ဒူးနာေရာဂါ သတိျပဳ စရာ


အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္လူႀကီးတစ္ဦးသည္ အျပင္သြားစရာကိစၥရွိသျဖင့္ သြားၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္ အခါ တိုင္းေျခေဆးေလ့ရွိသည္ ။

အျပင္ထြက္ၿပီးျပန္ေရာက္တိုင္းေျခေဆးေလ့ရွိသည္မွာ သူ၏အက်င့္ျဖစ္သည္။ မၾကာ မီပင္သူ႔မွာ ဒူးနာေရာဂါျဖစ္လာသည္ ။ ျဖစ္စက ဒူးထဲမွေညာင္းသလိုလိုခံစားရၿပီး ေလွကား အဆင္း အတက္ မ်ားေသာေနရာ တစ္ခုသြားၿပီးေနာက္တြင္ သိသိသာသာနာလာသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ သူ႔မွာ ဒူးနာေရာဂါ စြဲသြားေတာ့သည္ ။

စြဲသြားသည္ဆိုျခင္းမွာ ဒူးနာေရာဂါမေပ်ာက္ေတာ့ဘဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ ။ အထုိင္ အထျပဳ လုပ္တိုင္း ဒူးထဲမွနာေနေတာ့သျဖင့္ လက္ျဖင့္ေထာက္၍ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုကိုကိုင္မွ ထိုင္ရ ထရေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးပညာအရ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ဒူးအရြတ္မ်ားၾကားမွထြက္ေသာ ေခ်ာဆီသည္ ဒူးႏွင့္ ခံုညင္း ပြတ္တိုက္မႈမွကာ ကြယ္ေပးသည္။ အ႐ိုးပြၿပီး ဒူးအေနအထား ပံုမမွန္ျဖစ္ကာ ေခ်ာဆီထြက္အား လည္းနည္းသြား ေသာအခါတြင္ ဒူးနာေရာဂါျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္ ။ အခ်ဳိ႕မွာလည္း လူ အလြန္ဝလာသျဖင့္ ဒူး ဆက္ကမထမ္းႏိုင္ေတာ့ သျဖင့္ အရြတ္မ်ား၊ ဆိုင္းေၾကာမ်ား ေရာင္ရာမွ ဒူးနာေရာဂါျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္ ။

ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဒူးနာလည္းရွိသည္။ ေဘာလံုးသမားမ်ား၊အေျပးအားကစားသမားမ်ား၊ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာကစားသူမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္းခိုက္မိဒဏ္ေၾကာင့္ဒူးနာေရာဂါရတတ္သည္။ ေဘာလံုးသမားဆိုလွ်င္ပို၍ဆိုးသည္ ။ ဖိနပ္ဦးျဖင့္ ကန္မိသျဖင့္ခံုညင္းကိုပင့္ထားေသာ ဒူးအရြတ္ျပတ္သြားသျဖင့္ ရာသက္ပန္ နားလိုက္ရသူမ်ား ပင္ရွိသည္ ။ ဒူးနာမွန္သမွ်တြင္ ခိုက္မိဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဒူးနာမွာ အဆိုး ဆံုးျဖစ္သည္ ။

အားကစားသမားခ်င္းတူေသာ္လည္း ေတာင္တက္စက္ဘီးစီးသမားမ်ားႏွင့္ အေျပးသမားမ်ား၊ ျခင္းလံုးခတ္ ကစားသူ မ်ားမွာ ဒူးနာေရာ ဂါျဖစ္ခဲ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

သူတို႔၏ကစားနည္းမွာဒူးကိုပံုမွန္ေကြးဆန္႔ေလ့က်င့္ေပးသလိုျဖစ္သျဖင့္ဒူးနာေရာဂါျဖစ္ေနသူပင္ ေပ်ာက္ကင္းသြားႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ဒူးကိုစက္ဘီးစီးသကဲ့သို႔ပံုမွန္ေကြးဆန္႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ဒူးထဲမွ ေခ်ာဆီထြက္ေစရန္လံႈ႔ေဆာ္ေပးသျဖင့္ဒူးနာေရာဂါကိုသက္သာေစသည္ဟုဆိုသည္။

ေျခေထာက္ကို ေရမၾကာ ခဏေဆးသူမ်ားႏွင့္ ေျခဖဝါးေရစိုေသာ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ဒူးနာေရာဂါ ရတတ္သည္ ။

ေျခေထာက္ေရစိုေသာ အခါ ေျခမ်က္စိေအာက္ပိုင္းမွ အပူသည္ ဒူးသို႔တက္သြားရာမွ ဒူးနာရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျခေထာက္ ေျခဖဝါးေရစိုျခင္း၊ ေရေဆးျခင္းသည္ညအိပ္ရာဝင္ဒူးေအာက္ေရေလာင္းျခင္းႏွင့္မတူေပ။ဒူးဆစ္မွ ေအာက္ပိုင္းေရေလာင္းျခင္းသည္ အပူမ်ား၊အပုပ္အခိုးမ်ားမ်က္စိသို႔မတက္ေစရန္ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခမ်က္စိေအာက္ပိုင္းေရေဆးျခင္းသည္မ်က္စိသို႔အခိုးပို၍တက္ေစသည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။

႐ိုးရာ ေဆးပညာသေဘာအရဝမ္းမီးကအစာေၾကခ်က္ၿပီးေနာက္စြန္႔ပစ္ရမည့္ဝမ္းႏွင့္အပုပ္အခိုးမ်ားသည္ ေအာက္ပိုင္းသို႔လွည့္စၿမဲျဖစ္သည္။ က်င္ႀကီးစြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ ေလလည္၍လည္းေကာင္း၊ ေျခဖဝါးမွေခြၽးထြက္၍လည္းေကာင္းအပုပ္အခိုးမ်ားကိုခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႔ထုတ္ပစ္သည္။ ေျခဖဝါးမွအပုပ္ အခိုးမ ထြက္ သူသည္ေျခဆီမထြက္ဘဲ ေျခဖဝါး၊ ေျခဖေနာင့္မ်ားတြင္ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ထင္လာ ၿပီး ေတေဇာ ၊ ဝါ ေယာ အပူကန္လကၡဏာမ်ားျပလာေလသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ေျခသလံုးမ်ားေညာင္းကိုက္ရာမွစ၍ ဒူးအထိ တက္လာလွ်င္ ဒူးနာျခင္း၊ ခါးအထိ တက္လာ လွ်င္ ခါးနာျခင္း ၊ ေက်ာက္ကပ္အပူခိုျခင္း၊ လက္ျပင္မွ ဇက္အထိတက္လာလွ်င္ ဇက္ေၾကာထိုးျခင္း၊ ဦးေခါင္းအထိ အပူအပုပ္အခိုးမ်ားတက္လာေသာအခါတြင္ မ်က္စိ မႈန္ျခင္း၊ ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္း ၊ထိပ္ေျပာင္ျခင္း မ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ေပသည္ ။

ညအိပ္ရာမဝင္မီ(ေနာက္ဆံုးအစာစားၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ႏွစ္နာရီျခား)အစာသစ္အိမ္မွာအစာမရွိ၊အစာေဟာင္းအိမ္သို႔အစာမ်ားေရာက္မည့္အခ်ိန္တြင္ဒူးေအာက္ပိုင္းေရေဆးျခင္းသည္လူကိုအက်ဳိးျပဳသည္။ ညဦးပိုင္းတြင္ေကာင္းစြာအိပ္စက္ေစႏိုင္သည္။ ေျခဖဝါးေအာက္ပိုင္းအပူမ်ားစီးဆင္းသြားေစရန္ဒူးအထက္ပိုင္း(ေပါင္လယ္ခန္႔)မွ ေအာက္သို႔ ေရေလာင္းခ်ရမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေျခမေဆးရ၊ေရဖလားျဖင့္ ခုနစ္ခြက္ေလာင္း ယရမည္ ဟု ေရွးကအယူရွိသည္။ သို႔မွသာ အပူကုန္မည္၊ အပုပ္အခိုးအေငြ႕ မ်ားေအာက္ သို႔ ဆင္းမည္ဟု ယူဆရ သည္။

ေန႔လယ္ေန႔ခင္းအခ်ိန္အျပင္သြားၿပီး ေျခေထာက္မွာညစ္ပတ္လာသျဖင့္ ေရမေဆးမျဖစ္ ေဆးရမည္ဆုိလွ်င္လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ-၁။ ေျခေထာက္ေရမေဆးမီ ေရေအးတစ္ခြက္ အရင္ေသာက္ပါ။

၂။လံုခ်ည္သို႔မဟုတ္ထဘီကို ေသခ်ာစြာခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီးဒူးအထက္မွစ၍ ေအာက္ပိုင္းသို႔ေရေလာင္းခ်ပါ။

၃။ ေရေအးျဖင့္သာေရေဆးပါ၊ ေရေႏြးမစပ္သင့္ပါ။

၄။ ေရဖလားျဖင့္ ခုနစ္ခြက္မွအထက္ ေလာင္း ေဆးပါ။

၅ ။ လည္ေခ်ာင္းနာႏွင့္ အာသီးေရာင္ေရာဂါရွိ သူ မ်ားေျခေထာက္ေရေလာင္းေနစဥ္ ပါးစပ္ထဲ တြင္ ေရကို ငံုထားပါ။ ဤနည္းျဖင့္ အာသီးေရာင္ျခင္းကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္။

၆။ ေရေလာင္းၿပီးေနာက္ ေျခာက္ေသာအဝတ္ျဖင့္ေျခႏွစ္ဖက္လံုးကို ေရေျပာင္စင္ေအာင္သုတ္ပါ။ အခိုးမ်ား ထြက္လာသည္အထိ သုတ္ေပးပါ။

၇။ မ်က္ႏွာသစ္လိုလွ်င္ မ်က္ႏွာအရင္သစ္ၿပီးမွသာ ေျခေထာက္ ကိုေရေဆးပါ။ ေျခေဆးၿပီးမွ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။ ဤနည္းမ်ား အတိုင္းက်င့္သံုးလွ်င္ ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္းေၾကာင့္ ဒူးနာေရာဂါျဖစ္ျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ရာေရာက္ပါသည္ ။ အသက္ငယ္ငယ္ျဖင့္ ဒူးနာသူမ်ား သည္ေျခေထာက္ မၾကာမၾကာေရ ေဆးေလ့ ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ ။

အခ်ဳိ႕ဒူးနာသူမ်ားကိုX-rayဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ေသာ အခါခံုညင္းေအာက္ခံေတ့ဆက္ျဖစ္ေနေသာဒူး အ႐ိုးႀကီးတြင္အခြၽန္ အတက္ က်ီးေပါင္းမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည္ ။ထိုသူမ်ားသည္ အထုိင္အထတြင္ လံုးဝသတိထားရသည္ ။ ေလွကားအတက္တြင္သိပ္မနာ။ ေလွကားအဆင္းတြင္ ပို၍နာေလ့ရွိသည္။ ဒူးဆစ္ အတြင္း အဆီခန္းရာမွ အ႐ိုးပြလာၿပီး က်ီးေပါင္းတက္လာျခင္း၏မူလတရားခံမွာ အထုိင္မ်ားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ နည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ လူတိုင္းတစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီခန္႔ သို႔မဟုတ္ႏွစ္မိုင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ေပးလွ်င္ ဒူးဆစ္အဆီခန္း ျခငး္ႏွင္အ႐ုိး ပျြခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္သည္။ဒးူနာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ဝမ္းတြင္းသားႏွင့္ အနီ ေရာင္ရွိေသာအသားမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ထုိအသားမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္း ေဆး ပညာအလိုအရ႕Uric Acid မ်ားေသာအစာမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းေဆးပညာအရလည္း အပုပ္ စာႏွင့္ေတေဇာ၊ ဝါ ေယာၾကြေစေသာအစာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအစာမ်ားကို လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အသီးအႏွံႏွင့္ ငါးကို စားသံုး သင့္သည္ ။

ဒူးနာေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္သင့္တင့္ေသာအသီးအႏွံမွာဓာတ္စာအျပင္ ႐ံုးပတီသီး၊ ပဲေတာင့္ရွည္၊ ပဲရာ ဇာႏွင့္ ေျမ ေထာက္ ပဲမ်ား၊ ဒန္႔ သလြန္ သီး၊ ေက်ာက္ဖ႐ံုသီး၊ ပဲလင္းေျမြသီး၊ ေဂၚရခါးၫြန္႔၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ ရြက္၊ မွ်စ္ခ်ဳိ၊ ပဲေစာင္းလ်ားသီး၊ ေရွာက္သီး၊ ကြၽဲေကာ သီး၊ ေထာပတ္သီး ၊ကမၺလာသီး ၊လိေမၼာ္သီး ၊မုန္လာဥျဖဴ၊မုန္လာဥနီစသည္မ်ားကိုစားေပးသင့္သည္။ဒူးနာအတြက္လိမ္းေသာေဆးမွာ-(၁) ခ်င္းေျခာက္ အမႈန္႔ ၂ က်ပ္ခြဲသား(၂) လင္းေနအမႈန္႔ ၂ က်ပ္သား(၃) မုန္ညင္းဆီစစ္စစ္ ၁ဝ က်ပ္သား(၄) ပ႐ုတ္မႈန္႔ ၁ က်ပ္သားေဆးေဖာ္နည္းမွာ သန္႔ရွင္းေသာခ်င္းတက္ႏွင့္ လင္းေနတို႔ကို ပရေဆးဆိုင္မွဝယ္ ယူၿပီး သံဆံုတြင္ေထာင္း၍ အမႈန္႔ျပဳ လုပ္ပါ ။ ေနလွန္းထားပါ ။ ေသခ်ာစြာေျခာက္ေသြ႕ေသာ အခါမုန္ညင္းဆီ စစ္စစ္ကို ဒယ္အိုးတြင္၁ဝက်ပ္သားထည့္၍မီးေႏြးေႏြးျဖင့္တည္ထားပါ ။

အျမႇဳပ္တက္ၿပီးဆူလာေသာအခါခ်င္းေျခာက္ႏွင့္လင္းေနအမႈန္႔မ်ားကိုထည့္ၿပီးခ်ထားပါ။ အေငြ႕ေသေသာ အခါမွ ပ႐ုတ္မႈန္႔ထည့္ၿပီး ေလလံု ေအာင္အုပ္ထားပါ ။ အကယ္၍မုန္ညင္းဆီစစ္စစ္ မရႏိုင္ခဲ့လွ်င္ မိမိအရပ္ေဒသထြက္ႏွမ္းဆီစစ္စစ္ကို ေဆးခ်က္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။ မုန္ညင္းဆီကဲ့သို႔ပင္ႏွမ္းဆီသည္လည္း ပူ၍အခိုးပြင့္ေစေသာ သတၱိရွိ သည္။

ဒူးဆစ္အတြင္းမွအရြတ္မ်ားမေျခာက္ေစရန္အတြက္လိမ္းေဆးအဆီကို ေန႔စဥ္လိမ္းေပးသင့္သည္။ထို ေဆးကိုညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တိုင္းလိမ္းပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ေဆးလိမ္းၿပီး ပတ္တီးစည္းထားပါ။ ဒူးနာေရာဂါမွန္သမွ် သက္ သာေစႏိုင္ေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ ပါသည္ ။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား