Cooking Oils စားသံုးဆီ

1. Tint Swe Trans Fats က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေသာ စားသံုးဆီ

2. Tin Lay ေရွးက ျမန္မာကုကၠိဳပင္စည္ႀကီးေတြကို ဆီဆံုလုပ္ခဲ႔ၾကတာ။ သေဘၤာကုကၠိဳမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဆီဆံုနဲ႔ ဆီႀကိတ္တဲ႔အခါ တခ်ိဳ႕ႏြားက အသံုးျပဳလို႔မရဘူး။ မူးေနတတ္လို႔တဲ့။ ေလာကီဘံုသား ဆံုလည္ႏြားသို႔ ဆိုတာလို တလည္လည္လွည့္ေနရတာ။ ဆံုမွာထိုင္ၿပီး ႏြားေမာင္းေနရတဲ႔သူလည္း မူးတာပါပဲ။

3. Kyaw Ngwe ဆရာေရ ခုမင္းရြာမွာေရာ ဗန္႔ခ်ီက ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ဆီၾကိတ္ဆံုေတြ ေထာင္ျပီး နဝလီ ၾကိတ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ။ ႏြားနဲ႔မဟုတ္၊ တရုတ္အင္ဂ်င္နဲ႔။ ဆံုက ႏွစ္လံုးတြဲေတြ။ မေရာမေႏွာ ပဲဆီသန္႔သန္႔ ၾကိတ္သူရွိသလို စားအုံးဆီနဲ႔ပေလးျပီးေရာင္းတဲ့သူလည္းရွိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့မရီးမွာ အဲလိုဆီဆံုေထာင္ျပီးလုပ္ကိုင္စားေနၾကလို႔ သန္႔သန္႔လုပ္ၾက၊ စားမကုန္ႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာထားရတယ္။

4. Hla Myint ျပည္တြင္းကိုတင္သြင္းေနတ့ဲ စားအုန္းဆီေတြဟာ စားသုံဖို ့မသင့္ျမတ္တ့ဲအေၾကာင္း လႊတ္္ေတာ္မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး လာေရာက္ ရွင္းလင္းသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဘယ္ဆီေတြဘယ္လုိေကာင္းတယ္ေျပာေျပာ က်ဳပ္တို႔ ျပည္တြင္းကထြက္တ့ဲဆီကိုမမွီပါဘူး။ ဝန္ၾကီးက စားသံုသင့္တယ္ေျပာေနေပမ့ဲ တဖက္ႏိုင္ငံက တရားမဝင္ တင္သြင္ေနတ့ဲဆီေတြမွာ ဓါတုေဗဒေဆးေတြနဲ ့ မြမ္းမံျပီးသူတုိ ့ႏိုင္ငံမွာအႏၲရာယ္ရွိလို ့စြန္ ့ပစ္မဲ့ဆီေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရေတာ့ က်ဳပ္တို ့ဒီလုိဆီမ်ိဳးကို စိတ္ခ်လက္ခ်ဘယ္လိုလုပ္စားခ်င္မလဲဗ်ာ။ ေအာက္ပိုင္းမွာ စားအုန္းဆီစိုက္ဖို ့ ဆိုျပီး ခရုိနီခရုိစိမ္းေတြအတြက္ လယ္သမားေတြဆီက အဓမၼသိမ္းေပးထားတ့ဲ ေျမယာေတြ ထဲကစီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလို ့ခုလို စားအုန္းဆီေတြ သြင္းေနၾကရတာပါလဲ ဝန္ျဂီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။

ျမန္မာျပည္ထဲမွာေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္သားေတြအတြက္ စားသံုးဆီေတြကို သုေတသနလုပ္ထားတာ လိုက္ရွာေပမဲ့ ျပည္တြင္းထဲက လုပ္တာကို လက္လွမ္းမမီေသးလို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ လုပ္ထားတာေလးကိုသာ တင္ျပပါရေစ။

စားသံုးဆီေတြထဲမွာ အေရာင္လွေအာင္ ဓါတုဆိုးေဆးေတြထည့္တဲ့သတင္း ကေန႔မနက္ (ဘီဘီစီ) မွာေတြ႔လို႔ မွ်ေဝလိုက္ေသးပါတယ္။ ဓါတုေဆးက ေဘးျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ စားသံုးဆီ ေကာင္း-မေကာင္းဆိုတာ အနံ႔အသက္နဲ႔ အေရာင္ၾကည့္ျပီး ေျပာမရပါ။ ဆီထဲမွာပါတဲ့ Total Fat (g) အဆီ (စုစုေပါင္း)၊ Saturated Fat (g) ျပည့္ဝဆီ ဘယ္ေလာက္လဲနဲ႔ Calories (ကလိုရီ) ဘယ္ေလာက္ရေစသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကိုၾကည့္ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ စားသံုးေနၾကတဲ့ စားအုန္းဆီကေန ျပည့္ဝဆီ အမ်ားၾကီးရေစတယ္။ ျပည့္ဝဆီ နည္းတာက က်န္းမာေရးအရ ေကာင္းတယ္။ အုန္းသီးကေနထုတ္တဲ့ဆီက ၃ မ်ိဳး ရွိတယ္။

ဆီအမ်ိဳးအစား၊ (ကလိုရီ)၊ အဆီ (စုစုေပါင္း)၊ ျပည့္ဝဆီ၊
- Coconut oil (ကလိုရီ) ၁၁၇၊ အဆီ (စုစုေပါင္း) ၁၃႕၆၊ ျပည့္ဝဆီ ၁၁႕၈၊ ျပည့္ဝဆီ အမ်ားဆံုး၊
- Palm kernel oil ၁၁၆၊ ၁၄၊ ၁၁၊ ျပည့္ဝဆီ အမ်ားဆံုး၊
- Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၆႕၇၊ Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၆႕၇၊ ျပည့္ဝဆီမ်ားတယ္၊

ျမန္မာေတြအသံုးမ်ားတဲ့ တျခားဆီေတြ
- Flaxseed oil ပန္းႏွမ္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၃၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Sunflower oil ေနၾကာဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၈၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Sesame oil ႏွမ္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၉၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Soybean oil ပဲပုပ္ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၂၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Peanut oil ေျမပဲဆီ ၁၁၉၊ ၁၃႕၅၊ ၂႕၃၊ ျပည့္ဝဆီနည္းမပါ၊
- Cottonseed oil ဝါေစ့ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၃၊ ျပည့္ဝဆီမနည္းပါ၊

ျမန္မာေတြအသံုးနည္းတဲ့ဆီေတြ
- Vegetable oil အသီးအႏွံဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ႕၉၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Almond oil မက္မြန္ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၁၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Grapeseed oil စပ်စ္ေစ့ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၃၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Hemp seed oil ေဆးေျခာက္ေစ့ဆီ ၁၂၆၊ ၁၄၊ ၁႕၅၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Walnut oil သစ္ၾကားသီးဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၁႕၅၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Avocado oil ေထာပတ္သီးဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ၁႕၆၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Olive oil သံလြင္ဆီ ၁၁၉၊ ၁၃႕၅၊ ၁႕၉၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Corn oil ေျပာင္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၂၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Smart Balance Margarine မာဂ်ရင္း ၈ဝ၊ ၉၊ ၂႕၅၊ ျပည့္ဝဆီမနည္းပါ၊
- Butter ေထာပတ္ ၁ဝ၂၊ ၁၁႕၅၊ ၇႕၃၊ ျပည့္ဝဆီမ်ားတယ္၊

Cholesterol in Cooking Oils စားသံုးဆီထဲမွာ (ကိုလက္စေထာ) ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲကလဲ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးတယ္။ မ်ားေလ မေကာင္းေလ။ ယူနစ္အျဖစ္ parts per million (ppm) နဲ႔တြက္ပါတယ္။
- Soybean ပဲပုပ္ဆီ (26 ppm)
- Canola ပန္းႏွမ္းဆီ (53 ppm)
- Corn ေျပာင္းဆီ (57 ppm)
- Sunflower ေနၾကာဆီ (26 ppm)
- Safflower ပန္းေစ့ဆီ (7 ppm)
- Peanut ေျမပဲဆီ (54 ppm)
- Palm စားအုန္းဆီ (16 ppm)
- Coconut စားအုန္းဆီ (15 ppm)
- Palm kernel စားအုန္းဆီ (25 ppm)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/pages/Dr-Tint-Swe/490031307758025


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား