ဝိသမေလာဘသားမ်ား သယ္ယူလာသည့္ေရာဂါ (သုိ ့မဟုတ္ ) စားသုံးသူေတြအတြက္ ကင္ဆာ


ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ ့ဆုိတာ သမုိင္းဘာသာရပ္ေတြမွာသင္ႀကားခဲ့မွာပါ အခုက နယ္ခ်ဲ ့စရာမလုိပါဘူး ေသနတ္ ၊ အဖ်တ္ႀကီးမားသည့္ဗုံးေတြ သုံးၿပီးတုိက္ခုိက္ရင္ တုိက္လာသူဖက္မွလည္း လူ ့အသက္မ်ား စြာေသေစႏုိင္သလုိ လုိခ်င္တာလည္း ပ်က္ဆီးပါတယ္ အခုကလုိခ်င္သူေတြအတြက္ သူတုိ ့အသက္ေတြ အေသခံစရာမလုိေတာ့ပါဘူး နွစ္ေတြႀကာလာတာနဲ ့အမွ် သူတုိ ့ေတြလုိခ်င္သည့္အရာေတြ မပ်က္မဆီးဘဲ အၿပည့္အဝ ပုိင္ဆုိင္မွာေသခ်ာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာသုံးၿပီး နယ္ခ်ဲ ့သည့္စနစ္ကုိ သုံးလာႀကပါသည္ ။

*** အဓိကက ဘာလည္းဆုိေတာ့ လူသားမ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ မုန္ ့ပဲသေရစာမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါေတာ့သည္ ။ ***

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ကင္ဆာအထူးကုဌာနမွာဆုိလွ်င္ လူနာအလြန္ပင္ နည္းပါးလြန္းလုိ ့တိတ္ဆိတ္ေန သည္ လူနာမ်ားကုိ လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ ့ရသည္ လူနာေတြဆုိရင္ မိသားစုသဖြယ္မွတ္မိရင္ႏွီးေနသည္ ခင္မင္ႀကသည္ ။လူနာေစာင့္ေတြညီရင္ ေဘာလုံးကန္လုိ ့ရတယ္ ။

ယခုမဟုတ္ေတာ့ပါ နွစ္ႀကာလာပါၿပီ ကင္ဆာဌာနဆုိလွ်င္ လူနာတစ္ေယာက္မဆင္းေသးဘူး တစ္ေယာက္ တက္လာ ေနာက္မွာလည္းပါ ေပါ့ မ်ားလာသည့္ ဌာနတစ္ခုအၿဖစ္သုိ ့ေရာက္ရွိလာပါသည္ ။ ဒါေတြ ဘာေႀကာင့္လည္း ဒီေလာက္ထိၿဖစ္လာေနတာလဲ ဆုိတာစဥ္းစားစရာပါ ။

မိမိခ်မ္းသာလုိမွဳ ့နယ္ခ်ဲ ့လုိမွဳ ့ပုိင္ဆုိင္လုိမွဳ ့ေတြမ်ားၿပားလာေနသည့္ လူတစ္စုကေန ဖန္တည္းၿပီး အမိၿမန္မာႏုိင္ငံသူ နုိင္ငံသားေတြအတြက္ ၿဖစ္လုိက္ႀကသည့္ ကင္ဆာေတြပါ ။ ဒီလုိ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာ ကင္ဆာဆုိသည့္ေရာဂါ တစ္ခုၿဖစ္လာၿပီဆုိလွ်င္ ပထမဦးစြာ အလုပ္ေတြ ပ်က္ ေငြလည္း ကုန္ ႀကာလာေတာ့ မတက္ႏုိင္ေလေတာ့ ရွိေနသည့္ေနရာ အုိးအိမ္ေတြေရာင္း ကုသလုိက္ရေတာ့ လူေနၿခဳံႀကား ၿမဳိ ့နဲ ့ေဝးလား ဆုိစရာၿဖစ္လာၿပီး ၿမဳိ ့အစြန္း အၿဖားေန ရာေတြေရာက္ ေနစရာေတြ လည္းဆင္းရဲ လူေတြလည္းမြဲ ၿဖစ္ပါေလေရာ ။

အလြယ္စားသုံးႏုိင္ေသာ တရုတ္ၿပည္ကလာသည့္ ေစ်းေပါၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အစားေသာက္ေတြမရည္တြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ားၿပားပါတယ္ လူတုိင္းနားမလည္သည့္ သူတုိ ့ စာသားေတြနဲ ့ေရးထားသည့္ ပါကင္မ်ဳိးစုံပါ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းက်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ဆုိတာ မပါပါ ဒါေတြကုိ စားေသာက္လုိက္ႀကတာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးေတြ လူလတ္ပုိင္းေတြ အနာဂတ္ ၿမန္မာနုိင္ငံအတြက္ အလြန္ပင္ရင္ေလးမိလာပါတယ္ ။ ေစ်းကေပါ ထုပ္ထားသည့္ အထုပ္ေလးေတြ ကေကာင္း အစားေသာက္ေတြထဲ့မွာေတာ့ လူကုိ ဆုိးရြားစြာေရာဂါေတြၿဖစ္လာမယ္ဆုိတာ မသိေလ သလားေပါ့ ဒါေတြကုိ ဘယ္သူေတြက လုပ္ ၊ လုပ္ၿပီးတာကုိ ဒီနုိင္ငံကုိသြင္း ၊ အရင္းနည္းပါး အၿမတ္မ်ား ေလာဘ သားေတြကေရာင္းခ် ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ စားသုံးသူ ၿမန္မာႏုိင္ငံသူ နုိင္ငံသားေတြပါဘဲ ။

စားေသာက္လာတာႏွင့္အမွ် ႏွစ္ေတြႀကာလာေတာ့ ေရာဂါဆုိးေတြ စြဲကပ္ၿပီး က်န္းမားေရး မေကာင္းသည့္ လူမ်ဳိးေတြ ေရာဂါေႀကာင့္ လုံးပါးပါးလာသည့္ တုိ ့လူသားမ်ဳိးႏြယ္ၿဖစ္လာပါလိမ့္မည္ ။

သူ ့ႏုိင္ငံ သူ ့လူမ်ဳိးအတြက္ေတာ့ လူသားေတြအတြက္ဒုကၡၿဖစ္ေစႏုိင္တာကုိ သိရက္နဲ ့ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္လုိ ့မိရင္ ေသဒဏ္ေပးပါတယ္ ။ ေသဒဏ္ေပးသည့္နုိင္ငံက လူေတြက် ဘာလုိ ့ မစားတာလည္း ဘာေႀကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူကုိ ေသဒဏ္ေပးစီရင္ရတာလည္း ဒါေမးစရာတစ္ခုပါ ။ ဒီလုိ အဆင့္တန္းမမီ က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေသာ အစားေသာက္မ်ဳိးေတြ သူတုိ ့ေတြ မစားႀကဘူးေနာ္ ။ ဒါကုိ အထူးသတိရွိပါ ။

ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ေရာင္းခ်သည့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝန္းမွာ သူတုိ ့ေတြေရာင္း ခ်ေနသည့္ အစားေသာက္ စားသုံးကုန္ကုိ လုပ္မစားပါ မေကြ်းပါ ….ဒါရွင္းေနတာဘဲ စာေရးလည္း မကုန္ႏုိင္ပါဘူး ။ ေစတနာေကာင္းနဲ ့ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းဆုိရင္ေတာ့ ေၿပာစရာမလုိပါဘူး လူသားဆန္ဆန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာလည္း ရွိပါတယ္ ။ မဟုတ္တရုတ္က မ်ားေနပါတယ္ ။

ေနာင္လာမည့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားၿဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေနသည့္ စာသင္က်ာင္းေတြမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ မညီညြတ္သည့္ မုန္ ့မ်ဳိးစုံလုိ ့ေတာင္ ေၿပာမိရင္ လြန္မယ္လုိ ့မထင္မိပါဘူး ။
စကားတစ္ခြန္းကုိ လြယ္လြယ္ေၿပာတက္ႀကပါတယ္ ဘာမွမၿဖစ္ပါဘူး ေသခ်ာထုပ္ပုိးထားတာပါ ဆုိသည့္ မိဘမ်ား ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အထူးသတိထားပါ မေကြ်းပါနဲ ့ မစားလုိက္ရလုိ ့ ဒီကေလး ဒုကၡမၿဖစ္ပါဘူး တစ္ၿခား စားစရာေတြရွိပါတယ္ ဒီအထုပ္တရုတ္ကဆုိရင္ မေကြ်းပါေလနွင့္လုိ ့အထူးဆုိခ်င္ပါတယ္ ။

ထမင္းဆီဆမ္းေရႊလန္ပန္းနဲ ့ေပးပါ ကေလးေခ်ာေတးလည္း ေႀကာက္စရာၿဖစ္လာပါၿပီး ။ ဆီအစစ္မွန္မဟုတ္ဘဲ ဓာတုအကူပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲထားေသာ ဆီအေရာင္ အတုမ်ားပါ ။ ထပ္ခါေႀကာ္ေလွာ္ ထားသည့္ဆီသည့္ ကင္ဆာၿဖစ္ေစပါသည္ ။ ေႀကာ္ေလွာ္တာေတာင္ ႏွစ္ၿပန္ေႀကာ္ ႏွစ္ခါေႀကာ္ လုပ္ၿပီးေရာင္းခ် စားသုံး သူေတြကလည္း ေကာင္းလုိက္တာ ဒီဆုိင္ ဒီဆုိ္င္နဲ ့ေပါ့ ။ ၿဖစ္လာေတာ့မွ ေသတစ္ေန ့ေမြးတစ္ေန ့လုပ္ႀကတယ္ဗ်ာ …..

အမ်ိဳးသားေရး က်န္းမာေရး တစ္ရပ္အေနၿဖင့္ ေၿပာရရင္ ခင္ဗ်ာတုိ ့အပါ ၿမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံး ကုိ ေသနက္ မပစ္ အေၿမာက္မေဖာက္ ဗုံးမက်ဲဘဲ နယ္ခ်ဲ ့ခံေနသည့္အၿပင္ လူမ်ဳိးပါ ေရာဂါဆုိးေတြ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ။

သူ ့တုိ ့သမုိင္းစကားတစ္ခုေၿပာပါရေစ ဘိန္းစစ္ပြဲဆုိတာ သိမွာပါ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ နယ္ခ်ဲ ့လုိသည့္ အုပ္စုက ဘိန္းဆုိသည့္ မူးယစ္ေဆးကုိ ဖန္တည္းလုပ္ေဆာင္ ေပးလုိက္တာ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြ ဘိန္းစြဲကုန္လုိ ့ နယ္ခ်ဲ ့လုိသည့္ ႏုိင္ငံက စိတ္ေအးလက္ေအး သိမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္ ။ သမုိင္းကေၿပာသည့္ သင္ခန္းစာေတြပါ အခုေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံကုိ လူ ့စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ ့ အဆင့္တန္းမမီ လူေတြအတြက္ အသုံး မၿပဳ ့သင့္သည့္ ဓာတုနည္းပညာေတြကုိသုံးၿပီး တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနတာပါ သူ ့သမုိင္းကေပးေသာ သင္ခန္းစာကုိ အသုံးခ်တက္လာတယ္လုိ ့ၿမင္မိပါသည္ ။

ကင္ဆာဆုိသည့္ေရာဂါဆုိးမ်ားၿပားလာေနသည့္အတြက္ အသိေပးတင္ၿပၿခင္းပါ သတိၿဖစ္ခဲးသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး အၿမင္ၿဖင့္ ထပ္မံ အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား