဲထားသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပး။

(၄) အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ကိစၥမ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း မလုပ္သင့္ပါ။ လူအမ်ားစုက ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္လက္ေတြ ့ဘဝမဆက္စပ္ဘူး ယူဆျပီး စိတ္ထဲထင္ျမင္သလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မေစာင့္ထိန္းဘဲေျပာတတ္ၾကသည္။

တကယ့္တကယ္က သင္ အီလက္ထေရာနစ္ ပံုရိပ္ေလာကတြင္ ေရးတာေျပာတာမွန္သမွ်သည္ လက္ေတြ ့ဘဝမွာ လာေရာက္ ခယက္ရိုက္နုိင္မႈေတြ ရွိသည္။ ဘာသာေရး၊နုိင္ငံေရး၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ စတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားမွာ ၾကားဝင္ျခင္း ေရွာင္သင့္ပါသည္။

(၅) ေစာဒကတတ္ျခင္း၊ စကားလံုးၾကီးက်ယ္စြာ ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆိုျခင္း ။ သင္ဒီေန ့ အလုပ္မွာ စိတ္ဖိစီးစရာေတြေတြ ့ရင္ သင္၏အေျခအေန၊ ကို လူမႈစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ေစာဒက တတ္ျခင္း ၊ ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆုိျခင္းမ်ားလုပ္ျခင္းသည္ က်င့္ဝတ္နွင့္မညီျဖစ္ေစနိုင္သည္။ သင့္တြင္ ေၾကာက္ဖို ့ေကာင္းတဲ့လူနာ (သို ့) စိတ္အေနွာက္အယွက္ေပးတဲ့ လက္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရွိေနေတာင္ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚ အဲ့ဒီအေၾကာင္းေတြ တတ္မေရးသင့္ပါ။

သင့္ေဘာ့စ္အေၾကာင္းေရးရင္ ေနာက္တခ်ိန္ အလုပ္ေျပာင္းဖို ့လုပ္ရင္ ၊ သင့္လာမယ့္ အလုပ္ရွင္က ဒီစာသားမွတ္ခ်က္ေတြကို ေတြ ့သြားနုိင္သည္ ။ လူနာတေယာက္ကလည္း သင္ သူတုိ ့လူနာေတြ အေၾကာင္း လူမႈစာမ်က္နွာေတြမွာ ေစာဒကတတ္ေနေၾကာင္းေတြ ့သြားနုိင္သည္ ။
အသံုးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုသာတင္ဖို ့ မေမ့သင့္ပါ။

Ref : www.doctorcrp
Health Guide
https://www.facebook.com/healthguidemyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား