ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ င႐ုတ္ေကာင္းပင္


Item Name ------- Black Pepper (င႐ုတ္ေကာင္း)
Category ---------- Raw Material
Botany Term ------ Piper nigrum Linn
Species Family ---- Piperaceae

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းတို႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေပါက္ေရာက္သည္။ အပူခ်ိန္ ၅၀ ံ မွ ၁၀၀ ံ ဖာရင္ဟိုက္အတြင္း႐ွိျပီး မိုးေရခ်ိန္ ၆၀ လက္မ ရြာသြန္းေသာ ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ထြန္းသည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
သဲႏုန္းေျမ ၊ ႏုန္းတင္ေျမႏု၊ ဂ၀ံေျမ၊ ေျမနီ၊ သဲ၀န္းေတာင္ေစာင္း ေတာင္ကုန္းတို႕တြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ေျမခ်ဥ္ကုိ ပုိ၍ ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ ေျမတြင္အစိုဓာတ္ ေကာင္းစြာ႐ွိ၍ ေရအလြန္မ၀ပ္ေသာ ေျမမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။

အပင္ႀကီးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တြဲ၍ စိုက္ႏိုင္သည္။သီးျခားစုိက္ပါကပင္စည္ကုပ္တြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ တိုင္မ်ားစိုက္ရမည္။ အရိပ္ပင္/တြယ္ပင္မ်ား၏ ေျခရင္း၌ ၁ ၁/၂ ေပ ႐ွည္ေသာ အညြန္႕ ၂ ညြန္႕ ၃ ညြန္႕ကို ေတာ္သလင္း၊သီတင္းကၽြတ္လေလာက္တြင္ တိုက္႐ိုက္ခ်၍ စိုက္ႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ အညြန္႕တိုတို ကို သီးျခားစုိက္ပိ်ဳး၍ အျမင့္ ၁ ၁/၂ ေပ ခန္႕႐ွိေသာအခါတြင္ စိုက္ႏုိင္သည္။ တိုင္ထူစိုက္ပါက တစ္တိုင္ႏွင့္ တစ္တိုင္ ၅-၇ ေပ အကြာထားသင့္သည္။
ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ျပီး ေျမတြင္ေရအစိုဓာတ္ အျမဲ႐ွိေနရမည္။ အပင္ႏြယ္တက္ရာတြင္ လိုအပ္သလို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ေပးသင့္သည္။ ၂ ႏွစ္သားအပင္အားတိုင္ေျခရင္းတြင္ ေခြထားျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားထပ္ပြားေစျပီး တိုင္လံုးျပည့္ ထပ္မံေပါက္တက္လာေသာ အပင္မ်ား၏ အညြန္႕မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အကိုင္းအခက္မ်ား ပိုမိုေ၀ဆာျပီး အသီးဆြတ္ လြယ္ကူ၍ သီးထြက္ပိုမို မ်ားျပားေစသည္။

ပင္သက္ ၃-၄ ႏွစ္တြင္ စသီးေသာ္လည္း ၆-၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္ေရာက္မွသာ သီးထြက္ေကာင္းသည္။ အသီးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္(တေပါင္းလမွ ကဆုန္လ) တြင္ ဆြတ္ေပးရသည္။ အသီးမ်ားအနီေရာင္စျပလွ်င္ မွည့္ရင့္ျပီးျဖစ္၍ ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။ ဆြတ္ခူးျပီး ေကာင္းစြာေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေနလွန္းေပးရမည္
ဆြတ္ခူးျပီး အခိုင္မ်ားကို ေနတြင္အေျခာက္လွန္း၍ ေသြ႕ေျခာက္ေသာအခါ အညွာႏွင့္အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို ျပာထုတ္ျပီးသန္႕စင္လိုက္ပါက အနက္ေရာင္ င႐ုတ္ေကာင္းေစ့မ်ားကုိ ရသည္။ Appearance : အပင္- ႏွစ္႐ွည္ခံ ႏြယ္ပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဖိုပင္ အမပင္ႏွင့္ အဖိုအမ ၂ မ်ိဳးပါေသာ အပင္ဟူ၍ ႐ွိသည္။ ပင္စည္ ေျပာင္ေခ်ာ ေနျပီး အဆစ္ေနရာမ်ားမွ ၾကားျမစ္မ်ားထြက္သည္။

•အ႐ြက္

႐ြက္လႊဲထြက္သည္။ ကြမ္း႐ြက္ႏွင့္ ဆင္သည္။ ႐ြက္ထိပ္ခၽြန္၍ ႐ြက္ရင္း၀ုိင္း သို႕မဟုတ္ ႏွလံုးပံု႐ွိသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္ေခ်ာ၍ ႐ြက္ေၾကာ၅ ခုမွ ၉ ခုထိပါ႐ွိသည္။႐ြက္နားညီ၍ ႐ြက္ျပားထူျပီး မာ၏။

•အပြင့္

ေအာက္သို႕ ငိုက္က်ေနေသာ ေၾကာင္ျမီးပံုသဏၭာန္ ပန္းခိုင္တြင္ ပြင့္ညွာမဲ့ ပန္းပြင့္ေလးမ်ား မ်ားျပားစြာပါ႐ွိသည္။ပန္းခိုင္ ၂ လက္မမွ ၅ လက္မထိ ႐ွည္သည္။ အဖိုပန္းခိုင္ႏွင့္ အမပန္းခိုင္ဟူ၍ ႐ွိ၏။

•အသီး

အစိမ္းရင့္ေရာင္႐ွိ၍ ခြံေပ်ာ့ တစ္ေစ့သီးျဖစ္သည္။ အသားထူသည္။ရင့္မွည့္လာပါက လိေမၼာ္ေရာင္မွ အနီေရာင္သို႕ ေျပာင္းသြားသည္။တစ္ခိုင္လွ်င္ အသီး ၂၀ မွ ၈၀ ထိပါ႐ွိသည္။

•အေစ့

ေျခာက္ေသြ႕က အေစ့ခြံသည္ အနက္ေရာင္႐ွိျပီး ျပင္း၍ စူး႐ွေသာအနံ႕႐ွိသည္။

►အသံုးဝင္ပံု

အေစ့

•အာနိသင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားအလို အရ စပ္၏ ၊ ပူ၏ ၊ ၀မ္းမီးကုိ ေတာက္ေစ၏ ။ သည္းေျခကုိျဖစ္ေစ၏။ ႏႈတ္ကုိျမိန္ေစ၏  ေလသလိပ္ကုိ ေၾကေစ၏  ေသြးကုိႀကြေစ၏ ။ ႏို႕ရည္ကုိ ထြက္ေစ၏။

 ►အေစ့အသံုးျပဳပံု

၁။င႐ုတ္ေကာင္းေစ့ကုိ အမႈန္႕ျပဳျပီး ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရာ၍ လ်က္ပါက ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္း၏။မိခင္မ်ား ႏို႕ထြက္၏။

၂။င႐ုတ္ေကာင္းေစ့ကို ႐ွိန္းခို ၊ ဘိန္းတို႕ႏွင့္ေရာ၍ အမႈန္႕ျပဳျပီး စားပါကအဆက္မျပတ္သြားေသာ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

၃။င႐ုတ္ေကာင္းကို ဒိန္ရည္ႏွင့္ေသြး၍ အနည္းငယ္မွ် မ်က္စဥ္းခတ္ေပးေသာ္ ၾကက္မ်က္သင့္နာ ေပ်ာက္ကင္း၏။ အမႈန္႕ျပဳ၍ ဒိန္ရည္ ၊ ႀကံသကာႏွင့္ ေရာ၍စားပါက ႏွာေခါင္း ေသြးလွ်ံျခင္း ေသြးယိုစီးျခင္းႏွင့္ ႏွာေစးျခင္း ေပ်ာက္၏။

၄။င႐ုတ္ေကာင္းကုိ မီးကင္ျပီး အခိုးအေငြ႕မ်ား ႐ွဴေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳ႕ထုိးေရာဂါေပ်ာက္ကင္း၏။

၅။င႐ုတ္ေကာင္းေစ့ႏွင့္ အညာခရာေစ့ ၂ မ်ိဳးကို အသင့္အတင့္ ေရာ၍ အမႈန္႕ျပဳျပီး စားသံုးပါက ေခြး႐ူးဆိပ္ ေျပေစသည္။

၆။င႐ုတ္ေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာေၾကျခင္း ၊ ေလေၾကျခင္း၊ ဆီးေကာင္းျခင္း၊၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါတို႕ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

၇။င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႕ကို ႏြယ္ခ်ိဳၽႏွင့္ ေရာလ်က္ေပးပါက ေလထိုးေလေအာင့္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးတုန္ ရင္ခုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
♥မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။♥

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား