မိဘမ်ားသိထားသင့္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စားေသာက္မႈပံုစံ


မိဘမ်ား နားလည္ဖို႔ အကူအညီတစ္ခုခုလုိအပ္ေနၿပီလို႔ဆိုရင္ မအံ့ၾသလိုက္ပါနဲ႔ ။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလို တာလဲ ဆိုေတာ့ က်န္းမာစြာစားေသာက္ျခင္းအတြက္ ရည္ညႊန္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။
က်န္းမာ ၀ၿဖိဳးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ အာဟာရဓါတ္တိုးျမင့္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္မယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာ ၀ၿဖိဳးတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ရရွိဖု႔ိအတြက္ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔အတူ အစာ အာဟာရေလးေတြကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု ေကၽြးေမြးရမလဲဆိုတာေလးေတြကို အေျခခံသိထားသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေလးေတြ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ျပဳစုယုယေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ရင္ေသြး ငယ္ေလးမ်ားကို က်န္းမာတက္ၾကြၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္လန္းဆန္းလာမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

၁။ အစားအေသာက္စနစ္ကို မိဘမ်ားကထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါ။
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စားေသာက္မႈပံုစံကိုစီစဥ္ဖို႔အတြက္ မည္သို႔ေသာ အစားအစာကို၀ယ္မည္ဟု ပထမဆံုး ဆံုးျဖတ္ပါ ။ ပံုမွန္အစားအစာအျဖစ္ ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းထားတဲ့အခါ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဒုကၡေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ အိမ္မွာေတြ႔ေန၊ ျမင္ေနက်ျဖစ္တဲ့ ေရခဲ့ေသတၱာထဲမွာ၊ ဗီဒိုထဲမွာစသည္ျဖင့္ အျမင္မ်ားမ်ားေတြ႔ပါမွ သူတို႔ပိုမိုစားသံုးျဖစ္မွာပါ။ ကေလးငယ္ေတြ ႏွစ္သက္တတ္တဲ့အစားအစာအခ်ဳိ႕က အာဟာရမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ၀ယ္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မျဖစ္ပါနဲ႔။

၂။ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည္မွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါ။
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္အစားအစာေတြန႔ဲ သြားေရစာေတြကို စနစ္တက် ဇယားဆြဲထားပါ ။ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ကာ စီစဥ္ေပးထားသည့္အထဲမွ သူတိို႔ဘယ္ခ်ိန္မွာ ဘာစားခ်င္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ စားခ်င္တယ္ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ ။ ဒီလိုေရြးခ်ယ္ေစျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပမာဏ အနည္းငယ္ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အစားအစာကို ကုန္ေအာင္စားေသာက္ေစျခင္း မျပဳမိပါေစႏွင့္။
လံုေလာက္စြာစားေသာက္ၿပီးၿပီလို႔ယူဆတဲ့အခါ၊ ဗိုက္ျပည့္ၿပီဟု ယူဆတဲ့အခါ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စားေသာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ ေပးပါ ။ ပန္းကန္ထဲမွ အစားအစာေတြကို မကုန္ ကုန္ေအာင္ မစားခိုင္းပါႏွင့္ ။ အစားအစာေတြကို ကုန္ေအာင္စားေသာက္ရတဲ့ စနစ္နဲ႔ ႀကီးျပင္း လာခဲ့ၾကတဲ့ မိဘ အမ်ားစုဟာ ဗိုက္ျပည့္ ၊ ဗိုက္၀သြားတဲ့ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ။ ဗိုက္ျပည့္ၿပီ ၊ ဗိုက္တင္းၿပီ ၊ ဗိုက္၀သြားၿပီဟု ခံစားရတဲ့ ကေလးငယ္ ဟာ ေနာက္ထပ္ စားဖို႔ မတက္ႏိုင္ေတာ့ လို႔ပါ။

၄။ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေသာအရြယ္အျဖစ္ စတင္ေပးပါ။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစားအစာကို ေတာင့္တတဲ့အရြယ္၊ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္တဲ့အရြယ္ဆိုတာ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အစပိုင္း လို႔ေခၚတဲ့ ကေလးအရြယ္မွာပဲျဖစ္ၾကတာပါ။ အျခားတစ္ခုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အစားအေသာက္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္တတ္ၾကတာ ကေလငယ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစအရြယ္ကေလးငယ္ေတြေတာင္မွ ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးဆို တာကို သူတို႔ေလး ေတြရဲ႕ေသးငယ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ကေလးနဲ ႔ တင္ ေရြးခ်ယ္ တတ္ၾကပါတယ္ ။ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံ ထဲကေန လြတ္ကင္းေအာင္ အစားအစာသစ္ေတြ ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း ႀကိဳးစားေပးပါ ။ အတင္းအက်ပ္စားခိုင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ ႔။ တစ္ကိုက္စာ ၊ တစ္ဖဲ့စာေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘက္ပါလာေအာင္သာ ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုေပးရမွာပါ ။

၅။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို အသစ္ျပင္ေပးပါ။
ကေလးငယ္ေတြဟာ ေဟာ့ေဒါ့ေတြ၊ ပီဇာေတြ၊ ဘာဂါေတြနဲ႔ ခ်ီးစ္ေတြခ်ည္းသာ စားခ်င္တယ္လို႔ ဘယ္သူကမ်ားေျပာၾက ပါသလဲ? အျပင္ထြက္စားတဲ့အခါတိုင္း သူတို႔စားေနက်အစားအစာေတြထက္ အသစ္ကိုေရြးခ်ယ္ဖိ႔ု တြန္းအားေပးပါ ။ စားေနက်ပံုစံေတြထဲက ခြဲထြက္ၿပီး အစားအစားအသစ္ ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ ။ အဲဒီအခါ သူတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔က်တဲ့လိုလားမႈတစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပး တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုအံ့ၾသသြားေစပါလိမ့္မယ္ ။ ေရြးခ်ယ္မႈ ေသးေသးေလးကစၿပီး သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးပါ ။

၆။ ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားပါ၀င္တဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ကိုေသာက္သံုးေပးပါ ။
ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားပါ၀င္တဲ့ ဆိုဒါ နဲ႔ အျခားေသာအခ်ဳိဓာတ္ရွိတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြဟာ ပိုမိုျပည့္စံုတဲ့ အာဟာရဓါတ္ကို ရရွိေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပါ ။ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ၊ အားျဖစ္ေစတဲ့ ႏြားႏို႔ေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေသာ ေသာက္ စရာေတြပါပဲ ။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြက ၁၀၀%ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ သိပ္အမ်ားႀကီးလည္း မလိုအပ္ပါဘူး ။ တစ္ေန႔ကို ၄ - ၆ ေအာင္စ ပမာဏဆိုရင္ကို အေတာ္ေလး လံုေလာက္ေနပါၿပီ ။

၇။ သၾကားလံုးေလးေတြ ထားေပးပါ။
အခါအားေလ်ာ္စြာေတြ႔ျမင္ရတဲ့ သိၾကားလံုးေလးေတြ ၊ ခ်ိဳခ်ဥ္လံုးေတြက ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ညစာစား ၿပီး အခ်ိဳတည္းဖို႔အတြက္ အဓိကအစားအစာေတာ့ မျဖစ္သြားပါေစနဲ႔ ။  ညစာစားဖို႔အတြက္ အခ်ဳိတည္းမဲ့ အစားအစာနဲ႔ ျမွားယူ ေကၽြးေမြးျခင္းဟာ ထမင္းစားခ်င္စိတ္ထက္ အျခားေသာ သြားေရစာေတြကိုပိုၿပီး ႏွစ္သက္သြားေစပါတယ္ ။ ဒါကလည္း သတိျပဳရ မယ့္အခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။

၈။ အစားအေသာက္က ခ်စ္ခင္စရာမဟုတ္ပါ။
I love you ကဲ့သုိ႔စကားလံုးထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စကားလံုးသစ္ကိုရွာေဖြအသံုးျပဳေပးပါ ။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆုေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ အစားအေသာက္ေကၽြးျခင္းထက္ ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း ၊ ေပြ႔ဖက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာ ျပည့္၀စြာ ခ်စ္ခင္ယုယေပးပါ ။ မိဘနဲ႔သားသမီးၾကားက သံေယာဇဥ္ကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္ ။

၉။ မိမိလုပ္သလိုကေလးငယ္ေတြကိုလုပ္ပါေစ
မိခင္ကိုယ္တိုင္ က်န္းမာစြာေနထိုင္စားေသာက္ေသာ စံျပေမာ္လ္ဒယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျပသပါ ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစား အေသာက္ေတြကို စနစ္တက်စားေသာက္တတ္ဖို႔ သင္ျပေပးဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ မိမိကိုယ္တိုင္က ဥပမာေကာင္းအျဖစ္ အတက္ ႏိုင္ဆံုးျပသပါ ။ အာဟာရျဖစ္ေစမယ့္ သြားေရစာေတြ ကိုေရြးခ်ယ္စားသံုးပါ။ ေတြ႔ကရာ ေနရာေတြမွာမစားဘဲ စားပြဲခံုနဲ႔စနစ္တက် စားေသာက္ပါ။ သြားေရစာေတြေၾကာင့္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာေတြနဲ႔ ညေနစာေတြကို ေက်ာ္လြန္သြားတာမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၁၀။ တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္နဲ႔ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳခ်ိန္ေတြကို ကန္႔သတ္ပါ။
အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္မဲ့အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး တက္ၾကြရႊင္လန္းေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း အားေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ တီဗြီၾကည့္ျခင္းကို မက္ေမာ ေသာကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္းအဆီဓါတ္ေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္ မ်ားမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစတာ ေတြ႔ရပါတယ္ ။ တကယ္လို႔ တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္နဲ႔ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳခ်ိန္ေတြကို ကန္႔သတ္ေပးထား မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ က်န္းမာတက္ၾကြၿပီး သန္မာျဖတ္လတ္စြာ နဲ႔အရာရာတိုင္းကို ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ မိဘနဲ႔သားသမီးၾကားကိုလည္း ထိေတြ႔ေစမႈပိုမ်ားၿပီးေတာ့ အတူအတြပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ တဲ့ မိသားစုေလးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ ။

စိမ့္စမ္းေရ
Health Guide
https://www.facebook.com/healthguidemyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား