ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ေဗာဓိေညာင္ပင္


Item Name --------- Sacred Fig (ေဗာဓိေညာင္ပင္)
Category ------------ Raw Material
Botany Term -------- Ficus religiosa Linn
Species Family ----- Moraceae

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ မ်ိဳးေစ့ ၊ ပ်ံ႕လြင့္က်ေရာက္ရာ ေဒသတိုင္း၌ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။

♥ အပင္

အပင္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျမင့္ေပ ၄၀ ခန္႔ထိရွိသည္။ အေခါက္ ၫို၍ ေျပာင္ေခ်ာသည္။ ကိုင္းမ်ားစြာ ျဖာၿပီး အရြက္မ်ား ေ၀ဆာစြာျဖင့္ ေတြ႔ရ၏ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အကိုင္းမ်ားမွ အျမစ္မ်ား ထြက္ေပါက္ေလ့ရွိ၏ ။ အပင္မွ ျဖဴ၍ ႏို႔ကဲ့့့သို႔ ပ်စ္ခၽြဲေသာ အေစးမ်ား ထြက္၏ ။

♥ အရြက္

ရြက္လႊဲထြက္သည္။ ႏွလံုးပံု ရွိၿပီး ရြက္ထိပ္ခၽြန္သည္။ ရြက္ ေၾကာ ၈ စံု ခန္႔ရွိ၍ ထင္ရွားသည္။ ရြက္ၫွာ ၃-၄ လက္မ ရွည္သည္။ ေသးသြယ္သည္။ ရြက္စြယ္ေသးငယ္၍ ဘဲဥပံုရွိၿပီး ထိပ္ခၽြန္သည္။


♥ အပြင့္

အဖိုပြင့္ ၊ အမပြင့္ သီးျခားရွိသည္။ တန္ခူး ၊ ကဆုန္တြင္ပြင့္သည္။

♥ အသီး

လံုး၀ိုင္းသည္။ ရြက္ရင္းမွ ကပ္သီးသည္။ အစိမ္းေရာင္ရွိသည္။ သဖန္းသီးကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အတြင္း၌ အပြင္းေလးမ်ား ရွိသည္။ ကဆုန္ ၊ နယုန္တြင္ သီးသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အေခါက္ ၊ အျမစ္ ၊ အသီး ၊ အရြက္ ၊ အေစး။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ဖန္ခါးေသာ အရသာ ရွိ၍ ေအးေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိ၏ ။ ေၾက ခဲ၍ ေျခာက္ကပ္၏ ။ ကိုယ္သားကိုယ္ေရ အေရာင္အဆင္း ကို ေတာက္ပေစ၏ ။ သားအိမ္ကို သန္႔ရွင္းေစ၏ ။ သည္းေျခ သလိပ္ကို ႏိုင္၏ ။ အပူ ၊ အနာေပါက္ ၊ ပန္းနာ ၊ ႏူနာ ၊ ပလိပ္ ၊ ဂရင္ဂ်ီနာ တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ ။ အသီးမွည့္သည္ ေအး၏ ။ ႏွလံုးကို အက်ိဳးျပဳ၏ ။ ေသြးေရာဂါ ၊ အဆိပ္အပူ သည္းေျခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ၊ အန္ျခင္း ၊ ျမစ္ေျခာက္နာ ၊ ႏႈတ္မၿမိန္ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ေစ၏ ။ အရြက္သည္ ေသြးကို စင္ၾကယ္ ေစ၏ ။ အေခါက္သည္ ခ်ဳပ္၏ ။ ၀ၿဖိဳးေစ၏ ။ အေစးသည္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးနာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္းကို ေပ်ာက္ေစ၏ ။

► အေခါက္အသံုးျပဳပံု

၁။ အေခါက္ကို ေရႏွင့္ ထက္၀က္ခန္းေအာင္ က်ိဳ၍ လည္းေကာင္း ၊ ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း ေသာက္ေသာ္ အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ယားနာ ေပ်ာက္၏ ။
၂။ အျမစ္ေခါက္ ကို ေရႏွင့္ ထက္၀က္ခန္႔ က်ိဳေသာက္ေသာ္ ေရယုန္ႀကီးနာေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
၃။ အနာေဟာင္း ၊ အနာပ်က္တို႔၌ အေခါက္ႏုကို ျပာခ်၍ ၎ျပာကို အ၀တ္ႏုျဖင့္ စစ္ၿပီး အနာမ်ား ေပၚ လိမ္းေပးက လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ေစ၏ ။
၄။ အတြင္းသားေခါက္ကို အေျခာက္လွန္း အမႈန္႔ျပဳၿပီး ဂရင္ဂ်ီနာ ေပၚသို႔ ျပြန္ေခ်ာင္း ျဖင့္ မႈတ္ထည့္ေပးေသာ္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အသားႏုတက္၍ အနာက်က္လာ၏ ။
၅။ ေဗာဓိေညာင္အေခါက္ကို ျပဳတ္၍ အရည္ကို ငံုေပးေသာ္ သြား ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။ 
၆။ ေညာင္ေခါက္ကုိ ျပာခ်၍ ကာလသားေရာဂါ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လိင္နိမိတ္နာေပၚ၌ ျဖဴးေပးေသာ္ အနာမ်ားေျခာက္၍ ေပ်ာက္သြားမည္။
၇။ ေညာင္ေခါက္ကို မီးေလာင္နာ၊ ႏို႔နာ ၊ ေမးခိုင္နာ ၊ တိရစၧာန္မ်ား၌ ပိုးက်ေသာအနာမ်ား ကုသေသာ ေဆးေဖာ္စပ္သံုး၏ ။

► အသီးအသံုးျပဳပံု

၁။ အသီးေျခာကို ႀကိတ္၍ ေရႏွင့္ ေရာၿပီး အနည္းငယ္ခန္႔ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ၊ ရင္က်ပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

► အရြက္အသံုးျပဳပံု 

၁။ ယင္းအရြက္ႀကိတ္ၫွစ္ရည္ႏွင့္ အေစးကို ေျခကြဲနာ ေပၚ၌ လိမ္းေပးေသာ္ ေပ်ာက္၏ ။
၂။ အရြက္ကို ေပါင္ရင္းေသြးစုနာ ၊ ေသြးလွ်ံေသြးက်နာ ၊ လွ်ာပါးစပ္ကြဲေရာဂါတို႔၌ သံုး၏ ။
၃။ အရြက္ကို ထန္းလ်က္ႏွင့္ ျပဳတ္ေသာက္က ေမာပန္းျခင္း ေပ်ာက္၍ ကိုယ္ခႏၶာအားအင္ ျပည့္ၿဖိဳးေစသည္။

► အေစးအသံုးျပဳပံု

၁။ ေညာင္ေစးကို မီးယပ္ေရာဂါ၌ သံုး၏ ။

► အျမစ္အသံုးျပဳပံု

၁။ေဗာဓိေညာင္ျမစ္ကို ေသြး၍ႏူနာႏွင့္ အျခားအနာေပါက္တို႔ကို လိမ္းေပးက ေပ်ာက္၏ ။
၂။ အျမစ္ကို သိေႏၶာဆားထည့္ျပဳတ္ၿပီး ျပဳတ္ရည္ အနည္းငယ္ကို ေသာက္ေပးက ပန္းနာေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။ ခၽြဲကို လည္း က်ေစသည္။
၃။ အျမစ္မႈန္႔ ႏွင့္ ခ်င္းမႈန္႔ေရာစားက ေလႏွင့္ ပန္းနာ ၊ ေခ်ာင္းဆိုး ၊ ထိုးေအာင့္ျခင္း ၊ ေအာ့အန္ျခင္း ႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္၏ ။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
photo by google search
♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား