ခါးနာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္ျခင္စရာမ်ား


ခါးနာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ိွရာ ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာေရာဂါ၊ အထုိင္မ်ား၍ျဖစ္ေသာ ခါးနာ၊ အေလးအပင္မရင္းျဖစ္ေသာခါးနာတို႔ထက္ အိပ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာက ပို၍မ်ားလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ငယ္စဥ္ကခါးနာဖူးသည္။ နာသည္မွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေအာင္ နာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္ထုိင္တာၾကာၿပီး ျပန္ထလွ်င္ မနည္းထရသည္။ ၾကာၾကာထိုင္လွ်င္လည္း ခါးဆက္ထဲမွ ပူၿပီးနာလာသည္။ ခါးနာ၊ ခါးကုိက္ေပ်ာက္ေဆးေသာက္သည္။ ဘမ္းပ႐ုတ္ဆီ လိမ္းသည္။ ခဏသက္သာၿပီးေနာက္ ျပန္နာသည္။

ခါးနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ ထိုေခတ္က အသံုးျပဳေလ့႐ိွေသာ စပရင္ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္မိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစပရင္ေမြ႕ရာမွာ အေဟာင္းျဖစ္သျဖင့္ အားေပ်ာ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ခြက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေပါက္ၿပဲၿပီး စပရင္အျပင္သို႔ ကန္ထြက္ေနသည္။ ေပါက္သည့္ေနရာကို အေပၚက ဂံုနီအိတ္အထူခင္းၿပီးအိပ္သျဖင့္ ေမြ႕ရာမွာ ျမင့္သည့္ေနရာတြင္ျမင့္၊ ခြက္သည့္ေနရာတြင္ခြက္ ျဖစ္ေနသည္။

စာေရးသူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တက္စဥ္က အေဒၚတစ္ေယာက္၏ေနအိမ္မွ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အိမ္မွ ေ႐ွးကသိမ္းထားေသာ မိဘမ်ားလက္ထက္ကေမြ႕ရာကို စာေရးသူအိပ္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတစ္ႏွစ္ၿပီး၍ နယ္ၿမိဳ႕ေလးသို႔ျပန္ေသာအခါ ကိုယ့္အိမ္မွအိပ္ေနက်အိပ္ရာႏွင့္ ျပန္အိပ္ရသည္။ စာေရးသူ၏မိဘအိမ္က အိပ္ခန္းမွာ ခုတင္မ႐ိွ၊ ေမြ႕ရာမ႐ိွ၊ ၾကမ္းျပင္တြင္ သင္ျဖဴးဖ်ာခင္းၿပီး ျခင္ေထာင္ေထာင္အိပ္ရသည္။ ေက်ာင္းတက္ရင္းရခဲ့ေသာခါးနာသည္ နယ္ကအိမ္ေရာက္ၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာေသာအခါ အလိုလိုသက္သာၿပီး ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ ထုိအခါက်မွ စပရင္ေမြ႕ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိထား မိေတာ့သည္။

စပရင္ေမြ႕ရာသာမဟုတ္၊ ၾကာ႐ွည္အသံုးျပဳထားသျဖင့္ ခါးေနရာတြင္ခြက္ဝင္ေနေသာ ဆိုဖာေမြ႕ရာ၊ ဝါဂြမ္းေမြ႕ရာမ်ားျဖင့္အိပ္လွ်င္လည္း ခါးနာႏိုင္ပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေသာအခါ လူ၏အေလးခ်ိန္ဖိအားႏွင့္ ခါးမွာ ေမြ႕ရာအတြင္း ခြက္ဝင္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ခါး႐ိုးဆစ္ ခုနစ္ဆစ္႐ိွရာ အိပ္ရာအေနအထားမမွန္လွ်င္ ခါး႐ိုးအဆစ္မ်ားပါ အေနအထားပ်က္ယြင္းၿပီး ၾကာလွ်င္ က်ီးေပါင္းတက္လာႏိုင္သည္။ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ားအတြင္းမွ အ႐ြတ္ျပားမ်ား အေနအထားပ်က္ယြင္းျခင္း၊ အျပင္သို႔ကန္ထြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ခါး႐ိုးဆစ္က်ီးေပါင္းတက္လွ်င္ ခါး႐ိုးဆစ္နံပါတ္ (၄)ႏွင့္ (၅) ၾကားႏွင့္၊ (၅) ႏွင့္ (၆) ၾကား အေၾကာညပ္လွ်င္ အနာက်င္ဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မီးေညာင့္႐ိုးဆစ္အထက္တြင္ မခံႏိုင္ေအာင္နာတတ္သည္။ ထုိင္လွ်င္လည္းနာ၊ ပက္လက္လွန္အိပ္လွ်င္လည္းနာႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္ကို တစ္လွည့္စီေစာင္းအိပ္မွ သက္သာေလ့႐ိွသည္။

ခါးနာၾကာလွ်င္ ကုသမႈစနစ္တက်မခံယူလွ်င္ အာ႐ံုေၾကာေရာင္ၿပီး ေျခတစ္ဖက္တြင္ကိုက္ခဲၿပီး လမ္းေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေဝဒနာခံစားရတတ္သည္။ ဆုိင္ယာတီကာဟုေခၚေသာ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ခါးဆစ္က်ီးေပါင္းညပ္ၿပီး ေပါင္တစ္ေလွ်ာက္ထံုဆင္းနာေသာေရာဂါမွာ အလြန္ဆိုးသည္။ ဆုိင္ယက္တစ္နာဗ္ေၾကာေရာင္ေသာေရာဂါေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ကိုခဲႏွင့္ဆြဲၿပီး အိပ္ရာထဲတြင္ရက္႐ွည္အိပ္ေနရတတ္သည္။

အခ်ိဳ႕ခါးက်ီးေပါင္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာညပ္ေသာေဝဒနာသည္မ်ားမွာ ခဲဆြဲ႐ံုႏွင့္မရေတာ့သျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသရတတ္သည္။ ခါးခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ စြန္႔စားရၿပီး အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ အခန္႔မသင့္၍ ခါးေအာက္ကိုယ္တစ္ပိုင္းေသသြားသူမ်ား ႐ိွခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးနာလွ်င္ ျဖစ္စကတည္းက ဂ႐ုစိုက္ကုသသင့္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသရသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေပ။

ခါးနာကုသရာတြင္ Lumber attraction ေခၚ ခါးဆြဲကုသျခင္းျဖင့္ ခါးနာသက္သာေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္းခဲဆြဲေနျခင္းသည္လည္း မေကာင္းေပ။ ခါး႐ိုးဆစ္အားလံုးကို ဟသြားေအာင္ဆြဲျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ ခါးဆစ္မ်ားႏွင့္ အ႐ြတ္ေၾကာ၊ ဆိုင္းေၾကာ၊ ခုတံုးမ်ားမွာ ဒဏ္ျဖစ္ၿပီး ခါးႏွင့္ေအာက္ပိုင္း အားေပ်ာ့သြားေစ ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။

အိပ္ရာေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို နံနက္အိပ္ရာထလွ်င္ သိႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္က စာေရးသူ၏ဖခင္ႀကီး ခါးနာဖူးသည္။ နံနက္အိပ္ရာထလွ်င္ ထူေပးဖို႔လူအကူကို ေအာ္ေခၚရသည္။ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း အေကာင္း၊ ၾကာေတာ့ ထူေပးရသူမ်ားကို အားနာသျဖင့္ အိပ္ရာေဘး နံရံအျမင့္မွ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းခ်ထားသည္။ နံနက္လင္းလွ်င္ ယင္းႀကိဳးကိုဆြဲယူၿပီး အိပ္ရာမွထသည္။

စာေရးသူဖခင္၏ေမြ႕ယာကို အထူမွအပါးသို႔ေျပာင္းလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေမြ႕ရာအ႐ြယ္ သံုးထပ္သားအပါးတစ္ခ်ပ္ကို အိပ္ရာေပၚတြင္တင္၊ ထိုအေပၚမွ ေစာင္တစ္ထည္ ခင္းၿပီးအိပ္ေစသည္။ ခါးနာမွာ တျဖည္းျဖည္းသက္သာလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။

အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ားကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္လွ်င္ က်ီးေပါင္းတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿမဲျဖစ္
သည္။ သစ္ပင္မ်ား အသက္ရင့္လာလွ်င္ အေခါက္ထူၿပီးအေပြးတက္လာသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ က်ီးေပါင္း႐ိွေသာအဆစ္ႏွင့္ ခါးအာ႐ံုေၾကာမ်ား မညပ္မိေစ ရန္သာ အိပ္ယာမွအစ ဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ မမာလြန္း၊ မေပ်ာ့လြန္းေသာ ေမြ႔ယာမ်ိဳးျဖင့္သာ လူႀကီးမ်ားကို အိပ္ေစသင့္သည္။

ပက္လက္ကုလားထုိင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာေခါက္၍ဆန္႔၍ရေသာ ပတၱဴဖ်င္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာထုိင္ခံုမ်ားကို ပက္လက္ကုလားထိုင္ဟုေခၚၾကသည္။ ကုလားထုိင္ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုုရသည္။ ျမန္မာမ်ားက အဂၤလိပ္မ်ားကို ကုလားဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ထိုင္ေသာထုိင္ခံုမ်ားကို ကုလားထုိင္ဟု ေခၚခဲ့ၾကပံုရသည္။

စာေရးသူ၏ညီငယ္တစ္ဦးမွာ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ ခါးနာဖူးသည္။ သူ႔အက်င့္မွာ ေနအိမ္အေနာက္ဘက္ သစ္ပင္အရိပ္ေကာင္းေသာေနရာတြင္ ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္ စာက်က္ေလ့႐ိွသည္။ တစ္ခါတရံ သူသည္ စာက်က္ေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့႐ိွသည္။ စာေမးပြဲႀကီးနီးခ်ိန္တြင္ သူ႔မွာခါးနာေရာဂါစြဲကပ္ေနၿပီး ဝမ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး ခါးကိုအနင္းခံသည္။ ပ႐ုပ္ဆီမ်ားလိမ္းသည္။ မသက္သာ။ ေနာက္ဆံုး ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္ စာမက်က္ေတာ့မွ သက္သာသြားသည္။ သူသည္ ယခုအခါ ေမ့ေဆးဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ဖခင္မွာလည္း တစ္ခါက ပက္လက္ကုလားထုိင္ဖ်င္ၿပဲၿပီး ကြၽံက်သျဖင့္ ခါးနာဖူးသည္။ ျပတ္က်႐ံုမွ်မက ကုလားထိုင္တန္းမ်ားက ေခါက္ၿပီး ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့သို႔ ႐ိုက္မိသျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ပါ ဒဏ္ရာရေလသည္။ ခါးတြင္ရေသာဒဏ္ရာမွာ အ႐ိုးဖုသြားၿပီး က်ီးေပါင္းတက္ေနသျဖင့္ ခါးမတ္၍မရသည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္သည္။

ဖ်င္ကုလားထုိင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပက္လက္ကုလားထုိင္၊ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပက္လက္ ကုလားထုိင္၊ ေနာက္ဆံုးေခတ္ေပၚ Dream bed ျဖင့္အိပ္သူမ်ားမွာလည္း ခါးနာသည္ကိုမၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာေခါင္းတင္တန္းပါသည့္ ကုလားထုိင္မ်ားျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ားမွာ ခါးသာမက ဇက္က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းပါျဖစ္ႏိုင္သည္။ မၾကာခဏ ေခါင္းမူးသူတစ္ဦးကိုေတြ႔ဖူးသည္။ သူသည္ ဇက္ေၾကာတက္သက္သာေစရန္ ဝါးကုလားထုိင္ဝယ္ၿပီး ဇက္တင္အိပ္ရာမွ က်ီးေပါင္းတက္ၿပီး မူးလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အႏွိပ္သည္ဖုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာေ႐ွးလူႀကီးမ်ားသည္ 'အႏွိပ္သည္ဖု' ေခၚ သစ္သားဖုလံုးႏွစ္ခုကို တစ္လက္မခန္႔အကြာထားသည့္ ပြတ္လံုးျဖင့္ ဇက္ရင္းတြင္ထား၍ အိပ္ျခင္း၊ ခါးဆစ္တြင္ခု၍အိပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့႐ိွၾကသည္။

သီလ႐ွင္စာသင္တုိက္မွ ဆရာႀကီးတစ္ပါးခါးနာ၍ ကုသေပးရဖူးသည္။ ေျခတစ္ဖက္ကို ဆန္႔ထား၍မရ၊ ေကြးထားရသည္။ ဆြဲဆန္႔လွ်င္ နာ၍ေအာ္ရသည္။ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္၊ ေပြ႕ယူလာရသည္။ ထုိသီလ႐ွင္ဆရာႀကီးသည္ အႏွိပ္သည္ဖုကို ခါးေအာက္ခုထားရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားရာမွ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ခါးထဲမွပူၿပီးႏိုးလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျခတစ္ဖက္တြင္ပါ က်ဥ္ထံုၿပီးကိုက္ခဲလာသည္။ သူသည္ အႏွိပ္သည္ဖုေၾကာင့္ ခါးအာ႐ံုေၾကာညပ္ေသာေရာဂါေဝဒနာ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏွိပ္သည္ဖုခံၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားရာမွ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားစြာ႐ိွသျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

အႏွိပ္သည္ဖုကို ေ႐ွးကမည္သူကတီထြင္ခဲ့သည္ကို မသိရေသာ္လည္း ဘုရားေစာင္းတန္းေစ်းသည္မ်ား၊ ပန္းပုဆိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို သစ္သားဝက္အူရစ္ျဖင့္ လွည့္ညႇစ္ေသာအႏွိပ္ကိရိယာမ်ားလည္း ေရာင္းေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေပါင္ကိုက္သည္ကို ၎တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ ညႇစ္ထားမိသျဖင့္ ေပါင္တြင္းေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးပိတ္သြားကာ ေျခတစ္ေခ်ာင္းလံုးျဖတ္ပစ္လိုက္ရ သူ႐ိွသည္ဟု ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာျပဖူးသည္။

အရပ္သံုးလက္ျဖစ္ အႏွိပ္ကိရိယာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္႐ိွသည္။ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သံုးစြဲရာမွ အေၾကာညပ္ျခင္း၊
အဆစ္လြဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာေရာင္ျခင္း၊ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္တဲ့စမ္း မသံုးသင့္ပါ။

အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္အနားယူျခင္းသည္ လူတို႔ေန႔စဥ္ျပဳရေသာ အမႈျဖစ္သည္။ အိပ္ရာအေနအထားမသင့္ေတာ္၍ ျဖစ္ရေသာ ခါးနာေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါ၊ ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာေဝဒနာ၊ လက္လုပ္အႏွိပ္ကိရိယာတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာ၊ အာ႐ံုေၾကာညပ္ေဝဒနာမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္အျဖစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား