ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ယူကလစ္ပင္


Item Name --------- Australian Fever Tree (ယူကလစ္ပင္)
Category ------------ Raw Material
Botany Term ------- Eucalyptus globules Labill
Species Family ----- Myrtaceae

သမပိုင္း ေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႕ အျပား ၌လည္း စိုက္ပ်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ႏိုင္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လ တြင္ ပ်ိဳးေဘာင္အား အနံ ၄ ေပ၊ အနက္ ၁ ေပ၊ အလ်ား သင့္ေတာ္ သလို ထား၍ ျပဳျပင္ ႐မည္။ အလြယ္ တကူ ပြင့္ႏိုင္ ပိတ္ႏုိင္ ေသာ တစ္ဖက္ရပ္ အမိုးအကာ ျပဳလုပ္ ထား႐ွိရန္ လိုသည္။ ပိ်ဳးခင္းေျမ အား ႏြားေခ်းမႈန္႕ ၁ ဆ၊ သဲ ၂ ဆႏွင့္ ေျမေဆြး ၄ ဆ ခန္႕ ေရာ၍ ခ်ေပး သင့္သည္။ ၁/၂ လက္မ အနက္႐ွိ မ်ဥ္းေၾကာင္း ငယ္မ်ား ၂ လက္မ ျခားဆြဲ ၍ မ်ိဳးေစ့ ခ်ၿပီး ေရကို ညီညာစြာ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ေလာင္းေပး ရမည္။ ေရကို မွန္မွန္ ေလာင္းေပး ျခင္းျဖင့္ ၄၁ ရက္ အတြင္း ျပည့္စံုစြာ အပင္ ေပါက္ႏိုင္ ေပသည္။ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ားတြင္ ႏြားေခ်းမႈန္႕ ၁ ဆ၊ သဲ ၂ ဆ၊ ေျမေဆြး ၃ ဆ ေရာစပ္ၿပီး မ်ိဳးသက္ ၂ လ ခန္႕ ႐ွိေသာ ၂ လက္မ မွ ၃ လက္မ အျမင့္ ႐ွိ အပင္ငယ္ မ်ားကို ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳး ရသည္။ ပ်ိဳးေထာင္ စဥ္တြင္ ေရအား ခပ္ျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ညီညီ ညာညာ မွန္မွန္ ေလာင္းေပးျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳး ၿပီးေနာက္ လိုအပ္သလို ေရေလာင္း ေပးျခင္း မ်ားအား အပင္ ႐ွင္သန္ စိတ္ခ် ရသည့္ အထိ လုပ္ေဆာင္ ေပးရ ပါမည္။ နယုန္လ တြင္ စတင္ စုိက္ပ်ိဳးၾက သည္။ ပ်ိဳးသက္ ၅-၆ လ ခန္႕႐ွိေသာ အခါ တစ္ပင္ ႏွင့္ တစ္ပင္ ၅ ေပ အကြာ အတန္းလိုက္ ၉ ေပ အကြက္ အနက္ ၁ ေပ၊ အခ်င္း ၁ ေပ က်င္းမ်ား တူး၍ ေျမခ် စိုက္ပိ်ဳး ႏုိင္ပါသည္။ ေပါင္း႐ွင္းျခင္း၊ အပင္ေျခ အား ေျမဆြျခင္း လုပ္ငန္း ကုိလည္းအခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ ေပးသြား သင့္ေပသည္။


♥ အပင္

အပင္ ႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္၏။ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္မွ် ႐ွိ၏။ အျမင့္ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ ခန္႕ ႐ွိ၏။ ထိပ္ပိုင္း တြင္ ကုိင္းျဖာ၏။ အခက္ အလက္ အ႐ြက္မ်ား ေအာက္သို႕ တြဲလ်ား က်ေန၏။ အေခါက္မွာ ပါး၍ ေငြေရာင္ ထၿပီး ေျပာင္ေခ်ာ၏။ အကိုင္း အခက္မ်ား ႏုစဥ္ နီေရာင္ သမ္းသည္။

♥ အ႐ြက္

႐ြက္လႊဲ ထြက္သည္။ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ လွံစြပ္ပံု ႐ွိသည္။႐ြက္ထိပ္ ခၽြန္သည္။႐ြက္ရင္း အနည္းငယ္ သြယ္၏။ အနံ႕ ေမႊး၏။ ႐ြက္ျပား အစိမ္းေဖ်ာ့ ေရာင္ ႐ွိ၍ သားေရကဲ့သို႕ ေျပာင္ေခ်ာ ၿပီး အနားညီ သည္။ ႐ြက္လယ္ေၾကာ ထင္႐ွား၏။

♥ အပြင့္

ျဖဴ၏။ ပြင့္တည္း ပြင့္၏။ ေခါင္းေလာင္းပံု ႐ွိ၏။ တန္ခူးလ တြင္ ပြင့္သည္။

♥ အသီး

အညွာမဲ့၍ အေျမွာင္း ၄ ေျမွာင္း ပါ၏။ အေစ့ အလြန္ ေသးငယ္ ၿပီး မ်ားျပားစြာ ပါ၀င္၏။ ၀ါဆိုလ တြင္ သီးသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အ႐ြက္၊ အဆီ၊ အျမစ္။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္း မ်ားအလို အရ ယူကလစ္ သည္ အရသာ စပ္႐ွား႐ွား ႐ွိ၏။ အေစးသည္ ပန္းနာ ရင္က်ပ္နာ ကုိ ေပ်ာက္ေစ၏။ ၀မ္းကို သက္ေစ၏။ ၀မ္းေဖာေရာင္ ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေၾကာ တင္းျခင္း တို႕ကို ႏိုင္၏။ ဦးေႏွာက္ ကုိ ၾကည္လင္ေစ၏။

► အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု

၁။ အ႐ြက္ကို ႀကိတ္၍ အနာမီး၊ အနာစက္ မ်ားကုိ လိမ္းေပးျခင္း၊ အံုေပးျခင္း ျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၂။ အ႐ြက္ကို ျပဳတ္၍ အခိုး အေငြ႕ ႐ွဴ႐ႈိက္ ေသာ္ ပန္းနာ ေၾကာင့္ ရင္က်ပ္ျခင္း ေပ်ာက္၍ အသက္႐ွဴ လြယ္လာ၏။
၃။ ခၽြဲသလိပ္ ေရာဂါ၊ အဆိပ္ သင့္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါႏွင့္ ခြဲစိတ္ ထားေသာ ဒဏ္ရာ မ်ား၌ လည္း ယူကလစ္႐ြက္ ကုိ အသံုးျပဳ၏။
၄။ ဆူေနေသာ ေရေႏြးတြင္ အ႐ြက္ထည့္ ၿပီး ေခၽြးေအာင္း ေပါင္းခံ ျခင္းျဖင့္ ႏွာေစး ေခါင္းကုိက္ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္၏။

► အဆီအသံုးျပဳပံု

၁။ အဆီကို အေရျပား ေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚ တတ္ေသာ အနာ ေရာဂါမ်ား ေပၚတြင္ လိမ္းေပးရ၏။
၂။ အဆစ္ အမ်က္ ကုိက္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သံလြင္ဆီ ႏွင့္ ဆတူ ေရာ၍ လိမ္းက ေပ်ာက္၏။
၃။ လိမ္းေဆးဆီ ျပဳလုပ္၍ မီးေလာင္ေသာ ေနရာ၌ လိမ္းေပးရ၏။ ရင္က်ပ္ျခင္း အတြက္လည္း အသံုးျပဳ ႏုိင္၏။

► အျမစ္အသံုးျပဳပံု

၁။ အျမစ္ကို ၀မ္းႏုတ္ေဆး အျဖစ္ ေဖာ္စပ္ သံုးသည္။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

 ♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား